Felul de a lucra al lui Dumnezeu 

Dragi prieteni, sunt predicatorul Ewald Frank din Germania de Vest. Aş dori să vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Consider că este un privilegiu pentru mine să vă vorbesc despre mesajul timpului de sfârşit, despre lucrurile măreţe descoperite de Dumnezeu în timpul nostru. În anii trecuţi am călătorit prin întreaga lume, şi simt o povară pe inima mea: aceea de  împărtăşi cu voi Cuvântul scump al lui Dumnezeu care aparţine timpului nostru.

Prin harul lui Dumnezeu ne vom ocupa de multe teme biblice controversate, şi de fiecare dată vom lăsa Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Convingerea mea este că Sfânta Scriptură nu trebuie tâlcuită de nimeni. Cum este scris în 2 Pet. 1:20, „mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură”. Mulţi s-au îngrijit ca să prezinte exprimările profetice ale Bibliei. Acest lucru însă nu este posibil până când nu soseşte timpul lui Dumnezeu, când lucrurile sunt descoperite prin Duhul Sfânt, prin vasele alese de El. Putem vedea ce rezultate au adus în mijlocul copiilor lui Dumnezeu interpretările personale ale Scripturii. Acestea i-au făcut pe mulţi să se poticnească, sau să cadă în înşelăciune. Oamenii au primit mai uşor numeroasele interpretări, în loc să ia Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care este scris. Permiteţi-mi să afirm chiar aici că Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa originală, şi duh şi viaţă. Acesta trebuie lăsat în felul în care a fost vorbit. Oricine îndrăzneşte să-l interpreteze într-un mod personal, aduce moartea spirituală peste sine şi peste cei care cred interpretarea. Lucrul acesta poate fi urmărit până în grădina Edenului. Cât timp Adam şi Eva au păzit Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care fusese vorbit, ei au fost protejaţi de capcana duşmanului şi au rămas în părtăşie cu Creatorul lor. Dar îndată ce au crezut interpretarea venită prin şarpe, ei au murit şi şi-au pierdut părtăşia cu Dumnezeu. Fiecare biserică, fiecare persoană, fiecare slujitor să fie sincer înaintea Atotputernicului Dumnezeu, şi să se verifice cu acest Cuvânt. Cu toţii să cercetăm Scriptura pentru a afla răspunsul la lucrurile lui Dumnezeu. Fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu a avut Cuvântul scris al lui Dumnezeu ca bază pentru învăţăturile lui. „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. – a spus Isus, Domnul nostru. Hristos însuşi a învins duşmanul prin Cuvântul la care a făcut referire de repetate ori. În Luca 24:27-45 citim că ucenicilor le-a fost dat să înţeleagă scrierile sfinte. Acelaşi lucru este valabil pentru toţi copiii lui Dumnezeu în timpul harului. Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. El şi astăzi face ceea ce a făcut în mijlocul ucenicilor Săi după înviere. În zilele acelea El a păşit în mijlocul lor pentru că ei au crezut în El, conform Cuvântului Său făgăduit: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”. Ori de câte ori Isus Hristos este în mijlocul alor Săi, El începe să-Şi descopere Cuvântul, şi arată împlinirea acestuia. El ne deschide ochii şi înţelegerea la fel cum a făcut cu aceia care erau în drum spre Emaus – Luca 24:27: „Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El”. Pentru a le arăta de ce a fost necesar ca Hristosul să sufere aceste lucruri şi să intre în slava Sa, El a trebuit să se refere la cuvintele prorocilor.

Noi ştim că în trecut mişcările religioase au luat părţi din Scriptură şi le-au făcut să se potrivească în concepţiile lor. Dar ori de câte ori vorbeşte Domnul Isus Hristos, se face de cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu din Geneza la Apocalipsa. Toţi slujitorii adevăraţi ai lui Dumnezeu au făcut acest lucru la fel, aşa cum mărturiseşte Pavel în Fapte 20:27 „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu”. Acest lucru se întâmplă în felul acesta cu fiecare bărbat adevărat al lui Dumnezeu. Ei nu vestesc specialităţi, ci tot planul lui Dumnezeu conform însărcinării divine pe care au primit-o. Ei sunt vasele folosite de Domnul pentru a vorbi unui popor muribund cuvintele vii ale Dumnezeului Atotputernic.

Ca să recunoaştem timpul în care trăim, şi noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea ce s-a prorocit pentru vremea noastră. În Biblie există două cărţi care se ocupă în principal cu partea profetică a planului de mântuire care se împlineşte în această generaţie. Acestea sunt Daniel şi Apocalipsa lui Isus Hristos. Când prorocul Daniel a văzut evenimentele referitoare la timpul de sfârşit, lui i s-a spus în cap. 12: „Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte… El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului”. Dar urma să sosească timpul descoperirii lucrurilor pecetluite în aceste prorocii. Conform Apoc. 5, urma să fie deschisă cartea pecetluită. Noi îi suntem foarte recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru predicarea Evangheliei depline a lui Isus Hristos. Dar atenţia noastră se îndreaptă şi asupra Cuvântului profetic care se împlineşte în timpul acesta. Noi trebuie să fim atenţi la evenimentele premergătoare revenirii lui Hristos. Acestea arată apropiata revenire a lui Hristos.

În timpurile trecute, ori de câte ori urma să se producă un eveniment important, Dumnezeu informa poporul trimiţând un proroc care să vestească ceea ce era ascuns. Este scris: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci”. Dacă privim în urmă la istoria Vechiului şi a Noului Testament, vedem că ori de câte ori urma să aibă loc un eveniment supranatural, Domnul Dumnezeu şi-a avut întotdeauna slujitorii Săi. Înainte ca pământul să fie nimicit  prin apă, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Său Noe cu mesajul acelui timp. Înainte ca focul să cadă peste Sodoma şi Gomora, Domnul  Dumnezeu l-a vizitat pe prorocul Său Avraam şi i-a descoperit că urma să vină nimicirea. În mod repetat în decursul istoriei, Dumnezeu nu şi-a lăsat niciodată poporul în întuneric. Întotdeauna El a trimis un proroc legitimat, cu Cuvântul pentru acel ceas. Ei au avut pe „Aşa vorbeşte Domnul”, şi niciodată n-a dat greş.

Dragi prieteni, unde este azi glasul din pustie? Copiii lui Dumnezeu au avut întotdeauna responsabilitatea de a recunoaşte ziua şi mesajul. Cu toţii suntem de acord că trăim în cel mai crucial ceas al istoriei, în care toate lucrurile se împlinesc şi ajung la punctul culminant. Noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne dăm seama ce a fost prorocit pentru timpul nostru. Isus Hristos a prezis că timpul dinaintea venirii Sale va fi ca timpul lui Noe şi al lui Lot. În ambele cazuri, înainte ca judecata să lovească pământul, Cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit unui proroc. Noi trebuie să recunoaştem nu numai situaţia din vremurile acelea, ci să recunoaştem şi mesagerul trimis seminţei lui Avraam. În timpul nostru, când sunt glasuri care strigă din toate părţile, pentru noi este cel mai important să fim siguri că ascultăm la unicul glas adevărat al lui Dumnezeu, care este Cuvântul Său descoperit prin Duhul Sfânt.

În săptămânile ce vor urma, ne vom ocupa de subiecte de seamă din Cuvântul lui Dumnezeu, cu încrederea că El va răspunde întrebărilor voastre, şi vă va binecuvânta puternic.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, venim înaintea Ta, în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru, rugându-Te să binecuvântezi aceste câteva cuvinte. Fie ca acestea să pătrundă în inimile tuturor prietenilor care le ascultă. Mântuieşte pe cei pierduţi, şi vindecă pe cei bolnavi. Binecuvântează pe fiecare. Cerem totul în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Distribuie această postare.