Info

Oferim literatură gratuită în care este prezentat planul lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii, împlinirea profeţiilor Scripturii în timpul nostru, precum şi ultima chemare adresată de către Domnul Isus poporului Său din timpul acesta, înaintea apropiatei Sale reveniri. Autor: fratele Ewald Frank, care a primit o însărcinare directă din partea Domnului, al Cărui glas l-a auzit pe 2 aprilie 1962. Pentru mai multe detalii, scrieți-ne pe pagina de CONTACT.

Ce este „ultima chemare”?

Ultima chemare, ultimul mesaj este: înapoi la Dumnezeu! Înapoi la Cuvânt! Înapoi la început! Fiecare credincios trebuie să aibă toate trăirile, ca la început. Aceleaşi slujbe, aceleaşi daruri ale Duhului – la sfârşit totul va fi la fel cum a fost la început. Doar atunci când fiecare mădular al trupului lui Hristos se va supune deplin Capului, se va putea face voia desăvârşită a lui Dumnezeu. Punctul culminant va fi completa aşezare din nou şi, la sfârşit, revenirea lui Hristos despre care noi putem să socotim că va avea loc în timpul nostru. Desigur, numai Dumnezeu Singur ştie ziua şi ceasul. Totuşi, semnele timpului de sfârşit mărturisesc într-un mod clar despre aceasta.


Ewald Frank

Fratele Ewald Frank

Misionarul Ewald Frank a vestit Cuvântul lui Dumnezeu în 165 de țări.

Aşa a hotărât scumpul nostru Domn, ca eu, cel mai neînsemnat dintre slujitorii Lui, să am o parte însemnată în vestirea Cuvântului Său în întreaga lume. Ce a văzut El în mine, eu nu ştiu… poate a fost ceea ce El însuşi a pus în mine, căci eu personal nu am nimic din ceea ce ar putea folosi. El este Stăpân, nu poate fi influenţat şi face toate lucrurile conform hotărârii Sale. I-a plăcut Domnului, să mă cheme în ziua de 2 aprilie 1962 şi să mă trimită în mod direct, cum a făcut-o cu apostolii şi prorocii Lui. Eu pot depune mărturie despre chemarea şi trimiterea mea cu aceeaşi credincioşie divină cu care a vorbit Pavel despre chemare şi trimiterea lui. Aş putea spune – mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu – unde şi când s-a întâmplat şi pot repeta cu exactitate cuvintele care mi-au fost spuse. Pentru mine are o deosebită însemnătate faptul că Pavel a primit chemarea în limba lui maternă, ebraica, din gura Domnului Cel înviat şi glorificat (Fapte 26:14). Cu aceeaşi siguranţă, pot mărturisi că am auzit vocea puternică, pătrunzătoare şi poruncitoare a Domnului Cel înviat, în limba mea maternă, germana: «Robul Meu, timpul tău pentru acest oraş se apropie de sfârşit. Te voi trimite în alte oraşe să predici Cuvântul Meu». Glasul s-a auzit de sus, din partea dreaptă. În acel moment, puterea fizică m-a părăsit şi am căzut pe partea stângă, cu faţa la pământ. Şi Pavel a căzut la pământ când s-a întâlnit cu Domnul (Fapte 9:4). În clipa următoare, am fost luat afară din trup şi am văzut, dintr-o altă dimensiune, cum stăteam în cameră, cu mâinile întinse şi spuneam următoarele cuvinte: «Doamne, ei nu mă vor asculta. Ei au totul din belşug şi nu mă vor asculta»”. Apoi Domnul a vorbit din nou: «Robul Meu, va veni timpul când ei te vor asculta. Depozitați hrană, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului şi vei împărţi hrana»”. Ultimele cuvinte ale chemării cereşti au fost: «Robul Meu, nu înfiinţa biserici locale şi nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominaţii»”. Toate cuvintele acestei chemări sunt la fel de adevărate ca şi cuvintele din Biblie care au fost vorbite la chemarea lui Pavel. Nimeni nu-şi poate imagina ce ABSOLUT este în legătură cu o trimitere directă şi personală din partea Domnului. Satana şi tot iadul pot să mă atace: hotărârea divină şi trăirea pe care am avut-o va rămâne adevărată pentru veşnicie.

Pentru a evita orice neînțelegere, vrem să subliniem de la început că ne distanțăm de așa numitele „biserici branhamiste” și de așa zișii „credincioși ai mesajului” a căror autoritate finală nu este Sfânta Scriptură. Noi nu credem într-o „Evanghelie a lui Branham” sau într-un „mesaj al lui Branham”, ci în adevăratul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu, adus nouă printr-un mesager trimis de El. Noi credem Evanghelia veșnică a Domnului nostru Isus Hristos!

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru!