Constelația politică

Dragi prieteni în Hristos, vă salut în Numele scump al Domnului. Doresc să mulţumesc din nou celor ce ne-au scris scrisori de încurajare, după ce au ascultat transmisiunile noastre. Dumnezeu încă mai cheamă şi rugăciunea mea este ca Mireasa lui Isus Hristos să fie ajunsă prin predicarea Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, căci Isus Hristos va reveni în curând pentru ai Săi. Mesajul timpului de sfârşit este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt, care descoperă adevărurile prorociei biblice în legătura lor corectă.

Slujba fratelui Branham a avut ca scop în principal să aducă la lumină tainele ascunse din Cuvântul lui Dumnezeu. Prima fază a slujbei lui a fost evanghelistică. A urmat după aceea slujba de învăţătură şi, în final, a fost adusă la lumină descoperirea profetică a planului de mântuire, cum nu a mai fost niciodată înainte în istoria omenirii. În epoca aceasta, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, au fost descoperite lucrurile despre care au vorbit prorocii şi apostolii.

Duminica trecută am vorbit despre slujba lui Ioan botezătorul şi am arătat cum au fost poziţionate toate lucrurile conform sfintelor Scripturi. Nouă nu ne este ruşine cu apostolii şi cu prorocii folosiţi de Domnul în vremurile trecute. Dar ca să înţelegem deplin ce se întâmplă la sfârşitul Bisericii nou testamentare, trebuie să ştim cum sunt identificate lucrurile din Scriptură în Biserica nou testamentară. Domnul a făgăduit să aşeze din nou toate lucrurile şi aceasta se întâmplă chiar în faţa ochilor noştri. Atât credincioşii cât şi necredincioşii sunt conştienţi de evenimentele mondiale alarmante. Acestea ne îndreaptă atenţia către lucrurile care sunt acum în desfăşurare.

Aproape zilnic ni se aminteşte de prorocia biblică atunci când vedem evenimentele curente. Fratelui Branham i s-a spus deja în anul 1933 că se vor apărea trei ideologii: fascismul, nazismul şi comunismul. El a prezis sub inspiraţie divină că primele două vor fuziona în comunism. Acum observăm în Europa de est ceva ce se întâmplă într-un asemenea fel la care nimeni nu s-ar fi gândit că ar fi posibil. Pe noi nu ne interesează politica, dar când Domnul Isus Hristos a vorbit despre nimicirea Ierusalimului, El a spus: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape”. Tot aşa şi fratele Branham a prezis că în cele din urmă lucrurile vor sfârşi în comunism. Ultimele alegeri din Italia au surprins toate guvernele şi conducătorii vestici. La fel este situaţia în Portugalia şi în alte ţări europene vestice. Este numai o problemă de timp, dar noi putem fi siguri că orice vorbeşte un proroc sub inspiraţia Duhului Sfânt se împlineşte la vremea potrivită. Nimeni nu va opri această dezvoltare. Dacă privim situaţia din Orientul mijlociu, vedem că duşmanii nu vor o rezolvare paşnică, pur şi simplu pentru că Biblia prezice că va fi o mare bătălie la Armaghedon, după ce se vor încheia toate luptele mai puţin importante. Biblia vorbeşte despre regele nordului, care nu este altă naţiune decât Rusia. Nu vorbeşte despre o naţiune din nordul Americii sau al Canadei. Trebuie să avem tot timpul în vedere că acele prorocii Biblice trebuie văzute în legătură cu Israelul şi de aceea din punct de vedere geografic este vorba despre nordul Israelului.

Scriptura spune că toate națiunile se vor întoarce împotriva Ierusalimului. Este posibil chiar ca într-o zi să se voteze excluderea Israelului dintre Naţiunile Unite. Naţiunile se vor întoarce una după cealaltă împotriva Israelului, până când în cele din urmă acesta va rămâne singur. Dar ca şi creştini credincioşi biblic, noi ştim că în ceasul acela Numele Dumnezeului lui Israel va fi înălţat şi mărit, pentru că El însuşi va lupta împotriva acelor naţiuni. Lideri mondiali încearcă să rezolve problemele inflaţiei şi ale recesiunii; ei încearcă să înfăptuiască pacea, până când vor putea să spună „Acum este pace şi securitate”. În istoria omenirii nu s-a mai vorbit niciodată despre pace şi securitate, aşa cum se face acum. Acest lucru îmi aminteşte de 1 Tes. 5:3: „Când vor zice: «Pace şi linişte!» atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei”.

Ca credincioşi ai Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, nu putem închide ochii la toate aceste lucruri care se desfăşoară acum. Acestea sunt nişte semnale de alarmă care ar trebui să ne facă să ne dăm seama că timpul în care trăim este foarte scurt şi venirea Domnului Isus Hristos este la uşi. Aşa cum liderii lumii încearcă să realizeze lucrurile care trebuie să se împlinească între naţiuni conform cuvântului prorociei, la fel cred eu că slujitorii adevăraţi ai lui Dumnezeu sunt ocupaţi să ducă la națiunile de pe Glob Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul pe care l-a descoperit Domnul pentru vremea noastră. Dumnezeu însuşi a ales un vas, a dovedit mesajul acestuia şi i-a spus fratelui Branham că mesajul lui va premerge a doua venire a lui Hristos, aşa cum mesajul lui Ioan botezătorul a premers prima venire a lui Hristos. Este esenţial ca noi să luăm seama la Cuvântul lui Dumnezeu pentru ceasul acesta. Mulţi creştini pretind că ei cred în Domnul Isus Hristos şi consideră că aceasta este suficient. Într-o oarecare măsură este adevărat, dar din alt punct de vedere, nu este. La prima venire a lui Hristos mulţi credeau în Mesia ce urma să vină, dar ei erau duşi în rătăcire şi ţinuţi în întuneric de către conducătorii religioşi care chiar L-au condamnat pe Hristos, Mântuitorul lor. Nu a fost suficientă pretenţia de a crede în Mesia ce avea să vină, ci era vital ca ei să asculte mesajul de pregătire trimis de Dumnezeu prin slujba lui Ioan botezătorul, pentru că el a pregătit inimile oamenilor şi a netezit calea Domnului. Tot aşa nu este suficient numai să spunem că noi credem în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal. Noi suntem acum la un punct de răscruce în istoria Bisericii. Majoritatea creştinilor sunt ţinuţi în întuneric în ceea ce priveşte împlinirea Cuvântul sfânt lui Dumnezeu. Ei vorbesc despre a doua venire a lui Hristos, aşa cum au făcut şi iudeii la prima Lui venire, dar nu recunosc mesajul de pregătire trimis să aşeze din nou toate lucrurile în Trupul lui Hristos, conform Cuvântului.

Dacă privim în istoria Bisericii, putem să vedem că Dumnezeu Şi-a trimis Cuvântul de multe ori prin vasele alese de El, conform planului Său pentru Biserica nou testamentară. Problema omenirii a fost întotdeauna că a ştiut ce a făcut Dumnezeu în trecut, a aşteptat chiar să se întâmple ceva în viitor, dar a trecut pe lângă lucrarea prezentă a lui Dumnezeu. Însă copii lui Dumnezeu au fost întotdeauna preveniţi. Abel a avut descoperirea voii lui Dumnezeu în vremea lui. La fel, sămânţa adevărată a lui Dumnezeu a văzut descoperirea divină prin Cuvântul lui Dumnezeu şi a fost informată despre ceea ce era plăcut Domnului în vremea ei. Nu este suficientă numai sinceritatea. Există mulţi oameni sinceri greşit, care încearcă să-I facă o slujbă lui Dumnezeu, în diferite biserici şi culte. Chiar şi în alte religii oamenii se închină în zadar, însă o fac cu sinceritate. Este nevoie de descoperire divină şi de verificarea cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem dacă suntem în regulă cu Dumnezeu şi unde ne aflăm.

Când mi-am dat seama că fratele Branham a fost omul trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu pentru vremea noastră, am ascultat practic toate predicile lui ca să-mi formez o privire de ansamblu asupra învăţăturilor lui şi am constatat că totul corespunde sută la sută cu Cuvântul lui Dumnezeu. Predicile lui au fost traduse în multe limbi. Numai în germană am depăşit acum suma de 1,5 milioane de mărci în ce priveşte tipărirea predicilor traduse. Pe lângă aceasta, am trimis la cerere peste 30 de mii de predici înregistrate. Din multe ţări şi din multe limbi ne sosesc ştiri că poporul lui Dumnezeu este ocupat cu traducerea şi publicarea Cuvântului descoperit al lui Dumnezeu pentru ceasul acesta. Noi înţelegem că Evanghelia veşnică, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie predicat tuturor neamurilor şi după aceea va veni sfârşitul.

Dragi fraţi şi surori, dragi prieteni în Hristos, noi credem că venirea Domnului Isus este foarte aproape. Hrana duhovnicească la vremea potrivită este dată celor flămânzi şi însetaţi după neprihănire şi ei vor fi săturaţi. Dacă voi sunteţi mulţumiţi cu ce aveţi, nu veţi primi mai mult. Dar dacă Dumnezeu poate crea în voi o dorinţă adâncă după Cuvântul Lui, sunt sigur că-l veţi primi. Eu nu mă refer la ceva făcut de un om, ci mă refer la ceea ce a făcut Dumnezeu conform Cuvântului Său. Slujba fratelui Branham a fost legitimată într-un mod remarcabil, cum nu s-a mai întâmplat în toată istoria Bisericii, din zilele apostolilor. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască să ne găsim echilibrul în toate lucrurile biblice şi să alergăm spre premiul chemării cereşti în Hristos Isus, Domnul nostru.

Să ne rugăm:
Tată ceresc, binecuvântarea Ta să fie peste toţi aceia care au ascultat acum Cuvântul Tău. Ziua aproape a trecut; lumina serii străluceşte puternic. Însă în curând va veni miezul nopţii şi va răsuna strigătul: „Iată, Mirele vine!” Noi toţi să fim gata şi nu numai să ni se pară că am fi gata. Ci prin harul Tău să ne punem în acord cu Cuvântul Tău şi să credem mesajul acestui ceas. Atinge pe fiecare. Mă rog în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.