Vindecarea bolnavilor (II) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos! 

Predica noastră de duminica trecută a ajutat pe mulți. Dorim să continuăm cu aceeași temă și astăzi.

Există atât de mulți oameni cu necazuri interioare care nu sunt înțeleși de clerici, dar totuși, ei se roagă lui Dumnezeu pentru a primi un răspuns!

Rugăciunea mea este ca această predică să fie un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru voi toți, cei care ascultați această emisiune.

Dumnezeu mi-a dăruit harul să propovăduiesc Evanghelia lui Isus Hristos la multe mii de suflete din multe țări. Și în acest loc trebuie spus că propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos include mântuirea sufletului, eliberarea de orice legătură și vindecarea trupului. Trebuie să înțelegem că Isus Hristos a fost făcut păcat pentru noi, că El a luat asupra Lui durerile și bolile noastre, da! – că a luat blestemul care ne-a lovit și l-a schimbat în binecuvântare.

Deoarece sunt atât de mulți bolnavi, iar în suferința lor nu mai știu încotro să o ia, astăzi doresc să mai vorbesc o dată despre tema: „Vindecarea bolnavilor”.

Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci! Acesta este gândul principal pe care trebuie să-l primim în noi. Dacă știm că El este Același, prin aceasta recunoaștem că astăzi face aceleași lucrări ca atunci când El a umblat pe pământ. Cuvântul Său, făgăduințele și puterea Sa, toate rămân la fel pentru aceia care vin astăzi la El în același mod ca aceia care s-au dus atunci la El, crezând și punându-și nădejdea că le poate da ceea ce L-au rugat. Un lepros a venit la Isus, zicându-I: „Doamne, dacă vrei poți să mă cureți!”. Domnul i-a zis: „Da, vreau! Fii curățit!”. Bărbatul a fost vindecat pe loc. Depinde de atitudinea noastră interioară. Dacă suntem convinși că trebuie să ne purtăm boala, atunci Domnul Isus ar putea sta în fața noastră și să ne spună aceleași cuvinte ca și leprosului, fără ca noi să ne trăim vindecarea. Domnul Isus a întrebat: „Ce vrei să-ți fac?”. În același mod, El stă astăzi în fața fiecăruia, cu brațele Lui deschise și zice: „Veniți la Mine, voi toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre”

„Ce vrei să-ți fac?” Fiecare își cunoaște necazul și nevoia și știe ce dorește să-L roage pe Domnul. Nu este întotdeauna necesar să fie în apropiere mari apostoli, la care am putea fugi. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru vindecările puternice care au loc în slujba robilor lui Dumnezeu. Un Petru a umblat pe străzile Ierusalimului, iar umbra lui a căzut peste bolnavi și au fost vindecați. Un Pavel a dat mărturie că și-a șters transpirația de pe trup, cu batiste, care apoi au fost puse peste posedați și bolnavi care, după aceea, și-au trăit eliberarea și vindecarea. Fiecare, individual, ar trebui să aibă o părtășie și o legătură cu Dumnezeu. Din această legătură interioară cu Dumnezeu, putem recunoaște voia lui Dumnezeu în cazul nostru personal.

Există oameni care își fac gânduri deosebite despre faptul că boala a venit peste ei din cauza unui păcat sau a unui blestem. Există și această posibilitate. Ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus despre un om născut orb: „Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui?… Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9). Prin aceasta, Domnul Isus nu a vrut să spună că acest bărbat și părinții lui au fost complet fără păcat. La întrebarea lor, El a evidențiat doar faptul că în acest caz, boala nu era o consecință a păcatului părinților sau a bărbatului. Bineînțeles că este scris că Dumnezeu pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. De asemenea, este posibil ca o boală să poată veni peste un om, în urma păcatului neascultării, vrăjitoriei, magiei sau ceva asemănător.

Există boli care au ca și cauză un demon și există boli la care nu este așa. Atunci când o boală este cauzată de un demon, atunci nu este suficientă doar o rugăciune, ci demonul trebuie scos afară în Numele lui Isus Hristos. În Marcu 9, un copil care avea un duh mut a fost adus la Isus. Putem citi aceasta în versetul 17. În versetul 25, noi citim că Isus a poruncit duhului necurat, zicându-i: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta, și să nu mai intri în el”. Mai târziu, ucenicii L-au întrebat: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?Isus le-a răspuns: „Acest soi de draci nu poate ieși decât prin rugăciune”. Bolnavul a fosr vindecat și eliberat pe loc.

În Matei 9:32, ni se relatează despre un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: «Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!»Desigur că și fariseii erau în apropiere. Ei ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii! Dar, Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință, care era în norod.” Noi putem fi siguri că Domnul Isus nu se lasă oprit de criticile necredincioșilor, fariseilor și cărturarilor, în a face aceleași lucrări, în acest timp. Dacă trăim în oraș sau în mediul rural, oricare ar fi necazul nostru, Isus Hristos trece pe lângă noi pentru a elibera, salva și vindeca.

Așadar, noi observăm că despre vindecarea bolnavilor nu se poate vorbi într-un mod unilateral. Există diferite tipuri de boli și diferite moduri de vindecare. Totul are loc prin credința în Isus Hristos și în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu. Dar fiecare, în parte, trebuie să aibă siguranța și cunoștința de la Dumnezeu asupra a ceea ce se potrivește în fiecare caz. Aici nimeni nu poate da sfaturi sau acționa după experiența altcuiva. Taina credinței și umblarea cu Dumnezeu este un lucru personal între fiecare individ și Domnul.

Pavel, ca om al lui Dumnezeu, s-a străduit să vadă Biserica lui Isus Hristos, împreună cu numeroasele mădulare, desăvârșită, fără pată și fără zbârcitură, înzestrată cu cunoștință divină și pricepere în orice situație, fiind capabilă să verifice, în orice caz, ceea ce este bun.

Pavel scrie corintenilor despre diferitele daruri duhovnicești care sunt în lucrare în Biserica Noutestamentară. Între cele 9 daruri duhovnicești care sunt enumerate în 1 Corinteni 12:4-11, se află și darul vindecărilor. Toate celelalte daruri sunt enumerate la singular, dar darul de vindecare este amintit la plural. Aceasta are o însemnătate. Nu există daruri de cunoștință, daruri de înțelepciune sau daruri de credință ș.a.m.d. Dar există, așa cum este scris aici în versetul 9:darul tămăduirilor, prin același Duh.”

Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că El S-a îngrijit de toți copiii Săi. Eu știu în ce situație ne aflăm. El dorește să ne ajute să recunoaștem ce este potrivit în cazul nostru. Dragi frați și surori, stimați prieteni, prin aceasta noi putem vedea dacă facem ceea ce au făcut și alții, sau dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. După cum am văzut, există diferite modalități de a trăi eliberarea și vindecarea noastră. Important este ca fiecare să afle voia lui Dumnezeu și să recunoască ce este potrivit pentru cazul său. Doar așa vom avea în noi credința personală, lucrată de Duhul lui Dumnezeu, în făgăduințele lui Dumnezeu, date în Isus Hristos și împlinite, văzându-le ca „Da” și „Amin”, primind din partea lui Dumnezeu ceea ce a pregătit pentru noi.

Trebuie să ne despărțim de închipuirile proprii și de imitarea trăirilor altora și trebuie să ne aplecăm genunchii cu încredere înaintea lui Dumnezeu și să stăm liniștiți în fața Lui sfântă, pentru ca prin Cuvântul Său să ne poată arăta în ce fel vrea să ne ajute, lucrând în noi credința necesară, astfel încât Cuvântul Lui să poată fi confirmat.

Vreau să vă spun tuturor celor care ascultați acum această predică, că totul depinde numai de credința voastră în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă puteți crede acum, în această clipă, că Isus Hristos este prezent ca să-Și confirme Cuvântul în viețile noastre, atunci trebuie să se întâmple.

Dorim să ne rugăm.

Tată ceresc, Cuvântul Tău nu se poate întoarce înapoi, gol! Trebuie să împlinească scopul pentru care L-ai trimis Tu! Prin Cuvântul Tău s-a făcut cerul și pământul, lucrurile vizibile și invizibile! Prin Cuvântul Tău, poruncesc acum ca toate puterile vrăjmașului să părăsească pe bolnavi și ei să primească vindecare, prin har! Îți mulțumesc că Tu ești Același, Îți confirmi Cuvântul și vindeci bolnavii și astăzi! Numai Ție, Dumnezeule, Ți se cuvine slava, în Numele lui Isus! Amin.

 


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.