Uniţi sub un singur Cap – partea a II-a

Dragi prieteni în Hristos, vă aduc salutări din partea multor creştini din întreaga lume, care se bucură de mesajele fratelui Branham pentru că au recunoscut timpul împlinirii prorociei biblice.

Astăzi vom continua cu serviciul remarcabil de vindecare, al fratelui Branham. Să nu vă sperie strigătele şi bucuria celor care au fost prezenţi în adunare. Eu sunt sigur că dacă aţi fi fost acolo aţi fi strigat împreună cu ei, pentru că acolo a fost prezent Împăratul împăraţilor, şi El descoperea gândurile din inimile oamenilor şi confirma Cuvântul lui Dumnezeu prin semnele care-l însoţeau. Acum, fratele Branham:

„Împăratul este în tabără. De ce? El a spus: „Aceste lucrări pe care le fac Eu, le veţi face şi voi”. Voi cei din partea aceasta, credeţi? Cei de la balcoane, credeţi şi voi? Aveţi credinţă în Dumnezeu.

Bărbatul care stă acolo, descheiat la gulerul cămăşii, chiar acolo pe rândul acesta. Domnule, crezi tu? Da, domnule. Tu Îl lăudai pe Dumnezeu. Eu cred că eşti un om cinstit. Voi vedea dacă Dumnezeu va vorbi. Judecă tu singur. Tu te rogi… Tu te rogi pentru problemele pe care le ai cu nasul. Tu ai nişte excrescenţe în nas. Ridică-ţi mâna, dacă este aşa. Eu nu te cunosc, nu-i aşa? Mişcă-ţi mâna. Bine. Acum du-te, şi fii vindecat.

Domnul care stă lângă el – ce ai crezut despre aceasta? Am văzut că te uitai la el foarte atent. Apoi ţi-ai aplecat capul ca să te rogi. Aşa-i că noi nu ne cunoaştem? Bine. Tu, care stai pe rândul al doilea, tu nu doreşti rugăciune pentru tine. Tu doreşti rugăciune pentru altcineva. Persoana respectivă nu este aici. Crezi tu că Dumnezeu îmi va spune despre cine este vorba? Vei crede tu că Împăratul a fost în tabără, şi că I-ai atins hainele? Tu ştii că te atingi de Ceva. Tu te rogi pentru soţia ta. Ea are tensiune. Exact aşa este. Dacă e adevărat, ridică-ţi mâna. Bine. Primeşte-o. Crede-o.

„Puteţi primi ceea ce cereţi, dacă credeţi”. Oh, ce minunat. Toţi care sunteţi aici, indiferent unde sunteţi, începeţi să credeţi. Împăratul este în tabără, Duhul lui Dumnezeu. Eu pot să spun numai ce îmi arată El. Isus a spus: „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!”

Ce spune Biblia? Femeia s-a atins de haina Lui. Ea a mers şi a spus altora: „Atingeţi-vă de haina Lui”. El s-a întors şi a văzut cine era. El nu a ştiut cine L-a atins, dar a ştiut care era necazul ei şi i-a spus că e vindecată. Biblia spune că El este acelaşi, ieri, şi azi şi în veci. Dacă voi puteţi să credeţi… El este marele EU SUNT.

Acolo este un bărbat scund care se scarpină la ureche, şi se uită la mine. Ce crezi tu, domnule? Crezi tu? Crezi tu că eu sunt slujitorul Lui? Domnule, Lumina este deasupra ta. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este necazul tău, vei crede tu că eu sunt slujitorul Lui? Ridică-te în picioare. Dacă vei asculta o clipă, nu vei mai avea probleme cu auzul. Tu n-ai probleme numai cu auzul… Mă auzi acum? Tu ai şi astm, tuşeşti, nu-i aşa? Şi asta îţi agită inima. Tu nu eşti din acest oraş. Nu eşti de aici. Nu eşti din oraşul acesta. Eşti din alt oraş. Aşa este. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Crezi tu că Dumnezeu te va vindeca? Vino aici.

Aplecaţi-vă capetele. Dumnezeule veşnic şi binecuvântat, noi nu cerem minuni. Noi cerem îndurare. Îndură-te de omul acesta. Îndepărtează-l pe duşman de la el. Scoate din el duhul surd, ca el să poată să audă, spre slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Fiecare cap să fie aplecat.

De cât timp eşti în starea asta? Crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca? El a făcut-o deja. Eu nu fac decât s-o spun. Acum eşti bine. Acum vreau să te întorci în Franklin, Ohio, de unde ai venit, domnule Wesley Miller. Aşa te cheamă. Tu ţi-ai primit auzul. Tu eşti vindecat. Nu mai ai astm. Du-te, bucură-te şi fii fericit. Dumnezeu să te binecuvânteze. El poate să audă şi o şoaptă.

O, ce minunat… Tu, cea care stai lângă el, ce crezi? Crezi tu din toată inima? Da, tu ai probleme cu rinichii şi cu inima. Şi tu eşti din Franklin. Bine, doamnă Baker, ridică-te în picioare şi fii vindecată, în Numele Domnului Isus. Dacă credeţi, toate lucrurile sunt posibile. Credeţi? Aveţi credinţă în Dumnezeu. El este aici. El este Minunat. El este Mare. El este Puternic.

Eu văd o doamnă care stă la capătul rândului, cu batista ridicată, uitându-se aici. Lumina este deasupra femeii. Doamnă, crezi tu? Nu-i aşa că noi nu ne cunoaştem? Tu ai probleme cu vezica biliară. Aşa este. Nici tu nu eşti din oraşul acesta. Eşti din Hamilton, Ohio. Te cheamă Henderson. Dacă este aşa, ridică-te în picioare. Acum întoarce-te acasă şi fii vindecată, în Numele lui Isus Hristos.

Aveţi credinţă Dumnezeu. Doamna care stă în spatele ei, şi plânge şi-şi şterge nasul cu batista, ce crezi tu? Îl crezi tu pe Dumnezeu? Da? Atunci tu te-ai atins de Ceva. Ai bilet pentru rugăciune? Nu. Nu ai nevoie. Crezi tu că suferinţa aceea intestinală te-a părăsit? Dacă tu crezi, atunci fă semn cu mâna. Bine, atunci poţi să mergi şi să fii vindecată.

Eu vă provoc să credeţi. Aleluia! Dacă puteţi să credeţi…

Ce crezi tu, femeia care stai aici şi te-ai uitat la mine, cu batista în mână… Nu-i aşa că ai probleme cu inima? Tu eşti din Lebanon, Ohio. Maria, dacă tu crezi, poţi să mergi acasă vindecată. Ridică-te în picioare, Maria, ca să ştie oamenii cine eşti. Bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Haideţi să spunem „Slavă lui Dumnezeu”, dacă voi credeţi.

Doamna aceasta care stă aici, tu ai probleme cu nervii – femeia care stă aici şi se şterge la ochi. Crezi tu că Dumnezeu te va vindeca de nervozitatea aceea? Dacă tu crezi, poţi să primeşti vindecarea.

Pune-ţi mâna peste doamna de lângă tine, cât timp Duhul Sfânt este aproape de ea acolo. Ea are diabet. Doamnă, dacă este aşa, ridică-ţi mâna… Aşa este. Crezi tu?

Tu ce crezi, care stai şi tu lângă ea? Crezi tu din toată inima? Tu ai probleme cu ficatul şi cu nervii – doamna cu o haină albă. Crezi tu că Dumnezeu te va vindeca acum? Ridică-ţi mâna şi poţi primi vindecare. Du-te acasă.

Aleluia! Împăratul este în tabără. Care Împărat? Împăratul Isus.

Acolo în spate, câteva rânduri în spate, acolo stă o doamnă, lângă cele două femei de culoare. Doamnă, tu ai probleme cu sinusul. Crezi tu că Dumnezeu te va vindeca?

Doamna de culoare care stă lângă ea, are varice. Crezi tu că Isus Hristos te va vindeca? Dacă tu crezi, poţi primi vindecare. Dacă crezi…

Doamna de culoare care stă lângă tine suferă cu stomacul… Dacă tu crezi, poţi fi vindecată. Provoc fiecare persoană să creadă.

Noi suntem uniţi sub o singură domnie, domnia lui Hristos. Hristos este aici. Să ridice mâinile cei care doresc să-şi unească în seara asta inima cu Hristos, inima aceea mică din voi, care are în ea superstiţie şi îndoială, şi tot felul de temeri. Amin. Câţi dintre voi doresc ca din inimile voastre să fie scoase lumea, păcatul, necredinţa, denominaţiunile, crezurile, şi voi să puteţi să fiţi uniţi cu Hristos? Mulţumiri fie aduse Dumnezeului celui viu. Atunci ridicaţi-vă în picioare. Amin.

Numai o clipă. Eu am văzut ceva. Doamnă, tu te-ai ridicat în picioare. Crezi tu că eu sunt prorocul lui Dumnezeu? Tu ai probleme în coastă, nu-i aşa? Cel de pe targa aceea este soţul tău. Domnule, tu vei muri dacă rămâi acolo. Tu ai un cancer care te ucide. Crezi tu că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu? Mă vei crede pe cuvânt, ca slujitor al lui Dumnezeu? Ridică-ţi patul şi mergi acasă şi fii vindecat în Numele Domnului Isus. DOMNUL, ÎMPĂRATUL ESTE ÎN TABĂRĂ! ISUS HRISTOS… VOI, CEILALŢI, CE CREDEŢI? CU CE A FOST EL UNIT?CU PUTEREA IUBIRII LUI DUMNEZEU. UITAŢI-VĂ LA EL CUM FUGE, ŞI CUM SARE ŞI-L SLĂVEŞTE PE DUMNEZEU. ÎMPĂRATUL ESTE ÎN SLAVA SA. HALELUIA. RIDICAŢI-VĂ ÎN PICIOARE ŞI CEILALŢI. DAŢI SLAVĂ LUI DUMNEZEU!

Dragi prieteni, eu sunt copleşit de fiecare dată când ascult înregistrările acelor adunări binecuvântate. Noi simţim încă într-un mod deosebit prezenţa Dumnezeului Atotputernic. Aceste înregistrări ne amintesc de adunările acelea minunate, în care eu am avut privilegiul să fiu prezent, atât pe continentul nord american, cât şi în Europa. De fapt slujba aceasta a fost un punct de cotitură în viaţa mea de creştin. Aşa să fie şi pentru voi. Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru posibilitatea de a asculta aceste înregistrări, după ce anii au trecut. Binecuvântează-i pe toţi aceia care au ascultat această transmisiune. Fie ca ei să înţeleagă faptul că nu slujitorul şi prorocul tău William Branham a făcut acele lucruri, ci a fost prezenţa Ta sfântă în adunări, atunci când ai vindecat bolnavii cu sutele şi cu miile, şi când i-ai mântuit pe cei pierduţi. Fie ca toţi să poată să deosebească între ceea ce ai făcut Tu, şi imitaţiile care au urmat slujba aceasta. Încredinţez în mâinile Tale pe toţi copiii Tăi. Mă rog în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.