Un serviciu de vindecare prin slujba fratelui Branham (II)- de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al lui Isus! 

Astăzi vom asculta a doua parte a serviciului de vindecare, cu nădejdea că mulți vor experimenta puterea lui Dumnezeu și vor fi vindecați. Vindecarea bolilor face parte din propovăduirea Evangheliei, ca și mântuirea de păcate. Pentru vindecare este necesară aceeași credință, astfel încât miracolul lui Dumnezeu să poată avea loc.

Și astăzi, vă rog pe toți, ca prin rugăciune să Îl atingeți pe Domnul Isus. Chiar și astăzi, mai este putere de la El. Este scris: „El i-a vindecat pe toți cei care au venit la El”. Astăzi veniți la El și primiți vindecarea și eliberarea voastră, prin puterea lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret!

Acum, traducerea:

Acum, vă rog să-L credeți pe Dumnezeu! Ce e cu restul de aici? Veți crede voi? Oh, de ați putea crede, totul este cu putință! Acolo, la capătul rândului, stă o doamnă mică. Tu suferi cu șira spinării. Tu de acolo, crezi? Ai bilet de ordine pentru rugăciune? Ai… Nu ai nevoie de el. Tu ești deja vindecată! Du-te în pace! Tu nu mai ai nevoie să vii în rândul de rugăciune.

Mai este altcineva, undeva? Vreau să văd credința voastră. Am avut doi sau trei? „O, Dumnezeule, mai dăruiește-ne încă unul!” Trei sunt o confirmare.

De ce arăți înspre tine, domnule, tu care șezi acolo? Ești bolnav? Tu de acolo, care ai un bilet de rugăciune. Noi suntem străini unul față de altul. Acum ne întâlnim pentru prima dată. Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Dacă El îmi va descoperi necazul tău, crezi că sunt robul Lui? Bineînțeles! Tu suferi de diabet. Este corect? Tu nu ești din acest oraș, ci din Atlanta, Georgia. Numele tău este Adams. Așa este. Bine. Du-te acasă! Tu ești sănătos, prin credința ta.

Îl credeți pe Dumnezeu? Credeți că prezența Lui este aici? Voi care vreți să Îl trăiți pe Dumnezeu, veniți la altar! Dar înainte de a face aceasta, doresc să vă întreb ceva. Rugați-vă acum! Acum a sosit timpul să fiți vindecați. Indiferent ce este în neregulă cu voi, repetați după mine această rugăciune! Spuneți același lucru ca și mine!

Atotputernicule Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, Dătătorul vieții veșnice și a fiecărui dar bun, ai milă de mine, prin Fiul Tău Isus! Eu cred acum, prin predica Cuvântului, prin lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că Hristos este prezent. Acum eu Îl primesc ca vindecător al meu. Doamne, începând de astăzi, eu Îți voi sluji toată viața mea. Eu accept vindecarea mea și tăgăduiesc toate lucrurile care sunt în opoziție cu ea, ca și cum nu ar fi, căci eu cred Cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne! În Numele lui Isus.

Rămâneți cu El, închiși în interiorul vostru! Rugați-vă mai departe! Este rugăciunea voastră. Și dacă ați spus-o serios, atunci veți vedea că imediat se va întâmpla ceva ce nu ați mai văzut niciodată înainte.

Prezența Lui este aici. Eu mă voi ruga pentru voi. Rugați-vă și voi mai departe și spuneți: „Doamne, vino și intră! Deja mă simt mai bine! Eu cred că Duhul Sfânt este aici! Acum se petrece ceva cu mine!”

Acum mă voi ruga pentru voi.

Doamne, Dumnezeul meu, în Cuvânt este scris: „aceste semne îi vor însoți pe cei ce vor crede”. Este scris și: „dacă veți zice muntelui acestuia: «ridică-te și aruncă-te în mare», și dacă nu vă veți îndoi în inima voastră, ci veți crede ceea ce ați exprimat, atunci se va întâmpla”.  Doamne, 27 de ani ți-am slujit de-alungul acestei națiuni și în jurul lumii. Dacă am primit har de la Tine, Doamne, în fața acestor oameni, care au auzit o predică tare, cu mustrări și corecturi, iar ei se pocăiesc cu inimi smerite, arată acestor oameni prezența Ta, Doamne! Și lasă-i să știe, după ce Te-ai dovedit în mijlocul nostru, nu ca un Hristos mort pe cruce, ci ca Acela viu și înviat, care locuiești în noi și rămâi viu pentru totdeauna. Slăvit să fie Numele Tău cel sfânt! În prezenșa Ta divină, te rog să-i vindeci pe toți.

Și acum, provoc diavolul, în Numele lui Isus, căci el nu poate opune rezistență Cuvântului lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu el este biruit. Iar tu, Satană, ai pierdut toate drepturile asupra celor care au fost răscumpărați de Isus Hristos, la Golgota! El ne-a dat cheile Împărăției cerurilor, iar tu nu ai niciun drept pe trupurile lor. De aceea, eu îți poruncesc, în Numele lui Isus Hristos, să părăsești fiecare persoană bolnavă de aici: pe toți ologii, pe toți orbii, șchiopii și surzii! Să-i părăsești pe toți bolnavii! Părăsește-i, în Numele Domnului Isus Hristos! Eu îți poruncesc! Pleacă!

Rămâneți cu El! Fiți sinceri! Nădăjduiesc că am primit trecere înaintea voastră. Țineți-vă capetele aplecate! Rugați-vă mai departe! Eu sunt fratele vostru și vă spun adevărul. Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu, este în această clădire. Acolo atârnă lumina. Foarte aproape. Sub ea este puțin întuneric. Este puțină neîncredere, superstiție. O, de v-ați putea întinde prin credință, atingând haina Lui! Este atât de aproape de voi! Faceți-o acum! Voi ați dat mărtuire că o veți face. Credeți-o! Doresc ca prima persoană surdă, oarbă, mută sau oloagă, care nu și-a putut mișca mâna… Doresc ca voi să veniți acum și să faceți ceea ce nu ați putut face înainte. Dacă nu ați putut vedea înainte, vedeți acum! Voi puteți vedea! Dacă nu ați auzit cu o ureche, puneți degetul în urechea sănătoasă și auziți! Primul care simte că Dumnezeu l-a vindecat, să vină pe platformă și să dea mărturie celorlalți! Dacă a fost ceva în neregulă, dacă nu v-ați putut mișca mâna, faceți-o acum! În Numele Domnului Isus Hristos, încercați-vă credința! Iar dacă vă puteți mișca, ridicați-vă și veniți aici! Dacă nu ați putut auzi, iar acum puteți auzi, ridicați-vă și veniți aici! Veniți, ridicați-vă! Dacă ați avut dureri de cap, ele au trecut. Ridicați-vă și veniți! Dacă ați suferit cu stomacul, boala a plecat de la voi. . Ridicați-vă și haideți aici!

Aici vine o doamnă, pentru a depune mărturie. Așa este în ordine. Veniți și dați cinste lui Dumnezeu! Atingeți colțul hainei Sale! Ați înțeles voi? Ați crezut voi cu adevărat? Voi ați mărturisit acest lucru iar acum vedeți dacă este așa. Hristos se ține de Cuvântul Lui.

Mai sunt alții care nu aud sau au avut altceva și doresc să vină? Ridicați-vă! Cine nu a putut vorbi, să vină! Vă rog, veniți! Veniți aici și dați mărturie că puteți auzi! Nu vă temeți! Vă temeți să-L luați pe Hristos pe Cuvânt? Atunci este ceva în neregulă cu voi. Dacă sunteți vindecați, atunci ridicați-vă mâinile și sculați-vă, dând mărturie despre aceasta spre cinstea lui Dumnezeu! Dați slavă lui Dumnezeu! Folosiți prilejul și slăviți-L! Sculați-vă! Și să nu ziceți: „Eu nu pot!” Încercați! Așa este bine, femeie. Tu nu ți-ai putut ridica mâna. Ridic-o acum! Cine poate vorbi, să strige: „Aleluia!” Vedeți dacă credeți sau doar vă prefaceți! Pe Hristos nu-L puteți înșela. El trebuie să se țină de Cuvântul Lui. Cum aș putea să fac această chemare în această seară, stând în fața voastră, dacă El nu se ține de Cuvântul Lui?! Priviți încoace cum ei dau mărturie! Ei sunt aceia care au fost surzi, orbi, muți și șchiopi. Nu știu ce au avut ei sau care a fost necazul lor. Dați o șansă lui Dumnezeu și ridicați-vă, dând mărturie! Și nu vă temeți! Să nu vă fie rușine să dați mărturie! Să nu vă fie rușine! În timp ce ei vin ca să dea mărturie, vă rog pe voi care mai înainte v-ați ridicat mâna și doriți să vă pocăiți, dedicându-vă viața Lui, veniți aici și stați aici! Eu doresc să mă rog împreună cu voi. Veniți aici, voi care mai înainte v-ați ridicat mâinile, voi care doriți să veniți ca să-I mulțumiți lui Dumnezeu! Și toți cei care doresc să fie eliberați de mânie și de lumea din ei! Iar de acum încolo să vă îmbrăcați într-un mod conștiincios, rezonabil, acționând corect, trăind o altă viață! Bărbaților, haideți și voi! Stați toți în jurul acestui altar! Într-o bună zi, când eu voi pleca, veți plânge. Să știți că eu vorbesc în Numele lui Isus Hristos. Într-o bună zi veți dori să auziți aceste lucruri și nu le veți putea auzi. Vă invit pe toți să veniți!

Până aici, această traducere.

Dragi frați și surori, sunt sigur că ați redevenit conștienți de felul în care fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu, prin darul descoperirii și deosebirii, la propovăduirea Cuvântului și la rugăciunea pentru bolnavi. Sunt sigur că prezența lui Dumnezeu umple acum încăperea în care vă aflați. El e aproape de toți și vrea să vă vindece pe deplin. Nu vă mai rugați pentru aceasta, ci mulțumiți Lui că deja a făcut-o. Spuneți așa: „O, Doamne, în rănile Tale sunt vindecat și eu!”

Dorim să ne rugăm:

Tată ceresc, te rog acum pentru miile de oameni care au ascultat Cuvântul Tău! Fii aproape de ei și confirmă-Ți Cuvântul prin semne și minuni puternice, căci Tu, Doamne ești Același și astăzi! Eu Îți mulțumesc pentru aceasta! În Numele lui Isus! Amin.

Notă: predica poate fi ascultată dând click AICI.

Distribuie această postare.