Un serviciu de vindecare prin slujba fratelui Branham – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus! 

Mai întâi, doresc să vă mulțumesc pentru numeroasele scrisori primite de la cei care sunt binecuvântați prin această propovăduire a mesajului de sfârșit. În continuu primim cereri de rugăciune de la bolnavi care cer mijlocire. De aceea, astăzi și în următoarea emisiune, doresc să traduc un serviciu de vindecare prin slujba fratelui Branham. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca toți să cuprindă prin credință că Isus Hristos a murit atât pentru vindecarea trupului nostru, cât și pentru mântuirea sufletului nostru. Mulți au trăit o vindecare a trupului la ascultarea unui serviciu de vindecare. Fie ca prezența lui Dumnezeu să fie acum simțită de voi! Mulțumiți acum Domnului pentru vindecarea voastră! V-ați rugat destulă vreme pentru ea! Este un cadou din partea lui Dumnezeu, care trebuie primit prin credință.

„Grăbiți-vă, creștinilor! Grăbiți-vă la izvorul deschis! Apa este aproape. Grăbiți-vă, repede! Beți, beți, beți, beți mai mult, până nu mai puteți bea! Dumnezeu vă va astâmpăra setea. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum! Eu mă voi ruga pentru voi.

Doamne, Dumnezeul meu, în pofida mesajului sacadat adus în această seară, s-au ridicat 150 până la 2oo de mâini cu dorința de a-Ți sluji Ție. Mulți decăzuți și mulți care trăiesc în păcate nu mai doresc să trăiască mai departe în acest fel. Ei vor să vină la izvor în această seară. Ei sunt mușcați de câinii iadului și bătuți de vânturile învățăturilor, dar în seara aceasta ei doresc să vină la Hristos, pentru a-și astâmpăra dorința cu ceea ce le dă Dumnezeu, în timp ce noi așteptăm ca Tu să Te descoperi. Vino, Doamne și permite acestei adunări să știe că ești aici și că ești dispus să ne ajuți. Mesajul a fost adus pentru ei, fără părtinire, din curăția Scripturii și dintr-o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu și poporul Său. Ascultă, Doamne! Noi Ț-i predăm Ție, în Numele lui Isus. Amin.

Acum, fiți respectuoși o clipă! Să nu vă supărați pe mine dacă predic clar și deschis. Poate voi o vedeți altfel, dar citiți o dată în Biblia voastră. Mesajul vindecării divine este minunat. Vindecarea divină vă face doar să fiți conștienți de ceva. Dacă ați fost vindecați, vă puteți îmbolnăvi din nou. Lazăr a fost înviat și a murit din nou. Un medic vă poate declara vindecat de pneumonie, tratându-vă cu penicilină și ucigând bacteriile și vă poate asigura că sunteți sănătoși. La scurt timp după aceea puteți muri de pneumonie. Desigur! Dar dacă sunteți mântuiți este altfel. Voi aveți viață veșnică. Viață veșnică! Voi nu aveți sănătate veșnică, dar voi aveți viață veșnică. Primiți-o în această seară, prieteni!

Acum, haideți să fim respectuoși! Voi tineri creștini și voi care v-ați întors la Hristos, să știți că Duhul Sfânt este aici! Înainte să facem chemarea la altar și să ne rugăm pentru bolnavi, fiți respectuoși!

Eu nu o pot face. Este deja târziu. Câți sunt aici care doresc ca Dumnezeu să îi vindece? Vă rog, ridicați mâinile voastre. În regulă. Fiți respectuoși!

Dacă Duhul Sfânt vă confirmă că eu v-am învățat adevărul, cu siguranță că El o va face. Atunci când Hristos era pe pământ, El S-a făcut de cunoscut prin faptul că i-a spus lui Petru numele. Iar iudeului Natanael, pe care l-a văzut cât încă mai era sub smochin, înainte de a veni la El… Iar femeii de la fântână i-a spus păcatele. Toți aceștia, au recunoscut de fiecare dată că El era Mesia. Câți dintre voi știu că acesta este adevărul? Dar voi nu găsiți nicăieri în Scriptură că El a făcut toate aceste lucruri înaintea neamurilor. EL le-a zis: „Să nu mergeți pe calea neamurilor!” Timpul lor încă nu sosise, căci măsura păcatelor nu era plină. Ei au acum ziua harului. Când El a făcut aceste lucruri înaintea lor, ei au zis că este un vrăjitor și o face cu ajutorul lui Beelzebul. Dar Domnul Isus le-a răspuns: „Cine vorbește împotriva Fiului omului…” Cine erau aceștia? Oamenii, liderii religioși, oamenii sfinți și renumiți. Isus le-a spus: „Voi aveți ca Tată pe diavolul! Dar iert ce ați spus împotriva Mea. Dar, când va veni Duhul Sfânt și va face aceleași lucrări și cine va vorbi împotriva Acestuia, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor”. Poate că nu vă voi mai revedea. Pot fi aici pentru ultima dată. Suntem foarte aproape de sfârșit. Eu plec peste ocean. O singură minune prin darul deosebirii și am trăit cum peste 30.000 de păgâni L-au primit pe Hristos. O altă dată am trăit că au fost 25.000 care au fost vindecați: orbi, șchiopi și ologi. Iar a doua zi au fost încărcate șapte camioane cu cârje și alte obiecte și au circulat pe străzile orașului Durban din Africa de Sud, iar o mulțime de oameni au urmat camioanele cântând: „Numai să crezi, numai să crezi!” Nu că noi aparținem de o cutare biserică și știm totul mai bine. Mergeți numai mai departe așa și faceți în continuare. Dar Dumnezeu este obligat să v-o spună. Dar responsabilitatea este la voi. Ce faceți cu aceste lucruri atunci când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care știu că este prezent acum aici, atunci când Duhul Lui se dovedește?

Câți dintre voi au fost în adunările anterioare și au văzut ceea ce face El? Ridicați-vă mâinile! În toată clădirea, mâini ridicate. Mulțumesc! Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a dat făgăduința: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Femeia a atins colțul hainei Sale, iar El S-a întors, întrebând: „Cine M-a atins?” El nu a știut. Altfel nu ar fi întrebat. Ei i-au răspuns: „Mulțimea Te îmbulzește…!”  El S-a uitat de jur împrejur și a găsit-o, spunându-i: „Du-te în pace și fi vindecată de boala Ta!.” Câți dintre voi știu că este adevărul? Biblia zice că acum El este Marele Preot care are milă de slăbiciunile noastre. Acum El este prezent. Dacă această parte a Bibliei este adevărată, atunci toată Biblia este adevărată.

Voi care nu aveți bilete de rugăciune… Pentru cei care au bilete ne vom ruga mâine. Pentru voi toți… Eu doresc să vorbesc cu aceia care nu au bilete de rugăciune și au credință. Câți știu că vă sunt străin și nu știu nimic despre voi? Ridicați-vă mâinile! Peste tot sunt mâini ridicate. Indiferent unde vă aflați, credeți acum! Eu sunt convins de aceasta. Noi vom chema trei, imediat. Eu stau la dispoziția Duhului Sfânt. Iar credința voastră Îl atinge pe Hristos și El vă răspunde, folosind glasul meu. Isus a zis: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele”. Voi știți acest lucru. Mlădițele poartă viața viței, căci viața viței este în mlădițe. Un dovleac produce dovleci; pepenele, după soiul lui. O viță de vie produce struguri. Iar dacă este Hristos, atunci Hristos este descoperit. Dacă este o teologie rigidă, împietrită, formală, așa cu era atunci, atunci va produce după soiul ei. Dar dacă este Hristos, atunci Hristos este descoperit. Credeți din toată inima?

Vă rog frumos să mă atenționați după ce vom chema trei persoane. Eu n-o pot face. Este credința voastră. Priviți în sus la Hristos, Marele Preot și ziceți așa: „Seară de seară am văzut aceste lucruri confirmate și le înțeleg!” Rugați-vă! „Bărbatul acesta nu mă cunoaște. Doar vorbește cu mine, Doamne! Eu sunt bolnav și am nevoie de Tine! Confirmă că ești aici! Eu cred din toată inima mea!” Vedeți dacă Dumnezeu n-o va face dacă credeți din toată inima voastră.

Acolo șede o doamnă care se uită încoace. Acum ea și-a mișcat capul încoace și încolo. Da, femeie. Tu ești! Ai bilet de ordine pentru rugăciune, sau nu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi necazul tău, Îl vei crede pe Dumnezeu? Tu ești bolnavă și dorești rugăciune. Înainte ca să părăsești casa ta, te-ai rugat ca să ajungi în rândul de rugăciune. Atunci când am vorbit, înainte, tu ai zis în inima ta: „Dumnezeule, te rog fă-l să mă cheme!” Dacă este așa, ridică-ți mâna. Tu ai o durere de stomac. Așa este. Ridică-te în picioare! Tu nu ai bilet de ordine pentru rugăciune și noi nu ne-am întâlnit niciodată în viață. Noi nu ne cunoaștem. Dacă este așa, ridică-ți mâna! În regulă! Tu ești vindecată și poți pleca acasă”.

Până aici, acest serviciu de vindecare. Duminica viitoare vom asculta continuarea.

Dragi frați și surori, știu că voi toți sunteți mișcați și binecuvântați de Duhul lui Dumnezeu. Voi ați trăit cum slujba fratelui Branham a fost confirmată de Dumnezeu într-un mod supranatural, conform Sfintei Scripturi.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumesc că acum ai binecuvântat mii și mii de oameni. Îți mulțumesc pentru vindecările care au avut loc acum prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos. Noi îți mulțumim pentru lucrarea Ta supranaturală din timpul nostru. Ajută-ne pe toți, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: predica poate fi și ascultată dând click AICI.

Distribuie această postare.