Transcriere Krefeld martie 2017 cu sumar video inclus

Cuvântul de introducere din Col. 1:21-29: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine”.

Un călduros bun venit tuturor în scumpul Nume al Domnului nostru! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod deosebit pe cei ce sunteţi pentru prima dată în acest loc, ca să primiţi legătura cu ceea ce face Dumnezeu în prezent; ca să nu trecem pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu, ci să recunoaştem ziua, ceasul şi mesajul şi să avem parte. Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele, din toate limbile. Aşa cum i-a spus lui Avraam: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:3).

Citește mai mult aici.

Distribuie această postare.