Transcriere Krefeld aprilie 2017 cu sumar video inclus

Cuvântul de introducere din Ioan 5:36-47: „Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa; şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa! Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi. Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

La rândul meu, doresc să vă spun tuturor „Bun venit!” în scumpul şi sfântul Nume al Domnului şi Mântuitorului nostru! Domnul cheamă afară pe poporul Său din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Noi putem da mărturie despre foarte multe lucruri din ultima călătorie de acum două săptămâni din Cuba şi de fiecare dată noi am fost bucuroşi şi binecuvântaţi de faptul că Dumnezeu a făcut Cuvântul Său atât de viu. După adunări aţi fi putut vedea ce rezonanţă şi rezultat a avut vestirea Cuvântului în aceia care l-au auzit.

Citește mai mult aici.

Distribuie această postare.