Transcrierea predicilor despre ZIUA CINCIZECIMII – 22.05.1988 – Ewald Frank

Transcrierea predicilor din 22 mai 1988, ținute de fratele Frank la Krefeld
Cuvintele de introducere au fost după cum urmează:

Extras din predici: 

2 Cor. 11 începând cu vers. 4: „Căci dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu L-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau un alt Mesaj de mântuire pe care nu l-ați primit, o, cum îl îngăduiți de bine!”

Și după aceea Pavel îi trage la răspundere acești falşi lucrători. Ştiţi că Domnul nostru a dat această avertizare cu privire la zilele de pe urmă, și anume că aceste două lucruri vor fi foarte aproape unul de celălalt: „Dacă ar fi cu putință…”. Dar acest lucru nu este posibil, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu! Dar dacă ar fi cu putință, atunci chiar şi cei aleşi vor fi duşi în eroare. Această imitație trebuie să fie foarte aproape și asemănătoare cu originalul, altfel iese imediat în evidență. Am fost odată într-o adunare charismatică și acolo era afișat un banner: „Isus este Domn!” Şi lucrul acesta sună bine, zicala este bună, impresia era foarte bună, dar nu așa este scris în Scriptură.

În Biblie este scris: „Oricine mărturisește că Isus este Domnul”, nu doar Domn, ci Domnul, care poate spune: „Isus Hristos este Domnul!”. Dacă El este Domnul, atunci este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, atunci este Domnul. Ştim despre ce este vorba aici. Cine nu spune Isus este Domn? Pentru noi nu este doar Domn, ci El este Domnul. Domnul care a făcut cerul și pământul, El este Dumnezeu. Dumnezeu descoperit într-un trup omenesc. Noi suntem foarte mulțumitori pentru acest adevăr.

Țineți în mintea și în inima voastră: acolo unde este vestit un alt Isus, ca o altă persoană, nu ca Dumnezeul adevărat, acela este un alt Isus. Acolo există o altă evanghelie și acolo este la  lucru un alt duh. Dar dacă același Isus, aceeași Evanghelie, dacă este predicat și vestit totul așa cum a fost vestit la început, atunci să nu vă fie teamă că acolo ar fi la lucru un alt duh. Acolo unde este Sângele Mielului, unde esteDuhul lui Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu, acolo nu este loc pentru un alt duh. Acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu în mijlocul acelora care se încred în Domnul. Eu sper că este un ajutor pentru noi ca să îndepărtăm tot felul de îndoieli și să ne dedicăm lui Dumnezeu pentru a putea fi botezați cu Duhul Sfânt și cu foc.

Cu fiecare botez cu Duhul Sfânt este legat un proces supranatural pe care tu sau eu nu-l putem influența, ci doar ai parte de el. Tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine în tine, ca după aceea să se descopere în tine și prin tine. Aici ne este
spus și ne este descris foarte clar, căci este scris: „Și li s-au arătat limbi ca de foc care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.

Vorbirea a avut loc prin gura celor credincioși, dar Dumnezeu a atins limbile credincioșilor cu focul Duhului și le-a curățat. Şi El a dat ungerea acestui foc pentru ca ei să poată vesti lucrările mărețe ale lui Dumnezeu.

Cel mai bun lucru este să păstrăm în fața ochilor noștri crucea și Sângele prin care am fost răscumpărați. Eu mai m-am gândit și la faptul când fratele Branham i-a condamnat în inima lui pe toți ceilalți în acel restaurant. Şi deodată el a văzut o vedenie. El a văzut ceva asemănător cu o ceață și în această vedenie el s-a văzut pe sine însuși făcând multe lucruri care nu erau corecte înaintea lui Dumnezeu. Dar după aceea i-a fost spus: „Eu ți-am iertat toate acestea și tu vrei să-i condamni?”. Vedeți? Dumnezeu arată chiar și unui proroc că și el a greșit și el a făcut unele lucruri care nu au fost plăcute înaintea lui Dumnezeu și chiar și el a fost vinovat ca și toți ceilalți.

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.