Cincizecimea – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu Cuvântul din Faptele Apostolilor 2:1-4: „În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer […]

Mai mult