Sunt eu pregătit să plec? – de William Branham

Un bărbat, pe nume Dauch, m-a întrebat nu demult: „Frate Branham, eu îmbătrânesc, eu slăbesc, sunt la vârsta de nouăzeci şi unu de ani.” El a întrebat: „Crezi tu că sunt pregătit să mor? Crezi tu că sunt pregătit să plec? Crezi tu că sunt salvat?”

Eu am întrebat: „Domnule Dauch, ai fost vreodată la un doctor să fii consultat?”

El a răspuns: „Da.”

„Ce face doctorul? El are acolo un manual şi el ia cartea aceasta şi spune: primul lucru pe care trebuie să-l fac cu omul acesta este să-i controlez inima. El ia, deci, stetoscopul, îl pune în urechi şi consultă inima. Următorul lucru este să controleze tensiunea. După aceea face analiza urinei, apoi a sângelui şi toate celelalte analize. El controlează totul şi dacă nu găseşte nimic, atunci mai face o verificare cu raze-Rontgen. Dacă nu poate găsi nimic, atunci el spune: «Domnule Dauch, trupeşte sunteţi în ordine.» Pe ce se bazează el? Pe ceea ce este scris în cartea lui de medicină; după părerea oamenilor de ştiinţă, boala se manifestă în exterior dacă ceva nu este în ordine, se va manifesta aici aşa şi dincolo aşa, depinde de ceea ce nu este în ordine. De aceea tu eşti sănătos, după câte poate vedea el.

În cazul acesta, eu voi face un consult al sufletului tău. Pentru suflet, Dumnezeu are numai un instrument, şi acesta este Cuvântul. Acesta este Cuvântul Lui. Isus a spus în loan 5:24: «… Cine ascultă cuvintele Mele.» Această ascultare nu înseamnă să percepi un sunet. Această ascultare înseamnă să accepţi. «Cine poate accepta Cuvântul Meu?» Amin! «Cel care ascultă.» (Să nu staţi ca o stană de piatră, să nu o denumiţi „nebunie” şi să nu spuneţi: «Aici nu este nimic, eu nu cred.») «Cine ascultă cuvintele Mele.» Acesta este Cuvântul lui Isus – El este Cuvântul. Despre aceasta este vorba. «Dacă poţi asculta Cuvântul Meu.», a spus El, «şi crezi în Cel ce M-a trimis, ai viaţa veşnică şi nu vii la judecată, ci ai trecut din moarte la viaţă.» Amin! Cum este cu bătaia inimii tale?”

El a răspuns: „Eu cred. Eu am auzit. Eu am acceptat.”

Eu am spus apoi: „Conform celor spuse de Specialistul principal, Chirurgul şef, Medicul şef al vieţii veşnice, tu ai trecut de la moarte la viaţă şi nu vei fi condamnat”.

El a spus: „Când te-am auzit predicând despre botezul în apă în Numele lui Isus Hristos, am venit imediat după tine şi tu m-ai botezat”. El a spus: „Nu mai sunt omul care am fost odată. Cu mine s-a întâmplat ceva. Mai demult nu-mi păsa de aceasta şi am mers pe drumul larg, dar eu m-am schimbat şi am început să merg pe calea aceasta de când am auzit. Inima mea arde zi şi noapte ca să fiu mai aproape de El. Eu cred fiecare cuvânt. Eu spun «Amin» la fiecare Cuvânt. Chiar dacă mă răneşte, eu vreau să fac tot ce se cere. După câte ştiu eu, până acum am făcut-o”.

Eu am răspuns: „Mie mi se pare că inima ta bate regulat. Eu cred că tu eşti pregătit, duhovniceşte”.

El a întrebat: „Ce se va întâmpla când va avea loc răpirea, voi fi acolo, frate Branham?”

Eu am răspuns: „Eu nu pot să spun cine va fi acolo şi cine nu”.

El a zis: „Eu aş vrea să trăiesc până la răpire, eu tare mult aş vrea s-o trăiesc”.

Eu am răspuns: „În ordine, lasă-mă să văd ce spune Cartea ştiinţei despre ştiinţa sufletului”. Eu am spus: „În 1 Tes. 4 este scris:… noi cei vii, care vom rămânea până la venirea DOMNULUI, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuş DOMNUL, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se vapogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe DOMNUL în văzduh”.

Dacă ai adormit sau nu, dacă ai fost îngropat sau nu, tu totuşi vei fi acolo. Nimic nu te va reţine, tu vei fi acolo!” Eu am mai spus: „Frate Dauch, chiar dacă DOMNUL nu va veni până la timpul nepoţilor nepoţilor mei, tu vei fi prezent în momentul acela; tu vei fi acolo înaintea transformării lor, dacă ei vor fi acolo”. Aşa este. Amin!

Aşa cum există o judecată care vine, aşa există şi o binecuvântare care vine. În seara aceasta trebuie să privim spre una din aceste două. Voi trebuie ori să aşteptaţi să vină mânia şi distrugerea peste voi, ori să aşteptaţi învierea şi pe DOMNUL Isus. Acelaşi Dumnezeu a făgăduit şi una şi cealaltă. Eu sunt atât de bucuros.

Eu aştept venirea împărăţiei fericite de o mie de ani,
iar după aceea sa revină DOMNUL nostru binecuvântat
ca să-Şi ia Mireasa care-L aşteaptă.
O, inimii mele îi este dor şi tânjeşte după ziua
eliberării plăcute,
când va reveni Isus al nostru.
Atunci păcatul şi suferinţa, durerea şi moartea
acestei lumi întunecate se vor fi sfârşi,
în timpul domniei minunate cu Isus,
în timpul celor o mie de ani de pace;
(„Atunci vom fi pentru totdeauna la DOMNUL.”)

Ceea ce a spus Dumnezeu, trebuie să se întâmple: „Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul”. Amin! Amin! „Ei nu vor mai face nimic rău în toată ţara Mea sfântă”. Aleluiah!

Dacă trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci moartea este înghiţită de biruinţă. Atunci îl vom vedea aşa cum este şi vom avea un trup ca trupul Lui de slavă. O, ce timp se apropie de noi!

[…]

De unde ştiţi voi că mâine nu vom fi deja plecaţi, înainte să sosească dimineaţa? Noi nu o ştim. Voi spuneţi: „Aceasta mă nelinişteşte”. Nu ar trebui. De fapt, aceasta ar trebui să vă facă foarte fericiţi că ştiti că veţi părăsi casa această de ciumă, veche.

Acolo este o altă lume. Voi nu trebuie să mergeţi departe. Ea este la voi. Este în jurul vostru. Dumnezeu v-a dat aici cinci simţuri ca să aveţi contact cu această lume. Dar mai există şi o altă lume; pentru a percepe această lume, voi nu aveţi simţuri, voi nu o puteţi vedea, pentru că nu aveţi simţuri.

[…]

Singurul lucru care se întâmplă cu voi când muriţi, este că treceţi numai dincolo de aceste cinci simţuri. O, slavă lui Dumnezeu! Voi primiţi un alt simţ. Voi trăiţi atunci cu un simţ mai înalt, de sute de ori mai înalt decât acestea, într-o altă viaţă, într-o viaţă unde nu mai este nici suferinţă şi nici moarte. Lucruri despre care nu ştiţi acum nimic, le veţi vedea clar atunci când veţi trece dincolo. Voi nu înţelegeţi acum, vă mai poticniți pentru că nu aveţi încă simţul acesta. Voi spuneţi: „Eu am un simţământ ciudat în seara aceasta, mi se pare că este ceva. Eu aş dori să plâng sau să jubilez.” Este din cauza îngerilor DOMNULUI.

Este ca şi cum cineva care nu a văzut niciodată, ar spune: „Din când în când simt ceva care este într-adevăr aici, este ca şi cum ai simţi căldura.” […]

Noi trecem numai dincolo, să nu vă fie teamă de moarte. Moartea nu este altceva decât o sperietoare de ciori. Isus a biruit-o. Când i s-a apropiat sfârşitul, Pavel a spus: „Unde îţi este boldul, moarte?” Unde este spaima ta? Mormântule, unde este biruinţa ta? Tu spui că mă ai? Eu aş vrea să te îndrum spre Ierusalim. Acolo este un mormânt gol şi Cel care poate spune: „EU sunt Cel care a biruit moartea şi locuința morților.” Şi eu sunt în El, tu nu mă poţi ţine. Eu voi învia. O, Pavel a spus: „De-acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, DOMNUL, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”

Voi Îl iubiţi şi doriţi să-L vedeţi venind. Voi îl aşteptaţi. Este o poveste lungă, este o aşteptare lungă. Este o poveste de dragoste. Voi de-abia aşteptați să-L vedeţi! O, aşa este. Acesta este timpul, ceasul pe care-l aşteptăm.

Dacă în seara aceasta nu este aşa în inima ta, prietene, atunci fii atent. Fii atent, nu te lăsa înşelat de duşman. Dacă Duhul Sfânt din voi face ca voi să doriţi să fiţi la Cel care v-a creat, la Stăpânul vostru, atunci aceasta este o poveste de dragoste despre care nu puteţi să spuneţi nimănui. Aşa este. Este realitate, este realitate.

Dacă primiţi o avertizare şi se spune: „Tu nu eşti pregătit”, atunci gândiţi-vă că Dumnezeu vă poate pregăti pentru ceva.

Voi nu sunteţi încă pregătiţi; voi spuneţi: „Dacă sunt botezat cu Duhul Sfânt, atunci poate mă va lua DOMNUL cu Sine.” Nu, nu prin aceasta; voi prin aceasta sunteţi pregătiţi să trăiţi. Voi nu sunteţi pregătiţi să trăiţi până când nu aţi primit Duhul Sfânt. Dacă aţi primit Duhul Sfânt, atunci sunteţi în stare sa trăiţi. Înainte nu aţi fost în stare să trăiţi; Acesta vă pregăteşte. Oamenii spun: „Eu trebuie să mă pregătesc să mor.” O, eu mă pregătesc să trăiesc! Amin. Asta este: pregătiţi-vă să trăiţi – să trăiţi în Hristos; pentru o viaţă biruitoare asupra păcatului, moarţii şi iadului. Eu am deja biruinţa, El este biruinţa mea şi eu sunt dovada Lui. Eu sunt dovada biruinţei Sale. Amin! Asta este.

Cum ştiţi voi că L-aţi primit? Eu îl am. Amin. El mi L-a dăruit prin harul Său, eu îl simt, eu o ştiu. Eu văd cum se desfăşoară în viaţa mea. M-a schimbat. Conform acestei cărţi de aici (Biblia), El a spus că eu voi avea viaţa veşnică şi nu voi veni la judecată, ci am trecut de la moarte la viaţă, pentru că El a luat judecata mea asupra Lui. Dacă El a plătit deja preţul, atunci să nu mai încercaţi să mă puneţi în faţa judecăţii. El a luat-o în locul meu, şi eu am acceptat aceasta. Aleluiah!

De aceea nu mai există judecată. De aceea nu mai există moarte. Desigur, eu voi părăsi într-o zi biserica şi oamenii, dacă Isus întârzie, dar când se va întâmpla aceasta, atunci eu nu sunt mort. Eu nu pot muri, eu am viaţa veşnică. Cum poţi muri cu viaţa veşnică în tine? Eu sunt în prezenţa lui Dumnezeu şi voi cu El în veşnicie. Amin. Aceasta atinge inima mea, aceasta mă face să încep să predic din nou. Aşa este. O, El este minunat!

63-0724 – Avertizare şi apoi judecată

 

Distribuie această postare.