Sumar video septembrie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori, vă vorbește fratele Frank, de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru sfârșitul de săptămână care tocmai a trecut, pentru că am fost binecuvântați într-un mod extraordinar. Peste o mie două sute de persoane au fost adunate aici, la Centrul de Misiune, din întreaga Europă, din Africa, din Canada, din SUA și Domnul ne-a dăruit cuvintele Sale și ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Suntem recunoscători pentru ocazia aceasta de a împărtăși Cuvântul original al lui Dumnezeu – nicio interpretare, nicio explicație – doar Cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelegem importanța însărcinării divine date iubitului nostru frate William Branham, ca mesajul dat lui să premeargă a doua venire a lui Hristos.

Preaiubiților, am spus-o de multe ori: asupra a tot ceea ce decide Dumnezeu, noi nu avem nicio influență. Niciun proroc nu a decis vreodată ca Domnul să-l cheme sau să-l trimită. Ori de câte ori Dumnezeu decide să facă ceva și o face, noi trebuie să respectăm acest lucru. Spunem întotdeauna și repetăm: la prima venire a lui Hristos, a fost un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca să pregătească calea Domnului. Apoi, în Luca 16:16 este scris că „legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci încoace Împărăția lui Dumnezeu și tot ceea ce aparține Împărăției lui Dumnezeu, a fost vestit”. În același fel, în timpul nostru, prorociile au ținut până la William Branham, omul lui Dumnezeu care avea să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului. Și este AȘA VORBEȘTE DOMNUL: „Vi-l voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului”. El va întoarce – va întoarce – acesta este punctul principal – el va întoarce prin mesajul său – va întoarce inimile, nu capetele, ci inimile, înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvânt, înapoi la învățăturile originale ale apostolilor. Acum, la finalul timpului de har, trebuie să fim readuși la temelia originală, la învățăturile originale ale apostolilor. Domnul nostru este același. El a fost la început același, El este același la sfârșit – Alfa și Omega.

Acum, pe scurt, referindu-ne la timpul nostru – și eu trebuie să fiu foarte direct și sper să fiu foarte scurt. Când fratele Branham a fost chemat la slujbă în 1933, o mare însărcinare divină i-a fost dată, în 7 mai 1946: „Așa cum lui Moise i-au fost date două semne, îți sunt date și ție două semne”. Cu toții știți despre aceasta. William Branham a avut o slujbă evanghelistică în 12 națiuni. Apoi a venit o zi deosebită, 1 aprilie 1962, când el a anunțat: „Eu trebuie să mă întorc la Jerffersonville, datorită unei vedenii și trebuie să depozitez hrana” – 1 aprilie 1962! Pe 2 aprilie 1962, aici, în orașul Krefeld, același Domn cu un glas audibil, puternic și pătrunzător, mi-a vorbit și mi-a spus că vremea mea pentru acest oraș se va încheia în curând și El mă va trimite în alte orașe ca să predic Cuvântul Său. Următorul lucru la care s-a referit a fost să depozităm hrana.

Iubiților, nu este necesar să intru în detalii, dar după deschiderea celor șapte peceți, în martie 1963, fratele Branham nu a mai predicat într-o altă națiune, el nu a dus niciodată mesajul vreunei țări de pe pământ. Nu! Ce s-a întâmplat? El a adus mesajul și mesajul urma să premeargă a doua venire a lui Hristos. De aceea, după ce fratele Branham a fost luat în slavă, printr-o însărcinare divină eu am dus mesajul în 172 țări, timp de 55 de ani – datorită însărcinării divine date mie și confirmate de robul și prorocul lui Dumnezeu pe 3 decembrie 1962, în prezența celor doi martori, repetând cuvintele pe care mi le-a vorbit Domnul mie și spunându-mi: „Frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul acesteia”. El n-a spus niciodată să nu mai predic Cuvântul. Nu! Eu am predicat Cuvântul tot timpul, dar apoi am distribuit hrana.

Și vreau să vă arăt din nou tuturor, mi-au fost trimise toate predicile ținute de William Branham în anii ’50 –’60 și fratele Frank a ascultat fiecare predică de două ori. Dacă există vreun om pe pământ care să cunoască mesajul, acela este fratele Frank.

Ewald Frank - fotografie benzi predici William Branham
Ewald Frank – fotografie benzi predici William Branham

Apoi, puteți vedea în următoarea fotografie, că am tradus predicile fratelui Branham în limba germană. Iubiților, eu am făcut ceea ce m-a chemat Domnul să fac.

Ewald Frank - predici de William Branham traduse in limba germana
Ewald Frank – predici de William Branham traduse in limba germana

De aceea, a sosit vremea să spun deschis dar și să subliniez că a sosit timpul să opriți toate învățăturile greșite și să vă întoarceți la Cuvântul lui Dumnezeu.

Iubiților, ce vedem noi astăzi? Într-un oraș sunt trei, patru biserici diferite care pretind că-l urmează pe proroc, care pretind că cred mesajul. În alte orașe există opt, nouă, zece biserici care preting că-l urmează pe proroc, că-l cred pe proroc, că cred mesajul. Uitați-o! Uitați-o pentru totdeauna! Sunteți rătăciți cu toții și-i duceți pe oameni în rătăcire.

În zilele Bibliei, exista o singură biserică într-o cetate, iar Dumnezeu a pus în respectiva biserică diferitele slujbe. Așa va fi la sfârșit. Și ca să fiu sincer, dacă verificați ce învață acești frați, veți vedea că ei doar explică ce a spus fratele Branham… Trebuie să predicați Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsați fiecare predică așa cum a fost predicată! Nu să scoateți afirmații din context, ci lăsați-le, lăsați-le acolo unde le este locul. De ce nu are fratele Frank niciun fel de problemă cu niciuna din predicile fratelui Branham? Datorită însărcinării divine! Și eu duc tot ce a spus fratele Branham, înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi, încă o afirmație a fratelui Branahm: „Niciodată să nu primiți ceva, decât dacă este scris în Scripturi”. Preaiubiților, este foarte serios! Și iarăși, de 150 de ori William Branham s-a referit la Apoc. 22, ultimele câteva versete: „Oricine va adăuga sau va scoate din cuvintele prorociei acestei cărți, partea lui va fi scoasă de la pomul vieții”. A sosit timpul să chemăm înapoi adevărata Mireasă, care a ieșit din cadență, înapoi în cadență, în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Încă o întrebare înainte de încheiere: vă așteptați ca toate aceste grupuri să ia parte la ospățul de nuntă? Aici ei nu se cunosc unii pe alții, nu iau Cina Domnului împreună, fiecare e pe cont propriu și vă așteptați ca în ceruri să ia parte la ospățul de nuntă? Uitați-o pentru totdeauna! Ei merg pe propriile lor căi, au planurile lor, învățăturile lor, iar oamenii îi urmează. Noi Îl urmăm pe Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Și suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru trimiterea robului și prorocului Său, pentru că ne-a a adus înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt recunoscător că pot privi în urmă la 55 de ani de slujbă în 172 de țări. Chiar în momentul de față avem transmisiuni TV pe tot pământul, împărtășind Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Maranatha – Domnul nostru vine în curând. Foarte, foarte curând trâmbița va suna și noi vom fi în slavă pentru totdeauna. Dumnezeu să vă binecuvânteze, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.