Sumar video Krefeld – septembrie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Suntem atât de recunoscători Atotputernicului Dumnezeu pentru adunările din sfârșitul de săptămână care a trecut! Oamenii au venit din nou din toată Europa, au condus peste 1500 de kilometri pentru a fi cu noi, pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a fi pregătiți pentru revenirea Domnului nostru Isus Hristos.

Dacă privim la ceea ce face Dumnezeu acum în toată lumea, nu a mai fost niciodată pe pământ așa cum este acum. Chiar și transmiterea predicilor – oameni din 172 de țări ni se pot alătura în direct, să asculte propovăduirea și să fie pregătiți pentru venirea iubitului nostru Domn și Mântuitor. Noi credem din toată inima că revenirea iubitului nostru Domn și Mântuitor este foarte, foarte aproape. Și credem că făgăduința pe care a făcut-o Domnul nostru în Ioan 14 va fi împlinită în curând. Făgăduința ne este cunoscută tuturor. Domnul nostru a spus: „Mă duc să pregătesc locul…  Apoi Mă voi întoarce și vă voi lua ca să vă duc acolo unde sunt și Eu”. În același timp noi recunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru, împlinind Maleahi 4, versetele 5 și 6. Domnul a făgăduit că va trimite un proroc ca Ilie, înainte de a veni ziua Domnului. Eu am socotit ca un privilegiu deosebit acela de a-l fi cunoscut personal pe fratele Branham timp de 10 ani. Și acum câteva săptămâni, pe 15 august, s-au împlinit 61 de ani de când am dat mâna fratelui Branham pentru prima dată.

Preaiubiților, Dumnezeu rânduiește slujbe, El dă chemări, El este responsabil de propriul Său plan de mântuire. Și așa cum spune Scriptura în Efeseni capitolul 4, de la versetul 11, Dumnezeu a rânduit în Biserică – nu un om, nu un episcop, nu un proroc – ci Dumnezeu a rânduit în Biserica Lui diferitele slujbe pentru zidirea Trupului lui Hristos.

Preaiubiților, noi știm că fratele Branham a avut o chemare deosebită. Nimeni de pe pământ nu a mai avut o asemenea slujbă. De fapt a fost o repetare a slujbei pe care a avut-o Domnul și Mântuitorul nostru atunci când a umblat ca Fiul omului în slujba Sa profetică – El a putut spune cine a fost Petru, Natanael, Filip, a putut spune femeii de la fântână cine era ea și ce făcuse… Această slujbă am văzut-o eu cu ochii mei, de multe ori în Germania și de asemenea în Statele Unite ale Americii. Sunt un martor ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. După slujba fratelui Branham, căruia i-a fost spus să depoziteze hrana… Și apropo, el a spus că numai în Jeffersonville a putut învăța doctrine. Astfel, el a spus: „Casa de depozitare este chiar aici în Jeffersonville”. Nu în Phoenix, nu în Tucson, nu aici sau dincolo, ci în Biserica sa, unde și-a putut deschide inima și să împărtășească tainele lui Dumnezeu.

Preaiubiților, același om al lui Dumnezeu, căruia i-a fost spus să depoziteze hrana de către îngerul Domnului… Același Domn Dumnezeu i-a vorbit fratelui Frank: „Depozitează hrana!” Și același William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, pe 3 decembrie 1962, în prezența lui Fred Sothmann și Banks Wood a spus: „Frate Frank, hrana pe care trebuie să o depozitezi este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi și este păstrat în mesajele care sunt înregistrate!” După aceea, el m-a sfătuit să primesc toate predicile, fiecare predică pe care a ținut-o el. Și el m-a trimis la Leo Mercier ca să-mi dea câteva predici și el mi-a dat cinci predici pe care le-am luat cu mine. Aceasta a fost în iunie 1958. Iar cealaltă experiență –  în decembrie 1962. Eu menționez aceste lucruri astfel ca voi să știți că fratele Frank nu a făcut ceva de la el. Eu am fost chemat direct la slujbă așa cum au fost apostolii, așa cum a fost fratele Branham. La fel am fost chemat și eu, cu vocea directă, audibilă, a Domnului pe 2 aprilie 1962. Iar William Branham, prorocul lui Dumnezeu, a repetat fiecare cuvânt pe care mi l-a vorbit Domnul în acel 2 aprilie.

Preaiubiților, eu nu sunt un povestitor! Vă spun adevărul! De aceea, doresc ca voi să înțelegeți că nu pot fi de acord cu nici o adăugare la Cuvântul lui Dumnezeu sau cu vreo interpretare: despre tunete, despre a treia tragere, despre, despre, despre… Nu! Nu pot fi de acord! Eu trebuie să o văd în Cuvântul lui Dumnezeu! William Branham nu a fost trimis ca să înceapă o religie nouă! El nu a fost trimis ca să ne îndepărteze de Cuvânt! El nu a fost trimis ca să-și dea propriile interpretări! William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul ceasului ca să ne aducă înapoi la Cuvântul original al lui Dumnezeu, neadăugând sau nescoțând nimic din acesta!

Apoi, desigur, având o chemare deosebită și o responsabilitate directă cu slujba sa, noi trebuie să fim atenți la tot ceea ce a spus el. În al doilea rând, nu doar un singur citat, ci și următorul și următorul și următorul… Apoi, aceasta nu este de ajuns. Trebuie să duceți toate afirmațiile pe care le-a făcut el înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu, [în Scriptură]!

Iubiți frați și surori, sunt întristat în duhul meu din cauza diferitelor interpretări ale tuturor fraților. Ei se referă la proroc – unul merge în direcția aceasta, altul în aceasta, celălalt în acea direcție. Sunt mai mult de nouă direcții. Și fiecare spune: „Prorocul a spus..”., „Prorocul a spus..”.. Opriți-vă! Opriți-vă! Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu! Și nu-l faceți pe proroc ca un scut în fața voastră pentru a primi atenția oamenilor! Aceasta este marea problemă. Cei care nu au o chemare la slujbă spun: „Prorocul a spus…”, „Prorocul a spus…” – ascunzându-și interpretările proprii în spatele prorocului. Preaiubiți frați, aceasta nu este corect!

O spun din nou: nu este nicio persoană pe pământ care să-l fi iubit pe William Branham mai mult decât o fac eu. Îmi amintesc vremurile pe care le-am petrecut cu el, fie mâncând la aceeași masă, în aceeași mașină cu el, fiind în adunările lui în Germania, în Statele Unite ale Americii, în casa lui servind un ceai, vorbind în Tabernacol pe 2 decembrie 1962, predicând în serviciul de dimineață și în serviciul de seară.

Preaiubiților, dar ceea ce eu nu pot suporta sunt toate învățăturile greșite urmate de referiri la William Branham. Acestea nu le pot suporta. William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, pentru a ne aduce înapoi la Cuvântul original al lui Dumnezeu, la Biblie, la învățătura apostolilor. Dacă respectăm Cuvântul lui Dumnezeu vom aduce tot ceea ce a spus el înapoi în Scripturi și doar atunci vom vorbi toți aceeași limbă, vom fi aduși înapoi la temelia originală, la învățăturile originale, la binecuvântările originale ale Atotputernicului Dumnezeu.

Frați și surori, fiți sinceri! La ce vă ajută duhovnicește dacă cineva spune: „Prorocul a spus…”, „Prorocul a spus…!”? Aveți nevoie de părtășie adevărată cu Isus Hristos! Noi nu suntem aduși înapoi la proroc! Noi suntem aduși înapoi la Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru! Deoarece, voi toți știți: cărturarii, în Ioan capitolul 8 citeau și citeau, cercetau și cercetau în Scripturi. Iar Domnul nostru a spus: „Voi cercetați Scripturile și credeți că în ele aveți viața veșnică, dar nu doriți să veniți la Mine!” Aceasta este marea problemă! Voi puteți cerceta Scripturile, voi puteți cerceta predicile fratelui Branham… dar [degeaba] dacă nu vă întoarceți la Isus Hristos și să aveți o legătură personală cu El, primind iertarea păcatelor, neprihănirea prin sângele vărsat pe crucea de la Golgota, înnoiți și născuți din nou prin Duhul Sfânt, având adevărata viață a lui Dumnezeu, viața veșnică și de asemenea adevărata dragoste a lui Dumnezeu.

Ochii mei privesc la 1 Corinteni capitolul 13. Chiar dacă am cunoaște toate tainele, chiar dacă am avea credință ca să mutăm munții… Dacă am avea… dacă am avea… Dar dacă nu avem dragostea lui Dumnezeu, dragostea pentru adevăr – și Domnul nostru a spus: „Cuvântul Meu este adevărul! Sfințește-i în adevăr!

Preaiubiților, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu fără sfințire! Nu neprihănirea voastră proprie, nu sfințirea voastră proprie, ci socotiți neprihăniți prin credința în lucrarea isprăvită pe crucea de la Golgota!

Și pun această întrebare: cine din așa-numitul „mesaj” predică Evanghelia deplină? Cine predică pocăința? Cine predică învățăturile fundamentale ale Bibliei? Fiecare spune: „Prorocul a spus…”, „Prorocul a spus…!” Dumnezeul meu! Eu doresc ca să știu ce a spus Dumnezeu. Domnul nostru a spus mai întâi: Voi trebuie să fiți născuți din nou, altfel nu puteți vedea Împărăția lui Dumnezeu!

Așadar, preaiubiților, nu este vorba numai de a vorbi despre proroc și a vorbi despre mesaj! Îl cunoașteți pe Isus Hristos? Îl cunoașteți în puterea învierii Lui? Umblați cu El? Vorbiți cu El? Preaiubiților, numai cei care sunt gata vor fi la ospățul de nuntă al Mielului. Și acesta este timpul chemării afară, acesta este timpul pregătirii, acesta este timpul separării de toată necredința, de tot ce nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Haideți să rezumăm ceea ce trebuie să spunem astăzi. Domnul și Mântuitorul nostru este gata să vină. Dacă ne deschidem ochii, lucrurile nu au mai fost niciodată pe pământ așa cum sunt acum. Unde este familia? Unde este căsătoria? Unde sunt lucrurile cum erau înainte? Astăzi, o Sodoma și Gomora totală, o confuzie totală, dar Domnul ne aduce înapoi la modelul Bibliei. Și preaiubiților, este absolut necesar să fii găsit în Cuvântul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu! „Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). „Cine sunt frații Mei? Cine sunt surorile Mele?” Domnul nostru a spus: „Căci oricine face voia Tatălui Meu care este in ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă” (Matei 12:50).

Preaiubiților, permiteți-mi să spun aceasta în dragoste: noi vedem semnele timpului de sfârșit și Domnul nostru a spus: Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21:28). Fie ca Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, fie ca Dumnezeul nostru, Singurul Dumnezeu adevărat să facă ceva extraordinar în viitorul apropiat printre toți cei ce pretind a crede mesajul. Ca în fiecare oraș să ne strângem laolaltă împreună, căutându-L pe Domnul în rugăciune până când poate avea loc turnarea Duhului Sfânt și restituirea deplină. Nu mai faceți ce vreți voi! Întoarceți-vă la Domnul și fiți binecuvântați cu binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.