Sumar video octombrie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank, de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârșit de săptămână foarte binecuvântat. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu; cred că am fost aici adunați din 22 de națiuni și, iubiților, Domnul a binecuvântat într-un mod puternic. Noi am împărtășit Cuvântul scump, mesajul acestui ceas, știind că revenirea lui Hristos, a doua venire a lui Hristos este foarte, foarte aproape. Vedem profețiile biblice împlinite, cu Israelul, cu națiunile, cu Biserica, cu Mireasa lui Hristos.

Datoria noastră este să împărtășim învățăturile originale ale apostolilor, pentru că făgăduința este că Dumnezeu va trimite pe cineva ca Ilie, pentru a așeza din nou toate lucrurile, pentru a ne aduce înapoi la temelia originală, așezată de apostoli și proroci – o așezare din nou deplină și completă, în trupul lui Hristos. Domnul nostru este Cel dintâi și Cel de pe urmă, iar Biserica noutestamentară, trebuie să fie la sfârșit așa cum a fost la început. Și avem făgăduințele, fie în Zaharia 10:1, ca să ne rugăm pentru ploaia târzie, atunci când vine timpul; și, de asemenea, în Iacov 5:7. Noi credem că Dumnezeu a trimis robul și prorocul Său ca să ne aducă mesajul, iar când El și-a luat robul în slavă, prin harul lui Dumnezeu eu am putut să duc tuturor națiunilor de pe pământ mesajul, adevăratul Cuvânt, Cuvântul original al lui Dumnezeu. Astfel s-a împlinit Scriptura care spune că mai întâi trebuie vestită tuturor națiunilor Evanghelia lui Isus Hristos, apoi va veni sfârșitul. Unii o vor primi ca mărturie, alții vor ieși, vor fi reașezați și pregătiți pentru revenirea lui Hristos.

Ceea ce mă rănește foarte mult, este să aflu despre diferitele interpretări ale afirmațiilor făcute de fratele Branham. Iubiților, am spus-o de multe ori: eu l-am cunoscut personal pe fratele Branham vreme de zece ani. Și să amintesc doar această trăire: în decembrie 1962, el a spus: „Frate Frank, poți să vorbești în locul meu, în Los Angeles, la întâlnirea Omenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, organizată de Demos Shakarian? Eu nu pot să merg. Domnul mi-a dat o viziune acum 6 luni, eu trebuie să împachetez și să mă mut în Arizona, datorită vedeniei”. Astfel, el mi-a cerut să merg în Los Angeles și să predic pentru el în restaurantul Clifton.

Iubiților, eu cunosc aceste lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu. Dar apoi, când, spre exemplu, din Jeffersonville este trimisă fraților o cheie, ca ei „să deschidă Scripturile”, „să deschidă” Apocalipsa 10:7, sau Luca 17:30, ori Zaharia și toate celelalte versete… iubiților, trebuie s-o spun în Numele Domnului: este nevoie de o chemare divină pentru a îndeplini o slujbă în voia lui Dumnezeu. Altfel, îi facem lui Dumnezeu o slujbă fără a fi voia Sa. Și apropo, spun următoarele cu respect față de Dumnezeu și, de asemenea, apreciind slujba fratelui Branham: nu este suficient să tot accentuezi Luca 17:30. Trebuie să citiți versetele până la versetul 29, apoi trebuie să citiți de la versetul 31, ca știți cu exactitate unde este așezat acel verset, conform planului de mântuire.

La fel, dacă citiți Zaharia 14:7, „spre seară se va arăta lumina”, trebuie să citiți și Zaharia 14:1, care spune „Iată, vine ziua Domnului”, trebuie să citiți vers. 4, unde spune că „picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor”; înainte de a citi v. 7, trebuie să citiți v. 1, trebuie să citiți v. 5 și trebuie să citiți v. 8 și celelalte versete, ca să știți cu exactitate unde să încadrați ceea ce este făgăduit și se va întâmpla. William Branham a fost prorocul lui Dumnezeu și, așa cum știm, în Noul Testament, de 845 de ori au fost folosite texte din Vechiul Testament pentru a spune ceea ce a avut de spus Dumnezeu în Noul Testament. În același timp, lăsați toate lucrurile unde și cum sunt acestea! Același lucru este valabil și în cazul Apocalipsei 10:7. Înainte de a citi v. 7, trebuie să citiți v. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și trebuie să citiți versetele 8, 9, 10. Nu puteți scoate un verset din context!

William Branham a fost prorocul lui Dumnezeu și el a a folosit versetul 7 pentru slujba lui, pentru că prin slujba lui divină au fost făcute de cunoscut toate tainele lui Dumnezeu care aparțin planului de mântuire. Dar în același timp, Apoc. 10:7 rămâne exact așa cum este. Și numai atunci când Domnul, ca Înger al legământului, va coborî și va pune un picior pe uscat și unul pe mare, atunci se va împlini Apoc. 10 și va avea loc anunțul din v. 7 și anume că în zilele când cel de-al șaptelea înger cu trâmbița va suna, taina lui Dumnezeu se va sfârși.

Frați iubiți, a sosit timpul să încetați cu toate învățăturile greșite. Și fie ca fulgerul să lovească în toate învățăturile despre cele șapte tunete, pentru că sunt nescripturale. Și fiecare ar trebui să știe ce a spus fratele Branham pe 24 martie 1963, când a predicat despre a șaptea pecete, bătând de șapte ori în amvon și spunând că tunetele au fost atât de puternice, referindu-se la trăirea aceea extraordinară, când șapte îngeri s-au arătat în norul supranatural.

Frați iubiți, când va sosi timpul să respectați Cuvântul lui Dumnezeu și să așezați tot ce a zis prorocul în planul de mântuire, conform Cuvântului lui Dumnezeu și să opriți toate interpretările voastre prin care duceți poporul în rătăcire? Numai dacă faceți parte dintre cei aleși, veți respecta Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, veți merge mai departe în propriile voastre interpretări și direcții, referindu-vă la proroc, ascunzându-vă în spatele spuselor sale și rătăcind poporul.

Dați-mi voie să închei spunând următoarele: datorită însărcinării divine primite de la Domnul – iar William Branham a confirmat-o cuvânt cu cuvânt – din această cauză eu am o răspundere pe care nu o mai are altcineva de pe pământ, aceea de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu curat, adevărat, original și de a încadra în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu tot ce a spus fratele Branham. Nu avem două lucruri diferite, ci unul singur: mesajul este Cuvântul, iar Cuvântul este mesajul.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, iar acesta să fie timpul când noi să vedem prin descoperire divine și să încadrăm totul corect și, personal, să ne lăsăm încadrați în Împărăția lui Dumnezeu, în planul de mântuire, să așteptăm revenirea lui Hristos și să fim pregătiți pentru acea zi slăvită. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.