Sumar video Krefeld – octombrie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Tocmai am avut adunări minunate; au fost adunați credincioși din 19 țări. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce face El în ziua și timpul nostru.

Preaiubiților, am spus-o de multe ori: acesta este cel mai important timp din istoria Bisericii noutestamentare și, mai ales, pentru Mireasa lui Hristos. Ori de câte ori vorbim despre revenirea lui Hristos, despre a doua venire a lui Hristos, trebuie să luăm în considerare textele care vorbesc despre acel mare eveniment și, de asemenea, despre pregătirea noastră pentru acea clipă când Domnul nostru va veni ca să ne ia Acasă. De aceea, în Matei 25 – noi toți cunoaștem ultimul mesaj: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!

Înainte de a exprima câteva gânduri despre acest subiect, trebuie să spun câteva cuvinte despre ultima noastră călătorie în țările africane. Preaiubiți prieteni, țările întregi au auzit mesajul ceasului. Noi suntem atât de recunoscători! Chiar și în Nigeria, în Lagos și în Abuja, oriunde mergem Domnul deschide ușile. Noi Îl slăvim pentru aceasta. Fratele Taty din Bruxelles m-a însoțit în ultima călătorie. Domnul a făcut peste așteptările noastre.

Acum întorcându-ne la mesajul nostru de astăzi: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!Preaiubiți prieteni, am putea citi multe versete care aparțin acelui eveniment. Permiteți-mi să citesc din 1 Tesaloniceni capitolul 3, versetul 13: ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți sfinții Săi”.

Preaiubiților, de ce citim noi asemenea versete? Știm că la prima venire a lui Hristos, Ioan Botezătorul a fost acel proroc făgăduit ca să pregătească calea și poporul, ca să gătească un popor pentru Domnul. Și s-a împlinit prorocia din Maleahi 3. Dar acum, înainte de a doua venire a lui Hristos, fratele Branham a fost trimis cu Mesajul-Cuvânt, cu toate făgăduințele conținute în Biblie. Și cea mai importantă făgăduință este: Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Această scriptură s-a împlinit în timpul nostru. Și eu sunt atât de recunoscător Atotputernicului Dumnezeu! Ochii mei au văzut-o, urechile mele au auzit-o, inima mea a înțeles ce a spus prorocul. Chiar și cu referire la însărcinarea pe care a primit-o el pe 11 iunie 1933 și apoi accentuând: „Nu tu, ci mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos”. Domnul l-a luat pe robul și prorocul Său, dar noi am dus mesajul până la marginile pământului. Și de aceea, preaiubiți frați și surori, nu trebuie să mai spunem prea multe. Tot planul lui Dumnezeu a fost vestit tuturor națiunilor.

Preaiubiților, atunci când am auzit că în acest ultim sfârșit de săptămână ni s-au alăturat în serviciul divin peste 1500 de stații (calculatoare conectate – n.tr.) pe toată suprafața pământului, frați și surori au venit împreună pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu… Îl slăvim pe Dumnezeu pentru această oportunitate, că tot pământul în același timp poate auzi Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu.

După aceea, desigur, avem diferitele limbi: avem engleza și spaniola și rusa și franceza – diferitele limbi și, în același timp toți oamenii pot auzi Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu.

Preaiubiților, așa cum știți, am avut marele privilegiu de a fi cu fratele Branham, l-am cunoscut timp de 10 ani. Ceea ce mă doare este confuzia, neînțelegerile din citatele fratelui Branham. De ce nu readuceți totul înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsați Cuvântul lui Dumnezeu ca să fie autoritatea voastră finală?! Ce a făcut fratele Branham? El și-a ridicat Biblia în acest fel și a spus: „Acesta este Absolutul meu!” Și fiți sinceri, dacă privim la cei care spun și pretind că ei cred mesajul – câte direcții și învățături și explicații și interpretări ale afirmațiilor făcute de fratele Branham! Vă întreb înaintea Dumnezeului Atotputernic: Sunteți siguri că Isus Hristos va lua în slavă o asemenea confuzie? Uitați-o pentru totdeauna! Uitați-o pentru totdeauna! Nu există nicio confuzie în Cuvântul lui Dumnezeu, nicio confuzie în mesajul ceasului, nicio confuzie în Mireasa lui Hristos! Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este clar precum cristalul! Și eu cred că adevărata Mireasă a lui Hristos este Cuvântul manifestat în ziua și timpul nostru. Toate făgăduințele care ne aparțin devin o realitate.

Privind în urmă la peste 50 de ani în slujba mondială și văzând rezultatele, permiteți-mi să spun că nu exisă numai confuzie. Există câteva milioane care cred Cuvântul adevărat, descoperit al lui Dumnezeu, care nu adaugă, nu scot, ci cred și rămân în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt sfințiți în Cuvântul și voia lui Dumnezeu.

O spun din nou: nu este nicio confuzie în Cuvântul lui Dumnezeu, nicio confuzie în predicile fratelui Branham! Confuzia este în capetele acelora care interpretează greșit afirmațiile fratelui Branham.

Așadar, trebuie să spun aceasta: poate că timpul chemării afară s-a terminat, dar acum cei care au fost chemați din toate denominațiunile, pretinzând a crede mesajul, dar au ajuns într-o asemenea confuzie că trebuie numai să dai din cap și să pleci… Acum a sosit timpul pentru chemarea afară a Miresei din această confuzie, ca să fim aduși înapoi la Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și la mesajul adevărat pe care l-a adus William Branham și mereu accentuând Apocalipsa 22:18-19 și comparând-o cu ceea ce a avut loc în grădina Eden și spunând: „Dacă cineva adaugă un singur cuvânt sau scoate un singur cuvânt, sau schimbă un singur cuvânt, partea lui va fi scoasă afară din Cartea Vieții și de la pomul vieții!” Credeți că aceasta este adevărat? Absolut! Absolut! Dacă cineva adaugă un singur cuvânt la această descoperire deplină a lui Dumnezeu, frate, uit-o! Mergi acasă, pentru tine s-a terminat totul! Nu vă bateți joc de Dumnezeu! Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este definitiv! Și dacă El spune: „Dacă cineva adaugă sau scoate, partea lui va fi scoasă afară din Cartea Vieții și de la pomul vieții…”. Frați și surori, vă rog, vă rog, întoarceți-vă la Dumnezeu! Respectați Cuvântul lui Dumnezeu!

William Branham a fost trimis ca să ne întoarcă înapoi la Dumnezeu, ca să ne reașeze. Ce înseamnă reașezarea? A aduce toate lucrurile înapoi în starea în care erau la început, deoarece Isus Hristos este Alfa și Omega, Primul și Ultimul!

Și prieteni, înainte ca să încheiem, întorcându-ne la mesajul ceasului pentru a pregăti inimile noastre pentru revenirea lui Hristos… Eu vă întreb astăzi: unde este predicată Evanghelia deplină? Unde este predicată pocăința? Unde este predicată întoarcerea la Hristos? Unde este predicată iertarea păcatelor în Numele lui Isus Hristos? Unde este accentuat sângele Noului Testament? Cine vorbește astăzi și spune: „Mielul lui Dumnezeu Și-a vărsat sângele ca să ne răscumpere, ca să ne ierte păcatele, ca să ne împace cu Dumnezeu!”? Toți vorbesc despre mesaj. Preaiubit frate, începe cu abc-ul! Începe cu un început corect ca să poți avea un sfârșit corect!

Prieteni, sunt frânt în inima mea când văd starea internațională, dar de asemenea știu în inima mea că, în ultima fază, Domnul Dumnezeu va turna Duhul Său și El Însuși Își va desăvârși Biserica și o va înfățișa în prezența Sa fără pată sau zbârcitură!

Dar prieteni, haideți să spunem aceasta din nou. Nu poți face vreun compromis cu Dumnezeu sau cu Cuvântul lui Dumnezeu! Trebuie să avem trăirile noastre personale de mântuire! Trebuie să fim botezați în Numele Domnului Isus Hristos! Trebuie să credem că există numai un Singur Dumnezeu și acest Singur Dumnezeu S-a descoperit ca Tatăl nostru în cer, în Singurul Său Fiu născut pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt – trei descoperiri ale Aceluiași Dumnezeu! Trebuie să ne întoarcem la învățătura biblică, la trăirile biblice și să ne pregătim pentru revenirea lui Hristos!

Sunt recunoscător Atotputernicului Dumnezeu pentru slujba fratelui Branham. Niciun proroc nu a mai avut vreodată aceeași slujbă; doar Domnul nostru Isus. Deoarece eu sunt un martor ocular, pot să dau mărturie. Am fost în adunările fratelui Branham în Germania, în Statele Unite ale Americii… Prin harul lui Dumnezeu eu pot să spun: „Sunt un martor adevărat – ceea ce au văzut ochii mei și ceea ce au auzit urechile mele!” Și eu cred că el a fost un proroc, un proroc făgăduit cu mesajul lui Dumnezeu, la copiii lui Dumnezeu, pentru a premerge a doua venire a lui Hristos. Și acest mesaj l-am purtat în ultimii 50 de ani pe tot cuprinsul pământului. Acum sunt circa 160 de țări în care am predicat și mesajul ajunge chiar dincolo de aceste țări pe care le-am vizitat personal.

Preaiubiților, revenirea lui Hristos este foarte aproape! Fiți siguri că vă pregătiți și sunteți gata atunci când revine Domnul! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.