Sumar video noiembrie 2018 – Ewald Frank

Iubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îi suntem atât de recunoscători Domnului pentru că a fost cu noi într-un mod extraordinar și am împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu poporului lui Dumnezeu, care a venit de pe continente diferite și din diferite țări – nu numai din întreaga Europă, din Australia, Canada, SUA, Africa de Sud, Africa Centrală, ci de pretutindeni poporul lui Dumnezeu s-a adunat aici.

Și Îi suntem recunoscători Domnului că ne-a descoperit Cuvântul Său, că și-a trimis pe robul și prorocul Său cu cel mai măreț scop din istoria omenirii, din istoria bisericii nou testamentare. Am citit din Daniel 12 de la v. 9, când prorocului din Vechiul Testament i-a fost spus: „cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului”. („Pecetluiește vedenia aceasta, caci este cu privire la niște vremuri îndepărtate” – Dan. 8:26).

Apoi, înțelegem prin harul lui Dumnezeu că noi trăim acum în timpul sfârșitului, iar când a sosit timpul, Dumnezeu i-a vorbit fratelui Branham despre deschiderea celor șapte peceți, cartea care a fost închisă, tainele care au fost ascunse. Prin harul lui Dumnezeu putem privi în urmă și să spunem că nu a existat numai un 28 februarie 1963, când prorocului i-a fost spus din din acel nor supranatural „Întoarce-te la Jeffersonville pentru deschiderea peceților”, ci știm și despre 17-24 martie, când acest om al lui Dumnezeu ne-a împărtășit tainele care fuseseră ascunse.

Iubiților, vă puteți închipui cum mă simt eu, cunoscându-L pe Domnul în ultimii 70 de ani, cunoscându-l pe fratele Branham vreme de zece ani. Am avut parte de slujba lui când încă mai era în viață. Chiar înainte ca el să meargă în Arizona conform vedeniei, eu am fost împreună cu el – cunoașteți mărturia mea. Dar acum înțelegeți responsabilitatea pe care o am eu, de a împărtăși Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? Domnul l-a folosit pe fratele Branham ca să descopere tainele ascunse. Dar după deschiderea peceților, el nu a dus niciodată mesajul în nicio altă țară. Prin harul lui Dumnezeu, de când el a fost luat în slavă, am avut privilegiul ca, printr-o însărcinare divină, să duc națiunilor pământului adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratul mesaj al acestui ceas, adevărata descoperire a tainelor și să le împărtășesc adevăratul mesaj, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu o răstălmăcire, nu o închipuire, ci Cuvântul care va rămâne în veac.

În cartea prorocului Daniel mai scrie, în mod direct, după afirmația că lucrurile vor fi pecetluite până la vremea sfârșitului: „Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți”. Dacă veți citi mai departe, cei răi nu vor da nicio atenție la ceea ce are de spus Dumnezeu, dar cei ce sunt rânduiți s-o vadă, se vor bucura și vor fi curățiți prin spălarea în apa Cuvântului lui Dumnezeu și prin spălarea în sângele Mielului; păcatele lor sunt iertate și ei sunt sfințiți în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi, desigur, dacă mergem mai departe la Efeseni 1:13, citim despre pecetluirea cu Duhul Sfânt. Este scris aici: „Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, ați crezut în El…”. Nu doar Evanghelia, ci după ce a fost descoperit Cuvântul, după ce ați auzit Cuvântul adevărului – și nicio minciună nu este în adevăr, nicio răstălmăcire, niciuna din toate învățăturile greșite nu se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie nu se regăsește nimic despre vreo învățătură referitoare la două suflete [care s-ar găsi în om], nimic despre vreo parousie, despre cele șapte tunete. Niciuna din aceste învățături greșite care sunt propagate, nu se regăsește în Biblie. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu! Dacă voi credeți NUMAI Cuvântul lui Dumnezeu, veți fi pecetluiți. Dacă voi credeți vreo răstălmăcire, vă garantez în Numele Domnului Isus Hristos că NU PUTEȚI FI PECETLUIȚI. Dumnezeu nu va pecetlui niciodată o eroare. Sunteți atenți la ce spun? Dumnezeu vrea să spună exact ce zice!

Iar apostolul Petru a spus că nu există vreo tâlcuire personală a cuiva asupra Cuvântului. Atunci cum rămâne cu toate tâlcuirile personale care sunt propagate? UITAȚI-LE PE TOATE și întoarceți-vă la Dumnezeu și la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trăim acum foarte, foarte aproape de a doua venire a lui Hristos.

Și pentru cei care cred că El deja a venit, iubiților, dați-mi voie să spun din nou: El și-a descoperit Cuvântul, s-a coborât în norul supranatural, în stâlpul de foc supranatural, dar nu s-a întors în mod fizic. Însă El se va întoarce conform Fapte 2. Se va întoarce în același trup în care s-a urcat la cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos, iar noi, care suntem în viață în Hristos, vom fi transformați și împreună vom fi răpiți în nori și-L vom întâlni pe Domnul în văzduh și vom fi cu El la ospățul de nuntă al Mielului. DE CE NU LĂSAȚI CUV NTUL LUI DUMNEZEU ÎN CONTEXTUL POTRIVIT?

Iubiți frați, a sosit timpul să spunem ce trebuie spus! Dați-mi voie să spun următoarele: acesta este timpul cel mai important pentru biserica nou testamentară. Niciodată n-a mai existat un timp, în istorie, cum este acesta în care trăim noi. În fiecare privință, cu privire la Israel, la lucrurile care se petrec printre și în cadrul națiunilor… iar Domnul nostru a spus: „când veți vedea toate aceste lucruri împlinindu-se, atunci știți că timpul este aproape, este chiar la uși”. Și noi credem că este la uși, iar Domnul va reveni foarte, foarte curând!

Așadar este absolut necesar, cum am citit din Daniel, nu numai să știm că a fost deschisă cartea pecetluită și pecețile au fost descoperite, ci de asemenea, că mulți vor fi curățiți. Acesta este timpul chemării afară, timpul de a fi curățiți, de a fi spălați în sângele Mielului, de a fi spălați de apa Cuvântului. Iubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu. Luați-o în serios!

Și închei spunând aceasta din nou: PECETEA LUI DUMNEZEU POATE FI PUSĂ NUMAI PESTE CEI CARE SUNT SPĂLAȚI ÎN S NGELE MIELULUI, CARE AU TRĂIT RĂSCUMPĂRAREA DEPLINĂ, M NTUIREA DEPLINĂ, CARE UMBLĂ CU DUMNEZEU CONFORM CUV NTULUI LUI DUMNEZEU; CARE POT SĂ SPUNĂ: „FACĂ-SE NU VOIA MEA, CI VOIA TA”. Ei sunt aceia pe care Dumnezeu își pune pecetea Sa, după ce noi am auzit și am crezut Cuvântul adevărului.

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi toți. Fie ca toți să se întoarcă la Dumnezeu, la Cuvântul Său. Acesta este mesajul ceasului: înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Său, înapoi la temelia originală, înapoi la învățăturile apostolilor. El este Alfa și Omega, este Același. Așa cum a fost biserica la început, așa este ea acum, în așezarea din nou și la final va fi așa cum a fost la început.

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi și să vă fie dată descoperire divină. Și fie ca respectul, respectul sfânt față de Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să fie peste voi și cu voi. În Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.