Sumar video Krefeld – noiembrie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug!

Tocmai am avut un sfârșit de săptămână nemaipomenit. Adunările au fost frecventate de atât de mulți ca niciodată înainte. În ultimele două rânduri, la începutul lui octombrie și acum, în primul sfârșit de săptămână din noiembrie, au fost peste 1200 de oameni, adunați din 19 și 20 de națiuni. Preaiubiților, se simte foamea, foametea după auzirea Cuvintelor Domnului. Suntem atât de recunoscători Atotputernicului Dumnezeu pentru că ne-a dăruit descoperirea directă a lucrurilor care sunt atât de importante acum înainte de revenirea lui Hristos!

Unul dintre frații noștri a citit 1 Tesaloniceni capitolul 4 și, în versetul 15, citim: Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului… Când a citit acest pasaj, mi-a atins inima. Ceea ce noi împărtășim cu voi trebuie să fie Cuvântul Domnului! Nu poate fi interpretarea ta sau a mea! Trebuie să fie „Așa vorbește Domnul” în Cuvântul Său! Și mai ales atunci când vine vorba despre mesajul acestui ceas, despre subiectul principal – revenirea lui Hristos, chemarea afară a Miresei, pregătirea pentru acea măreață zi când va suna trâmbița și va fi auzită vocea arhanghelului și Domnul Însuși va coborî ca să ne ia Acasă; mai întâi ca să-i trezească pe cei care dorm în Hristos și apoi noi, cei care suntem în viață vom fi transformați într-o clipă și, împreună vom fi răpiți pe norii cerului ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh și apoi să fim cu El pentru totdeauna.

Nădăjduiesc, cred, că vă puteți închipui ce înseamnă pentru mine să-l fi cunoscut în mod personal pe slujitorul și prorocul lui Dumnezeu. Dar înainte de a-l cunoaște pe fratele Branham, eu L-am cunoscut pe Domnul ca Mântuitor personal, L-am cunoscut prin descoperire divină. Fiindcă în 1949 am fost botezat în Duhul Sfânt. Am avut părtășie cu Domnul… Dar preaiubiților, atunci când l-am întâlnit pe fratele Branham, când am auzit primele două servicii, preaiubiților, am văzut zilele biblice, L-am văzut pe Isus Hristos ca Același ieri, azi și în veci.

Acum întorcându-ne la subiectul nostru principal, revenirea lui Hristos, chemarea afară a Miresei și, mai ales, Matei 25: Domnul nostru a vorbit toate lucrurile într-o pildă, de asemenea și Matei 25, prezentând ultimul mesaj care urma să fie auzit despre revenirea Domnului: „Iată, vine Mirele!”. Și apoi, dintre cele zece numai cinci au fost gata ca să intre la Cina de nuntă a Mielului. Ca să fie clar pentru toți, s-o spunem astfel: dacă 10 milioane [de oameni-n.tr.] din vremea nostră au auzit mesajul acestui ceas, au recunoscut slujba fratelui Branham, dacă 10 milioane au auzit și au ieșit afară ca să-L întâlnească pe Mire, doar jumătate din acești oameni vor fi gata atunci când Domnul se va întoarce.

Preaiubiților, noi trebuie să o luăm foarte în serios. Trebuie să realizăm că nu este nicio confuzie în cer, nicio confuzie în Trupul lui Hristos, nicio confuzie în Cuvântul lui Dumnezeu. Nicio confuzie! Nu! Nici una! Și noi, prin harul lui Dumnezeu putem spune: aceasta noi o credem conform Cuvântului lui Dumnezeu! Conform Cuvântului lui Dumnezeu avem prorocia Vechiului Testament, în Maleahi capitolul 4, că Domnul va trimite pe cineva ca prorocul Ilie ca să ne întoarcă înapoi, ca să ne reașeze, ca să ne aducă înapoi la temelia originală pusă de apostoli și proroci. Asta a fost „Așa vorbește Domnul” în Vechiul Testament, în ultimele două versete. Preaiubiților, în Noul Testament noi putem spune același lucru: „aceasta v-o spunem ca un Cuvânt al Domnului!” În Matei 17:11 Domnul nostru a confirmat prorocia din Vechiul Testament: Este adevărat că întâi trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. De asemenea, în Marcu capitolul 9 versetul 12. Putem să spunem și să accentuăm: „aceasta v-o spunem prin Cuvântul Domnului scris…” – scris în Maleahi, scris în Matei, scris în Marcu! Scris în Cuvântul lui Dumnezeu!”

Preaiubiților, a sosit timpul să luăm în serios chiar și făgăduința: „și el va restitui toate lucrurile… Nu să înceapă o religie nouă! Nu, nu… Ci să ne aducă înapoi la început! De câte ori am citit afirmațiile fratelui Branham: Mesajul ceasului este să ne întoarcem la Dumnezeu, la Cuvântul Său, la învățăturile apostolilor! Și cum am spus de multe ori, prima și ultima predică trebuie să fie identice. Primul și ultimul botez trebuie să fie la fel. Prima și ultima Cină a Domnului trebuie să fie la fel. Prima și ultima învățătură despre revenirea lui Hristos trebuie să fie la fel. Nu putem modifica nicio bucățică din Acest Cuvânt al lui Dumnezeu! Acesta [fratele Frank ridică Biblia – n.tr.] este întreg planul lui Dumnezeu!

Preaiubiților, pot să spun aceasta: din cele peste 8000 de predici pe care le-am predicat pe tot cuprinsul pământului, din numeroasele broșuri, scrisori circulare și cărți pe care le-am scris, nu trebuie să retrag nici un singur punct. De ce? Deoarece eu am împărtășit numai Cuvântul lui Dumnezeu.

Recent am verificat o scrisoare circulară: 40 de pagini, 153 de versete biblice într-o singură scrisoare circulară cu 40 de pagini!

Preaiubiții mei prieteni, eu cred că acest [fratele Frank ridică Biblia – n.tr.] Cuvânt al lui Dumnezeu este veșnic adevărat! Dar eu de asemenea cred că trebuie să fii chemat de Dumnezeu ca să împărtășești Cuvântul. Așa cum citim în Noul Testament, mai ales în Efeseni capitolul 4, Dumnezeu a așezat în Biserică diferitele slujbe. Nu ca să vină cineva și să spună: „Mi-ar plăcea să fiu un pastor!” Nu! Dumnezeu trebuie să așeze! Și înainte ca El să poată să te așeze, El trebuie să te cheme, El trebuie să te însărcineze! Dacă nu ai o însărcinare divină ce vei face? Tu vei spune povești! Inventezi ceva! Dar dacă prin harul lui Dumnezeu poți să privești în urmă și să spui ca și apostolul Pavel: „Mă aflam pe drumul spre Damasc și atunci s-a întâmplat!” Și după aceea el a putut spune: „Aceasta v-o spun prin Cuvântul Domnului!”

Preaiubiților, dacă mă gândesc la numeroasele înțelegeri greșite ale afirmațiilor fratelui Branham, mi se frânge inima. William Branham a avut o slujbă așa cum niciun om nu a mai avut vreodată pe pământ. Aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru atunci când a umblat pe pământ, aceeași slujbă profetică s-a repetat în timpul nostru. Și eu l-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani. Sunt un martor ocular al acestei slujbe divine. Am fost în adunările lui în Germania, în Statele Unite ale Americii. Dar ce se întâmplă acum, preaiubiților, îmi frânge inima. Uneori fratele Branham nu a terminat un gând aici… Dar două pagini mai încolo, sau 5 minute mai târziu, el a completat gândul care era incomplet aici. De ce luați afirmații care încă nu sunt complete?! De ce nu vă întoarceți înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu?! Vă întreb în Numele Domnului. Mai ales acei frați care pretind a crede mesajul. Voi ce credeți? Sunt atât de multe direcții! Și fiecare spune: „Cred ce a spus prorocul!” Toți spun: „Cred ce a spus prorocul!” Dar a sosit timpul! Vă provoc ca să spuneți: „Eu cred ceea ce spune Scriptura!” Ca să puteți să spuneți așa cum a putut spune William Branham și apostolul Pavel: „Aceasta v-o spunem ca pe un Cuvânt al Domnului!”

Și preaiubiților, atunci când citim despre revenirea lui Hristos, cât de multe versete trebuie să luăm împreună ca să avem un tablou complet despre cum și ce se va întâmpla atunci când Domnul se întoarce! Trebuie să luați 1 Corinteni capitolul 15, trebuie să luați 1 Tesaloniceni 4, trebuie să luați 2 Petru capitolul 3, trebuie să luați toate versetele care vorbesc despre același subiect! Așa cum trebuie să luați fiecare referință biblică care vorbește despre dumnezeire! Trebuie să le luați pe toate laolaltă și să puneți împreună Vechiul și Noul Testament! Și fiecare referință scripturală despre botez! Trebuie să luați toate versetele! Trebuie să luați Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20 cu referire la marea trimitere! La fel trebuie să faceți cu fiecare învățătură biblică! Nu puteți face referire doar la un singur text!

Apoi, permiteți-mi să spun aceasta în dragoste. 1 Tesaloniceni 4 nu s-a împlinit în timpul slujbei fratelui Branham. Dar Matei capitolul 25… El a fost trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos – timpul chemării afară, timpul pregătirii pentru a-L întâlni pe Mire atunci când El vine. Cred că de 147 de ori fratele Branham a vorbit despre Mireasa lui Hristos. Preaiubiților, 1 Tesaloniceni 4 se va întâmpla, se va întâmpla atunci când Domnul va reveni fizic, în trup. El s-a dus la cer în trup, El va reveni în trup. Și oricine neagă asta este un antihrist. Citiți 2 Ioan versetul 7! Cine nu crede că Același Isus Hristos care S-a dus sus în slavă în trup va reveni în trup, este Antihrist! Același Isus care a fost luat la cer, va reveni în același fel în care L-am văzut urcându-se la cer!

Preaiubiților, a sosit timpul ca să-i provocăm pe toți frații slujitori să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu! Numai atunci când poți spune – ținând Biblia în mână – „Aceasta v-o spun ca și Cuvântul Domnului!” După aceea, te rog, arată-ne capitolul, arată-ne versetul! Nu doar să iei predicile fratelui Branham, scoțând o afirmație din context și să spui: „prorocul a spus…”! Să-ți fie rușine! Întoarce-te la Dumnezeu! Întoarce-te la Cuvânt! Dumnezeu l-a trimis pe William Branham nu ca să facă o religie nouă, ci ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu! Și acesta este timpul chemarii afară, este timpul pregătirii. Acesta este cel mai important timp pentru Biserica nou testamentară.

Multe lucruri ar trebui spuse. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.