Sumar video martie 2019 – Ewald Frank

Iubiți frați și surori în Hristos,

Vă salut în Numele scump al Domnului și Mântuitorului nostru. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi și să vă fie dăruită, prin harul lui Dumnezeu, descoperire divină și înțelegere pentru fiecare Cuvânt și, de asemenea, pentru mesaj și pentru toate afirmațiile din acesta.

Avem în urma noastră un sfârșit de săptămână cu adunări minunate. Ne-am strâns din întreaga Europă, din Africa, de pe diferite continente și din diferite țări, ca să auzim Cuvântul lui Dumnezeu.

Ne-am reamintit și de Psalmul 50, (Deut. 4:10), „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să auda cuvintele Mele”.

Înainte de a spune câteva lucruri, aș vrea să citesc din Romani 1:1-2: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi”. Evanghelia făgăduită prin proroci, în Sfintele Scripturi… Apoi voi citi din cap. 4:3: „Căci ce zice Scriptura?”

Iubiților, după cum știți, există foarte multe păreri, interpretări ale Scripturii, ale mesajului acestui ceas. Dar dacă avem respectul față de Dumnezeu, ne întoarcem la Vechiul Testament, ne întoarcem la Noul Testament, reintroducem totul în Scripturi și așezăm lucrurile în contextul original, care ne este dat de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.

Așadar, vă rog să vă amintiți: noi predicăm și dăm mai departe Evanghelia lui Dumnezeu, făgăduită prin proroci în Vechiul Testament și consemnată în Sfintele Scripturi. Astfel, Dumnezeu face toate lucrurile conform Cuvântului Său. Și puteți verifica lucrul acesta. Puteți să vă întoarceți la prima venire a lui Hristos, când s-au împlinit peste opt sute de făgăduințe din Vechiul Testament, iar Domnul nostru, după învierea Sa, și-a adunat ucenicii și le-a arătat că tot ceea ce spunea Scriptura, fie prin Moise, fie în Psalmi, fie în proroci, totul se împlinise.

Iubiților, Domnul nostru face același lucru astăzi. El se întoarce la propriul Său Cuvânt, nu la o interpretare, nu la o explicație, ci înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă privim în istorie, înțelegem marea însărcinare pe care i-a dat-o Domnul, iubitului nostru frate William Branham. Și spun aceasta cu plăcere, cu recunoștință față de Domnul Dumnezeu, care mi-a dat privilegiul să-l cunosc personal pe robul Său, să mănânc la aceeași masă cu el, să călătoresc în aceeași mașină cu el, să fiu în adunările lui din Germania și S.U.A. El chiar mi-a cerut să predic în locul lui în Los Angeles și de asemenea, în Oakland California…

Dar ceea ce vreau să spun, este următorul lucru și este în legătură cu întrebarea: de ce există atâtea direcții și toate spun „noi credem mesajul”? Și fiecare ia afirmații de ici și colo și își face propriile învățături. Preaiubiților, a sosit timpul să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, pe deplin. Și aceasta a fost slujba fratelui Branham: să ne readucă la Dumnezeu, la Cuvânt, la temelie, la învățăturile apostolilor; ca inimile noastre să fie întoarse, ca în zilele lui Ilie. Iar în zilele slujbei lui Ioan Botezătorul, Domnul Dumnezeu a întors inimile poporului Său ca să-L creadă pe El și să vadă Cuvântul împlinit. În același fel, slujba și mesajul dat lui William Branham, este în legătură cu un scop deosebit: să ne scoată din toată confuzia, din toate direcțiile, din toate programele religioase și să ne introducă în planul de mântuire din timpul acesta.

Iubiților, citim în prorocul Daniel despre cartea ce trebuia închisă și pecetluită până la vremea sfârșitului, apoi îl auzim pe fratele Branham spunând că a primit însărcinarea pentru deschiderea cărții pecetluite cu șapte peceți. Lui i-a fost dată o însărcinare directă. Eu pur și simplu o iubesc, pentru că atunci când a avut loc, a fost una din cele mai mari experiențe date de Dumnezeu prorocului Său, pe 28 februarie, 1963, printr-o însărcinare divină. El mi-a spus mie personal: „Frate Frank, Domnul mi-a arătat despre apariția norului supranatural și mi-a spus să merg în Tucson”.

Și frați și surori, pentru că l-am cunoscut personal pe fratele Branham și, de asemenea, slujba sa, atunci când el și-a dat mărturia despre cum a venit cutremurul, cum s-a cutremurat întreaga zonă din cauza celor șapte bubuituri de tunet, cum furtuna a frânt vârfurile copacilor, cum s-au prăvălit pietrele la poalele muntelui… Cu ochii mei am văzut copacii îndoiți și pietrele prăvălite la poalele muntelui.

Așadar, prin harul lui Dumnezeu înțeleg de ce amintește fratele Brnaham de tunete, de peste 80 de ori. De ce? Datorită acelei însărcinări deosebite și trăiri pe care a avut-o. Și pentru că nu există alt verset care să vorbească despre cele șapte tunete, el s-a referit la Apocalipsa 10:7. Dar noi înțelegem, prin harul lui Dumnezeu, ce are să se întâmple în Apoc. 10, când îngerul legămânutului, înconjurat de un curcubeu, va veni și își va pune un picior pe mare și unul pe uscat, ca Proprietar original, ținând într-o mână cartea deschisă și ridicându-și cealaltă mână spre cer și jurând pe Cel ce trăiește în veci, că nu va mai fi timp. Și ce s-a întâmplat după aceea? A fost făcut anunțul că atunci când va suna cel de-al șaptelea înger cu trâmbița, se va încheia taina lui Dumnezeu. Apoi, cu referire la cele șapte tunete: „Nu le scrie, nu le scrie!” Astfel, acestea nu au devenit o parte a Cuvântului scris în Sfintele Scripturi. Eu sunt răspunzător numai pentru ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. „Cine crede în Mine, cum zice Scriptura”. Acestea sunt Sfintele Scripturi, de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22. Eu cred ceea ce spune Cuvântul acesta (Biblia).

Și repet: slujba fratelui Branham a fost să ne readucă la Dumnezeu, la Cuvânt, la adevăratele învățături. Și totul, chiar și cele șapte peceți, a fost descoperit și noi suntem atât de recunoscători. Iată aici cartea despre cele șapte peceți.

Eu am tradus cartea „Cele șapte peceți”, imediat după ce fratele Branham a predicat despre acestea, în 1963. Eu cunosc mesajul, dar înainte de a-l cunoaște pe fratele Branham și înainte de a ști despre mesaj, L-am cunoscut pe Domnul meu, pe Mântuitorul meu. Și, preaiubiților, am o mare răspundere să vestesc Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Niciodată, în cei peste 55 de ani, n-am predicat nimic, în afară de ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată n-am spus nimic de genul „s-ar putea să fie”, nu, eu am predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu siguranță.

Dar chiar și acolo, iubiților, în Daniel 12:7, îngerul a putut ridica două mâini spre cer și a jurat că vor fi numai trei ani și jumătate până șa sfârșit. În Noul Testament, după deschiderea peceților, același înger al legământului are într-o mână cartea deschisă și ridică spre cer numai o mână, pe cealaltă. Din acel moment va mai fi o vreme, vremuri și o jumătate de vreme. Dați-mi voie să spun în dragoste: dacă nu puteți respecta sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, închideți Biblia! Vă rog, închideți Biblia. Și dacă voi mestecați gumă în timp ce ascultați predicile fratelui Branham, ar trebui să vă fie rușine! Fie ca respectul față de Dumnezeu să vină peste voi, ca să aveți acces divin la tainele scrise în Sfintele Scripturi. Așa cum scrie în versetele pe care vi le-am citit, „Dumnezeu a făgăduit în Sfintele Scripturi”, apoi „Ce zice Scriptura?”. Iar Domnul nostru spune: „Cine crede în Mine, cum zice Scriptura”. Aveți respect de Dumnezeu și, de asemenea, respect față de Cuvântul lui Dumnezeu.

Haieți să cuprindem. Sunt atât de recunoscător pentru slujba lui William Branham. Și el a făcut o afirmație, de optsprezece ori, iar în noua scrisoare circulară vom menționa patru dintre acestea, unde spune că nu el, ci mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos.

Iubiților, prin harul lui Dumnezeu, noi am avut privilegiul să ducem până la marginile pământului, mesajul original, care i-a fost descoperit lui William Branham, Cuvântul original al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cu toate făgăduințele. Iar acum, revenirea lui Hristos, a doua venire a lui Hristos este foarte, foarte aproape și toate semnele indică spre acel mare eveniment. Domnul nostru a spus: „Când veți vedea toate aceste lucruri împlinindu-se, atunci știți că vremea este aproape, chiar la ușă”.

Dumnezeu să vă dea harul să așezați în Cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce a spus fratele Branham, astfel încât să știți că spuneți ceea ce spune Scriptura. Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi și veți înțelege, mai ales frații care slujesc cu Cuvântul, în toate națiunile, că am ajuns la vârsta de 85 de ani și nu mai pot să călătoresc în fiecare lună, așa cum obișnuiam în toți anii trecuți, dar prin harul lui Dumnezeu, pe întregul pământ oamenii ascultă mesajul acestui ceas. Acum ni se alătură [online] peste zece mii de persoane din toate țările pământului și ajungem la peste un milion de credincioși de pe întreg pământul, cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, cu mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul! Respectați-L pe Dumnezeu, respectați Cuvântul Său, credeți așa cum spune Scriptura și veți avea parte de ceea ce face Dumnezeu acum, iar în final, când Domnul va reveni, Îl vom vedea și vom fi cu El, atunci când El ne va răpi și ne va duce la Ospățul de Nuntă al Mielului.

Încă o observație, vă rog. Dumnezeu nu va lua niciodată confuzie în cer. El nu-i va lua niciodată pe aceia care sunt răspunzători de învățături greșite și au oameni care îi urmează. Isus Hristos îi va lua pe ai Săi, pe care i-a răscumpărat prin sângele Său sfânt, pe care i-a sfințit prin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și i-a pecetluit cu Duhul Sfânt. În Cuvânt nu este confuzie, Sfânta Scriptură este clară și adevărată, nu este nicio confuzie în biserica Dumnezeului celui viu. Și prin harul lui Dumnezeu, în curând Îl vom întâlni pe Domnul nostru, când El va reveni și ne va lua în slavă. Mulțumiri lui Dumnezeu, în Numele Sfânt al lui Isus.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.