Sumar video Krefeld – mai 2016 – Ewald Frank

SUMAR VIDEO – MAI 2016

Preaiubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele  Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Tocmai a trecut un sfârșit de săptămână minunat în care am împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, am relatat pe scurt despre ceea ce face Dumnezeu pe întreg pământul. Este ceva extraordinar să vezi cum mesajul acestui ceas ajunge în ultimele țări, la ultimii aleși din fiecare națiune.

După cum știți, am făcut o călătorie la Benin, în Africa și Domnul a binecuvântat și acolo. Avem aici o fotografie cu mulțimea care a venit la adunări – între două și trei mii de persoane. Tot ceea ce a fost spus în timpul adunărilor, a fost auzit în toată țara. Este minunat să vezi o asemenea mulțime care crede mesajul acestui ceas. Mi-am dat seama că ultima dată am fost acolo acum 20 de ani și roada a apărut pentru că frații responsabili se conectează pe Internet ca să asculte mesajele pe care le predicăm noi în fiecare prim sfârșit de săptămână al lunii, împărtășind hrana duhovnicească cu aleșii de pe întregul pământ.

Noi credem ce spune sfânta Scriptură, ceea ce a spus Domnul nostru în Mat. 24:14: „Evanghelia  aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. De asemenea, suntem recunoscători pentru slujba fratelui Branham. Dacă Dumnezeu nu ar fi trimis un mesager, eu nu aș fi avut un mesaj pe care să-l vestesc. Eu aș fi predicat precum toți frații penticostali, care au rămas în învățăturile tradiționale ale trinității și în botezul trinitar, bucurându-se, făcând atmosferă cu ajutorul muzicii.

Dar nu asta a rânduit Dumnezeu pentru timpul nostru. Totul și-a avut locul său. Din vremea Reformei a existat trezire după trezire și fiecare știe de trezirea penticostală, despre turnarea Duhului Sfânt în Los Angeles pe strada Asuza în anul 1906. Dar acum noi suntem în alt timp.

După al doilea război mondial, Domnul a trimis un mesager cu o însărcinare directă din partea Celui Atotputernic, ca să ne readucă la învățăturile originale al Cuvântului lui Dumnezeu, la temelia originală, la învățăturile originale ale apostolilor. Noi recunoaștem ce este scris în Fapte 2:42: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni”.

Preaiubiții mei frați și surori, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul pentru noi! Eu privesc în urmă la cei peste 50 de ani, de fapt sunt peste 60… În 1955 l-am întâlnit pe fratele Branham și am fost în adunările lui și am văzut slujba supranaturală, darul extraordinar al discernământului și darul extraordinar al vindecării divine. Acest om al lui Dumnezeu a fost folosit de Dumnezeu într-un asemenea mod încât fiecare a trebuit să spună: „Nimeni nu poate să facă ceea ce se întâmplă aici decât dacă Dumnezeu este cu el”.

Îmi aduc aminte de ziua de 15 august 1955, când am strâns mâna fratelui Branham pentru prima oară. Îmi amintesc toate celelalte ocazii când l-am întâlnit pe profet, pe mesager, pe omul trimis de Dumnezeu. Și, preaiubiților, eu nu spun aceasta ca să mă prezint pe mine, nu, ci prin harul lui Dumnezeu, chiar în timpul fratelui Branham mi-au fost trimise în Germania toate predicile ținute de el și eu am crescut sub slujba lui. Ocaziile pe care le-am petrecut cu el, preaiubiților, au fost rânduite de Dumnezeul Atotputernic și, la fel de sigur cum i-a fost spus fratelui Branham să depoziteze hrana, tot așa de sigur mi-a vorbit Domnul mie și mi-a spus să depozitez hrana. Asta am și făcut de-a lungul tuturor anilor slujbei fratelui Branham.

Dar apoi, profetul a spus pe 3 decembrie 1962: „Frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei până când vei primi și restul acesteia”. Cu toții cunoașteți mărturia mea: am fost acolo când fratele Branham a fost înmormântat și, preaiubiților, de atunci am dus mesajul în peste 150 de țări, am predicat în peste 650 de orașe de pe pământ și, de asemenea, la toate posturile TV prin care transmitem până în ziua de azi Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Aș putea să citesc multe versete. Chiar și pe acela la care s-a referit fratele Branham de multe ori: „spre seară se va arăta lumina”. Domnul nostru a spus în Evanghlia după Ioan: „Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”. Iar dacă citiți celelalte pasaje din Evanghelia după Ioan, unde Domnul nostru a spus, aici, în Ioan 8:31: „Și a zis Iudeilor, care crezuseră în El: «Dacă rămâneți în cuvântul Meu…»”. Nu numai să începeți, ci să rămâneți! Să rămâneți! Rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu! Vă rog, niciodată să nu părăsiți Cuvântul lui Dumnezeu!

De asemenea, tot ce a spus fratele Branham, vă rog să reintroduceți în Cuvântul lui Dumnezeu! Nu dați propria voastră interpretare afirmațiilor făcute de fratele Branham! Deschideți-vă Biblia! Fratele Branham ne-a adus înapoi la Dumnezeu! Înapoi la Cuvânt! Înapoi la Biblie!

Preaiubiților, nu știu dacă voi puteți înțelege răspunderea mea înaintea Dumnezeului Atotputernic – acum au venit și au trecut peste 50 de ani de când profetul a fost luat ca să fie cu Domnul, dar așa cum a mărturisit el despre ceea ce i-a fost spus: „Mesajul tău va premerge a doua venire a lui Hristos…”

Așadar, prin harul lui Dumnezeu el a fost mesagerul, dar mesajul urma să premeargă și acest lucru s-a întâmplat în ultimii 50 de ani, iar acum noi ajungem la ultimii aleși de pe întregul pământ. Chiar în acest sfârșit de săptămână, oameni din peste 20 de națiuni s-au strâns aici, în Centrul de Misiune. Oamenii au venit de pe întregul pământ. Și frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, noi împărtășim hrana duhovnicească la vremea potrivită, informând poporul lui Dumnezeu. Noi nu trăim în trecut! Nu trăim în anii 50 și nici în anii 60, nu trăim în 1906 când a avut loc turnarea Duhului Sfânt în Los Angeles! Noi nu trăim în trezirea penticostală! Trăim în timpul când Mirele cheamă Mireasa din toate națiunile și cel care are urechi de auzit, va auzi ce are de spus Duhul.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, noi împărtășim predicile fratelui Branham în multe limbi și predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine nu m-ați auzit niciodată predicând despre cele șapte tunete. De ce? Pentru că eu sunt rânduit să predic Cuvântul lui Dumnezeu! Arătați-mi în Biblie de unde pot eu să predic despre șapte tunete. Unde? Vă rog, unde? Arătați-mi de unde pot eu să predic despre a treia tragere, arătați-mi, vă rog! Arătați-mi de unde pot eu să predic despre viziunea cu privire la cort. Nu! Toate aceste lucruri au fost o parte din slujba deosebită a fratelui Branham! Lăsați-le acolo unde le-a rânduit Dumnezeu să fie! Nu încercați să explicați ceea ce a spus fratele Branham! Credeți ceea ce a spus el și vestiți Cuvântul lui Dumnezeu! Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Sunt prea mulți care scot din context citatele fratelui Branham, afirmațiile lui și își fac propriile învățături și propriii ucenici… Așa ceva este total greșit! Nu pentru asta ne-a fost dat mesajul!

Și scuzați-mă pentru următoarea observație – de obicei n-o fac niciodată – dar dragul meu prieten, fratele Pearry Green, în ultimele patru conversații telefonice mi-a spus: „Frate Frank, noi am avut din nou o divizare în biserica noastră. Acum avem nouă biserici ale mesajului în Tucson”. Nu este corect! Ceva este greșit! Oamenii fac ce vor!

În Biblie era o biserică în Efes, una în Corint, una aici, una dincolo, nu divizări peste divizări și învățături peste învățături… Înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu și noi nu ne luăm după explicații și interpretări, ci ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu!

Cum am spus, slujba binecuvântată a profetului William Branham, lăsați-o între Dumnezeu și profet.

În încheiere spun următoarele: prin harul lui Dumnezeu, profetul a fost trimis ca să ne ducă înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și de aceea noi reintroducem în Scriptură tot ce a spus el și-l facem să spună ceea ce spune Biblia, iar Biblia să spună ce a spus el! Nu două lucruri diferite, ci un singur lucru!

Sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru acest privilegiu ceresc că eu, care am urmat slujba fratelui Branham din 1955, prin harul lui Dumnezeu pot să înțeleg tot ceea ce a spus el și să așez lucrurile acestea în Cuvântul lui Dumnezeu.

Domnul să vă binecuvânteze indiferent unde vă aflați, până la marginile pământului. Astăzi chiar am avut aici o pereche din Mongolia. Vă închipuiți? Din Ulaanbaatar, unde am predicat cu ceva vreme în urmă, a venit o pereche ca să fie astăzi cu noi.

Preaiubiți frați și surori, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Primiți Cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu și astfel, în voia lui Dumnezeu.

Domnul să fie cu voi toți, este rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.