Sumar video Krefeld – octombrie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Rugăciunea mea este ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi; fie ca noi toți să recunoaștem timpul prezent în care trăim și Cuvântul făgăduit pentru acesta.

Am încheiat adunări minunate, cred că am avut cel mai mare număr de participanți – aproape 1200 – care s-au strâns aici, la Centrul de Misiune, din întreaga Europă și de peste ocean, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și să primească binecuvântările Celui Atotputernic.

Am făcut o informare cu privire la călătoriile din luna septembrie, efectuate în mai multe țări din Orientul Îndepărtat (Burma, Bangkok, Vietnam, Cambodgia), în orașe din aceste țări. Domnul a binecuvântat într-un mod puternic. Este minunat să vezi cum Domnul cheamă din toate națiunile și din toate semințiile.

Apoi, după ce m-am întors, am avut adunări minunate în România, pentru a doua oară în orașul Constanța, la Marea Neagră, unde s-au adunat, de asemenea, peste o mie de persoane ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem pur și simplu recunoscători Domnului pentru că deschide ușile în toate națiunile și, de asemenea, deschide inimile pentru a primi, pentru a crede Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp.

În Ioan 13:20 Domnul nostru a spus:

Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.

Preaiubiților, suntem familiarizați cu toții cu mesajul propriu-zis, cu chemarea și însărcinarea pe care Domnul Însuși i-a dat-o fratelui Branham, iar aici citim „cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește”. Înainte ca noi să putem crede mesajul predicat de un om al lui Dumnezeu, trebuie să știm și să respectăm faptul că respectivul este un om chemat de către Domnul Însuși pentru a vesti mesajul, pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a avut o chemare divină, o însărcinare divină, iar slujba lui a fost o parte din planul de mântuire. Dacă citim Luca 7, acolo scrie că toți au venit, s-au pocăit și au fost botezați de Ioan, dar în vers. 30 citim:

dar Fariseii și învățătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

Ioan Botezătorul a fost un om trimis de Dumnezeu, conform planului veșnic al lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel spune „eu v-am vestit tot planul lui Dumnezeu”.

Deci noi trebuie să înțelegem, prin harul lui Dumnezeu, că înainte de a doua venire a lui Hristos trebuia să se împlinească făgăduința: „Iată, Eu vi-l trimit pe…” „Iată, Eu vi-l trimit pe…” Este AȘA VORBEȘTE DOMNUL! „Eu, Domnul, vi-l trimite pe…” Apoi spune: „cine primește pe acela pe care-l trimit Eu” primește mesajul și primește binecuvântările lui Dumnezeu – „cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine”.

Preaiubiților, suntem familiarizați cu toții cu chemarea directă dată fratelui Branham și întotdeauna îmi face plăcere să citesc:

Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.

Trebuie să spunem din nou, vai de acela care modifică, vai de acela care adaugă, vai de acela care scoate un singur cuvânt. Și spun asta cu un respect dumnezeiesc față de cuvintele vorbite de Domnul robului său William Branham. Le am în Biblia mea, în fața mea… Și, frați și surori, acest text a fost modificat de către frații din SUA! Și acela este blestemul care a venit peste toți aceia care fac referire numai la citate și nu la Cuvântul lui Dumnezeu. Iar citatele sunt răstălmăcite, toți frații dau propriile lor interpretări despre tunete, despre slujba revenirii, despre poligamie și despre diferite subiecte fără a se întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu, însă spunând tot timpul că „prorocul a zis”. Prorocul a zis întotdeauna numai ceea ce a spus Dumnezeu deja în Cuvântul Său.

Dar aici ajungem la problema inițială care apare chiar și astăzi în mijlocul celor ce pretind că cred mesajul ceasului. Preaiubiți frați și surori, dacă nu puteți crede cuvânt cu cuvânt, exact în felul în care a fost spus din norul supranatural, vă rog faceți-vă valiza și mergeți acasă! N-aveți absolut niciun drept să pretindeți că voi aveți mesajul acestui ceas! Citesc, scrie aici: „«Mesajul dat ție va fi un premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos.» Nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul urmează să fie premergătorul” (9 februarie 1959). Domnul Însuși a spus-o și a dat însărcinarea! Iar versiunea schimbată este: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tot așa ești tu trimis ca să premergi cea de-a doua venire a Sa”.

Cine v-a dat dreptul, fie că locuiți în Jeffersonville, în New York sau Tucson, sau oricare alt oraș, cine v-a dat dreptul să modificați exprimarea divină a însărcinării dumnezeiești?

Preaiubiți frați și surori, este un lucru foarte serios. Eu urăsc minciunile, urăsc răstălmăcirile, nu le pot suporta! Doar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Dar pentru că toți au intrat sub această influență venită din SUA și nu sub influența lui Dumnezeu, ci sub influența celor care l-au cunoscut pe fratele Branham, care au spus „eu am fost la vânătoare cu el”, „eu am fost…” și mi-a enumerat 21 de ocazii… Mulți pot să spună multe. Dar se pune o întrebare: Cine poate să spună „Domnul m-a chemat la slujbă”? Nu este suficient să știi că Dumnezeu l-a chemat pe Ioan Botezătorul, pe apostolul Petru, pe Ioan și pe Iacov, sau chiar pe apostolul Pavel, nu este suficient să știi că Dumnezeu l-a chemat pe William Branham, ci trebuie să ai o chemare la slujbă! Trebuie să știi de o zi în viața ta când ai auzit glasul audibil, pătrunzător, al Domnului.

Și spun următoarele, în teama de Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru: eu cred în exprimarea originală a însărcinării. „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos”. Nu că „așa cum Ioan Botezătorul a premers, tot așa tu vei premerge cea de-a doua Sa venire”. Peste 55 de ani au trecut și de peste 50 de ani fratele Branham este cu Domnul, iar în vremea lui el nu a dus mesajul în nici măcar o țară de pe pământ, ci a avut doar adunări cu caracter evanghelistic. După deschiderea peceților, când mesajul a fost dat poporului lui Dumnezeu și pecețile au fost descoperite, el n-a avut niciodată adunări într-o altă țară de pe pământ. Dar mesajele predicate de el au fost înregistrate pe benzi magnetice și, înaintea Dumnezeului Atotputernic, o spun: atunci când Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, exact așa cum voi auziți glasul meu, „Robul Meu, timpul tău pentru orașul acesta se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu”. Și voi știți despre depozitarea hranei, știți despre 3 decembrie 1962, când fratele Branham a repetat cuvânt cu cuvânt însărcinarea divină și a spus: „Frate Frank, tu ai înțeles greșit, ai crezut că va fi o tragedie naturală în țara ta și ai depozitat alimente naturale. Dar Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor Sale, iar hrana pe care trebuie s-o depozitați este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp și este păstrată în mesajele înregistrate pe benzi”. Iar la final el a spus: „Așteaptă cu împărțirea hranei până când vei primi și restul care aparține de aceasta”.

Preaiubiți frați, eu trebuie s-o spun din nou, pentru că atâtea direcții pretind a fi în mesajul acestui ceas: nu și iarăși nu! Mesajul acestui ceas este în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă ceva nu este scris în Cuvânt, atunci este propria voastră interpretare, nu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să ne întoarcem la temelia originală pusă de apostoli și proroci, nu putem adăuga sau scoate nicio învățătură, ci trebuie să fim reașezați pe aceeași temelie, pe aceleași învățături ale apostolilor și prorocilor, înapoi la început! Isus Hristos este Alfa și Omega, este Cel dintâi și Cel de pe urmă; și așa cum a fost Biserica la început, la fel este acum așezată din nou pentru că acela este cuvântul cheie în legătură cu făgăduința despre ultimul proroc: „vi-l voi trimite pe prorocul Ilie și el va așeza din nou” (nu va adăuga sau va scoate ci) „el va așeza din nou”. Înapoi la Dumnezeu, la Cuvânt, la temelia originală!!!

Preaiubiți frați și surori, suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic căci Cuvântul făgăduit, mesajul lui Dumnezeu, a ajuns până la marginile pământului. Noi slujim acum 172 de țări, vestind Cuvântul făgăduit în forma sa originală. Noi nu interpretăm niciodată vreo afirmație făcută de fratele Branham, ci ducem totul înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și nu este nicio contradicție. Totul este în armonie cu Dumnezeu, cu Vechiul și Noul Testament.

Așadar, laudă lui Dumnezeu pentru trimiterea robului și prorocului Său, iar eu sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru că și mie mi-a dat o chemare directă, spunându-mi: „Eu te voi trimite”. Preaiubiți frați, spun aceasta nu pentru a mă scoate pe mine în evidență, dar dacă voi nu puteți accepta faptul că Domnul Însuși a chemat pe cineva ca să ducă mesajul până la marginile pământului, după ce fratele Branham a fost luat în slavă, atunci ceva lipsește, ceva nu este în regulă. Rămâne încă valabil, în veci: „Dacă Eu, Domnul, trimit pe cineva, dacă voi îl primiți pe acela, Mă primiți pe Mine. Dar dacă-l respingeți pe acela, Mă respingeți pe Mine”. Deci, prin harul lui Dumnezeu, eu sunt cel mai neînsemnat, cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu, dar am avut privilegiul să duc adevăratul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu până la marginile pământului.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul vine în curând și Mireasa se pregătește să-L întâlnească pe Mire. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.