Sumar video Krefeld – noiembrie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârșit de săptămâna binecuvântat. Cuvântul lui Dumnezeu a fost împărtășit nu doar cu peste 1000 de persoane adunate aici, la Centrul de Misiune, venite de pretutindeni din Europa și de peste ocean, ci am avut și peste 1500 de conexiuni pe internet, din toată lumea, persoane care ni s-au alăturat ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

Preaiubiți frați și surori, după cum înțelegem prin harul lui Dumnezeu, acesta este cel mai important timp pentru biserica nou testamentară, este vremea chemării Miresei lui Hristos, a pregătirii pentru revenirea Domnului și Mântuitorului nostru care ne-a făgăduit: „Mă duc să pregătesc locul și apoi voi reveni ca să vă iau unde sunt și Eu”.

Cum am procedat în trecut, vom proceda și astăzi și pe viitor: vom aminti tuturor copiilor lui Dumnezeu mesajul acestui ceas și mai ales Matei 25: „Iată, Mirele vine, ieșiți-i în întâmpinare”. Apoi v. 10: „Cele ce erau gata au intrat la nuntă și ușa s-a închis”. Pregătire pentru revenirea lui Hristos, umblare cu Dumnezeu, a da dreptate Cuvântului lui Dumnezeu…

Iar în 2 Tes. 2, apostolul Pavel scria: „Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră laolaltă cu El…” apoi vorbește despre ceea ce se va întâmpla înaintea revenirii Domnului – cum va fi descoperit omul fărădelegii. Apoi iarăși – ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne pregătim pentru revenirea Domnului nostru după cum spune aici: „…strângerea noastră laolaltă cu El…”

Acum Domnul își strânge poporul Său: „Să vină poporul Meu să asculte cuvintele Mele!” Dar la răpire El ne va aduna din lumea întreagă și noi vom fi răpiți în nori ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh, după cum este scris în 1 Tes. 4.

Așadar, acesta este cea mai importantă perioadă pentru aceia care cred în a doua venire a lui Hristos. Este absolut necesar ca noi să credem Cuvântul făgăduit pentru acest timp, care trebuie să se împlinească înaintea revenirii Domnului și Mântuitorului nostru ca Mire, spre a-Și lua Mireasa în slavă. De aceea, Domnul nostru i-a dat însărcinarea divină robului și prorocului Său, William Branham, că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos până la marginile pământului. Ioan Botezătorul a fost premergătorul de la prima venire a lui Hristos, ca să pregătească poporul pentru Domnul – și el a făcut-o. Dar prin harul lui Dumnezeu, preaiubitul nostru frate William Branham a fost omul trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit, pentru ca adevărații credincioși să iasă din toată confuzia, să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă la Cuvânt. Și Domnul nostru a repetat făgăduința din Mat. 17:11: „Este adevărat că întâi va veni Ilie și va așeza din nou toate lucrurile”.

Ilie a rezidit altarul Domnului. Omul lui Dumnezeu din vremea noastră a rezidit temelia originală, pusă de apostoli și proroci. Noi am fost readuși în voia și Cuvântul lui Dumnezeu, la învățăturile apostolilor, după cum este scris în Fapte 2:42: „…ei stăruiau în învățătura apostolilor”. Acesta este, de fapt, scopul mesajului – este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, o reașezare completă în starea în care a fost Biserica nou testamentară la început. Nu la 60 de ani după aceea, nu la 100 de ani după aceea, ci așa cum a fost biserica nou testamentară în primele zile apostolice, din ziua Cincizecimii, când numai Cuvântul lui Dumnezeu – nu închipuiri și răstălmăciri introduse – ci Cuvântul original al lui Dumnezeu a fost predicat și oamenii au avut trăirile originale: mărturisirea păcatelor lor, pocăința, venirea la Hristos, primirea iertării păcatelor și botezul lor în Numele Domnului Isus Hristos, alături de făgăduința că vor primi Duhul Sfânt. Iar făgăduința aceea ne este dată și nouă, în timpul acesta, exact așa cum a fost la început.

Deci, preaiubiților, nu multe interpretări despre care auzim atunci când oamenii se referă la proroc, dar înțeleg greșit ceea ce a spus el și apoi își fac propriile învățături și propriii ucenici.

În Romani 16 apostolul scria în v. 17: „Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări…” Să vă feriți de cei ce fac dezbinări! Un autentic om al lui Dumnezeu nu va face niciodată o dezbinare! O dezbinare este provocată de învățături false. Fiecare învățător mincinos provoacă dezbinare.

Așadar, preaiubiților, Dumnezeu să pună în Biserica reașezată slujbe apostolice, apostoli și proroci și învățători și evangheliști și păstori, astfel încât noi, ca Mireasa lui Hristos, trupul lui Hristos, să fim pregătiți pentru revenirea preaiubitului nostru Domn și Mântuitor.

Personal, privesc în urmă cu mulți ani, pentru că l-am întâlnit pe fratele Branham în 1955 și am fost în legătură cu slujba lui până la finalul anului. Prin harul lui Dumnezeu, după ce el a fost luat în slavă, Domnul m-a însărcinat să duc Cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășesc mesajul în lumea întreagă. Deci, prin harul lui Dumnezeu privesc în urmă la mulți ani, din 1965. Din 1966 vestesc în continuu Cuvântul lui Dumnezeu, am călătorit milioane de mile în fiecare lună, datorită însărcinării divine. Am vizitat până acum peste 160 de țări și, cu voia lui Dumnezeu, luna acesta mai urmează două țări și atunci voi fi ajuns în 165 de țări cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, cu adevăratul mesaj al acestui ceas, care i-a fost dat lui William Branham ca să ne readucă la Dumnezeu, la Cuvânt, la început! Astfel, Domnul a binecuvântat într-un mod extraordinar pe întregul pământ și ultima chemare îi găsește pe ultimii din toate națiunile, din toate religiile.

Tocmai am auzit o frumoasă mărturie despre un domn, un reporter musulman care a venit pentru prima oară la o adunare și, prin harul lui Dumnezeu, Domnul i s-a descoperit, i-a salvat sufletul, i-a iertat păcatele și el a fost primul la rând ca să fie botezat.

Preaiubiți frați și surori, din toate națiunile, din toate semințiile, din toate religiile, din toate rasele Dumnezeu Își cheamă poporul pentru că făgăduința dată lui Avraam a fost: „În tine voi binecuvânta toate națiunile”.

Preaiubiți frați și surori, sunt foarte mulțumitor Dumnezeului Atotputernic pentru chemare, pentru însărcinare și pentru harul lui Dumnezeu, că am putut vesti adevăratul Cuvânt al lui Dumneze în lumea întreagă.

Dați-mi voie să amintesc și faptul că serviciile noastre divine din fiecare prim sfârșit de săptămână al fiecărei luni sunt traduse acum în direct, simultan în 16 limbi. Cei care ascultă predicile în aceste limbi principale, le pot traduce și pot împărtăși, astfel, Cuvântul lui Dumnezeu cu toți ceilalți care vorbesc diferite limbi în alte țări.

Preaiubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu! Binecuvântat fie Numele Lui! Ferice de ochii care văd și de urechile care aud ceea ce are de spus Duhul bisericilor! Ferice de cei care recunosc mesagerul și mesajul! Ferice de cei care cred! Și, preaiubiților, ferice de cei care se pregătesc pentru a fi gata la revenirea lui Hristos.

Maranata! Domnul vine! Harul lui Dumnezeu și binecuvântările Celui atotputernic să fie peste voi în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.


Puteți urmări aici sumarul video în limba engleză:

Distribuie această postare.