Sumar video Krefeld – martie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârșit de
săptămână cu adunări binecuvântate. Peste o mie de persoane, credincioși adevărați, s-au adunat aici, din întreaga Europă și din străinătate, ca să ni se alăture în ascultarea adevăratelor cuvinte ale Dumnezeului Atotputernic. „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…”

S-au întâmplat multe lucruri, din decembrie anul trecut și vom menționa câteva dintre ele. Mai întâi aș dori să spun că în februarie au avut loc adunări mari în Portugalia și în Pakistan. Nimeni nu-și poate închipui ce înseamnă pentru mine să vezi 5000 de persoane adunate pe stradă în Lahore, un oraș situat în centrul Republicii Islamice Pakistan. Din 1972 am predicat mesajul în țara aceea, iar acum s-au adunat mii de oameni ca să asculte adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu într-o adunare în aer liber.

Adunare Pakistan februarie 2018
Adunare Pakistan februarie 2018

Iubiți frați și surori, același lucru este valabil în diferitele țări de pe pământ: Dumnezeu își cheamă poporul Său. Putem spune așa cum a făcut-o Domnul și Mântuitorul nostru în Luca 4, când a citit din prorocul Isaia 61: „Astazi s-au implinit cuvintele acestea din Scriptura, pe care le-ati auzit”. Prin harul lui Dumnezeu, trăim într-un timp, într-o generație în care se împlinesc profețiile biblice, cu biserica, cu Israelul și, desigur, cu toate națiunile. Toată lumea a auzit despre declarația lui Trump din 6 decembrie 2017, prin care Ierusalimul a fost declarat capitala Israelului. Ierusalimul a fost cetatea lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, de 3300 de ani și niciodată n-a fost capitala vreunei alte națiuni sau țări.

Apoi, s-a întâmplat ceva deosebit. Guvernul din Israel, sub conducerea dlui Netanyahu, [este] desigur, foarte apreciat. Pe lângă aceasta, se întâmplă ceva în legătură cu ridicarea templului.

Moneda Templului - Cir-Balfour-Trump
Moneda Templului Cir-Balfour-Trump
Avem aici multe fotografii ale monedei ce urmează a fi emisa în Israel, care înfățișează trei bărbați deosebiți: pe Cir, primul om din regatul Persiei. După încheierea prizonieratului babilonian, în primul an, Cir [a fost] omul folosit de Dumnezeu ca să vestească faptul ca toți israeliții să se întoarcă la Ierusalim și Templul să fie rezidit. O puteți citi în mai multe versete: 2 Cronici ultimul capitol, ultimele cuvinte, în Ezra, în Neemia. Iar acum, pe această monedă urmează să fie trei nume: Cir, Balfour, care a făcut declarația din 2 noiembrie 1917, ca ministru de externe britanic, că evreii au un drept și trebuie să se întoarcă în țara lor natală. Apoi, desigur, pe această monedă urmează să fie dnul Trump. Cir, de pe vremea când s-a încheiat robia babiloniană, apoi, prin harul lui Dumnezeu, chiar Trump cu declarația sa.

Dar dacă citiți ce se spune în presă, preaiubiților, cei care sunt responsabili acum cu reconstruirea Templului, responsabili cu emiterea acestei monede în Israel, pe care apar acești trei bărbați – Cir, Balfour și Trump – îi solicită lui Trump să facă al doilea pas și să declare că Templul trebuie rezidit, așa cum a fost dată și declarația lui Cir când s-a sfârșit prizonieratul babilonian. Nu putem intra în toate aceste detalii, preaiubiților. Sper să pot scrie într-o scrisoare circulară, arătând din sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu că templul va fi reconstruit. Conform Apoc. 11, templul va fi măsurat și va avea aceleași dimensiuni ca și primul și al doilea Templu. În Ezechiel 47 puteți citi despre templu, iar în ultimul capitol din Zaharia puteți citi ce se întâmplă în templu.

Așadar, ca să fim siguri că înțelegem în ce timp trăim, preaiubiților: suntem foarte, foarte aproape de cea de-a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, pentru că slujba celor doi proroci va avea loc numai când încep ultimii șapte ani. Iar în clipa când va fi încheiat tratatul între Uniunea Europeană și – să fim sinceri, între Vatican, care reprezintă Europa și ultimul imperiu mondial… Profetul Daniel a văzut numai patru imperii mondiale: cel babilonian, cel medo-persan, cel grec, iar ultimul este imperiul roman. Iar acum vine la existență imperiul roman. Iar când dnul Trump își va fi făcut partea sa, atunci Uniunea Europeană va prelua conducerea și va fi încheiat legământul între Roma, Israel și națiunile dimprejur.

Dar cum am spus, în acest mesaj scurt nu putem intra în aceste detalii. Însă acum, cum rămâne cu partea noastră, cu pregătirea Miresei lui Isus Hristos? Trebuie să mai spun că acum suntem în legătură cu lumea întreagă. Aici sunt 92 de mesaje de salut din lumea întreagă, de la frați din Noua Zeelandă, Australia, SUA, Canada, de pe toate celelalte continente, care ne-au trimis saluturile lor și ni se alătură ca să asculte adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, fiind aduși la zi în Împărăția lui Dumnezeu.

Preaiubiților, eu am o răspundere înaintea lui Dumnezeu. Voi scrie despre aceasta, cu voia lui Dumnezeu. Dar privesc în urmă la timpul meu cu Domnul; acum 70 de ani mi-am dedicat viața Domnului, în 1948. Și cum am spus de multe ori, l-am întâlnit pe fratele Branham. Dar înainte de a-l întâlni pe omul trimis de Dumnezeu, eu L-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal al meu și prin harul lui Dumnezeu am fost botezat în Duhul Sfânt și călăuzit de Duhul Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu. Din 1955 am aflat despre slujba fratelui Branham. În 1958, când l-am auzit pentru a doua oară și am participat la adunări, am auzit cuvântul „mesaj” pentru prima oară – în iunie 1958. Iar fratele Branham a spus: „Tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, eu cred că William Branham a fost un proroc făgăduit pentru generația noastră, pentru această epocă, prorocul făgăduit în Maleahi 4, confirmat de Domnul nostru Isus Hristos în Matei 17:11, în Marcu 9:12. Eu am văzut slujba lui, am trăit slujba lui.

Prin harul lui Dumnezeu noi am înțeles că trăim foarte-foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Dar care a fost însărcinarea? „Tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Dacă fac următoarea observație, iertați-mă: săptămâna trecută am primit o prezentare cu privire la 40 de persoane care traduc predicile fratelui Branham în altă limbă. Dar, preaiubiți frați și surori, toți aceștia merg în diferite direcții, au diferite interpretări, ducându-i pe oameni în rătăcire, folosind formularea „prorocul a zis”, „prorocul a zis”. Și fiecare interpretează afirmațiile fratelui Branham și le face să se potrivească în propriile lui păreri și învățături.

A sosit timpul – și vă rog amintiți-vă aceasta: fratelui Branham i-a fost spus: „Așa cum lui Moise i-au fost date două semne, ție îți sunt date două semne”. Despre ce era vorba? Era timpul chemării afară: „Lasă pe fiul Meu să plece”. Și ce s-a întâmplat? S-a produs vreo dezbinare acolo? S-a produs vreo dezbinare când Cir a poruncit: „Întoarceți-vă la Ierusalim?” Erau, atunci, mulți oameni care mergeau în direcții diferite? Sau întreg poporul lui Dumnezeu s-a întors în Ierusalim, rezidind templul? Existau diferite direcții în zilele lui Moise? Era un singur
proroc și acela era Moise. Și Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el, apoi, când Moise a murit, Iosua a fost folosit ca să conducă poporul în țara făgăduită.

În timpul nostru, Dumnezeu l-a folosit pe William Branham ca să ne readucă la Cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza la Apocalipsa. Toate tainele au fost descoperite și noi am vestit toate tainele în întreaga lume. Iar Mireasa nu este dezbinată, Mireasa nu este pusă în diferite direcții. Mireasa crede NUMAI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. Nicio interpretare, nicio explicație, nicio învățătură greșită nu se găsește în adevărata biserică și Mireasă a Dumnezeului celui viu.

Toți frații care duc în rătăcire sunt înșelați. Ei nu au o chemare, nu au o însărcinare, ei își ridică propriile împărății pretinzând că sunt în Împărăția lui Dumnezeu. Sunteți în Dumnezeu numai dacă sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunteți în Dumnezeu. Domnul nostru a spus în Ioan 8: „Cine este din Dumnezeu, asculta cuvintele lui Dumnezeu”. Iar apostolul Ioan a spus „Noi însă, suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu, nu ne asculta”. PE CINE ASCULTAȚI VOI? PE CINE URMAȚI VOI? Harul lui Dumnezeu să fie cu voi. Revenirea Domnului nostru este foarte aproape.

Iar William Branham, prorocul lui Dumnezeu a spus: „Dacă vreți să știți în ce timp trăim, uitați-vă bine la Israel”. Israel este o națiune, din 1948, iar acum, declarația cu privire la Ierusalim și, acum, foarte curând, în timpul nostru va urma declarația despre reconstruirea templului. Preaiubiți frați și surori, noi n-o vom vedea, pentru că fratele Branham a spus că va avea loc aproximativ în același timp – legământul între Roma și Israel și răpirea vor avea loc aproximativ în același timp. Pentru că slujba celor doi proroci va începe după ce va fi făcut
legământul și, după trei ani și jumătate, legământul va fi rupt. Dar voi mai scrie despre aceste lucruri încă o dată.

Preaiubiților, trebuie să închei. Îi sunt atât de recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru Cuvântul Său cel sfânt. Îi sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru că ne-a trimis pe robul și prorocul Său. Îi sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru că m-a chemat cu un glas audibil, ca să predic Cuvântul Său și să împart hrana. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a deschis ochii, înțelegerea duhovnicească și, de asemenea, același lucru este valabil în cazul tuturor adevăraților copii ai lui Dumnezeu de pretutindeni. Noi avem aceeași descoperire, prin același Duh Sfânt și Îl urmăm pe Isus Hristos care este același ieri și azi și în veci. Așa cum Israel s-a întors în țara sa natală, biserica nou testamentară este reașezată, noi ne-am întors la Ierusalim. Noi n-am mers la Roma, n-am mers la Niceea, ci ne-am întors la Ierusalim, la aceeși temelie pusă de apostoli și proroci. Iar Domnul nostru va încheia și va desăvârși lucrarea Sa de răscumpărare în timpul nostru și noi vom fi duși în slavă. După aceea Dumnezeu își va încheia lucrarea cu evreii, apoi se vor întâmpla toate lucrurile: Împărăția de o mie de ani, iar în cele din urmă cerul cel nou și pământul cel nou.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Amin.

VIDEO RO:

VIDEO ENG:

Distribuie această postare.