Sumar video Krefeld – mai 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. După cum obișnuim de mulți ani, am avut din nou adunările noastre speciale – o dată pe lună, întotdeauna în prima sâmbătă și duminică din lună. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru posibilitatea fraților și surorilor din toate națiunile, din întreaga Europă, de a veni și a ni se alătura. Și nu doar atât, ci la nivel mondial, toți se pot conecta la internet și să asculte ce avem de spus în Numele Domnului.

Credem din toată inima că revenirea făgăduită a Domnului nostru este foarte-foarte aproape. Urmărim în special evenimentele din Israel – al 70-lea Jubileu – au trecut 70 de ani și, de asemenea, acolo, sunt mari așteptări. Noi știm cu precizie ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce este scris în cartea prorocului Daniel, despre vremea sfârșitului, știm ce este scris în cartea Apocalipsei. Noi putem pătrunde în Cuvântul lui Dumnezeu și, prin harul Celui Atotputernic, știm că, în timpul nostru, Dumnezeu L-a trimis pe robul și prorocul Său, William Branham. Și preaiubiți frați și surori, noi nu știm numai despre data de 14 mai 1948, când a fost proclamat statul Israel și țara a devenit o realitate, ci știm și despre data de 7 mai 1946, când Îngerul Domnului a venit la fratele Branham spunându-i: „Nu te teme, eu sunt trimis din prezența Dumnezeului Atotputernic ca să-ți dau însărcinarea”. Cunoaștem cu toții ce i s-a spus atunci.

Și dați-mi voie să spun următoarele ca pe o mărturie. Sper că veți înțelege. Dar pentru mine este atât de important – atât de important – să cunosc Cuvântul făgăduit pentru acest timp, să am parte de acesta, să am parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Nu ne putem referi doar la timpul lui Pavel, sau la vremea reformei și a trezirilor care au urmat, nu putem să spunem doar „în 1906 s-a întâmplat asta…” și „în 1946 s-a întâmplat asta…”. Noi trebuie să știm ceea ce face Dumnezeu astăzi. Aceasta este vremea noastră.

Prin harul lui Dumnezeu aș vrea să vă împărtășesc gândul principal care mă frământă de câteva săptămâni, cu privire la faptul că Dumnezeu își descoperă planul Său tainic slujitorilor Săi, prorocii. Fratele Branham s-a referit de multe ori la Amos 3:7, „Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa robilor Săi proroci”. Cuvântul „rob” – vă rog înțelegeți – pentru mine înseamnă foarte-foarte mult. Pentru că Domnul Însuși mi s-a adresat mie cu acest cuvânt, „robul Meu”, de mai multe ori. V-aș putea da detalii, de câte ori, unde și ce a spus Domnul când mi s-a adresat cu „robul Meu”.

Apostolul Pavel, în Romani 1 se prezintă ca rob („Pavel, rob al lui Isus Hristos”). Dacă citiți în 2 Petru 1, apostolul se prezintă ca rob („Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos”). Dacă citiți în Iacov 1, apostolul se prezintă pe sine ca rob („Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos”). ROBII LUI DUMNEZEU NU PREDICĂ DOAR EVANGHELIA, CI PRIMESC DESCOPERIREA PLANULUI DE MÂNTUIRE, A FĂGĂDUINȚELOR CARE SUNT ÎMPLINITE. Și prin harul lui Dumnezeu, eu am avut parte de ceea ce face Dumnezue pe pământ, din 1948. Acum 70 de ani mi-am dedicat viața mea Domnului. În 1949, am auzit pentru prima dată de slujba fratelui Branham. Iar dacă privesc în urmă la mulți ani care au trecut, când toate benzile magnetice, toate predicile ținute de proroc mi-au fost trimise în Germania – am crescut duhovnicește sub slujba lui.

Apoi, desigur, când m-a chemat Domnul și a zis: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând…” – cunoașteți mărturia mea. Slujba aceasta nu este doar pentru predicarea Evangheliei. Slujba aceasta este pentru a vesti întregul plan de mântuire, pentru a informa poporul lui Dumnezeu despre ceea ce se petrece acum.

Vă rog să înțelegeți: fratele Branham a predicat Evanghelia deplină, dar lui i-au fost descoperite toate tainele planului de mântuire, scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă câți pretind că predică Evanghelia. Toți evangheliștii renumiți, toți pretind a predica Evanghelia. Dar William Branham a predicat Evanghelia veșnică. El a avut o însărcinare divină și a fost un proroc făgăduit. „Vi-l voi trimite pe prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile și ca să întoarcă inimile părinților la copii, apoi inimile copiilor la părinți” – ambele lucruri au fost făgăduite. Unul s-a împlinit prin slujba lui Ioan Botezătorul, iar celălalt era „întoarcerea inimilor copiilor înapoi la părinții apostoli”. Preaiubiților, mesajul nu este vorbărie goală. Mesajul este în legătură cu realitatea – reașezarea, întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea la Cuvânt, întoarcerea la început, întoarcerea la temelie, întoarcerea la aceeași Evanghelie predicată de apostoli.

Cum am spus de multe ori, va trebui să mă refer și astăzi la însărcinarea deosebită primită de fratele Branham în 11 iunie 1933. Vreau să vedeți aceasta din nou: ce i-a fost spus fratelui Branham și ce mărturie a dat el, iar dedesubt sunt patru rânduri – de fapt trei rânduri și jumătate – ce se regăsesc în cartea „Faptele Profetului”. Acestea mi-au fost trimise din SUA. Deci, deasupra este ceea ce a spus prorocul, iar dedesubt este ce a spus altcineva. Și este o mare diferență! O foarte mare diferență!

Preaiubiților, trebuie s-o spun, pentru că oamenii au fost duși în rătăcire imediat după plecarea fratelui Branham. Vă citesc ce a venit de pe buzele Domnului, apoi de pe buzele lui William Branham: „«După cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, mesajul – mesajul – dat ție va fi un premergător a celei de-a doua veniri a lui Hristos.» Nu că eu voi fi un premergător, ci mesajul avea să fie premergător”. Aceasta este „Așa vorbește Domnul”. Cum rămâne cu cealaltă afirmație? „După cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis să premergi a doua venire…» Da! Și toți cred ceea ce a scris cineva în cartea sa și a vestit pe tot pământul. Dar eu cred ceea ce a venit din norul supranatural, cred ceea ce a spus prorocul însuși: că nu el, ci mesajul dat lui de Dumnezeu, mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, adevărata descoperire divină a întregului plan al lui Dumnezeu – toate învățăturile, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, cu privire la Dumnezeire, la botezul în apă, la cina Domnului – totul a fost învățat și ne-a fost predicat.
Ca să fiu cinstit, după deschiderea peceților, fratele Branham n-a mai predicat în altă țară. El n-a mai predicat în nici măcar o țară, decât în SUA. Dar după ce William Branham a fost luat în slavă, picioarele m-au dus, conform însărcinării divine, până la marginile pământului, iar acum vestim mesajul acestui ceas credincioșilor din 172 de țări. Prin harul lui Dumnezeu, eu am călătorit întruna, din țară în țară, datorită însărcinării divine.

Frați și surori, dacă aveți impresia că fratele Frank mărturisește despre sine, vreau să-mi spuneți: eu mi-am vorbit mie pe 2 aprilie 1962? Eu mi-am spus mie „Robul Meu”, sau am auzit eu glasul pătrunzător, extraordinar, poruncitor, al Domnului Dumnezeu, cu aceste urechi? „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu”. Cunoașteți mărturia mea… Aceasta s-a adeverit. Privim în urmă la toți anii după ce prorocul a fost luat în slavă; eu am început de îndată această slujbă, datorită însărcinării divine.

Preaiubiți frați și surori, toți cei ce sunt din Dumnezeu nu vor crede tâlcuirea unui om. Toți cei născuți din Dumnezeu au Duhul lui Dumnezeu și vor crede ceea ce a fost spus din norul supranatural și ceea ce prorocul însuși a repetat de multe ori.

Dați-mi voie să spun următoarele, în încheiere: acesta este cel mai important timp pentru biserica nou testamentară, pentru Mireasă, pentru Israel. Putem spune zilnic „Astăzi s-a împlinit înaintea ochilor noștri această scriptură, acea scriptură, cealaltă scriptură…” iar în Matei 12, dați-mi voie să vă împărtășesc în încheiere, faptul că Domnul și Mântuitorul nostru a devenit „Robul”. Matei 12:17: „ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: «Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti Neamurilor judecata.»”. Aceasta face referire la prorocul Isaia, la făgăduința cu privire la Domnul nostru care nu va veni numai pentru Israel ci, ca Rob, El a slujit scopului lui Dumnezeu, El ne-a adus mântuire; prin slujba Lui, viața Lui, suferințele Lui, întregul plan al lui Dumnezeu a devenit realitate.

La fel este astăzi. Domnul nostru i-a numit pe proroci „robii” Lui, apoi Domnul nostru Însuși a devenit un rob, ca să facă voia lui Dumnezeu aici, pe pământ. Apoi, în Noul Testament, apostolii au fost robii care au vestit întregul plan al lui Dumnezeu, după care în Apocalipsa cap. 1, „ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”.

Preaiubiților, Dumnezeu are un plan de mântuire și noi suntem parte din acest plan chiar acum. Eu cred că revenirea Domnului nostru este foarte-foarte aproape. Așadar, vouă tuturor, de pe toate continentele, de pe întregul pământ, vă împărtășim adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și spunem tuturor: Dumnezeu nu s-a culcat pe 24 decembrie 1965 – nu, nu! Dumnezeu a făcut un început nou. După înmormântarea prorocului, mesajul și-a urmat cursul la toate națiunile. Domnul a deschis ușile – laudă și slavă să-I fie aduse Lui! El Își cheamă afară poporul. În prezent, milioane de oameni de pe tot pământul sunt în legătură cu această slujbă și se pregătesc pentru revenirea Domnului. Harul lui Dumnezeu să fie peste voi, să respectați Cuvântul lui Dumnezeu, să respectați chemarea divină, să respectați ce a fost spun din norul supranatural, să respectați ce a spus prorocul și să respingeți orice a spus altcineva. Dacă n-o faceți, veți regreta. Dumnezeu să vă binecuvânteze ca să luați decizia corectă chiar acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO RO:

VIDEO ENG:

Distribuie această postare.