Sumar video Krefeld iunie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Ne gândim la ultimul sfârșit de săptămână în care Dumnezeu a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat din întreaga Europă, din Africa, din SUA, din Asia, de pretutindeni, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi, de asemenea, ne-am referit și la poporul Israel: au trecut 70 de ani, iar noi ne bucurăm împreună cu Israelul pentru că făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit: „Voi alege iarăși Israelul” – Isaia cap. 12, cap. 14, Ieremia cap. 36 și toate celelalte referințe biblice; apoi în Noul Testament, când Domnul nostru a vorbit despre smochin: atunci când vom vedea smochinul și toate aceste lucruri devenind realitate, atunci noi să privim în sus și să știm că răscumpărarea noastră se apropie.

Apoi avem făgăduința în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, mai ales în Ioan 14, unde Domnul nostru a spus: „Eu merg să pregătesc locul, apoi voi reveni și vă voi lua să fiți unde sunt și Eu”. Apoi, din nou, în Evrei cap. 9, ultimul verset, ni se spune că Domnul și Mântuitorul nostru a venit prima dată ca să ne mântuiască de păcatele noastre și va veni a doua oară pentru cei care Îl așteaptă. Preaiubiților, acest lucru este foarte, foarte important. În Mat. 25 citim: „Iată, vine Mirele, ieșiți-i în întâmpinare, ieșiți afară din toate celelalte lucruri, despărțiți-vă și pregătiți-vă să-L întâlniți pe Domnul”.

Apoi, desigur, de fiecare dată trebuie să vestim făgăduința acestui timp. PREAIUBIȚILOR, CEL MAI IMPORTANT LUCRU PENTRU CREDINCIOȘI ESTE SĂ CREADĂ CUVÂNTUL FĂGĂDUIT. O REPET DE FIECARE DATĂ: CREDINCIOȘII AUTENTICI CRED FĂGĂDUINȚELE LUI DUMNEZEU! Avraam, părintele credinței, a primit făgăduința și a crezut-o, iar Dumnezeu a împlinit-o. La fel și noi, suntem copii ai făgăduinței, care cred Cuvântul făgăduit.

Și vedem cum Domnul nostru, Dumnezeul Israeului, își împlinește făgăduințele cu poporul Său de legământ, Israelul și îl aduce înapoi în țara făgăduită. În același fel, același Dumnezeu, și-a împlinit făgăduința și l-a trimis pe prorocul Său. El a promis că-l va trimite pe Ilie înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului. Iar noi ne bucurăm în Domnul că am recunoscut timpul în care trăim și știm că acesta este ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos.

Ne gândim la evenimentul din iunie 1933 când, din norul supranatural, i-a fost dată fratelui Branham marea însărcinare: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. El a fost chemat în mod direct ca să predice, ca să învețe și să ne aducă înapoi la Dumnezeu și la Cuvânt, să așeze din nou toate lucrurile înainte ca Domnul nostru să revină.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, Domnul l-a folosit pe fratele nostru preaiubit, William Branham, ca să depoziteze hrana duhovnicească. „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

În predica despre ultima pecete, din 24 martie 1963, când fratele Branham, prin descoperire dumnezeiască a vorbit despre a șaptea pecete, în ultimele 25 de minute a spus următoarele: „Și poate vă amintiți o vedenie, de acum un an, despre hrana care a fost depozitată în locul acesta. Acest lucru este absolut corect” – Este vorba despre HRANA, CUVÂNTUL DESCOPERIT, CUVÂNTUL FĂGĂDUIT PENTRU ACEST TIMP, HRANA PROASPĂTĂ PENTRU COPIII LUI DUMNEZEU.

Preaiubiților, eu am spus-o de multe ori: prin harul lui DUmnezeu, eu am cunoscut bine slujba aceasta. Dar azi vă voi arăta: fiecare predică ținută de William Branham mi-a fost trimisă în Germania.

Eu dețin toate cele 1200 de predici și am ascultat-o pe fiecare nu doar o dată, ci cel puțin de două sau mai multe ori. Și același Domn care i-a spus lui William Branham să depoziteze hrana, fie că o credeți sau nu, același Domn, vă spun înaintea Dumnezeului Atotputernic, același Domn i-a vorbit fratelui Frank cu un glas pătrunzător, să depoziteze hrana. Iar prorocul a zis, vă amintiți, pe 3 decembrie 1962, „așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul acesteia”. Apoi Domnul l-a luat pe robul și prorocul Său, pe 24 decembrie 1965 și de atunci fratele Frank a călătorit milioane de mile ca să împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar atât, ci fratele Frank a și tradus predicile lui William Branham în limba germană. Astfel, fiecare om are dreptul să afle Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, fiecare om are dreptul să aibă parte de hrana duhovnicească, Cuvântul descoperit și făgăduit al lui Dumnezeu, pentru acest timp.

Așadar, preaiubiților, noi trăim foarte, foarte aproape de cea de-a doua venire a lui Hristos și-I suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru ocazia pe care mi-a dat-o în anii care au trecut. Din 1966 eu am vestit Cuvântul făgăduit, mesajul acestui ceas și am spus poporului lui Dumnezeu de pe întregul pământ ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru, referindu-mă la slujba fratelui Branham și la scopul dumnezeiesc care este în legătură cu această slujbă acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos.

Încă un verset: 2 Petru 1: „Nicio prorocie biblică nu admite o interpretare personală”. Preaiubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu în care nu să interpretăm ci să credem fiecare Cuvânt și să-l lăsăm așa cum este scris, în contextul în care este așezat în sfintele Scripturi.

Prin harul lui Dumnezeu, eu m-am supus chemării divine și am împărtășit adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, cu toate popoarele pământului. În prezent ajungem la poporul lui Dumnezeu din 172 de țări. Dacă v-aș spune ce se petrece în Mireasă, chiar acum, la nivel mondial, ați fi surprinși. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi. Vă rog: faceți parte dintre fecioarele înțelepte și credeți doar Cuvântul lui Dumnezeu; nu fiți neînțeleptele care cred multele răstălmăciri, ci fiți dintre cele înțelepte, care cred Cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul ne va pregăti și El își va încheia lucrarea Sa și va reveni în trup. El s-a înălțat în trup și revine tot în trup, iar cei morți în Hristos vor învia în trup, iar noi, cei care suntem în viață în acest trup vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți în slavă. Să nu credeți vreo răstălmăcire, nu fiți fecioare neînțelepte, ci credeți Cuvântul lui Dumnezeu și fiți sfințiți în Cuvântul lui Dumnezeu și fiți binecuvântați cu binecuvântările Dumnezeului Atotputernic, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.