Ewald Frank - sumar video ianuarie 2018

Sumar video Krefeld – ianuarie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi în anul acesta, 2018.

Pentru noi este un an deosebit, pentru că acum 60 de ani, în 1958, am început să traducem predicile fratelui Branham în limba germană. Prin harul lui Dumnezeu avem în urma noastră mulți, mulți ani… Pentru noi este un lucru atât de minunat că L-am cunoscut pe Domnul și am ajuns în legătură cu omul lui Dumnezeu trimis pentru timpul nostru, cu ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos.

Așadar, bucurați-vă împreună cu noi: au trecut 60 de ani și, prin harul lui Dumnezeu, am putut împărtăși Cuvântul scump al lui Dumnezeu în acești ani, cu credincioșii din 165 de țări, împărtășind ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp.

Avem în urma noastră un sfârșit de săptămână binecuvântat. S-au strâns aici, la Centrul de Misiune, peste 1200 de persoane din multe țări, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și să primească binecuvântările. Am împărtășit textul din Matei 11, când Domnul nostru a vorbit mulțimilor din vremea Lui, întrebându-le: „Ce ați ieșit să vedeți?” O puteți citi în v. 7: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt?” „De ce ați ieșit? Ce ați dorit să vedeți? Un om îmbrăcat în purpură sau haine împărătești? Ce ați ieșit să vedeți? De ce ați ieșit? De ce ați ieșit în pustie, la râul Iordan?” PENTRU A AUZI MESAJUL CEASULUI, PENTRU A-L AUZI PE OMUL TRIMIS DE DUMNEZEU, PROROCUL FĂGĂDUIT ÎN MALEAHI 3:1: „Voi trimite pe solul Meu înaintea feței Mele, ca să-Mi pregătească calea înaintea Mea”.

Deci, aceia de la prima venire a lui Hristos, care erau o parte din ceea ce făcea Dumnezeu, au ieșit ca să asculte solul – pe omul lui Dumnezeu care a fost mai mult decat un proroc, dar sigur că nu mai mult decât un om. Acest lucru este foarte important. Domnul nostru a spus: „mai mult decât un proroc”. Pentru că toți prorocii vorbiseră despre venirea Răscumpărătorului, dar Ioan a putut spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii”. Iar Ioan L-a botezat pe Domnul și Mântuitorul nostru în râul Iordan, Care a spus: „Trebuie să împlinim toată dreptatea”. Apoi s-a deschis cerul și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât cu mărturia: „Acesta este Fiul Meu preaiubt în care îmi găsesc plăcerea”.

Așadar prorocii spuseseră că El va veni, iar Ioan L-a prezentat, L-a putut prezenta. Ce privilegiu, un om trimis de Dumnezeu să-L boteze pe Mântuitorul nostru. Apoi, dacă citiți Luca 7:13, cărturarii și învățătorii acelui timp au refuzat să fie botezați de Ioan, au respins planul lui Dumnezeu.

Preaiubiți frați și surori, sunt pe cale să spun ceva foarte, foarte serios. Noi cunoaștem mesajul și mă bucur să spun că l-am cunoscut personal pe fratele Branham vreme de zece ani. De multe ori mi-am dat mărturia cu privire la prezența mea în adunările lui din Germania sau S.U.A., la el acasă, în adunarea lui, oriunde s-a întâmplat, în Dallas Texas – am prețuit toate ocaziile când am putut fi împreună cu fratele Branham.

Astăzi aș vrea să vă arăt ceva. Vedeți pe această pagină mai multe paragrafe în partea de sus și câteva rânduri în partea de jos. Partea de sus este ceea ce au spus buzele lui William Branham, iar partea de jos le aparține fraților noștri americani. Și trebuie ca eu s-o spun în Numele Domnului, pentru că eu sunt convins că Dumnezeu ține de însărcinarea originală și nu de explicația falsificată. Dacă citiți ce a spus fratele Branham despre însărcinarea sa directă, o avem aici, preaiubiților: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul – mesajul care îți este dat ție va fi un premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos. Nu că voi fi eu premergătorul, ci mesajul urma să fie premergător”. Februarie 1959, cuvinte venite de pe buzele lui William Branham.

Apoi, dacă vă uitați prin ce este scris în unele cărți: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a Domnului, la fel ești trimis tu ca să premergi cea de-a doua venire a Sa”.

Preaiubiți frați și surori, eu nu pot suporta o minciună. Eu cred adevărul și Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și dacă însuși omul lui Dumnezeu spune „nu eu”… El a adus mesajul, dar apoi a spus: „nu că eu voi premerge a doua venire, ci mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos”.

Avem în urma noastră mulți ani, din 24 decembrie 1965, când preaiubitul nostru frate a fost dus în slavă și pământul nu auzise despre mesaj. După 1963 fratele Branham n-a făcut nicio călătorie internațională, iar înainte el a avut doar adunări de evanghelizare în 12 țări. Dar după plecarea lui în slavă, mesajul, Cuvântul curat, Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, nu interpretări, ci Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu care fusese făgăduit pentru aceste zile [a fost răspândit]… Și fratele Branham a fost prorocul făgăduit în Maleahi 4. Prin slujba și mesajul lui inimile copiilor lui Dumnezeu urmau să fie readuse la părinții apostoli, înapoi la începutul de acum 2000 de ani, la aceeași temelie, la aceleași învățături ale apostolilor. Aceasta este făgăduința pe care Domnul nostru a repetat-o în Matei 17: „Cu adevărat, va veni mai întâi Ilie și va reașeza toate lucrurile”.

Astfel, fratele Branham a adus mesajul, dar eu nu pot lua în servieta mea 1200 de predici și să merg din oraș în oraș, însă pot lua Biblia, la care am fost readuși. Apoi trebuie să fiu credincios chemării mele, trebuie să fac două lucruri: trebuie să predic numai ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împărtășesc oamenilor mesajul adus de fratele Branham, pentru a ne readuce la Cuvânt. Nu sunt două lucruri diferite. Mesajul vine din Cuvânt și ne readuce în Cuvânt. Dacă voi luați predicile fratelui Branham și închideți Biblia și o puneți deoparte, sunteți înșelați și îi înșelați pe alții.

Prin harul lui Dumnezeu, însărcinarea pe care mi-a dat-o Domnul este să depozitez hrana, iar pe 1 aprilie 1962 fratele Branham a amintit de trei ori că i-a fost spus să nu facă nicio călătorie în străinătate, ci să se întoarcă la Jeffersonville și să depoziteze hrana. Pe 2 aprilie 1962, am auzit glasul aceluiași Domn cu urechile mele, spunându-mi să depozitez hrana și să merg din oraș în oraș, ca să predic Cuvântul. Iar pe 3 decembrie 1962, fratele Branham a spus: „Frate Frank, hrana pe care trebuie s-o depozitați este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp și este păstrată în mesajele care se înregistrează”.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, eu am publicat predicile fratelui Branham, iar Domnul a pus pe inima mea să fie tradusă fiecare predică, în special cele de după deschiderea celor 7 peceți, apoi de asemenea, din anii ’60, ’61 și ’62.

Prin harul lui Dumnezeu, în ultimii 55 de ani eu am făcut cele două lucruri, la nivel mondial. Și vă întreb: ce ați ieșit să vedeți? Un om bătut de vânt? Un om în haine moi? Nu! Un om trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu făgăduințele pentru acest timp. Și vă spun chiar acum, preaiubiți frați și mai ales cei care sunteți în mișcările penticostale: dacă voi vorbiți în limbi, dacă prorociți, dacă vă rugați pentru bolnavi, frate preaiubit, predicator, evanghelist și poate vedetă TV – dacă tu refuzi acum să fii botezat în Numele Domnului Isus Hristos, ușa se va închide și tu vei bate și vei zice: „Doamne, deschide”. S-ar putea să spui în ziua aceea: „Doamne, nu am prorocit eu, nu am predicat, nu m-am rugat pentru bolnavi, nu am făcut cutare și cutare?”, iar domnul va spune: „Plecați de la Mine, făcători de rele!” Despre ce este vorba? Dumnezeu vrea ascultare. Acesta este timpul așezării din nou, al întoarcerii la învățăturile originale, la temelia originala – un Domn, o credință, un botez; nu să te joci de-a religia, să te prezinți ca fiind cineva deosebit.

Întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. O spun din nou, acesta este timpul lui Dumnezeu de reașezare. Toate învățăturile Bibliei despre Dumnezeire, botez, cina Domnului, toate învățăturile Bibliei au fost reașezate. Iar în zilele Bibliei toți erau botezați în Nume, nu în titluri, ci în Numele Domnului Isus Hristos – Fapte 2, 8, 10, 19. Fiecare persoană botezată în zilele Bibliei a fost botezată în Numele Domnului Isus Hristos. Iar voi predicați și credeți și practicați o altă evanghelie; ar trebui să citiți Galateni 1:1-8. Dumnezeu să dea harul Său.

Pe cine ați ieșit să vedeți? Un om bătut de vânt? Nu. Un om trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă, să creadă, să asculte și să fie reașezat în Cuvântul lui Dumnezeu, reîntors la Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru trimiterea robului și prorocului Său. Mulțumesc Domnului pentru Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze în acest an și să fie cu voi. În Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.