Sumar video Krefeld – februarie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Cu multă recunoștință privim în urmă la adunările pe care ni le-a dat Domnul în acest sfârșit de săptămână. S-au adunat oameni din întreaga Europă, din Rusia și alte țări din Europa de est și de vest și, de asemenea, din Africa și din alte națiuni. Prin harul lui Dumnezeu am împărtășit scumpul Cuvânt făgăduit pentru acest timp.

Cuvântul pe care l-am citit și l-am subliniat se află în Deut. 4:10, în special partea a doua: „Adu-ti aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: «Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…»” „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…”

Preaiubiților, nu putem intra în detalii pentru că avem la dispoziție doar câteva minute. Dar acesta este mesajul ceasului: „Strânge poporul Meu la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…” – „cuvintele Mele originale, scrise în sfintele Scripturi”, pe care noi le numim „Biblia”.

Privesc în urmă la mulți ani petrecuți în Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, privim în istorie, privim la Ierusalim, am auzit anunțul cu privire la Ierusalim, capitala Israelului, l-am văzut pe președintele S.U.A. mergând la zidul plângerii, punându-și mâinile pe acesta și rugându-se pentru Israel. Nu pot intra în detalii, preaiubiților, dar timpul aproape că s-a încheiat. Fratele Branham a spus: „Dacă vreți să știți cât este ceasul, uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi este, uitați-vă în calendar. Dacă vreți să știți cum a înaintat timpul, priviți la Israel”. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul însuși își va încheia lucrarea cu cei aleși care acum cred Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Fiecare făgăduință este în curs de împlinire, în curs de a deveni realitate. Mesajul acestui ceas este realitate.

De asemenea, am făcut comparația cu Mat. 11, când Domnul nostru întreba: „Ce ați ieșit să vedeți?”, referindu-se la slujba lui Ioan Botezătorul.„Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Doriți să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Pe cine ați ieșit să vedeți?” Un om trimis de Dumnezeu, făgăduit în Cuvântul lui Dumnezeu, în Mal. 3:1, care vestea mesajul, care pregătea calea Domnului și înfățișa un popor pregătit să-l întâlnească pe Mesia.

Acum se împlinește a doua făgădință. Și iată versetele cheie, care conțin cuvântul „trimis”. „Eu vi-l voi TRIMITE pe prorocul Ilie”. Așadar Dumnezeu este Cel care dă trimiterea, iar prorocul aduce mesajul! Prin harul lui Dumnezeu eu pot mărturisi că l-am cunoscut pe mesager, din 1955.

Preaiubiților, Israelul sărbătorește al 70-lea jubileu, din 1948 până în 2018. Au trecut 70 de ani. Cu siguranță că n-a fost un accident, când în 1948 mi-am dedicat viața Domnului, am primit har, L-am primit pe Domnul ca Mântuitor personal, în 1948. În 1949 am fost botezat în Duhul Sfânt. În 1953 am citit cartea „William Branham, un om trimis de Dumnezeu”, după care, desigur, am avut o dorință puternică să-l întâlnesc pe omul trimis de Dumnezeu. În 1955, în timpul adunărilor de atunci, am avut ocazia să văd zilele Bibliei, să-l văd pe prorocul făgăduit pentru timpul nostru. De atunci am fost legătură: am vorbit la telefon, l-am vizitat, am avut conversații private, prin harul lui Dumnezeu. Un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, în timpul nostru.

De asemenea, în Rom. 10 este scris: „Cine a crezut propovăduirea noastră?” Cine este TRIMIS? Numai dacă avem o chemare, o însărcinare, suntem TRIMIȘI în conformitate cu însărcinarea divină. Toți prorocii au avut o însărcinarea divină. Moise a putut să spună „Cel ce m-a trimis”… Isaia a putut să spună: „Trimite-mă”; Ieremia și prorocii, la fel. În 1933, fratele nostru preaiubit William Branham a primit trimiterea divină ca să aducă mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos.

Apoi, preaiubiților, de ce s-o spun? Am amintit acest lucru de mai multe ori: eu, fratele Frank, am auzit glasul pătrunzător al Domnului de mai multe ori. Prima dată a fost pe 2 aprilie 1962, când Domnul m-a însărcinat și a spus: „Te voi trimite în alte orașe, ca să predici Cuvântul Meu”, când Domnul mi-a zis: „Robul meu, depozitează hrană”, iar prorocul a zis: „Hrana pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp”.

Preaiubiților: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…” Vreau să adresez o întrebare tutror fraților care pretind că cred mesajul: cine a fost folosit de Dumnezeu din clipa când prorocul a fost luat în slavă? Cine? Cine a avut o însărcinare divină, confirmată de proroc prin repetarea cuvânt cu cuvânt, în limba engleză, a ceea ce Domnul îmi vorbise mie în limba germană? Apoi a spus: „Așteaptă cu împărțirea hranei, până vei primi și restul”…

Preaiubiților, nu doresc să intru în aceste detalii, dar căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite și chemările lui Dumnezeu vor rămâne în veci. Dumnezeu știe ce face. Și îi întreb pe toți frații: cine a primit o însărcinare divină să meargă din oraș în oraș, din țară în țară? Cine a fost în 165 de țări, cine a predicat în lumea întreagă, cine a avut o slujbă la 56 de posturi de televiziune de pe pământ, ajungând la 10-12 milioane de oameni, vestind Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, dând ultima chemare? Cum spunea preaiubitul nostru frate Branham: „Mesajul acestui ceas este «ÎNAPOI LA DUMNEZEU, ÎNAPOI LA CUVÂNT, ÎNAPOI LA ÎNVĂȚĂTURILE ORIGINALE, ÎNAPOI LA ÎNCEPUT»”. Nu învățături străine, ci Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi îmi aduc aminte de ziua de 28 decembrie, când am auzit cu urechile mele cum Domnul a spus: „Robul Meu, strânge poporul Meu la Mine, ca să audă cuvintele Mele”. Nu doar lui Moise i s-a spus. Aici stă fratele Frank… Da, da, prin harul lui Dumnezeu: „Robul Meu, strânge poporul Meu la Mine, ca să poată auzi cuvintele Mele”. Domnul, care a fost cu Moise, a fost cu William Branham și a fost cu noi și încă este cu noi, astăzi.

Iar acei frați care au învățături străine, cu privire la tunete, la „parousia”, la „slujba întoarcerii”, despre toate acestea… – învățăturile greșite produc dezbinări. Un lucru este sigur: VOI NU AVEȚI O CHEMARE DIVINĂ! Dacă ați avea o chemare divină, ați predica Cuvântul lui Dumnezeu și ați lăsa totul în seama lui Dumnezeu, nu ați înțelege greșit nici o afirmație făcută de fratele Branham, pentru că ați duce totul înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și ați permite ca să vorbească autoritatea finală și ați respecta ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său.

Fratele Frank a tradus toate predicile fratelui Branham. Iar când traduci, tebuie să citești fiecare propoziție și trebuie să înțelegi, înainte ca să poți traduce în altă limbă. Prin harul lui Dumnezeu, pot să spun înaintea Dumnezeului Atotputernic care m-a chemat, care m-a trimis, care mi-a dat îndrumări de-a lungul acestor mulți ani. Iar atunci când ne adunăm, împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu.

Încă o întrebare, pentru voi toți care, ascultați: ce s-a întâmplat din 1966 încoace, când fratele Branham a fost luat în slavă, pe 24 decembrie 1965? Ce s-a întâmplat? Adevăratul Cuvânt, adevăratul mesaj a fost predicat pe tot pământul. Nici măcar o dată nu m-am implicat în vreo explicație, în vreo răstălmăcire sau în vreo învățătură greșită. Nici măcar o dată! Și am dus tot ceea ce a spus prorocul, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și mărturisesc că nu există altcineva pe pământ, care să-l prețuiască pe William Branham și locul pe care i l-a dat Dumnezeu, mai mult decât o fac eu. El a fost prorocul făgăduit pentru vremea noastră. Toate lucrurile care i-au fost descoperite lui, noi le vestim din Cuvântul lui Dumnezeu și chemăm poporul lui Dumnezeu laolaltăca să audă numai Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prorocul ne-a adus înapoi la Cuvânt, nu la interpretări care provoacă dezbinări, ci înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Un Domn, o credință, un botez, un mesaj adevărat, pentru Mireasa lui Hristos – timpul chemării afară, timpul separării, timpul pregătirii.

Așadar, Dumnezeu nu s-a dus să se culce pe 24 decembrie 1965, ci a continuat și continuă și astăzi. Iar Domnul Își va încheia lucrarea cu cei chemați afară, cu aceia care nu sunt în confuzie. În trupul lui Hristos nu există nicio confuzie. Nu există nicio confuzie în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Mireasa este o Mireasă curată a Cuvântului, fără ca în ea să existe vreo interpretare. MIREASA-CUVÂNT va fi pregătită pentru MIRELE-CUVÂNT, ca să-L întâlnească atunci când va veni! Iar a doua venire va fi o realitate, nu doar o descoperire sau o doctrină! Domnul nostru Însuși va reveni și vor învia cei morți în Hristos, iar noi vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți ca să-l întâlnim pe Domnul în văzduh, vom merge să fim cu El pentru totdeauna și va începe ospățul de nuntă al Mielului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO RO:

VIDEO ENG:

Distribuie această postare.