Sumar video Krefeld – decembrie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Ca deja de multe, multe ori în ultimii ani, am avut un sfârșit de săptămână binecuvântat. Au fost aici oameni din întreaga Europă, din Africa, din S.U.A., din multe, multe țări, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit poporului lui Dumnezeu încă o dată.

Este un mare har să-L credem pe Dumnezeu, așa cum este scris și despre Avraam: „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu” – nu vreo interpretare, nu vreo explicație, ci Avraam a crezut Cuvântul lui Dumnezeu original, făgăduit și a văzut făgăduința împlinită. Noi avem făgăduința Domnului și Mântuitorului nostru drag, în Ioan 14:

„Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi”.

De asemenea, în Cuvântul lui Dumnezeu din Evrei 9, avem chiar la final, aceste cuvinte scumpe:

„Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă”

ca să-i ducă acasă pe cei răscumpărați cu sângele vărsat de El când a venit pentru prima oară. Prima dată El a venit ca să ne răscumpere. A doua oară El vine ca să-i ducă acasă, în slavă, pe cei răscumpărați, spălați în sânge, sfințiți în Cuvântul adevărului și pecetluiți prin Duhul Sfânt. Aceea este a doua venire a lui Hristos. Avem apoi toate celelalte veniri. Nu vom intra în detaliile acestea…

Ne interesează a doua venire a lui Hristos, revenirea făgăduită. De asemenea, cum am spus de multe ori, mesajul acestui ceas este Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă – chemare afară, despărțire, așezare din nou, pregătire spre a fi gata atunci când Domnul revine. Și nimeni nu știe ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a zis: „Când veți vedea toate aceste lucruri petrecându-se, atunci știți că vremea este aproape, la uși”.

De asemenea, înțelegem însărcinarea divină dată preaiubitului nostru frate William Branham, un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. El a avut slujba așezării din nou, a fost prorocul făgăduit de Dumnezeu pentru vremea noastră. Domnul a spus: „Vi-l voi trimite pe prorocul Ilie, înaintea venirii zilei celei mari a Domnului și el va așeza din nou toate lucrurile. El va întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu la părinții apostoli”. Aceeași temelie care a fost pusă la început, a fost așezată și în timpul nostru.

Ieri a fost 3 decembrie. Și mi-am adus aminte de data de 3 decembrie 1962, când am eram la masă cu fratele Branham, cu fratele Sothman și cu fratele Woods, iar omul lui Dumnezeu, printr-o descoperire divină a repetat cuvintele vorbite mie de Domnul pe 2 aprilie 1962. Apoi a spus: „Frate Frank, tu ai înțeles greșit. Ai crezut că va veni o foamete naturală, dar Dumnezeu va trimite o foame după auzirea cuvintelor Lui, iar hrana pe care trebuie s-o depozitați este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp”. Și chiar a spus: „Se găsește în mesajele înregistrate pe benzi”. Eu spun aceasta în fața Dumnezeului Atotputernic.

Iar la finalul acestei discuții, prorocul a zis: „Frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei, până vei primi și restul din aceasta”. Am amintit-o de multe ori, dar pentru mine, data de 3 decembrie are o importanță deosebită. Iată adevărul – și eu nu vorbesc despre mine, eu nu m-am chemat pe mine însumi, eu nu m-am trimis pe mine, eu nu m-am însărcinat; ci Domnul m-a chemat cu propria Sa voce, care mi-a pătruns tot sufletul și trupul. Iar William Branham, prorocul lui Dumnezeu, a confirmat aceasta. Deci, hrana care fusese depozitată pe benzile din Jeffersonville, FIECARE BANDĂ îi era trimisă fratelui Frank. La trei săptămâni după ce predica era predicată în SUA, ajungea în Germania. Am arătat fraților care au venit din diferite țări toate cele o mie de benzi pe care le-am depozitat de-a lungul anilor, când fratele Branham era în viață.

 

Preaiubiților, de asemenea trebuie să spunem: preaiubitului nostru frate i-a fost spus: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos” – apoi prorocul a spus: „Nu că eu voi premerge a doua Venire, ci mesajul va fi premergătorul celei de-a doua Veniri”. Preaiubiți frați din lumea întreagă, dacă nu puteți crede fiecare cuvânt care a fost spus, lăsați-o baltă. Nu mai predicați, STOP! ÎNCHEIAȚI! GATA! Nu puteți modifica, nu puteți schimba un singur cuvânt din acea mare trimitere!

Prin harul lui Dumnezeu, după ce fratele Branham a fost luat în slavă, de ziua mea de naștere, pe 24 decembrie 1965, de atunci am vestit Cuvântul lui Dumnezeu – mesajul acestui ceas. Iar în noiembrie anul acesta, am făcut călătoria în Kuweit și Bahrain – țările 164 și 165 pe care le-am vizitat în ultimii 55 de ani, vestind Cuvântul lui Dumnezeu, făgăduința acestui ceas, informând poporul lui Dumnezeu despre ceea ce a făgăduit El și despre ceea ce face El în prezent.

Și iată secretul pe care trebuie să vi-l împărtășesc: NU ESTE DE AJUNS SĂ FII ÎNTR-O LEGĂTURĂ CU PROROCUL. TREBUIE SĂ FII ÎN LEGĂTURĂ CU DUMNEZEU, PRIN CUVÂNT ȘI PRIN DUH. Tot ce a predicat fratele Branham a venit din Cuvântul lui Dumnezeu și ne-a adus înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. El a fost un proroc și Cuvântul lui Dumnezeu vine la proroc. Dar de unde vin toate neînțelegerile? De unde? Pentru că vă închideți Biblia și-o dați deoparte! Eu am făcut exact invers: eu am deschis Biblia, am cercetat Biblia zi și noapte după ce am auzit mesajul acestui ceas.

Astfel, preaiubiților, privesc înapoi la mulți ani, iar Dumnezeu a deschis ușile tuturor națiunilor, pe întregul pământ, iar ultimul mesaj a ajuns acum până la marginile pământului, iar Scriptura este împlinită înaintea ochilor noștri. Această Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu, care include și făgăduința pentru acest timp, este vestită tuturor națiunilor, iar Domnul nostru a zis: „atunci va veni sfârșitul”.

Deci vă rog, înțelegeți: trăim foarte, foarte aproape de a doua venire a lui Hristos! Fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste toți frații care au crezut sau care cred că sunt chemați să slujească cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești chemat să slujești, ești chemat să predici Cuvântul! Nu trebuie să interpretezi ce a spus fratele Branham, nu trebuie să interpretezi ce a spus Scriptura. Trebuie să pui lucrurile laolaltă și nu este nicio contradicție între ceea ce a zis prorocul și ceea ce zice Scriptura. Toate contradicțiile sunt în capetele voastre, în mințile voastre, dar nu în mesaj și nu în Cuvântul lui Dumnezeu.

O spun din nou, în Numele lui Isus Hristos: un om al lui Dumnezeu este trimis ca să pregătească calea Domnului, nu pe a lui! Nu ca să-i lege pe oameni de el! Ci să-i aducă în legătură pe oameni cu Dumnezeu, cum a fost spus despre slujba lui Ioan Botezătorul: „un norod bine pregătit pentru Domnul”. Acum, mesajul acestui ceas trebuie să aibă ca rezultat faptul că Mireasa lui Hristos este bine pregătită pentru revenirea Mirelui. Pentru mine, prin harul lui Dumnezeu, nu există nicio neînțelegere, nicio contradicție, totul este la locul potrivit. Dar este necesar ca și voi nu numai să citiți despre un subiect ci, de asemenea, să-l introduceți în Cuvântul lui Dumnezeu și să vă asigurați că ceea ce învățați se regăsește în Cuvântul lui Dumnezeu.

Deci, să cuprindem: au existat zile deosebite în viața fiecărui credincios: întoarcerea ta la Dumnezeu, trăirile tale cu Domnul, ziua botezului tău, ziua în care ai fost botezat în Duhul Sfânt – au existat zile deosebite în viața tuturor credincioșilor. Au existat zile deosebite în viața mea, nu vreau să intru în aceste detalii, dar de asemenea, când l-am întâlnit pe fratele Branham pentru prima dată pe 15 august 1955, acum mulți, mulți ani, apoi toate celelalte dăți când l-am întâlnit pe William Branham fie în Dallas, Texas, în 1958, când el a zis: „Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu mesajul acesta” și în toate celelalte rânduri când l-am întâlnit.

Prin harul lui Dumnezeu, privesc în urmă la mai multe dăți când Domnul mi-a vorbit, chiar pe 19 septembrie 1976, în Edmonton: „Robul Meu, Eu Te-am rânduit conform Matei 24, versetele 45 la 47, ca să împarți hrana cu alții”. Acest lucru e la fel de adevărat cum viu este Domnul. Deci prin harul lui Dumnezeu, William Branham a depozitat hrana, dar după aceea a fost luat în slavă, iar eu l-am văzut înălțându-se în acel nor supranatural, pe 24 decembrie 1965, în Germania, pe la ora 22:45. Spun asta înaintea Dumnezeului Atotputernic. L-am văzut pe William Branham mergând în slavă, pe acel nor supranatural, în 24 decembrie 1965, pe la ora 22:45.

Ce aș putea să spun? Chemările lui Dumnezeu sunt adevărate. Eu am făcut ceea ce m-a însărcinat Domnul să fac, iar prorocul Său a confirmat. Eu nu vorbesc pentru mine, dar cum rămâne cu toți frații care resping slujba rânduită de Dumnezeu? Cum rămâne cu ei, în toată lumea? Multele direcții, tunete și ce mai aveți – toate sunt răstălmăciri a ceea ce a spus prorocul.

Prin harul lui Dumnezeu există o Mireasă-Cuvânt – nu interpretări ci sută la sută Mireasă-Cuvânt, spălată în sângele mielului, pecetluită cu Duhul Sfânt. Nu există confuzie în cer ȘI ORICINE TRĂIEȘTE ACUM ÎN CONFUZIE NU VA AVEA PARTE DE RĂPIRE! REPET: ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS, PRIN AUTORITATEA CUVÂNTULUI SFÂNT AL LUI DUMNEZEU: ORICINE TRĂIEȘTE ACUM ÎN CONFUZIE, NU VA AVEA PARTE DE RĂPIRE. RĂPIREA VA FI PENTRU O MIREASĂ A LUI HRISTOS CURATĂ, SFINȚITĂ, CARNE DIN CARNEA LUI, OS DIN OASELE LUI, DUH DIN DUHUL LUI.

Preaiubiții mei, întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvânt și vestiți-L pe Isus Hristos, același ieri și azi și în veci. Dumnezeul cerului să vă binecuvânteze pe toți și să fie cu voi toți până-L vom întâlni în slavă. Fiți binecuvântați în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.