Sumar video Krefeld – aprilie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârșit de
săptămână cu adunări binecuvântate. A fost vinerea mare, sâmbăta și duminica de Paște și ne-am amintit versetele respective și ceea ce a făcut Domnul nostru
pentru noi, când a plătit prețul, Și-a vărsat sângele și ne-a dăruit răscumpărare deplină.

Am vorbit, pe scurt și despre ceea ce face Dumnezeu acum pretutindeni – m-am întors din călătoria pe care am făcut-o în luna martie în India, Bangkok, apoi până în Manilla. Am decolat și aterizat de 12 ori, am vestit Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu, amintindu-le credincioșilor adevărați ce a spus Domnul nostru și cum a fost însărcinat fratele Branham să vestească mesajul care va premerge a doua Sa venire. Desigur, trebuie să ne întoarcem la aceasta și mi-am notat aici: „«Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, mesajul dat ție va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos.» Nu că voi fi eu premergătorul, ci mesajul va fi premergător” – 9 februarie 1957.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, știm că fratele Branham s-a referit de mai multe ori la această însărcinare directă, supranaturală, care este în legătură cu a doua venire a lui Hristos. Și înainte de a intra în subiect, dați-mi voie să citesc din Evrei 10:14: „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți”. Printr-o singură jertfă, pe crucea Golgotei, când Domnul nostru și-a vărsat sângele – sângele noului legământ – noi am fost răscumpărați, socotiți neprihăniți, făcuți desăvârșiți și sfințiți în Cuvântul Său. Preaiubiților, tot ce face Dumnezeu este desăvârșit. Iar aici avem confirmarea, în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

Așadar, privim, repede, la toate profețiile vechiului testament cu privire la răscumpărare, la Mântuitor. Citim Ps. 22 , în Isaia 53, citim toate scripturile, chiar și pe cele despre învierea Sa, citim Ps. 16, „nu vei lăsa sufletul meu în locuinta mortilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea”. Citim Ps. 47, „Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței”. Mergem apoi în noul testament și-L vedem pe Domnul și Mântuitorul nostru în drumul Său către Golgota, trecând prin Ghetsimani și rugându-se: „facă-se nu voia Mea, ci voia Ta”, apoi strigând pe cruce: „S-a isprăvit!” (Ioan 19). Apoi citim despre înviere. Domnul nostru a înviat a treia zi, a biruit moartea și locuința morților, mormântul… Prin harul lui Dumnezeu noi am primit răscumpărare deplină și prin aceasta suntem făcuți desăvârșiți pentru totdeauna. „…și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți…”. Puteți citi în Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Domnul nostru pentru noi.

Dacă citiți în vechiul testament, atunci când urma să se împlinească făgăduința dată de Dumnezeu lui Avraam, Domnul i s-a arătat lui Moise – citiți în Exod – Domnul i s-a arătat lui Moise și a spus: „Îmi aduc aminte de făgăduința Mea, M-am coborât să-i izbăvesc”. Dar iată care este versetul cheie în Exod: nu doar un mesaj: „Lasă poporul Meu să plece”, nu doar „ieșiți afară și slujiți-Mă”… de zece ori: „Lasă poporul Meu să plece”… „Lasă pe întâiul Meu fiu născut să plece”… DAR nu a fost numai mesajul „Lasă poporul Meu să plece”, ci ajungeți apoi la cap. 12, unde Domnul a poruncit ca Paștele, mielul să fie jertfit și sângele să fie pus pe ușiorii ușii.

Preaibiților, NU VORBIȚI NUMAI DESPRE MESAJ, DESPRE CHEMAREA AFARĂ… VORBIȚI DESPRE MIELUL LUI DUMNEZEU, DESPRE SÂNGELE VĂRSAT PENTRU CEI CARE IES AFARĂ CA SĂ SLUJEASCĂ DOMNULUI ȘI SĂ SPUNĂ DIN TOATĂ INIMA LOR: „FACĂ-SE NU VOIA MEA, CI VOIA TA”. Pentru că numai în voia lui Dumnezeu, care se află în Cuvântul lui Dumnezeu, putem fi sfințiți și numai atunci își poate pune Domnul pecetea Sa asupra noastră.

Haideți să facem un rezumat al celor spuse în Numele Domnului Isus Hristos: Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham conform făgăduințelor din vechiul testament, mai ales Mal. 4. Domnul nostru a confirmat aceasta în noul testament, în Mat. 17:11: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile”. Cuvântul cheie din mesaj este „să așeze din nou”. Nu să înființeze o nouă religie, nu tâlcuiri, ci să fim întorși înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul Său sfânt, la temelia pusă de apostoli și proroci, fără a adăuga vreun cuvânt – ci să fim întorși la Dumnezeu și la Cuvântul Său.

Prieteni, trebuie să spun și aceasta cu inima frântă, după ce am călătorit din nou și am observat diferitele direcții care, toate, se referă la proroc și își cred propriile lor tâlcuiri; și nimeni nu respectă Cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș putea să spun? Repet ce i-a fost spus fratelui Branham și anume că mesajul dat lui va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, nu un mesaj nou, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu, reașezat. Așadar, acesta este mesajul original! Întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvântul Său, întoarceți-vă la temelie, întoarceți-vă la învățăturile apostolilor, întoarceți-vă la aceleași trăiri pe care le-au avut frații și surorile noastre la început.

Și apoi, niciodată să nu uitați: mesajul a fost: „Lasă poporul Meu să plece!”. Mesajul din timpul acesta este: „Poporul Meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul și nu atingeți nimic necurat”. Deci mesajul este foarte, foarte clar. Însă nu a fost numai mesajul, ci după aceea vedem jertfa, vedem mielul lui Dumnezeu… Iar în vestirea lui, apostolul Pavel spunea: „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit”. Și el putea să spună: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și traiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

Dacă priviți în jur – și nu vreau să judec, ci o spun cu o inimă frântă – toți umblă pe căile lor, EI NU PREDICĂ ȘI NU ÎNVAȚĂ DESPRE GOLGOTA… Nu… Ci „prorocul a zis, prorocul a spus”. De ce nu spun ei niciodată „Biblia spune”!? De ce? De ce? Pentru mine – și o spun sincer – ceea ce spune prorocul este ceea ce spune Biblia și ce spune Biblia, a spus și prorocul. Dacă faceți din Biblie și mesaj două lucruri diferite, sunteți amăgiți. Vă aflați sub o inspirație greșită! Dacă voi îmi spuneți mie că prorocul a spus cutare și cutare și nu vă întoarceți la Cuvântul lui Dumnezeu, ceva nu este în regulă cu voi, pentru că prorocul a spus: „Niciodată să nu acceptați ceva ce nu este scris în Cuvântul lui Dumnezeu”. De ce nu citiți toate afirmațiile pe care le-a făcut prorocul ca să sublinieze infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu, ca să sublinieze că adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu vine la proroc? Acest Cuvânt adevărat al lui Dumnezeu (Biblia) a venit la proroc, de la Geneza la Apocalipsa!

Preaiubiților, astăzi este 3 aprilie, ieri a fost 2 aprilie și mulți frați din lumea întreagă mi-au amintit – mi-au scris, au sunat și au spus: „Frate Frank, acum 56 de ani, pe 2 aprilie 1962, într-o luni de dimineață, tu ai auzit glasul audibil, pătrunzător al Domnului, pentru prima dată în viața ta”. Și acesta este adevărul, la fel de sigur precum acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Da, eu, fratele Frank, am auzit glasul audibil, autoritar, pătrunzător al Domnului, spunând cuvintele acestea: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu”. Ca dintr-o lovitură am fost trântit la podea. Nu vă puteți închipui ce răspundere înaintea Dumnezeului atotputernic aduce cu sine o asemenea trăire, o însărcinare și o chemare directă – răspunderea de a vesti ultimul mesaj. Nu va mai fi niciun mesaj după acesta. De ce nu au primit Martin Luther, John Wesley, John Smith – de ce nimeni, în ultimele 500 de ani n-a primit o însărcinare că mesajul său va premerge a doua venire a lui Hristos?

Preaiubiți frați și surori, noi suntem într-un mod absolut foarte, foarte aproape de revenirea fizică, trupească, a Domnului Isus Hristos. Dumnezeu l-a luat pe robul Său când era ziua mea de naștere, pe 24 decembrie 1965. Dar de atunci, eu am dus până la marginile pământului mesajul dat acelui om al lui Dumnezeu.

Si datorită acelei însărcinări divine, cei care au propriile tâlcuiri mă urăsc pur și simplu. Da, da – ei pur și simplu mă urăsc. Nu știu de ce, pentru că eu trebuie să rămân la Cuvântul lui Dumnezeu.

Doar spre informarea voastră, în acești peste 50 de ani care au trecut, am călătorit în fiecare lună în diferite țări, iar acum slujim exact și în mod direct 172 de națiuni; slujim lui Dumnezeu și slujim poporului Său, vestind Cuvântul lui Dumnezeu, împărțind hrana care a fost depozitată, împărtășind tainele care i-au fost descoperite prorocului. Și aceasta este slujba mea, care are două aspecte: să predic Cuvântul (2 Tim. 4 – „Vestește Cuvântul, la timp sau ne la timp”), iar a doua parte a fost să depozitez hrana. Și [apoi] a sosit timpul să le fac pe ambele: să predic Cuvântul lui Dumnezeu și să distribui hrana spirituală ce a fost depozitată.

Preaibiți frați și surori, o spun din nou: nu doar un mesaj, ci haideți la Golgota – sângele să fie aplicat. Iar cei ce spun că harul s-a sfârșit, au înțeles greșit. Ați înțeles greșit! Sângele încă se află pe scaunul harului, iar noi credem din toată inima noastră că Domnul însuși își va încheia lucrarea. Fratele Branham și-a făcut partea Lui, eu mi-am făcut partea mea și toți frații, în lumea întreagă împart aceeași hrană, rămân în Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul însuși își va încheia lucrarea Sa de răscumpărare, așa cum și-a încheiat și lucrarea de creație. Binecuvântat să fie Numele Său cel sfânt, acum și în veci. Aleluia. Amin!

VIDEO RO:

VIDEO ENG:

Distribuie această postare.