Sumar video iulie 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru sfârșitul de săptămână care a trecut, în care am avut adunări minunate. Poporul lui Dumnezeu s-a strâns din peste 20 de națiuni ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, apoi, de pe întregul pământ, cei care sunt interesați au putut să urmărească online adunările.

Îi suntem recunoscători Domnului că putem duce tuturor națiunilor ultima chemare, ultimul mesaj, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, după cum a spus Domnul nostru. Apoi vedem că toți cei ce sunt binecuvântați [ne scriu] – vedeți aici câte e-mailuri primim – uneori am nevoie de câte două, trei ore ca să le răspund. Pe întregul pământ oamenii sunt atinși de Cuvântul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu.

Astăzi, iubitul nostru frate din Jakarta, care este doctor și profesor și care mi-a fost traducător cu mulți ani în urmă și căruia i-am cerut să nu mai traducă folosind cuvântul Allah [ne-a trimis un e-mail]. N-am putut să înțeleg și să pricep de ce a ajuns numele acela în Biblie, în Jakarta – Indonezia. Apoi, prin harul lui Dumnezeu, i-am spus că acesta este timpul când Biblia să fie retipărită și să fie folosit cuvântul Elohim în loc de Allah. Iar astăzi, în mesajul transmis prin e-mailul său, el s-a referit la acest lucru minunat pe care l-a făcut Domnul pentru țara sa și pentru Malaezia.

Iubiți frați și surori, dacă aș începe să relatez ce face Domnul, ce se petrece acum ceva nu s-a mai întâmplat vreodată pe pământ. Cu adevărat putem spune ce este scris în această carte sfântă, ce a spus Domnul nostru: „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele”.

Astăzi aș dori să vă citesc două versete, din Evrei 6:13, 17. „Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuși…” Nu știu dacă înțelegeți că Dumnezeu S-a jurat pe Sine să facă ceea ce a făgăduit. Cuvântul lui Dumnezeu și fiecare făgăduință, este un absolut.

În v. 17: „De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ”…

Iubiților, cu toții știți că eu L-am slujit pe Domnul atâția ani de zile datorită unei însărcinări divine. Îi sunt atât de recunoscător Domnului pentru fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu împlinește fiecare făgăduință pe care a dat-o. Iar noi, care credem mesajul vremii sfârșitului, respectăm ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. El nu numai că a făgăduit „vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului”… vă rog amintiți-vă că la fiecare făgăduință pe care a făcut-o, Dumnezeu își poate ridica mâna și poate să spună: „ce am făgăduit, voi împlini!”. Punct! Punct! Este un absolut.

Astfel, Dumnezeu și-a ținut Cuvântul, și-a trimis prorocul în timpul nostru iar acest lucru mă face atât de recunoscător Domnului, pentru că ne-a dăruit harul să cunoaștem ziua, timpul și făgăduința dată de Dumnezeu și împlinită în această generație a noastră. Iubiți frați și surori, am spus-o de multe ori, slujba mea este în directă legătură cu cea a fratelui Branham. Nu numai că l-am cunoscut timp de zece ani, ci Domnul însuși a purtat de grijă ca atunci când își va lua lua prorocul, mesajul să ne rămână. Și de când Dumnezeu l-a luat pe robul și prorocul Său William Branham, acest mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, a fost vestit. Niciun fel de fanatism, nicio răstălmăcire, nicio explicație ci Cuvântul original al lui Dumnezeu a fost vestit tuturor națiunilor și Domnul nostru a spus că „atunci va veni sfârșitul”.

Iubiți frați și surori, dacă aș relata ceea ce face Domnul acum prin multitudinea de posibilități prin care poate fi împărtășit Cuvântul, prin posturi de televiziune de pe întreg pământul… iubiților, acesta este timpul deosebit al lui Dumnezeu, este timpul sfârșitului și acesta este ultimul mesaj: întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu, întoarceți-vă la temelia originală pusă de apostoli și proroci, întoarceți-vă la aceeași vestire și învățătură și lăsați-L pe Dumneze să-și împlinească fiecare făgăduință pe care a dat-o, căci noi suntem copii ai făgăduinței care cred Cuvântul făgăduit. Și noi vom vedea împlinită fiecare făgăduință dată de Dumnezeu – restituirea deplină, Dumnezeu restituie totul și noi suntem martorii acestei realități. Dumnezeu nu este într-o filozofie, ci El veghează asupra Cuvântului Său ca să împlinească ceea ce a făgăduit, iar noi suntem cei care au văzut și au trăit și încă o mai trăim prin harul lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru și avem parte de aceasta.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Vă rog recitiți cele două versete, Evr. 6:13, 17 și amintiți-vă că același Dumnezeu care i-a făgăduit lui Avraam și și-a ținut făgăduința, este același Dumnezeu care ne-a dat nouă toate făgăduințele, iar noi credem fiecare făgăduință și vom vedea fiecare făgăduință împlinită, până la revenirea Domnului nostru Isus Hristos. El a făgăduit că se va întoarce și o va face și ne va duce în slavă. Iar când vine El, mai întâi vor învia cei morți în Hristos, iar noi vom fi transformați și împreună vom fi răpiți ca să-L întâlnim în văzduh, apoi vom fi cu El la ospățul de nuntă al Mielului.

Vă rog amintiți-vă: fiecare făgăduință dată de Dumnezeu va deveni realitate. Nu trebuie s-o interpretați, va deveni o realitate, așa cum a făgăduit-o Dumnezeu! Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi și, mai ales, peste toți frații care slujesc. Nu aduceți nicio învățătură greșită, rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu, fiți călăuziți de Duhul Sfânt și toți să fie pregătiți și să fie gata pentru apropiata venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și noi spunem „Maranatha – Vino Doamne Isuse!”. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.