Sumar video Krefeld – iulie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Sunt copleșit când mă gândesc la adunările pe care le-am avut în sfârșitul de săptămână care a trecut.  Aici au fost oameni de pe tot cuprinsul Europei, de peste Ocean, din Africa și am împărtășit Cuvântul sfânt și scump al lui Dumnezeu.

Lucrul  principal pe care l-am atins a fost acela că, credința și ascultarea aparțin împreună și necredința și neascultarea, de asemenea, merg împreună. Și referindu-ne la ceea ce a spus fratele Branham despre păcatul originar din grădina Eden – necredința – Satan a semănat sămânța îndoielii, sămânța discordiei, punând la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu. Astfel a început în grădina Eden.

Și astăzi trebuie să ne întrebăm pe noi înșine dacă credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și, de asemenea, dacă suntem ascultători. Dacă citim în sfintele Scripturi, Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu. Și Domnul și Mântuitorul nostru a putut spune cu referire la Scriptura care spune despre El că a fost ascultător până la cruce: nu voia Mea, ci voia Ta să se facă– predat total voii lui Dumnezeu și scopului dumnezeiesc al mântuirii noastre. Acum a venit rândul nostru ca nu doar să credem, ci să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu.

De asemenea, noi am împărtășit ceea ce a avut loc în 1 Samuel 15. Toți cunosc relatarea despre Saul și Samuel, cum Saul a fost pus în poziția de împărat și cum nu L-a ascultat de Dumnezeu și cum a fost îndepărtat din această poziție. Dar aici este lecția, în 1 Samuel 15, mai ales în versetele 22 și 23. Cu adevărat ne merge la inimă, atunci când Scriptura spune aici [în vers. 23 din traducerea King James-n.tr.]: Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca vrăjitoria..”. Neascultarea împotriva lui Dumnezeu, împotriva Cuvântului Său este la fel și are aceleași consecințe ca și vrăjitoria. Așa este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.

Preaiubiților, citiți capitolul!  Eu trebuie să citesc, trebuie – și să împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu! Credința și neascultarea merg împreună. Necredința și neascultarea merg împreună. Dar chiar și afirmația că neascultarea împotriva a ceea ce a spus Dumnezeu are aceleași consecințe ca și vrăjitoria! Dumnezeul meu din cer! Să se întâmple prin descoperire divină și prin puterea Dumnezeului Atotputernic ca toți copiii lui Dumnezeu să nu fie în vreo neascultare, ci să primească și să creadă fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Mai ales făgăduința pentru timpul nostru: Domnul Dumnezeu a făcut făgăduința că îl va trimite pe prorocul Ilie pentru a reașeza toate lucrurile, pentru a aduce toate lucrurile în rânduiala originală înaintea Dumnezeului Atotputernic.

Și, preaiubiților, dacă în sufletul vostru se află neascultare față de făgăduința lui Dumnezeu, sunteți sub aceeași vrajă ca și cei care se află sub vrăjitorie. Trebuie să spun aceasta: dacă priviți în rândurile celor care pretind că ei cred mesajul ceasului, în numeroasele direcții în care merg ei, pretinzând diferite descoperiri, mai ales despre cele șapte tunete și așa mai departe…

Preaiubiților, timpul a sosit și toți care slujesc Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să citească, trebuie să citească 2 Timotei 4, dacă este posibil, în fiecare zi, unde apostolul Pavel accentuează, subliniază punctul: Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa”. Preaiubiții mei, Domnul nostru va judeca conform Cuvântului Său! El spune: „Cuvântul pe care vi l-am vorbit va fi judecătorul vostru”.

Așadar, preaiubiților, a venit timpul ca să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu și chiar mesajul ceasului – să respectăm cu exactitate ceea ce a repetat fratele Branham de 69 de ori – însărcinarea care i-a fost dată: Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi premergătorul celei de a doua veniri a lui Hristos”. Dacă nu credeți aceasta, dacă spuneți: „William Branham a fost premergătorul”, ceva nu este în regulă cu voi, în voi se află o neascultare și sunteți sub o vrajă. Trebuie să ieșiți afară din toate aceste interpretări omenești! Respectați ceea ce a spus Dumnezeu! Respectați însărcinarea pe care i-a dat-o Domnul fratelui Branham! Nu i s-a spus ca să depoziteze hrana? I s-a spus vreodată să distribuie hrana? Nu! Lui i s-a spus să depoziteze hrana. Trebuie numai să citiți afirmațiile, una după alta și apoi trebuie să recunoașteți: Domnul a luat mesagerul și de atunci mesajul ajunge la marginile pământului și premerge a doua venire a iubitului nostru Domn Isus Hristos.

Aș putea da un raport din diferitele țări… acum chiar și ultima vizită în Georgia, odată o provincie rusească și acum o țară separată, unde, de asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu are calea Lui și mesajul ceasului este crezut. Aș putea merge de la un continent la altul, de la un oraș la altul și să vă arăt cum Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul ceasului, adevăratele învățături ale Cuvântului lui Dumnezeu ajung la poporul lui Dumnezeu în acest timp.

De câteva ori am fost întrebat de ce nu predic niciodată despre cele șapte tunete. Preaiubiților, permiteți-mi să spun aceasta în teamă de Dumnezeu, fiind conștient că trebuie să dau socoteală în ziua în care Domnul va judeca pe cei vii și pe cei morți mai întâi la arătarea Sa și apoi la Împărăția Sa. Preaiubiților, atunci când Domnul m-a chemat, El a spus: Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești Cuvântul Meu! Aceasta este la fel de adevărată ca și fiecare verset din această Biblie.

Așadar, eu pot să predic doar ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele șapte tunete scrise în Cuvântul lui Dumnezeu? Sau lui Ioan i-a fost interzis să scrie, ca ele să nu devină parte a Cuvântului lui Dumnezeu? Dar eu sunt chemat ca să predic Cuvântul! Vă rog să nu-mi mai cereți niciodată să predic despre tunete! Pot să dau această Biblie acelor frați care predică tunetele? Dacă ei pot deschide o pagină, un verset în care sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva despre cele șapte tunete, atunci îmi voi închide Biblia și-mi voi închide gura.

Înțelegeți că slujba dată lui Moise a fost pentru Moise, nu pentru Iosua, nu ca Iosua să comenteze despre slujba lui Moise. Slujba lui Pavel a fost pentru Pavel. Pot eu să fac ceea ce a făcut el? Să-mi iau batistele, să-mi șterg transpirația și să le înmânez bolnavilor? Nu! A fost slujba lui. Și tot ceea ce aparține de slujba deosebită, extraordinară a lui William Branham lăsați-o, lăsați-o acolo unde trebuia să fie în original: cu William Branham! Fie că este vorba de viziunea cortului, sau a treia tragere, cele șapte tunete sau orice altceva! Eu nu pot predica despre a treia tragere! Eu nu pot predica despre viziunea cortului! Eu nu pot predica despre cele șapte tunete! Din această Carte (Biblia) nu o pot face!

Vă rog, ascultați-mă! Opriți-vă! Opriți-vă! Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu!

L-am cunoscut pe fratele Branham pe o perioadă de 10 ani. Am fost în adunările lui în Germania și în Statele Unite ale Americii. Am fost în legătură directă cu el. Cea mai mare slujbă pe care a avut-o un om al lui Dumnezeu pe pământ a avut-o William Branham. Aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru atunci când a umblat pe acest pământ, aceeași slujbă… Dar vă rog, lăsați tot ceea ce aparține acelei slujbe divine și deosebite, lăsați-o lui Dumnezeu și slujbei fratelui Branham! Nu trebuie să faceți vreun comentariu despre aceasta! Doar lăsați-o așa cum este!

Permiteți-mi să spun la sfârșit: inima mea este frântă din cauza numeroaselor direcții din așa numitul „mesaj al ceasului”. Și așa cum am spus cu ceva timp în urmă: se pare că mulți oameni nu se află în „mesaj” ci în mess age” (harababură, încurcătură – n.tr.).

Permiteți-mi să spun: eu, fratele Frank, nu am nici o problemă cu vreo afirmație făcută de fratele Branham. Eu doar o așez acolo unde trebuie să fie, conform Scripturii și predic Cuvântul lui Dumnezeu și împart hrana care a fost depozitată. Nădăjduiesc că ați înțeles responsabilitatea pe care o am eu înaintea lui Dumnezeu, de a duce mesajul ceasului până la marginile pământului.

Binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu să se odihnească peste fiecare! Nu respingeți, ci primiți ceea ce Dumnezeu a dăruit, a făgăduit și apoi ne-a dăruit în acest timp: o restituire deplină! Și așa cum a spus fratele Branham de multe ori: „Înapoi la Cuvânt! Înapoi la învățăturile apostolilor! Înapoi la Cincizecime! Înapoi la Biblie!” Astfel suntem aduși înapoi la Dumnezeu și înapoi la scumpul Său Cuvânt descoperit. Deoarece venirea Domnului este atât de aproape, vă rog întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvânt și lăsați totul cum trebuie să fie și unde trebuie să fie!

Aceasta este ultima chemare înainte de revenirea lui Hristos. Iar toți cei care slujesc cu Cuvântul: vă rog să citiți 2 Timotei capitolul 4. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! În Numele sfânt al lui Isus! Amin!

Distribuie această postare.