Sumar video ianuarie 2019 – Ewald Frank

Iubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru sfârșitul de săptămână care a trecut. Am avut adunări în care Domnul a binecuvântat într-un mod remarcabil. Poporul lui Dumnezeu s-a strâns din 22 de națiuni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, cum citim în Ps. 50:5: „Strângeți-Mi pe credincioșii Mei care au făcut legământ cu Mine prin jertfă”. De asemenea, lui Moise i-a fost spus: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele”.

Prin harul lui Dumnezeu, noi împărtășim tot planul lui Dumnezeu, dar de data aceasta ne-am gândit la Israel, la prima venire a Domnului și Mântuitorului nostru, ne-am referit la făgăduința din Mal. 3 și a trebuit să subliniem că evreii n-au așteptat să se împlinească Mal. 3, ci Mal. 4. Dar Mal. 4 este la viitor chiar și astăzi. Apoi citim în Mat. 17, după trăirea glorioasă de pe muntele Schimbării la Față, că ucenicii L-au întrebat pe Domnul: „Oare de ce zic cărturarii ca întâi trebuie să vină Ilie?” După aceea, desigur, Domnul a dat răspunsul corect: „Ilie va veni întâi; și va așeza din nou toate lucrurile”.

Iubiților, iată punctul important: dacă nu înțelegem prin descoperire divină, ce prorocie, ce făgăduință se împlinește, îi inducem în eroare pe oameni și trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu în prezent.

La prima venire a lui Hristos, pentru că nu au înțeles cele două prorocii, au pierdut ziua cercetării lor de către Dumnezeu și a trebuit ca ei să treacă prin vremuri îngrozitoare de prigoană. Apoi, desigur, în Luca 19:44, Domnul a trebuit să pronunțe judecata pentru că ei nu au recunoscut ziua cercetării lor de către Dumnezeu, așteptând să se împlinească o prorocie care nu era dată pentru acel timp.

Iubiților, ce să spun eu? Ce se întâmplă în vremea noastră? Care a fost însărcinarea – și încă mai este – pentru ziua și timpul nostru? Eu nu vreau nicio explicație, ci vreau Cuvântul original al lui Dumnezeu. Vreau să cunosc Cuvântul original și făgăduința și, de asemenea, ceea ce i-a fost spus iubitului nostru frate, William Branham, robul și prorocul lui Dumnezeu, când a primit însărcinarea divină. El s-a referit la aceasta de 18 ori. Vă citesc afirmația lui din volumul 3. Aici, în predica „Astăzi s-a împlinit această Scriptură” fratele Branham repetă cuvânt cu cuvânt ceea ce i-a fost spus pe 11 iunie 1933: „Din cer s-a coborât o lumină, strălucind deasupra locului aceluia, ca o stea care cădea din cer. Un glas a spus: «Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, mesajul tău va premerge cea de-a doua Sa venire, în toată lumea»”. Aceasta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL! O însărcinare directă în legătură cu o făgăduință care a fost împlinită și încă se mai împlinește în timpul nostru, acum, înaintea revenirii lui Hristos. Și cum a zis fratele Branham, „Astăzi, această Scriptură s-a împlinit înaintea voastră”.

Iubiți frați și surori, am inima zdrobită, nu pot exprima durerea pe care o simt, datorită chemării divine care i-a fost dată fratelui Branham și apoi, desigur, datorită însărcinării pe care mi-a dat-o Domnul mie și care este în legătură directă cu slujba lui. Și nu critic, ci spun următoarele cu multă durere: frații noștri din S.U.A. au fabricat o mare falsificare, pentru a da impresia că nu mesajul, ci William Branham premerge a doua venire a lui Hristos și totul s-a terminat, iar acum ei toți călătoresc și dau mai departe propriile lor interpretări.

Vă citesc din cartea „Faptele Prorocului” – puteți verifica, este la pagina 40 – unde au fost scrise următoarele cuvinte: „Acestea au fost cuvintele…” Închipuiți-vă: să faci o asemenea afirmație despre cuvintele din însărcinarea fratelui Branham, apoi să afirmi: „Acestea au fost cuvintele: «Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis spre a premerge întâia venire a lui Hristos – Domnul, tot așa ești tu trimis să premergi cea de-a doua Sa venire»”. Nimic despre mesaj, ci doar faptul că William Branham va premerge. Dar lui William Branham, prin însărcinare divină, i-a fost spus: „mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos, în toată lumea”.

Iubiți frați și surori, eu nu pot suporta o minciună. Câți oameni cred minciuna și câți cred adevărul? Câți cred ceea ce a spus Dumnezeu și a fost spus și de către William Branham? Și câți cred ceea ce au spus oamenii care pretind că l-au cunoscut pe proroc vreme de mulți ani? VOI TREBUIE SĂ-L CUNOAȘTEȚI PE DOMNUL ȘI ADEVĂRUL TREBUIE SĂ FIE ÎN VOI.

Dacă voi vă referiți la faptul că totul s-a terminat – așa cum am citit eu din „Faptele Prorocului” – sunteți în aceeași situație în care au fost evreii la prima venire a lui Hristos. Voi nu recunoașteți că William Branham a fost luat în slavă pe 24 decembrie 1965 și nu a predicat mesajul în nici o țară. După deschiderea peceților, el n-a călătorit niciodată în vreo altă țară, iar când a mers în Africa de Sud, în pașaportul lui era o ștampilă cu mențiunea „Nu poate lua parte la adunări religioase”. Deci William Branham nu a dus mesajul până la marginile pământului. Cine a dus mesajul acestui ceas, mesajul așezării din nou, mesajul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu? Cine a dus acest Cuvânt al lui Dumnezeu, tuturor națiunilor, așa cum i-a fost spus omului lui Dumnezeu la însărcinarea lui?

Iubiților, sper că înțelegeți: toți aceștia induc în eroare – îi induc în eroare pe aceia care se referă la fratele Branham, care-l respectă pe fratele Branham și slujba lui, ei rătăcesc o mulțime de oameni. Acesta este anul pe care l-a făcut Domnul! Vă rog amintiți-vă ce este scris în Isaia 61, în Luca 4 și Levitic 25 unde a fost anunțată întreaga națiune că „acum toți sunt liberi”, nu mai era robie, ci libertate. Și Duhul Domnului este peste noi pentru a spune fiecăruia care este în robia acestor multe învățături, CĂ EI POT SĂ FIE LIBERI. Anul acesta, 2019, va fi un an deosebit și toți cei ce sunt duși în rătăcire să primească șansa de a se întoarce la Dumnezeu, la Cuvânt și la însărcinarea originală dată de Domnul robului și prorocului Său.
Va trebui să scriem într-o scrisoare circulară ca să vă arătăm cât de urgent și de necesar este să nu schimbați nici măcar un cuvânt, ci să-l lăsați așa cum a fost scris.

Iubiților, trebuie să mă opresc. Vă doresc cele mai bogate binecuvântări din partea lui Dumnezeu și cred că înțelegeți răspunderea pe care o am în fața Dumnezeului Atotputernic, când pe 3 decembrie 1962, prorocul mi-a spus că trebuie să depozitez hrana și că hrana este pe benzi – iată aici toate benzile care mi-au fost trimise, cu înregistrările predicilor lui William Branham.

Am toate cele 1250 de benzi cu predici. Eu am făcut ce mi-a spus Domnul. Am făcut ceea ce a confirmat prorocul și am dus mesajul în toate țările pământului.

Iar acum slujim milioane de oameni, cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, cu adevăratul mesaj al acestui ceas. Dar dați-mi voie să spun din nou, fraților care pretind că William Branham a premers a doua venire a lui Hristos și odată cu el s-a terminat totul: iubiților, după ce a fost luat omul lui Dumnezeu în slavă, mesajul a ajuns până la marginile pământului. Și mă bucur să pot spune că am călătorit zi și noapte, împărtășind toate tainele care au fost descoperite, vestind adevăratul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu tuturor aleșilor din toate țările de pe pământ, după cum i s-a spus fratelui Branham: „Mesajul acesta va premerge a doua venire a lui Hristos, până la capătul lumii”. Această afirmație s-a împlinit înaintea ochilor noștri. Întregul pământ a auzit despre mesajul acestui ceas. Și fie ca Dumnezeu să acorde harul Său ca toți să iasă din robia tuturor interpretărilor. Fie ca acest an să fie timpul și anul libertății, ca toți să se întoarcă la Dumnezeu, la Cuvântul Său și să fie pregătiți pentru foarte apropiata revenire a Domnului și Mântuitorului nostru.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.