Sumar video Krefeld – ianuarie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Privim în urmă la un an binecuvântat și, de asemenea, la adunările pe care le-am avut în ultima zi a anului 2016 și în prima zi a anului 2017. Este harul lui Dumnezeu! Dacă privesc în urmă, niciodată nu am făcut atâtea călătorii într-un an, cum am făcut-o în anul trecut.

După cum s-ar putea s-o știți la nivel internațional, în fiecare prim sfârșit de săptămână sunt aici, la Centrul de Misiune, pentru adunările speciale. Chiar și de această dată s-au adunat aici oameni din peste 20 de națiuni, circa 1200 de frați și surori. Apreciem atât de mult posibilitatea de a mai putea călători și de a avea adunări fără a fi deranjați.

În același timp, de 44 de ani, în fiecare ultim sfârșit de săptămână al lunii sunt în Elveția la Zürich, dar între primul și ultimul sfârșit de săptămână, călătoresc pe tot pământul. De data aceasta am făcut șase călătorii: în țările africane, în orientul îndepărtat, în țările europene… Astfel, prin harul lui Dumnezeu, am putut vesti Cuvântul făgăduit pentru acest timp, multor oameni din întreaga lume. Oriunde merg să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu, ni se alătură oameni din multe națiuni și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, în lumea întreagă. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată înainte. Fie că predic în Germania, sau în Africa, sau în Asia, toate țările se pot alătura să asculte mesajul acestui ceas.

Suntem recunoscători chiar și pentru toți frații noștri, traducem în 14 limbi, aici, în Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Când eu vestesc Cuvântul lui Dumnezeu în limba germană, toți acești traducători ascultă și traduc în același timp în rusă, spaniolă, franceză, engleză, în toate limbile principale. În plus față de aceasta, frații din multe țări împărtășesc același Cuvânt în diferite limbi vorbite local. Putem spune că Matei 24:14 este împlinit – această Evanghelie, această Evanghelie deplină va fi predicată tuturor națiunilor, apoi va veni sfârșitul. Această scriptură este împlinită în fața ochilor noștri.

Subiectul principal în timpul nostru este a doua venire a lui Hristos, revenirea făgăduită a Mântuitorului. Cum a spus Domnul nostru în Ioan 14, „Eu mă duc să pregătesc locul, apoi Mă voi întoarce și vă voi lua unde sunt și Eu”. Aceasta este o făgăduință, iar noi suntem copii ai făgăduinței care cred fiecare făgăduință din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

De asemenea, noi nu interpetăm nicio scriptură, ci credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este scris. Și ca să vă împărtășim cea mai importantă făgăduință pentru acest timp, și anume că Dumnezeu va trimite pe cineva ca Ilie (Maleahi 4) ca să ne aducă înapoi la Cuvântul original al lui Dumnezeu, ca să reașeze Biserica nou testamentară acum la sfârșitul timpului de har, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Noi toți înțelegem că prima și ultima predică trebuie să fie identice, primul și ultimul botez trebuie să fie identice. Noi trebuie să ne întoarcem la temelia originală pusă de către apostoli și proroci, noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Preaiubiților, privesc în urmă la 61 de ani de când am intrat în legătură cu mesajul acestui ceas, sau mai bine spus cu mesagerul acestui ceas. Atunci când l-am cunoscut pe fratele Branham, în 1955, am știut că acesta este un om trimis de Dumnezeu. Frați și surori, prin harul lui Dumnezeu eu l-am cunoscut personal timp de zece ani, am mâncat cu el la aceeași masă, am călătorit în aceeași mașină cu el, am fost la el acasă în Jeffersonville și la adunări în diferite locuri. Dar acum, despre însărcinarea directă pe care i-a dat-o Domnul prorocului Său în 1933, am scris în Biblia mea: „Fiecare din cei prezenți pe mal se întreba de ce ezitam? Erau mulți oameni în sus și-n jos pe malurile râului, ziariști, reporteri, fotografi… Apoi a spus din nou: «Privește în sus!» Când m-am uitat, Lumina a coborât. Oamenii au început să leșine, iar un Glas a spus aceste cuvinte: «Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul care îți este dat ție, va fi un premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos». Nu că eu voi fi un premergător, ci mesajul urma să fie premergătorul”.

Preaiubiților, eu nu o spun pentru mine sau ca să mă apăr pe mine, dar spun următoarele: AȘA CUM NU PUTEȚI SCHIMBA VREUN CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU, NU PUTEȚI SCHIMBA CEEA CE A SPUS PROROCUL ȘI CEEA CE I-A FOST SPUS PROROCULUI! Dacă veți face așa ceva, ușa va fi închisă, nu veți intra în slava lui Dumnezeu. Nu vă atingeți de Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă atingeți de ceea ce i-a fost dat fratelui Branham ca o însărcinare divină! Iar aici spune: „Mesajul dat ție va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos”. Cine sunteți voi, să schimbați și să spuneți că William Branham a fost premergătorul? William Branham a fost prorocul făgăduit în Maleahi 4. El a adus mesajul, dar de peste 50 de ani deja, el este în slavă. Însă cât de minunat, că mesajul ajunge la marginile pământului. Noi vedem adevărul celor spuse în 11 iunie, împlinit înaintea ochilor noștri. Cum poate cineva să schimbe sau să nege aceste lucruri?

Preaiubiților, uitându-ne în Sfintele Scripturi, care este scopul principal al mesajului? Acela de a pregăti Mireasa lui Hristos pentru venirea Mirelui. De aceea, cum zice în Ioan 14, unde Domnul nostru spune „Eu Mă duc să pregătesc locul, apoi Mă voi întoarce și vă voi lua unde sunt și Eu”, iar acum trebuie să aibă loc pregătirea NOASTRĂ – El a pregătit locul în slavă, dar ACUM NOI trebuie să ne pregătim ca să fim gata când El revine. De aceea, Matei 25 de la v. 1-12, va fi împlinit foarte curând. Iar acolo mesajul este: „Iată, vine Mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!”.

De aceea, noi credem că William Branham a fost trimis cu mesajul și credem că mesajul premerge a doua venire a lui Hristos. Noi TREBUIE să ne întoarcem la Dumnezeu, la Cuvântul Său. Și așa cum Mirele a fost Cuvântul – Cuvântul, doar Cuvântul, nu interpretarea ci doar Cuvântul curat al lui Dumnezeu – „la început a fost Cuvântul”, tot așa și Mireasa nu este un amestec, ci este Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Fiecare făgăduință dată de Dumnezeu în Cuvântul Său pentru Mireasă este împlinită acum. Și așa cum Eva a fost scoasă din Adam, „carne din carnea mea și os din oasele mele”, tot așa Mireasa a fost scoasă din Mire atunci când coasta Lui a fost deschisă, pe crucea Golgotei și când sângele noului legământ a fost vărsat, Mireasa a fost răscumpărată. „Carne din carnea Lui, duh din Duhul Lui, viață din viața Lui.”

De aceea, adevărata Mireasă a lui Hristos, niciodată, dar niciodată nu va accepta vreo interpretare. Nici despre cele șapte tunete, despre nimic… Niciodată! Pur și simplu niciodată! FIECARE COPIL AUTENTIC AL LUI DUMNEZEU VA RĂMÂNEA ÎN ADEVĂRATUL CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU, care este scris în Biblie. Iar William Branham, prorocul lui Dumnezeu, a fost trimis ca să ne readucă la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, preaiubiți frați și surori, este privilegiul meu să împărtășesc acest Cuvânt sfânt, scump, al lui Dumnezeu, care rămâne în veac, cu toate națiunile de pe pământ, înaintea revenirii lui Hristos.

După cum știți, subiectul principal al apostolilor a fost tot a doua venire a lui Hristos. Puteți să citiți scrierile apostolului Petru, în 2 Petru 3, „Domnul nu întârzie cu făgăduința Lui, ci are îndelungă răbdare”, puteți citi în Iacov 5:7, unde se vorbește despre ploaia timpurie și târzie, și despre venirea Domnului, puteți citi în 1 Ioan 2:28… Și acum este timpul când noi împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu descorperit tuturor prorocilor, tuturor apostolilor și apoi împărtășit cu noi de către prorocul trimis în timpul nostru pentru a ne aduce înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.
Și în final, în Apocalipsa 19:7, „Și soția Lui, Mireasa Lui, s-a pregătit”. Preaiubiți frați și surori, trebuie s-o spun în fața Dumnezeului Atotputernic: acum există atâtea învățături, atâtea interpretări ale afirmațiilor fratelui Branham. Eu duc fiecare afirmație înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să spun: nu există nicio problemă, nu, nu! Dar trebuie să luați o afirmație, a doua afirmație și să le duceți înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu și atunci aveți răspunsul final, autoritatea finală care este Cuvântul lui Dumnezeu care va rămânea în veci.

Dați-mi voie să spun: Mireasa lui Hristos se pregătește acum să-L întâlnească pe Mire. Și în fiecare țară, în fiecare oraș, ei vor fi o inimă și un suflet. Fără să meargă după învățăturile vreunui frate, sau să-l urmeze pe cutare frate, ci ei Îl vor urma pe Isus Hristos, vor urma învățătura apostolilor, vor fi reașezați înaintea Dumnezeului Atotputernic. Și o spun din nou: nicio interpretare, ci fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu va fi o realitate.

Așadar, dați-mi voie să fac un rezumat al celor spuse astăzi aici: prin harul lui Dumnezeu privesc în urmă la peste 50 de ani de slujbă. Începând cu momentul imediat următor luării în slavă a prorocului a trebuit să încep această slujbă internațională. Acum privesc în urmă la toți acești ani și mulțumiri Dumnezeului Atotputernic, El a deschis ușile în fiecare țară de pe pământ. Rusia sau China, Damasc sau Cairo, Alep sau indiferent unde, eu am predicat în toate orașele principale, în peste 560 de orașe, în exact 160 de țări. Dar în multe țări am predicat în mai multe orașe – în India am predicat în 23 de orașe, de la un capăt la celălalt.

Așadar, prin harul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, care avea să premeargă a doua venire a lui Hristos, l-am purtat în toate națiunile pământului. Chiar la adunările pe care le avem aici, în Krefeld, ni se alătură peste 170 de țări, credincioșii de pe tot pământul ni se alătură ca să asculte adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și să se pregătească pentru revenirea lui Hristos.

Vă rog să nu uitați niciodată: în cer nu va fi niciun amestec, nicio interpretare, nu vor exista discuții contradictorii. Cât timp discutați, nu aveți descoperire. Dacă aveți descoperire, nu mai discutați, ci predicați Cuvântul lui Dumnezeu care ne este descoperit prin harul celui Atotputernic.

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi! Putem spune MARANATHA, Domnul nostru vine! Vă rog să rețineți Mat. 25:10: cele ce erau gata au intrat la nuntă și s-a închis ușa! Vă rog veniți înainte! Pregătiți-vă și fiți gata! Nu veniți după ce s-a închis ușa și a avut loc răpirea! Veniți acum și fiți reașezați, fiți pregătiți să-l întâlniți pe Domnul când va reveni! Adevărata Mireasa vor fi cele cinci fecioare înțelepte care vor merge în slavă la revenirea lui Hristos. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.