Sumar video februarie 2019 – Ewald Frank

Iubiți frați și surori în Hristos, vă salută fratele Frank, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim în urmă la un sfârșit de săptămână binecuvântat. Au venit mulți, din 22 de națiuni, pentru a ni se alătura, ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, desigur, mai multe mii din 172 de țări au fost conectați pentru a auzi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Iubiților, aș dori să împărtășesc cu voi, din nou, versetele din 1 Timotei 3:15-16. Acest text este adresat slujitorilor. Și eu cred că, mai întâi noi, ca și slujitori, trebuie să ne găsim locul nostru – slujba rânduită de Dumnezeu pentru a sluji poporul lui Dumnezeu, astfel încât fiecare să-și poată găsi locul său/ei în Împărăția lui Dumnezeu.

Aici citim: Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul și Temelia adevărului temelia, temelia adevărului, fundamentul, baza, stâlpul care poartă adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Puteți citi mai departe ceea ce este spus în versetul următor.

Iubiților, a sosit timpul! Este atât de serios! Privim în urmă la 85 de ani. Pe 11 iunie 1933, fratelui Branham i-a fost dată însărcinarea divină că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Acum privim în urmă la atât de mulți ani. Și oricine este întreg la minte va înțelege că revenirea lui Hristos este pe cale de a avea loc.

Ne întoarcem, de asemenea, și la ziua de 24 decembrie 1965 – este și ziua mea de naștere – atunci când Domnul l-a luat în slavă pe slujitorul Său care a adus mesajul.

Iubiți frați și surori, dacă eu aș ști doar ceea ce a făcut Dumnezeu din 1933 până în 1965, dacă nu aș cunoaște ceea ce a făcut Dumnezeu de atunci încoace, mi-aș închide Biblia, aș merge acasă și mi-aș ține gura închisă. Dar prin harul lui Dumnezeu, noi înțelegem că Domnul nostru are un plan de mântuire. Și acest plan a fost făcut de cunoscut prorocilor, apostolilor, iar în zilele noastre, acest plan al lui Dumnezeu a fost făcut de cunoscut slujitorului și prorocului lui Dumnezeu, William Branham, pe care l-am cunoscut timp de 10 ani.

Dar, întorcându-ne rapid la începutul Noului Testament, în Matei 3 Domnul nostru a confirmat faptul că slujba lui Ioan Botezătorul este împlinirea lui Isaia 40:3, că acesta este bărbatul, glasul care strigă în pustie. În Matei 11, Domnul nostru a confirmat slujba lui Ioan Botezătorul conform Maleahi 3:1a, doar prima parte a versetului 1: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”.

Iubiților, este atât de important să dai atenție Cuvântului lui Dumnezeu și să înțelegi și să respecți faptul că nicio prorocie biblică nu permite o interpretare proprie! Aceasta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL” în Cuvântul Său!

Așadar înțelegem că, acum, suntem foarte foarte aproape. Și ca să spun ceva despre 24 decembrie 1965… Mulți frați mi-au trimis salutări pentru ziua mea de naștere și mi-au reamintit de Iosua 1, pentru a prinde curaj, să continui să aduc mesajul până la marginile pământului. Iar unii au mers chiar până la capitolul 14 și au învățat că Iosua a privit în urmă, atunci când avea 85 de ani. Dar acela nu era Iosua, ci Caleb. Caleb, care era împreună cu Iosua, putea privi în urmă la slujba pe care i-a dat-o Moise, aceea de a merge ca să iscodească țara. După aceea, fratele a spus: „Frate Frank, acum tu ai 85 de ani și vom vedea ce face Dumnezeu”. Iubiților, nu priviți la mine! Acum a sosit timpul ca să priviți la Domnul, nu la William Branham, nu la fratele Frank, ci să așteptați ca Domnul să confirme mesajul pe care l-a adus William Branham și pe care fratele Frank l-a putut duce până la marginile pământului!

Și eu cred, iubiților, că voi toți sunteți familiarizați cu textul corect al însărcinării. Și vă dau datele, iar voi puteți verifica. Am notat patru afirmații de pe buzele lui William Branham:

  • prima, de pe 10 februarie 1960
  • a doua, de pe 29 decembrie 1963
  • a treia, de pe 14 iunie 1963
  • a patra, de pe 19 februarie 1965.

Și în toate aceste afirmații, William Branham spune că nu el, ci mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Vă rog, respectați ceea ce a spus glasul din norul supranatural! Și dați uitării falsificarea în care se spune doar: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis ca să premergi a doua venire a lui Hristos”. Aceasta este o minciună! Aceasta este o falsificare pentru a induce oamenii în eroare!

De aceea, aici sunt afirmațiile! Le puteți citi, le puteți auzi! Fratele Branham ne face de cunoscut însărcinarea directă dată lui din norul supranatural. Permiteți-mi să citesc una dintre afirmații: Așa cum l-am trimis pe Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul tău va premerge a doua venire a lui Hristos până la marginile pământului”. Atunci când citim în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. Așadar, omul lui Dumnezeu a primit mesajul care va merge la toate națiunile, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. William Branham a adus mesajul și apoi a fost luat în slavă. După anul 1963, el niciodată nu a mai făcut vreo călătorie în vreo altă țară de pe pământ pentru a duce mesajul. Și atunci când a mers în Africa de Sud, în pașaportul său avea o ștampilă: „Nu poate participa la întâlniri religioase. Poate să meagă doar la vânătoare”.

Așadar, cine a dus mesajul dăruit de Dumnezeu în timpul nostru prorocului său William Branham tuturor țărilor de pe pământ?! Cine?! Și acest lucru a avut loc datorită unei însărcinări divine pe care mi-a dat-o Domnul. Cine sunt eu? Pot să spun așa cum este scris în Iacov 5: „Ilie era un om ca și noi”. Și William Branham a fost un om ca tine și ca mine. Dar el a fost un proroc rânduit de Dumnezeu pentru un scop deosebit, ca să ne aducă înapoi, ca să ne așeze din nou, ca să ne întoarcem înapoi la aceeași temelie pe care au pus-o și apostolii și prorocii. Noi trăim în timpul așezării din nou. Și nu doar vorbim despre mesaj, ci vom vedea mesajul în realitate, în restituire, prin harul lui Dumnezeu.

Așadar, noi înțelegem responsabilitatea noastră de a duce adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu până la marginile pământului. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, încă de la începutul anului 1966, ca să fiu mai precis, după ce fratele Branham a fost înmormântat, în aprilie 1966, fratele Frank a dus mesajul până la marginile pământului. Privim în urmă la toți acești mulți ani. Acum suntem foarte aproape de împlinirea ultimelor făgăduințe ale lui Dumnezeu. Noi credem din toată inima noastră că William Branham a fost trimis cu mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, acest lucru are loc acum pe întregul pământ.

Iubiților, eu nu sunt aici ca să vorbesc despre mine. Cine sunt eu?! Dar nu eu L-am chemat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu m-a chemat pe mine. Nu eu am vorbit Domnului, ci Domnul mi-a vorbit mie cu glas audibil pe care l-am auzit cu urechile mele, nu cu inima. El a vorbit de mii de ori inimii mele prin Cuvântul Său. Dar eu am auzit glasul Domnului Dumnezeului Atotputernic cu aceste urechi. După cum știți, prima oară a fost pe 2 aprilie 1962, chiar înainte de răsăritul soarelui: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu!” Acestea au fost primele cuvinte ale însărcinării divine pe care am primit-o. Iubiților, voi știți ce mi-a fost spus după aceasta, că trebuie să depozitez hrană. Voi cunoașteți mărturia mea.

Iubiților, nu priviți la fratele Frank! Priviți la ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru! Nu doar mii, ci milioane de oameni ascultă acum ultimul mesaj dinaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos.

Prin harul lui Dumnezeu, am făcut ceea ce m-a însărcinat Domnul să fac. Iubiților, cum să poți face ceva în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu ai primit o însărcinare?! Așa cum știți, fratele Branham a vorbit despre „a face o slujbă lui Dumnezeu fără a fi voia Sa”.

Încă o afirmație în legătură cu împărțirea hranei: aici sunt aproape 200 de predici pe care le-am tradus foarte repede în limba germană, deoarece mi-au fost trimise toate predicile ținute de William Branham în anii ’50 și ’60. Astfel, prin harul lui Dumnezeu nu este nevoie ca altcineva să mai traducă predici ale fratelui Branham în limba germană. Unde este dată o altă însărcinare? Cui i-a fost spus să facă acest lucru?

Iubiților, așa cum am citit în versetul de început, noi trebuie să înțelegem și să știm cum să ne purtăm în Biserica Dumnezeului celui Viu! Nu poți să faci ce vrei, nu poți să-ți faci voia ta! Găsește-ți locul în Dumnezeu! Primește mai întâi o însărcinare, înainte de a face ceva în Împărăția lui Dumnezeu!

În concluzie, trebuie să spun că, prin harul lui Dumnezeu, eu am făcut ceea ce m-a însărcinat Domnul să fac. Iar nouă frați, din România, Germania, Franța și Belgia au făcut o călătorie la Jeffersonville în timpul în care mai trăiau fratele Sothmann. Și aceștia au auzit mărturia de pe buzele lui, din gura lui, despre vizita fratelui Frank acolo, atunci când fratele Branham mi-a spus ceea ce îmi vorbise Domnul. Gândiți-vă o clipă! El a repetat în limba engleză cuvintele pe care mi le vorbise Domnul în limba germană. Apoi a spus: „Tu ai înțeles greșit! Ai crezut că va veni o foamete naturală și ai depozitat hrană naturală. Dar Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor lui și hrana pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru această zi!” Aceasta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL” spus prin buzele lui William Branham pe 3 decembrie 1962. Iubiților, ce altceva aș mai putea să fac? Eu mi-am făcut partea.

Desigur, începând din 1979, s-a ridicat un semn de întrebare: „Este el cu adevărat chemat? A primit el o însărcinare?”, deoarece Satan era pe cale să distrugă ceea ce făcuse Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu, Isus Hristos a biruit toate puterile satanice și le-a închis gura, iar mesajul ceasului a putut fi dus mai departe în toată lumea.

Fie ca toți frații să înțeleagă că Matei 24:45 este împlinit, acum. Eu am împărtășit Cuvântul prețios al lui Dumnezeu, descoperit și dăruit lui William Branham, tot planul lui Dumnezeu, toate învățăturile de la Geneza 1 la Apocalipsa 22. Toți frații din toate țările împărtășesc acum aceeași hrană, același Cuvânt descoperit al lui Dumnezeu și rămân în limitele Scripturii. Ei nu dau nicio interpretare, nici măcar despre Apocalipsa 10. Ei respectă Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că nicio prorocie biblică nu admite o interpretare proprie. Cine vă credeți voi ca să vă dați propria voastră interpretare despre cele șapte tunete, despre una sau cealaltă?! Cine vă credeți voi?! Ar trebui să vă fie rușine în fața Atotputernicului Dumnezeu pentru că rătăciți poporul!

Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu și să primească descoperire divină ca să umble cu Domnul și să fie astfel pregătit pentru apropiata revenire a iubitului nostru Domn Isus Hristos. Eu cred că acum ultimul mesaj îi ajunge pe ultimii, până la capătul pământului. Iar revenirea Domnului este iminentă, este chiar la uși, iar noi vom vedea toate prezicerile și prorociile biblice împlinite în timpul nostru, cu Israelul, cu națiunile. În toate domeniile vedem că se întâmplă tot ceea ce a prezis și prorocit Domnul nostru.

Iată, vine Mirele! Ieșiți-I în întâmpinare!

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! În Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

 

Distribuie această postare.