Sumar video decembrie 2018 – Ewald Frank

Sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi și voia lui Dumnezeu să se facă în viețile noastre!

Privim în urmă la un sfârșit de săptămână extraordinar, cu adunări – credincioșii au venit din toată Europa și de peste ocean și am împărtășit Cuvântul prețios și scump al lui Dumnezeu, mai ales făgăduința pentru ziua în care trăim acum. În legătură cu aceasta, iubiți frați și surori, trebuie să spun câteva lucruri. Ne aflăm, acum, în decembrie 2018. Privim în urmă, în mod deosebit la decembrie 1965, atunci când fratele Branham a fost luat în slavă. Pe 12 decembrie 1965 el a avut ultima lui adunare, împreună cu fratele Green, în Tucson. Pe 18 decembrie a plecat în direcția Jeffersonville, ca să țină o predică foarte importantă, cu subiectul „Urma șarpelui”. Dar pe 18 decembrie a avut accidentul, iar pe 24 decembrie a fost luat în slavă.

Iubiților, pentru mine nu este ușor, deoarece l-am iubit pe fratele Branham, l-am crezut pe fratele Branham, l-am cunoscut timp de 10 ani, am vorbit la telefon, am călătorit în aceeași mașină, am fost în aceleași adunări în Germania, în Dallas, Texas și de asemenea în Jeffersonville… Și atunci când am auzit despre plecarea lui în slavă, mi-a fost foarte greu să înțeleg.

Apoi, desigur, mi-am amintit de 3 decembrie 1962, atunci când fratele Branham a spus: „Frate Frank, hrana pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru această zi și este păstrat pe mesajele care sunt înregistrate”. Și aici sunt toate predicile care mi-au fost trimise.

Benzile cu predicile fratelui William Branham, primite la Krefeld de fratele Ewald Frank.

Toate cele peste 1000 de predici mi-au fost trimise. Am ascultat fiecare predică o dată, iar pe unele de două ori. Apoi, desigur, așa cum mi-a fost spus, am tradus predicile fratelui Branham în limba germană. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, chiar de la început, din 1955, am avut o legătură directă cu slujba pe care Dumnezeu o hotărâse și o făgăduise pentru ziua noastră.

Apoi, desigur, după cum știți, Domnul m-a chemat cu un glas audibil, dându-mi însărcinarea de a merge din oraș în oraș ca să predic Cuvântul Său și să împart hrana duhovnicească. Așadar, eu mi-am făcut partea. Am vizitat în mod personal 165 de țări, iar pe multe din acestea le-am vizitat de mai multe ori. Întreaga mea viață a fost petrecută în slujba Domnului. Acum slujim în mod direct 172 de națiuni, toți credincioșii de pe întreg pământul sunt în legătură cu adevăratul și infailibilul Cuvânt-Mesaj pentru acest timp. Suntem atât de recunoscători că Dumnezeu a deschis ușile; mi-a dăruit [har să vorbesc] mai multe limbi, astfel ca sfântul Său Cuvânt să poată fi împărtășit, mai ales în limba engleză.

Dar este un punct pe care aș dori să îl menționez. La funeraliile fratelui Branham, de Paște, în aprilie 1966, se aștepta ca prorocul să învie, se cânta „Numai să crezi”, dar el nu a înviat. Vă puteți închipui cum mă simțeam eu. Dar atunci când m-am întors de la înmormântare, nu o voce audibilă, ci ceva mi-a vorbit în inimă: „Acum a sosit timpul tău, ca să mergi din oraș în oraș, de pe un continent pe altul, ca să propovăduiești Cuvântul și să distribui mesajul ceasului”.

Dar este un punct pe care trebuie să îl menționez. În aprilie 1966 nu era tipărită nici măcar o singură predică. [Existau] doar benzile! Nu era tipărită nici măcar o singură predică. Iar Dumnezeu l-a folosit pe fratele Frank ca să îi cheme împreună pe frați, în Jeffersonville, cerându-le ca predicile care sunt înregistrate să fie tipărite. Am accentuat și am spus că trebuie să se facă acest lucru. Și astfel, împreună cu grupul fraților din Jeffersonville, am decis ca fratele Borders să fie responsabil cu tipărirea predicilor. Și, prin harul lui Dumnezeu, pe toți frații de pe întreg pământul i-am pus în legătură cu Căsuța Poștală 325 din Jeffersonville, S.U.A. Astfel, Dumnezeu m-a folosit ca să pun în legătură cu Jeffersonville pe toți frații din toate națiunile care cred mesajul pe care l-am adus, să scrie la Jeffersonville pentru a primi predicile tipărite.

Astfel, Dumnezeu m-a folosit în mai multe feluri, pentru ca mesajul dat prorocului să poată atinge marginile pământului. Iar pe 19 februarie 1965, fratele Branham, nu doar că a făcut afirmația despre faptul că mesajul premerge a doua venire a lui Hristos, dar de asemenea, a încheiat cu afirmația: „…acest mesaj va premerge a doua venire a lui Hristos, până la marginile pământului”. Atunci când am citit această afirmație, m-am bucurat că Scriptura și acea afirmație s-a împlinit, atingând marginile pământului. Nu doar S.U.A., ci toate națiunile, chiar până la marginile pământului. Și noi credem că Dumnezeu Și-a trimis prorocul cu mesajul restituirii și pregătirii, astfel ca Mireasa lui Hristos să fie chemată afară, separată, spălată în Sânge, sfințită în Cuvântul lui Dumnezeu și în final să fie pecetluită prin Duhul Sfânt.

Este un verset pe care doresc să vi-l las astăzi. Acesta este în Matei 24, atunci când Domnul nostru vorbește despre venirea Lui, care va fi așa cum fulgerul strălucește de la răsărit și până la apus. Matei 24:27 vorbește despre venirea Domnului. Și apoi, în versetul 28, citim despre strângerea poporului lui Dumnezeu. Iar Domnul nostru a folosit cuvântul „stârv.”„Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii”. Domnul nostru a folosit simboluri firești pentru a ne comunica înțelesul duhovnicesc, iar noi înțelegem prin harul lui Dumnezeu. Apoi, urmează versetul 29, care vorbește despre perioada necazului. Preaiubiților, aceasta este într-o rânduială divină precisă. Mai întâi, revenirea Domnului, strângerea noastră împreună cu El și după aceea perioada necazului. Dar după perioada necazului, despre care se vorbește în versetul 29, citim în versetul 30 – și acest lucru este foarte foarte important: „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului”.

Iubiților, nu înainte de răpire, nu în 1963, ci mai întâi, răpirea, revenirea Domnului, strângerea noastră împreună cu El și după aceea perioada necazului. Și după necaz, soarele nu va mai străluci, iar luna nu-și va mai da lumina ei și atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului și toate semințiile pământului se vor boci. Dumnezeul meu din cer, Te rog dăruiește tuturor fraților care împart Cuvântul Tău, cu poporul Tău în acest timp, ca ei să poată avea descoperire divină și să așeze toate lucrurile în planul dumnezeiesc de mântuire și să nu mai rătăcească poporul lui Dumnezeu!

Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, nu a mai existat un timp în care planul lui Dumnezeu de mântuire să fie descoperit într-un asemenea mod. Iar dacă citiți despre perioada necazului, când soarele se va întuneca, iubiților, trebuie să citiți despre pecetea a șasea, trebuie să citiți Apocalipsa 6:12, să duceți Matei 24:29 la Apocalipsa 6:12, ca să așezați lucrurile în ordinea divină și să învățați poporul lui Dumnezeu în mod corespunzător.

Sunt recunoscător Domnului pentru slujba fratelui Branham. El a fost un proroc. Eu nu sunt un proroc, dar Domnul mi-a dat slujba de învățătură, ca să vestesc în detaliu întreg planul de mântuire. Iar prin harul lui Dumnezeu înțelegem, suntem foarte-foarte aproape de revenirea lui Hristos, foarte aproape de momentul în care va veni Domnul, iar mai întâi vor învia morții în Hristos și noi care suntem în viață vom fi transformați și împreună vom fi luați în slavă.

Preaiubiților, permiteți-mi să închei cu afirmația următoare. Eu, frate Frank, cred cu toată inima mea că mesajul, adevăratul mesaj biblic, adevăratul mesaj de așezare din nou, care a fost dăruit prorocului Său, William Branham, a ajuns la marginile pământului. Și toți care sunt o parte a Miresei, care așteaptă revenirea lui Hristos, vor crede adevăratul mesaj, nu vor interpreta, nu vor explica, ci vor crede Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și-L vor avea descoperit în mod dumnezeiesc și se vor pregăti pentru revenirea lui Hristos. Noi, cei care credem acum Cuvântul făgăduit pentru această zi, credem făgăduința Lui, Ioan 14: „Mă duc să vă pregătesc un loc… apoi Mă voi întoarce și vă voi lua ca să fiți Acolo unde sunt și Eu”.

Domnul Dumnezeu să vă dăruiască fiecăruia dintre voi harul acela de a așeza tot ceea ce a spus prorocul în Cuvântul lui Dumnezeu și în final să-i permitem lui Dumnezeu ca să spună ccea ce trebuie să împărtășim poporului! Dacă luați o afirmație de aici, alta de acolo… Iubiților, nu faceți acest lucru! Duceți-le înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece William Branham a fost trimis ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, la Cuvânt și noi suntem recunoscători pentru acest lucru.
Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi, este rugăciunea mea! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.