Sumar video Krefeld – decembrie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
Prin harul lui Dumnezeu am avut adunări extraordinare în acest sfârșit de săptămână care a trecut – sâmbătă și duminică. Au venit peste 1000 de oameni din toate părțile Europei și de asemenea de peste ocean și ne-am bucurat de Cuvântul prețios și sfânt al lui Dumnezeu, știind că aceasta este ultima generație, ultimul mesaj înainte de revenirea lui Hristos și, de asemenea, fiind conștienți de responsabilitatea pe care o avem, de a împărtăși Cuvântul original al lui Dumnezeu, cu făgăduințele date nouă pentru acest timp și de a avea parte de ceea ce face Dumnezeu acum.
De asemenea, am relatat despre ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, mai ales la adunările din Pakistan unde Dumnezeu a binecuvântat într-un mod extraordinar. Am avut stadionul ocupat de 3000 de persoane, iar mesajele pe care le-am predicat au fost transmise și prin televiziune, nu doar în țară, ci și la alte 56 de posturi din lume. Așadar, vedem: mesajul acestui ceas ajunge la ultimii de pe întregul pământ. De asemenea, am avut o adunare deosebită cu toți slujitorii care pretind a crede mesajul pe care l-a predicat fratele Branham; multe, multe întrebări au primit răspuns și 57 de slujitori din Pakistan au decis să-L slujească pe Domnul și să predice numai ceea ce pot predica din Biblie.

Așadar privim în urmă la binecuvântările Dumnezeului Atotputernic din aceste adunări. De-abia m-am întors după adunările din Pakistan și călătoria a continuat spre Guadelupa și Caraibe. Și preaiubiți frați și surori, chiar și acolo Domnul a deschis inimile și ușile. Atunci când am ieșit din clădirea aeroportului, a apărut un curcubeu mare chiar în fața ochilor noștri, de la un capăt al cerului la celălalt, iar eu i-am chemat laolaltă pe frații și pe surorile care m-au întâmpinat la aeroport și I-am mulțumit Domnului. El este același ieri, azi și în veci! El a încheiat un legământ cu Avraam, cu Israel. El a încheiat un legământ cu Biserica nou testamentară. Domnul nostru a spus: „Acesta este legământul cel nou, legământul cu și în sângele Meu”. Matei 26, de la versetul 26.

Așadar noi știm, chiar și în Apocalipsa Îl vedem pe Domnul pe tron și apoi curcubeul deasupra Lui. În Apocalipsa 10 Îl vedem pe Domnul ca Înger al legământului coborând și punând un picior pe pământ și unul pe mare. Este pur și simplu minunat să așezi toate lucrurile conform Cuvântului și planului de mântuire.
Ceea ce m-a surprins in Guadelupa a fost faptul că un total de 47 de alte țări ni s-au alăturat ca să asculte mesajele predicate și 1448 de conectări din 306 orașe ni s-au alăturat în Insulele Caraibe. Și acolo frații noștri au fost echipați cu aceeași aparatură pe care o avem noi aici și care există și în alte țări.
Astfel, preaiubiți frați și surori, oriunde merg ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu, nu este doar pentru acel oraș sau țară. Oriunde este predicat Cuvântul lui Dumnezeu, acesta poate fi auzit pe întregul pământ. Astfel se împlinește scriptura care spune că această evanghelie va fi predicată… Iar acum putem spune: „… a fost predicată tuturor neamurilor ca mărturie și după aceea va veni sfârșitul”.

Ca să fiu sincer, inima mea este frântă din nou din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu predicatorii care pretind a crede mesajul. Îmi aduc aminte de anii `70, atunci când toți strigau: „În 1977 va fi sfârșitul! Prorocul a spus, prorocul a spus!” Da, dar după ce a trecut anul 1977, nimeni nu a mai spus un cuvânt, nimeni nu s-a mai corectat. Atunci când mă gândesc la toate celelalte învățături despre cele șapte tunete, despre slujba de revenire, despre diferitele lucruri… Dumnezeul meu din cer! Cine vă dă dreptul să învățați lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu nu le învață?! Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna! Și mai întâi trebuie să fie o făgăduință în Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a putea fi împlinită! Nu există altă persoană care să cunoască afirmațiile fratelui Branham așa cum le cunosc eu. Nu, nu poate fi! L-am cunoscut pe fratele Branham pe o perioadă de zece ani, cunosc toate predicile lui, le-am tradus în limba germană. Astfel cunosc cu exactitate, nu doar ceea ce a spus, ci și ceea ce a dorit să spună. Și aceasta este afirmația lui: „Nu luați ceea ce spun, ci ceea ce vreau să spun!” Ce rost are să repetăm [o afirmație] dacă nu o putem readuce înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu și să fim siguri că spunem ceea ce spune Scriptura?!

De asemenea, cu privire la trâmbițe și trâmbița lui Dumnezeu… În 1 Tesaloniceni 4 citim… cred că este în versetul 16… despre trâmbița lui Dumnezeu, dar trâmbița lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu cele șapte trâmbițe de judecată consemnate în Apocalipsa. Nu! Vă rog, puneți totul acolo unde ar trebui să fie! Atunci când Domnul revine, trâmbița lui Dumnezeu va suna, vocea arhanghelului va fi auzită, iar Domnul va coborî cu un strigăt și mai întâi vor învia morții în Hristos, iar noi, cei vii, vom fi schimbați. Vă rog, lăsați-o în ordinea divină!
Atunci când fratele Branham a spus: „Strigătul este mesajul…”, preaiubiților, atunci noi trebuie să mergem așa cum a făcut fratele Branham la două minute după ce a făcut prima afirmație – el a spus la ce se referă „strigătul” și s-a dus la Matei 25 și a spus: „Acesta este timpul curățirii lămpilor!”. Acum are loc strigătul, strigarea de trezire pentru cei care sunt în viață, ca să cunoască mesajul acestui ceas și să se pregătească pentru a doua venire a lui Hristos, ca să-și curățească lămpile! Vă rog, citiți ce a spus fratele Branham în predica „Răpirea” și așezați-o corespunzător! Așadar, acum are loc strigătul, acum este vestit mesajul: „Voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul!” Acum este timpul să auzim mesajul: „Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” Acum este timpul să spunem ce este scris în Matei 25:10: „cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa”. Acesta este timpul deosebit al lui Dumnezeu în care poporul lui Dumnezeu să așeze mesajul acestui ceas corect în Sfintele Scripturi și în final să spună ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său!

Dacă mergem la Apocalipsa capitolul 8, în versetul 2 au apărut șapte îngeri în fața tronului și le-au fost date șapte trâmbițe și după aceea în capitolul 8 și capitolul 9 au sunat primele șase trâmbițe. Și puteți citi cu exactitate ce s-a întâmplat sub fiecare sunet de trâmbiță. După aceea vine anunțul în Apocalipsa capitolul 10 versetul 7, după ce primii șase sunaseră din trâmbițele lor și judecățile avuseseră loc: „în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, din ultima trâmbiță, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu”. Prin slujba fratelui Branham s-au împlinit toate tainele lui Dumnezeu, de la Geneza până la Apocalipsa. Dar în Apocalipsa 10:7 citim despre taina lui Dumnezeu. Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită! Cum spuneam, Apocalipsa 10:7 conține înștiințarea, iar apoi, dacă mergeți la Apocalipsa 11, aici citim în versetul 15: „Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: «Împărația lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.»”

Oh, Dumnezeu să vă dăruiască harul de a înțelege: după ce cei șase au sunat din trâmbițele lor și fiecare trâmbiță conținea o judecată, s-a făcut înștiințarea: „în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu”! Iar aici, în capitolul 11 de la versetul 15, citiți ce se întâmplă când al șaptelea înger sună din trâmbița sa: Domnul Își va începe Împărăția, pentru că acest lucru are loc după predicarea celor doi proroci, care vor proroci în Ierusalim pentru trei ani și jumătate. Vă rog, citiți Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt ca să așezați toate lucrurile la locul lor!

Haideți să facem un rezumat, preaiubiți frați și surori, la ceea ce avem de spus astăzi. Sfârșitul timpului de har este foarte, foarte aproape și trebuie spus de fiecare dată cum a spus Domnul nostru de trei ori: „Când vedeți toate aceste lucruri împlinindu-se, atunci știți că este aproape, chiar la uși. Ridicați-vă capetele căci răscumpărarea voastră se apropie!” Nu mai este timp pentru nicio discuție, acesta este timpul pentru pregătire, pentru așezarea din nou, ca să fim gata pentru revenirea Domnului și Mântuitorului nostru!

De aceea, mesajul a ajuns acum la marginile pământului. Cine s-ar fi gândit în 1965, de ziua mea, 24 decembrie, că Domnul l-a luat Acasă în slavă pe William Branham și de atunci, de după plecarea lui, conform chemării divine eu am dus mesajul până la marginile pământului. Acum mă uit în urmă la peste 50 de ani în care am vestit Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Picioarele mele au pășit în 160 de țări, vestind Cuvântul prețios și sfânt al lui Dumnezeu printr-o însărcinare divină dată mie pe 2 aprilie 1962, confirmată de William Branham pe 3 decembrie 1962. Preaiubiți frați, nu numai 160 de țări, ci mesajul ajunge la întreaga lume, de la un capăt la celălalt. Astfel, cu adevărat putem spune că mesajul va premerge. Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul la prima venire a lui Hristos și lui William Branham i-a fost spus: „Mesajul tău va premerge a doua venire a lui Hristos”. Aceasta este „așa vorbește Domnul” și se împlinește înaintea ochilor noștri. Iar revenirea Domnului nostru este iminentă, s-ar putea petrece oricând.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus! Amin!

Distribuie această postare.