Ewald Frank - predici de William Branham traduse in limba germana

Sumar video august 2018 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru sfârșitul de săptămână care a trecut – s-au strâns oameni din multe națiuni, chiar și din SUA, din Canada, din țările africane, din întreaga Europă, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

Subiectul nostru principal este revenirea lui Hristos, cea de-a doua venire a lui Hristos, chemarea afară, pregătirea Miresei lui Hristos pentru a-L întâlni pe Mire când Acesta va veni. Îi suntem foarte recunoscători Domnului pentru ce au scris apostolii despre acest subiect, în mod deosebit în 1 Tes. 3, 4, 5…

Apoi înțelegem că fratelui Branham i-a fost dată o însărcinare divină pe 11 iunie 1933, pentru a aduce ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos. Da, eu iubesc conținutul acestei însărcinări: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Apoi omul lui Dumnezeu face afirmația: „Nu că eu voi premerge, ci mesajul va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Fratele Branham a făcut de 18 ori această afirmație – iar noi suntem foarte recunoscători pentru aceasta.

Apoi înțelegem că, după ce a adus mesajul, prorocul a putut să fie luat și să meargă în slavă, iar Domnul însuși a purtat de grijă de lucrurile care aveau să se întâmple după ce prorocul fusese deja luat în slavă. Eu pur și simplu trebuie să spun, preaiubiților, nu avându-mă în vedere pe mine, ci pentru că Domnul are un plan de mântuire și acesta trebuie să fie prezentat poporului lui Dumnezeu. Și există o singură biserică adevărată, o singură Mireasă adevărată, nu multe interpretări – nu! Și fiecare învățătură biblică ne unește în Cuvânt, în Hristos, iar noi suntem una în El. Fiecare răstălmăcire aduce dezbinări și fiecare umblă pe căile lui.

Preaiubiților, pe 1 aprilie 1962 fratele Branham a dat mărturie despre depozitarea hranei. Pe 2 aprilie 1962 eu am auzit glasul Domnului cu urechile mele, cerându-mi să depozitez hrana. Apoi William Branham mi-a spus mie pe 3 decembrie 1962: „Hrana pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit pentru acest ceas și aceasta se află pe benzi”. Apoi a spus: „Așteaptă cu împărțirea hranei până ce vei primi și restul acesteia”.

Vreau să știți – nu este o fotografie foarte clară – dar prin harul lui Dumnezeu, fiecare predică ținută de fratele Branham în anii ’50-’60, mi-a fost trimisă în Germania. Aici sunt sutele de predici.

Ewald Frank - fotografie benzi predici William Branham
Ewald Frank – fotografie benzi predici William Branham
Eu am depozitat hrana pe vremea când prorocul mai era în viață. Apoi, desigur, după ce el a fost luat în slavă, Domnul a confirmat însărcinarea care spunea că eu trebuia să duc mesajul din oraș în oraș, din țară în țară și de pe un continent pe altul, ca să împărtășesc Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu – aceasta a făcut parte din slujba restituirii. Noi suntem aduși la început, la temelia originală pusă de apostoli și proroci. Dumnezeu nu a început o nouă religie, ci ne-a adus înapoi la început. William Branham a fost folosit de Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la Cuvânt, ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu.

Și, preaiubiților, sunt atât de recunoscător Domnului că am putut împărtăși oamenilor fiecare predică ținută de fratele Branham și s-o duc înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu.

Vedeți aici toate predicile pe care le-am tradus în limba germană într-un timp scurt și am fost răspunzător de răspândirea mesajului în multe limbi, pentru ca această generație să afle făgăduința acestui timp – nu numai că Dumnezeu și-a trimis mesagerul cu mesajul, dar acum noi trebuie să înțelegem și să luăm parte la ceea ce face Dumnezeu acum.

Ewald Frank - predici de William Branham traduse in limba germana
Ewald Frank – predici de William Branham traduse in limba germana

De aceea, dacă citiți ce scria apostolul Pavel despre cea de-a doua venire alui Hristos, cum am amintit, în 1 Tes. 3, 4, 5… Preaiubiților, noi nu am fost lăsați în întuneric și, prin harul lui Dumnezeu, William Branham s-a referit de 150 de ori la Apocalipsa 22, ultimele versete: „nimeni să nu adauge ceva la Cuvântul scris al lui Dumnezeu, sau să scoată ceva din Cuvântul scris al lui Dumnezeu”. De 150 de ori, William Branham a avertizat să nu se adauge ceva la Cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru că partea noastră va fi scoasă din Cartea Vieții.

Preaiubiților, eu trebuie să iau la modul cel mai serios astfel de afirmații. Și nu judec, dar există multe interpretări cu privire la tunete, la parousia, cu privire la multe subiecte… Dumnezeul meu din cer, cine sunteți voi??? V-ați rătăcit și-i duceți pe oameni în rătăcire. Voi puneți Biblia deoparte și vă referiți la ceea ce a spus prorocul. Dacă ați fi înțeles ce a spus prorocul și ce a vrut să transmită, ați fi mers înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și ați fi găsit lucrurile confirmate în sfintele Scripturi.

Eu am tradus predicile fratelui Branham, le cunosc foarte bine și nu este nicio contradicție. Și prin harul lui Dumnezeu, pot să vestesc mesajul acestui ceas deschizând Scripturile și arătând poporului lui Dumnezeu atât ceea ce a făcut Domnul prin slujba fratelui Branham, cât și ce a făcut El de când prorocul a fost luat în slavă.

Astăzi nu doresc să spun prea multe, dar sufăr foarte mult din cauza multelor direcții care pretind a-l crede pe proroc și mesajul. Dați-mi voie s-o spun foarte clar: NU EXISTĂ MULTE DIRECȚII. NU EXISTĂ CONFUZIE ÎN MIREASA LUI HRISTOS. MIREASA ESTE O MIREASĂ CURATĂ A CUVÂNTULUI FĂGĂDUIT PENTRU ACEST TIMP. În ea nu este nicio răstălmăcire. Și noi Îl vedem pe Domnul confirmând Cuvântul Său. Și cum a spus Mântuitorul nostru, „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovaduită în toata lumea…” – aceasta nu s-a întâmplat niciodată înainte. Picioarele mele au pășit în 165 de țări și noi slujim 193 de țări, dintre care 172 în mod direct.

Preaiubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Iar în ultimii peste 50 de ani eu nu am făcut nimic altceva decât am vestit Cuvântul lui Dumnezeu, călătorind peste 15 milioane de mile, lună de lună, datorită însărcinării divine.

Eu cred putem împărtăși cu voi fiecare verset, chiar și Apocalipsa 10, încadrându-l corect acolo unde ar trebui să fie și acolo unde-i este locul conform planului de mântuire. Nicio problemă – prin harul lui Dumnezeu avem – și dați-mi voie s-o spun în dragoste – o înțelegere deplină a mesajului acestui ceas pentru că noi îl regăsim complet în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt două lucruri – prorocul cu mesajul pe de o parte, iar Biblia cu Dumnezeu în altă parte, nu. Nu, este unul și același lucru.

Dați-mi voie să spun următoarele în încheierea acestor câteva minute: preaiubiților, eu cred că revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape, este la uși. Toate prorociile biblice cu privire la Israel, la neamuri, la Mireasa lui Hristos, sunt împlinite. De aceea noi trebuie să ne întoarcem – este un TREBUIE divin – trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și nicio răstălmăcire [să nu existe]. Iar cei ce cred răstălmăciri sunt fecioare nechibzuite. La început, toate zece au ieșit afară, dar la revenirea Domnului și Mântuitorului nostru, doar jumătate din ele vor fi gata să-L întâmpine pe Domnul atunci când va veni. Nu fiți nechibzuiți, nu urmați niște răstălmăciri, ci fiți înțelepți, întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu și respectați ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său.

Preaiubiților, datorită însărcinării divine, trebuie să iau lucrurile în modul cel mai serios. Iar voi Îi veți fi recunoscători lui Dumnezeu pentru slujba din timpul acesta. Eu nu vorbesc în numele meu, Domnul m-a chemat, mi-a dat îndrumări, iar prorocul a confirmat-o. Și în ultimii peste 50 de ani, Domnul a confirmat-o pe întregul pământ. Binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu să fie în mod special peste toți frații slujitori, ca ei să împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu, hrana duhovnicească, cu poporul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.