Sumar video Krefeld – august 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
Vă salutăm în prețiosul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru!

Prin harul lui Dumnezeu, privim în urmă spre ultimul sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică. Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod puternic, multe versete au fost citite și Cuvântul lui Dumnezeu ne-a redevenit prețios. De asemenea, am menționat întâlnirile pe care le-am avut în Belgia, Bruxelles, în Paris, în Romania. Preaiubiților, oamenii vin de aproape și de departe. În Paris am avut peste 2000, în România peste 1500. De pretutindeni Dumnezeu cheamă pentru ultima oară… și eu cred din toată inima mea că mesajul ceasului, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, cu toate făgăduințele pentru acest timp, este ultima chemare pentru aleșii din fiecare țară de pe pământ, deoarece Domnul nostru a spus că toate neamurile vor fi binecuvântate. Mergeți înapoi la Avraam, Geneza capitolul 12 și apoi mergeți la capitolul 18 – Avraam L-a crezut pe Dumnezeu; și apoi mergeți la capitolul 22 – Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu.
Preaiubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu.

De asemenea, în adunările de sâmbătă și duminică, cu peste 1000 de oameni adunați în Centrul Misionar, mulți, mulți, circa 1600 [de conectari-n.tr.], ni s-au alăturat în toate țările din jurul lumii ca să asculte Cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Subiectul principal a fost acela că noi suntem aleși în Hristos, care a fost Cel Întâi născut dintre mai mulți frați. Preaiubiților, am spus-o de multe ori, atunci când făgăduința despre Mântuitorul era pe cale să se împlinească, îngerul Gavril a coborât din cer și a anunțat-o pe Maria despre nașterea Fiului lui Dumnezeu, făgăduit în întreg Vechiul Testament – în Isaia 7:14, Isaia 9:6-7, în toate făgăduințele și apoi, când s-a împlinit vremea, îngerul a coborât din cer și i-a dat acea făgăduință Mariei. În momentul în care a auzit făgăduința, ea a crezut și în clipa următoare Duhul Sfânt a preaumbrit-o și Fiul lui Dumnezeu a fost născut. Mai întâi a fost o sămânță, așa cum Cuvântul este o Sămânță și Mântuitorul nostru a fost Cuvântul – „la început a fost Cuvântul”. Și acum, Cuvântul Se făcuse trup. Și aici este taina: în momentul zămislirii este o sămânță, în momentul nașterii este o creație. Sămânța devenise o realitate și puteai să-L ții pe Mântuitor în mâinile tale.

Preaiubiților, așa este și cu noi – mai întâi ascultăm Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură spune în Iacov 1:18, 1 Petru 1:23, că noi suntem zămisliți prin Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul este sămânța și mai întâi noi primim sămânța. Și atunci când are loc nașterea din nou, noi devenim o făptură nouă în Isus Hristos, Domnul nostru. Și atunci El este Cel Întâi născut dintre mai mulți frați.

Și permiteți-mi ca să vă citesc acest verset prețios din Romani capitolul 8: „Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El sa fie Cel întâi născut dintre mai mulți frați”. Acesta este punctul principal în întreg planul de mântuire. În tot Vechiul Testament binecuvântarea a fost așezată peste cei întâi născuți – dreptul de întâi născut. Dacă citiți în cărțile lui Moise, Dumnezeu a decis ca fiecare întâi născut… Și dacă mergeți la Exodul capitolul 2, Domnul nostru a dat porunca lui faraon: „Lasă pe fiul Meu să plece! Lasă pe întâiul Meu născut să plece, deoarece el trebuie să-mi slujească și Îmi va sluji!” Așadar, în tot Vechiul Testament dreptul de întâi născut a fost în legătură cu binecuvântările lui Dumnezeu. Și astfel, Domnul și Mântuitorul nostru a devenit Cel Întâi născut și a adus cu El toate binecuvântările lui Dumnezeu și noi le avem în Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.

Și de asemenea, dacă citim în Coloseni și în alte locuri unde se vorbește despre adevărații fii și fiice ale lui Dumnezeu – ei sunt adevărata sămânță a lui Dumnezeu după cum și Fiul lui Dumnezeu a fost adevărata Sămânță. Ei nu sunt un amestec, ei sunt adevărați fii și fiice ale lui Dumnezeu. Încă din grădina Eden au existat două semințe diferite și Dumnezeu a pus vrăjmășie între cele două semințe – una a fost Abel, cealaltă a fost Cain. Noi toți știm ce s-a întâmplat în grădina Eden.
Preaiubiți frați și surori, asigurați-vă că sunteți adevărați copii ai lui Dumnezeu, că aveți Duhul de înfiere, că aveți dreptul de întâi născut, că veți fi cu Mântuitorul care a fost și este Cel Întâi născut dintre mai mulți frați.

Și aici în Coloseni capitolul 1 spune: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea”. Acest verset este interpretat greșit de către mulți care spun că Hristos a fost născut la momentul creației. Nu! El a fost Creatorul! Și permiteți-mi să citesc aceasta pentru voi în versetul următor, versetul 16: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile…”. Prin El au fost create toate lucrurile: vizibile, invizibile, scaune de domnii – toate au fost făcute prin El. Dar cei care cred că Dumnezeu există în trei persoane veșnice, pretind că Fiul a fost născut în momentul creației. Nu! El, Cel pe care Îl cunoaștem ca Fiu, este Domnul Însuși care a vorbit și a adus toate lucrurile la existență.
Dar acum întorcându-ne la Noul Testament – El a devenit Cel Întâi născut din noua creație, din creația lui Dumnezeu, nu din creația cerului și a pământului, a celor văzute și nevăzute. Nu, El a creat toate lucrurile, așa cum am citit aici. Dar prin harul lui Dumnezeu noi înțelegem planul de mântuire: în Fiul lui Dumnezeu, care a fost Cel Întâi născut dintre mai mulți frați, noi, ca adevărați copii ai lui Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu, am primit dreptul de întâi născut și Îl vom vedea pe Domnul și Mântuitorul nostru în clipa când revine ca să-Și ia Mireasa, toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, în slavă. Și noi vom fi cu El la ospățul de nuntă al Mielului.

Și atunci când citiți 1 Corinteni 15 până la versetul 28 și apoi ajungeți la ultimele versete – atunci când totul este terminat și când totul este încheiat în planul de mântuire, atunci nu se va mai menționa nimic despre Fiu sau Mijlocitor sau Avocat, atunci Dumnezeu va fi totul în toți și noi vom fi cu Dumnezeu ca fii și fiice, pentru veșnicie.
Oh, binecuvântat să fie Domnul pentru prețiosul și sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu! Și apropo, pot să fac această remarcă? Astăzi, de astăzi într-o săptămână, lunea viitoare vor fi 61 de ani de când am strâns mâna fratelui Branham pentru prima dată, pe 15 August 1955. Așadar, privesc în urmă la 61 de ani, prin harul lui Dumnezeu, în care am crezut mesajul, în care l-am cunoscut în mod personal pe fratele Branham. Și privesc ca un privilegiu foarte, foarte deosebit faptul că am fost martor ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu prin acea slujbă unică extraordinară, în zilele și timpul nostru.

Așadar, Dumnezeu Și-a trimis prorocul, ne-a dăruit mesajul, iar în ultimii 50 de ani noi am dus mesajul până la marginile pământului. Și acum mesajul a ajuns până la marginea pământului – fiecare țară de pe pământ este ajunsă prin harul lui Dumnezeu. Preaiubiților, chiar și serviciile noastre divine sunt transmise în toată lumea și toată lumea, fie din Africa sau India sau Asia sau oricare alta, oriunde ar fi, toată lumea ne poate asculta și ni se poate alătura în adunările pe care le avem.

Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi și să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus este rugăciunea mea. Amin.

Distribuie această postare.