Sumar video aprilie 2019 – Ewald Frank

Iubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Am considerat un privilegiu ocazia aceasta de a împărtăși Cuvântul prețios al lui Dumnezeu cu voi toți din întreaga lume. Privim în urmă, la un sfârșit de săptămână extraordinar, cu adunări deosebite. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat din 23 de națiuni. Puțin peste 1000 de oameni s-au strâns aici, în Centrul de Misiune, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, prin internet ni s-au alăturat oameni din multe alte țări ca să asculte Cuvântul prețios și sfânt al lui Dumnezeu.

Iubiților, vreau ca voi să-L respectați pe Domnul, să respectați Cuvântul Lui și la fel și hotărârile Lui. Privind în trecut, vedem că a existat un bărbat pe nume Avraam, căruia Domnul i-a apărut pe neașteptate, i-a vorbit și i-a dat făgăduința. Nu Avraam a fost cel care L-a căutat pe Domnul, ci Domnul Dumnezeu a fost Acela care l-a găsit pe Avraam, slujitorul și prorocul Său.

Apoi, a fost un Moise. Și Domnul i S-a arătat în rugul aprins. Nu Moise L-a căutat pe Domnul ca să primească o însărcinare sau o slujbă. El nu știa nimic din cele ce urmau să se întâmple. Dar, apoi a venit ziua când Domnul i S-a arătat și i-a spus: „Mi-am adus aminte de făgăduința Mea și am auzit gemetele poporului Meu. Iată, Eu te trimit!”

Putem trece prin tot Vechiul Testament și apoi să începem cu Noul Testament, ca să vedem cum i-a chemat Domnul pe aceia care să slujească și apoi ajungem la apostolul Pavel, care mai înainte se numea Saul. El îi prigonea pe adevărații credincioși. Dar, apoi, i S-a arătat Domnul și i-a dat o însărcinare divină.

Dacă facem un salt până în timpul nostru, iubiților, este foarte important să recunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. A fost o dată deosebită, 11 iunie 1933, atunci când norul supranatural s-a coborât și William Branham a primit însărcinarea divină, aceea de a duce mesajul care să premeargă cea de-a doua venire a lui Hristos. Nu William Branham l-a căutat pe Domnul ca să-I ceară o slujbă, ci Domnul Dumnezeu i S-a arătat și i-a dat însărcinarea directă de a aduce ultimul mesaj dinaintea revenirii lui Hristos, mesaj care va ajunge până la capătul pământului.

Iubiților, eu vă pot spune astăzi că eu nu I-am cerut lui Dumnezeu să mă cheme. Nici măcar nu m-am gândit la aceasta. Dar apoi, a venit acea zi deosebită, luni, 2 aprilie 1962. Noaptea trecuse, m-am dus la fereastră, am privit afară… Așa cum am spus, noaptea trecuse, dar soarele nu răsărise încă. Voi cunoașteți mărturia mea. A fost prima dată când am auzit glasul poruncitor și atotpătrunzător al Domnului: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi trimite în alte orașe, ca să predici Cuvântul Meu!”

Iubiților, nu doresc să intru în amănunte, dar a venit timpul să respectăm hotărârile lui Dumnezeu. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu.

Iubiților, aș dori să mai menționez încă o trăire. Chiar și aceste trăiri, nu le cauți. Ele se petrec pe neașteptate. Nu știi nimic despre astfel de trăiri. Ele, pur și simplu, au loc. Vă amintiți mărturia mea, când am fost îmtrebat pentru prima dată despre cele șapte tunete, iar eu n-am avut niciun răspuns. A trebuit să spun: „Iubiți frați, eu vă urez: «Noapte bună!»” Dar, în dimineața următoare, era ora 5 fără 5 minute dimineața, atunci când Domnul mi-a spus: „Slujitorul Meu, scoală-te și citește 2 Timotei 4!” Și dacă citiți 2 Timotei 4, de la versetul 1 până la versetul 5: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu …!” Este o sarcină divină: „Propovăduiește Cuvântul …!” – nu interpretări, nu fantezii, nu explicații, nu afirmații. Nu! Propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu!

Iubiților, trebuie să mai spunem și următorul lucru: lucrurile duhovnicești trebuie să fie descoperite prin Duhul Sfânt. Și în 1 Corinteni 2, de la versetul 14, apostolul Pavel scrie că omul firesc nu primește lucrurile Duhului. Noi trebuie să fim în același Duh în care au fost prorocii și apostolii, același Duh în care a fost William Branham. Iubiților, nu este nici un om care să predice Cuvântul lui Dumnezeu și care să-l stimeze pe William Branham și slujba lui, așa cum o fac eu. L-am cunoscut timp de zece ani. Dar, el a fost doar un om, o ființă umană. El a făcut unele afirmații, ca de exemplu: „Voi mai călări încă o dată pe această potecă!”, sau „Voi avea o slujbă în cort pentru că Domnul mi-a arătat o viziune!” El a făcut multe afirmații. Sau afirmația: „Voi merge în Israel!” A făcut afirmația: „Slujba mea în Africa nu s-a încheiat!” El a făcut numeroase afirmații. Niciodată în toată viața mea n-am predicat despre afirmațiile lui sau pe baza lor. Nici măcar o dată! De ce-aș face-o?! Deoarece, însărcinarea divină care a fost dată, a fost: „Propovăduiește Cuvântul!” Chiar și dacă fratele Branham menționează cele șapte tunete… Eu n-am ținut nicio predică despre cele șapte tunete. De ce? Pentru că în Biblia sfântă a lui Dumnezeu nu este scris niciun cuvânt despre cele șapte tunete. Cum aș putea să predic despre ceva ce nu este scris în Cuvântul lui Dumnezeu?! Dar oamenii nu înțeleg acest lucru. Atunci când fratele Branham era pe Muntele Sunset, voi toți știți ce s-a întâmplat când a apărut norul supranatural și s-au auzit șapte detunături puternice, un cutremur puternic a zguduit toată regiunea, iar furtuna a rupt vârfurile copacilor și stâncile s-au prăvălit de pe munte. Atunci, William Branham a fost însărcinat să se întoarcă la Jeffersonville pentru deschiderea celor șapte peceți.

În cartea cu cele șapte peceți, pe 24 martie 1963, fratele Branham a spus – este scris aici, la pagina 526: „Acum un an, Domnul mi-a arătat o viziune în care mi-a spus să depozitez hrana”.

Iubiților, aceasta este hrana. În martie 1962, Domnul i-a arătat într-o viziune lui William Branham că trebuie să meargă în locul pe care i l-a arătat Domnul pentru depozitarea hranei. Apoi, hrana trebuia depozitată. William Branham a avut o slujbă evanghelistică în toți acei ani. Chiar Domnul i-a spus: „Fă lucrul unui evanghelist!” Și fratele Branham o explică și spune: „Nu, că ești un evanghelist!”, ci „Fă lucrul unui evanghelist, până vine acel timp!” Astfel, în martie 1962, Domnul i-a arătat într-o viziune ca să depoziteze hrana, iar pe 1 aprilie 1962, William Branham a spus pentru prima dată: „Nu pot să fac călătoria în Elveția! Trebuie să mă întorc la Jeffersonville, ca să depozitez hrana!” Ce a fost aceasta? Era în legătură cu deschiderea celor șapte peceți. Iar în 3 decembrie 1962, William Branham mi-a spus în prezența celor doi martori, Fred Sothmann și Banks Wood: „Depozitează hrană! Nu este vorba de hrană naturală, ci este vorba de Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp și este păstrat pe benzile înregistrate! Așteaptă cu distribuirea hranei până va veni vremea!”  

Iubiților, nu putem intra în toate aceste detalii. Dar, privind în urmă la acești mulți ani care au trecut din decembrie 1965, de când slujitorul și prorocul lui Dumnezeu a fost luat în slavă… Iubiților, din aprilie 1966, picioarele mele au dus acest mesaj până la capătul pământului. Am călătorit în fiecare lună; întotdeauna, în fiecare lună: 2 săptămâni în Centrul de Misiune și 2 săptămâni am călătorit, ajungând personal în 165 de țări. Iar în prezent, slujim online în toate țările de pe pământ. Am ajuns, prin intermediul internetului, prin traducerea în diferite limbi, la cei aleși de pe toate continentele. Și aici este punctul important, iubiți frați și surori: dacă nu puteți respecta o hotărâre divină, o chemare divină, o slujbă dată de Dumnezeu în acest timp… Și eu nu vorbesc despre mine. Eu nu m-am chemat singur, eu nu m-am trimis singur. Nu am nimic de-a face cu chemarea. Dumnezeu Însuși este răspunzător pentru chemare și pentru însărcinare. Așa că, vă rog, înțelegeți: eu pot predica doar ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.

În același timp, auzim despre numeroase învățături diferite, care apar peste tot și toți se referă la proroc. Și aici este cea mai mare greșeală. Voi trebuie să vă întoarceți la Cuvântul lui Dumnezeu și nu la o afirmație a prorocului. Dacă William Branham a spus că Dumnezeu a creat lumea în 6000 de ani, el a vrut doar să compare perioada de timp de la Adam până acum. Dar rămâne așa cum spune Scriptura: de seara până dimineața a fost o zi. Și în ziua a șaptea, Dumnezeu a sfârșit lucrarea Sa de creație. Și dacă William Branham spune: „Când Dumnezeu a creat lumea, poate i-a luat, poate, 800 de ani până s-a întâmplat…” Nu! Prin aceasta, el dorea ca oamenii care veneau pentru rugăciune să știe că dacă Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea voastră chiar acum, El totuși va răspunde atunci când va veni timpul. El a făcut afirmații ca să-i încurajeze pe oameni, nu pentru a face o învățătură, ci ca să-i ajute pe oameni să creadă.

Iubiților, eu cred că voi veți înțelege că am o responsabilitate divină înaintea Dumnezeului Cel Atotputernic, așa cum niciun om de pe fața pământului nu o are în prezent. Iubiților, eu vă spun adevărul!

Chiar dacă auzim, eu nu critic, inima mea e frântă în bucăți… Dar apoi, dacă auzi cum această cheie este trimisă din Jeffersonville cu o emblemă pe ea, cu o piramidă. Iubiților, piramida este cel mai vechi simbol al trinității. Puteți cerceta cărțile de istorie ale bisericii și puteți vedea piramida: Tată, Fiu, Duh Sfânt – cel mai vechi simbol al trinității. Ce am eu de-a face cu acest simbol?! Apoi, cei din masonerie au preluat acest simbol. Și ei trebuie să jure în formula trinitară atunci când intră într-o lojă masonică. Iar atunci când a fost tipărită bancnota de 1 dolar, acest simbol a fost pus pe ea. Ce am eu a face cu asta?! Absolut nimic! Eu trebuie să spun aceste lucruri. Oamenii sunt duși în rătăcire „în numele lui William Branham”. Dar niciodată nu puteți fi duși în rătăcire în Numele Domnului Isus Hristos.

Chiar acum, sunt trimise biblii noi din Jeffersonville. Și iată ce este aici pe prima pagină, iată ce avem aici, pe prima pagină a noii biblii. Aceste biblii sunt trimise din Jeffersonville în toată lumea. Închipuiți-vă, un nou cult este lansat! O, Dumnezeul meu din cer! Cine vă dă dreptul să începeți o nouă religie? Dumnezeul meu din cer, unde am ajuns?! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Întoarceți-vă la Cuvânt! Veniți-vă în fire și dați toată slava lui Dumnezeu!

Oamenii sunt duși în rătăcire. Trebuie să spun aceste lucruri, datorită responsabilității directe pe care o am. Aceeași responsabilitate pe care a avut-o William Branham, de a aduce mesajul Cuvântului, o am și eu înaintea Dumnezeului Atotputernic, de a împărtăși mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, învățăturile originale ale Sfintelor Scripturi. Așa cum a trebuit ca el să aducă mesajul, la fel am și eu responsabilitatea să duc mesajul original al lui Dumnezeu până la capătul pământului. Și acest lucru l-am făcut în toți acești ani care au trecut. Sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru deschiderea ușilor în toate țările, fie că au fost budiste, islamice sau creștine. Indiferent de religia acelei țări, Dumnezeu a deschis ușile în toate țările, pentru că eu niciodată nu m-am amestecat în politică și nici în religie.

În încheierea celor spuse astăzi, cu inima frântă și cu lacrimi în ochi… Iubiților, a sosit timpul să vă întoarceți la Dumnezeu, să respectați hotărârile lui Dumnezeu și să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp. Și o spun din nou: Dumnezeu nu a început o nouă religie. Știm cu toții, fiecare denominație are prorocii ei și ei au început religia lor. William Branham a predicat timp de 15 ani și a spus că din acest mesaj nu va ieși o nouă denominație. Noi nu avem nevoie de o denominație nouă, nu avem nevoie de un nou cartier general. Noi avem nevoie de Isus Hristos în fiecare biserică locală. Și fie ca frații din fiecare țară să împărtășească adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, să împartă hrana duhovnicească pe care a depozitat-o William Branham și acesta este Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.  

Sunt atât de recunoscător pentru Cuvântul lui Dumnezeu! Și sunt deosebit de recunoscător, în mod deosebit pentru deschiderea celor șapte peceți. Iubiților, așa cum știți, Domnul Însuși i-a dat însărcinarea, iar voi, cei ce ați schimbat-o, veți suporta consecințele în ziua aceea, căci fratelui Branham i-a fost spus: „nu tu, ci mesajul dat ție va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, până la marginile pământului”. Dumnezeu l-a luat pe prorocul Său la timpul hotărât și de atunci încolo, mesajul a ajuns până la capătul pământului. Și dacă privim la Israel, la Ierusalim, la Orientul Apropiat, înțelegem că timpul revenirii lui Hristos este foarte, foarte aproape. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele în sus, căci izbăvirea voastră este aproape!

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fie ca voi să respectați Cuvântul Lui, hotărârile Lui și vă rog să respectați tot ceea ce face El în prezent! Fiți binecuvântați și pregătiți pentru revenirea lui Hristos! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.