Străjerule, cât mai este din noapte? – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului cu cuvântul din Isaia 21:11b-12: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde: «Vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați; întoarceți-vă și veniți iarăși»”.

Noi știm că ziua harului și a mântuirii se apropie de sfârșit. Seara este aici, noaptea începe. În versetul 6 citim: „Du-te și pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.” Acest cuvânt ne aduce aminte de proroci, care și ei au fost numiți văzători. Despre aceasta citiți în 1 Samuel 9:9. În versetul 19a este scris: „Samuel a răspuns lui Saul: «Eu sunt văzătorul.»” Toți prorocii lui Dumnezeu au fost văzători. Ei stăteau de strajă pe zidurile Sionului. Ei au vestit poporului orice le-a fost spus și arătat de către Dumnezeu. Însuși Domnul dă mărturie în Osea 12:10: „Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci.”  Prorocii adevărați sunt gura lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a folosit de ei încă de la începutul istoriei omenirii.

Tema noastră este: „Străjerule, cât mai este din noapte?” Această întrebare a devenit importantă, mai ales în rândul credincioșilor: cât de târziu este timpul la ceasul lui Dumnezeu? Întrebarea este atât de importantă, încât prorocul Isaia o repetă. Numai prin descoperirea Cuvântului profetic obținem răspunsul corect. Noi nu putem apela la un predicator sau un evanghelist cu întrebări care au o însemnătate în istoria mântuirii. Ei toți au locul lor, dar noi nu avem nevoie de un răspuns din partea oamenilor, ci de răspunsul lui Dumnezeu. Mai întâi, noi trebuie să recunoaștem cine are, în timpul nostru, caracteristicile biblice ale unui străjer trimis de Dumnezeu.

Așa cum am citit, Domnul a vorbit prin prorocii Lui și li S-a descoperit prin multe viziuni. Asta este foarte important. Noi avem dreptul să verificăm slujba unui bărbat care pretinde a fi robul lui Dumnezeu, pentru a vedea dacă are caracteristicile biblice.

În prorocul Isaia, citim mai departe despre străjer: „și asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu…”  În Amos 3:8 citim: „Leul răcnește: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci?”  Deseori, noi auzim părerea că după moartea apostolilor Domnul a încetat să lucreze. Însă nu este așa, căci tocmai în timpul nostru, Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit și confirmat cu o claritate ca niciodată înainte din zilele acelea. În această legătură, eu mă gândesc acum la slujba fratelui Branham, la care au asistat mii de oameni în Europa. Ei au devenit martori a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre slujba unui proroc. Ce atmosferă sfântă era în adunările lui, mai ales atunci când se ruga pentru bolnavi, având o mulțime de viziuni pe care el le spunea imediat persoanei în cauză și corectitudinea viziunilor a fost demonstrată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor! Propovăduirea Cuvântului și autoritatea divină din slujba lui sunt o legitimare pe care nimeni nu o poate tăgădui. Înainte de a spune: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL…”, el aștepta până când primea descoperirea într-o viziune.

Toți adevărații copii ai lui Dumnezeu recunosc că Domnul nu a încetat să-Și confirme Cuvântul și să vorbească cu ai Săi.

Nu oricine poate fi un proroc, un străjer pus de Dumnezeu. O asemenea slujbă necesită o chemare divină. Prorocul Isaia a prorocit: „Dacă vreți să întrebați, întrebați; întoarceți-vă și veniți iarăși.”  În acest timp, nici noi nu ar trebui să trecem pe lângă slujba și mesajul unui proroc trimis de Dumnezeu, ci să venim mereu pentru a afla ce i-a fost arătat străjerului lui Dumnezeu.

Cine citește sau aude predicile fratelui Branham, acela va ajunge la concluzia că el a fost un văzător pus de Dumnezeu. Îngerul Domnului l-a îndrumat, la începutul slujbei sale, că tot ceea ce i se arată într-o viziune este hotărât și neschimbabil la Dumnezeu. În cei 33 de ani, în slujba lui mondială, milioane au avut ocazia să vadă infailibilitatea darului. Aici nu este vorba de infailibilitatea unui om, ci de infailibilitatea lui Dumnezeu. Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare descoperire a lui Dumnezeu, tot ceea ce face Dumnezeu este infailibil. Atunci când Dumnezeu arată o viziune, te poți încrede în ea. Scriitorul Apocalipsei mărturisește: „care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut.”  Un proroc și văzător biblic pune în centru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos, dar are și însărcinarea de a vesti întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu a folosit astfel de oameni pentru a ne face de cunoscut voia și Cuvântul Său!

În Apocalipsa 22:8 citim: „Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea.”  El a fost expulzat pe insula Patmos, dar tocmai acolo el a văzut cursul istoriei mântuirii. Așadar, el nu a scris credincioșilor numai îndemnuri și învățătură, ci a avut privilegiul de a privi în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Tot așa a fost și cu slujba fratelui Branham. Darurile duhovnicești erau în lucrare, el avea viziuni, dar dincolo de aceasta, lui i-a fost descoperit planul de mântuire al lui Dumnezeu, așa cum nu a mai fost până atunci.

Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ezechiel, astfel: „Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea și să-i înștiințezi din partea Mea.” Aici este cheia slujbei unui proroc adevărat. „Când tu vei auzi un Cuvânt din gura Mea… .” Asta contează! Niciun proroc al lui Dumnezeu nu a repetat ceea ce au spus alții. El nu a vestit propria lui părere și nici părerea unei direcții de credință, ci el a așteptat până când Cuvântul a ieșit din gura lui Dumnezeu. Abia după aceea se ridica pentru a înștiința poporul.

În toate timpurile, Domnul a descoperit Cuvântul proaspăt, de la tron, robilor Săi, prorocilor; astfel, ei au putut vorbi în Numele Lui. Ca niște străjeri credincioși, ei au trâmbițat și au avertizat poporul, arătându-i hotărârea lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă în timpul nostru.

Stimați ascultători, ceea ce vă spunem aici nu este o teorie. Noi avem înregistrări originale ale adunărilor fratelui Branham. Ele sunt dovada că lui i-a fost acordat Cuvântul lui Dumnezeu, că el a văzut o mulțime de viziuni care s-au împlinit și că Domnul l-a trimis cu un mesaj, înainte de a doua Sa venire, așa cum a fost trimis Ioan la prima Sa venire. Și dumneavoastră ar trebui să vă faceți timp să ascultați câteva predici traduse în limba română!

Stimați prieteni, noi toți întrebăm: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?” Răspunsul este: „Vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați; întoarceți-vă și veniți iarăși.” Vin ambele: dimineața și noaptea. Pentru unii vine dimineața, pentru alții vine noaptea. Ce vine pentru dumneavoastră?

Să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, dăruiește-ne tuturor har să acordăm atenție Cuvântului Tău pe care L-ai descoperit în acest timp! Dăruiește tuturor claritate deplină, prin Duhul Tău cel Sfânt! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.