Statura de om mare în Hristos – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus!

Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor celor ce mi-au scris. Ne bucurăm de fiecare dată atunci când auzim că foarte mulți sunt conduși mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt binecuvântați, în urma acestor predici difuzate la radio.

Cercetarea de astăzi are ca bază Cuvântul din Evrei 5:12-14: De fapt, cu toate că acum trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe adevărurile elementare despre cuvintele lui Dumnezeu; aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Oricine se hrăneşte cu lapte nu este obişnuit cu învăţătura despre dreptate, pentru că este copil. Însă hrana tare este pentru cei maturi, care, prin practică, şi-au antrenat capacitatea de înţelegere pentru a distinge binele de rău(NTR). În urma noastră sunt ani de învățătură ai Cuvântului Său. Trebuie să ne întrebăm dacă ne-am oprit la început, sau mergem mai departe spre desăvârșire. În Cuvântul citit este exprimată mustrarea că, de fapt, credincioșii, care de mult ar fi putut fi învățători, datorită numeroaselor învățături primite, ei înșiși mai au nevoie de învățătura începătoare a cuvintelor descoperirii divine.

Peste tot acolo unde în acest timp, poporului lui Dumnezeu îi este prezentat întregul plan de mântuire și este vestit Cuvântul descoperirii divine, se merge din claritate în claritate și din cunoștință în cunoștință. În Evrei 6:1-3 citim: De aceea, lăsaţi aspectele elementare ale adevărului despre Cristos şi să ne îndreptăm spre maturitate! Să nu mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi credinţa în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morţilor şi judecata veşnică. Vom face aceasta dacă va permite Dumnezeu(NTR). Dumnezeu să ne ajute să reușim să cuprindem învățăturile începătoare ale lui Hristos și să le înțelegem, prin descoperirea Duhului Sfânt!

Să credem, neclintiți, în singurul Dumnezeu adevărat care ni S-a descoperit în Isus Hristos!

Toți adevărații credincioși recunosc că botezul biblic se face în Numele Domnului Isus Hristos, printr-o singură scufundare în apă.

Cât despre punerea mâinilor, în porunca misionară este scris: „își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa”. 

În ceea ce privește învierea morților, Sfânta Scriptură învață că există prima și a doua înviere. Toate aceste învățături enumerate, sunt clasificate a fi învățături începătoare. Dar acum suntem solicitați să ne îndreptăm spre Cuvântul descoperirii divine care duce la desăvârșire. Să nu ne mai hrănim numai cu hrana ușoară a unui copil mic, ci să ne hrănim cu hrana tare a Cuvântului descoperit de Dumnezeu pentru acest timp, deoarece este scris: Oricine se hrăneşte cu lapte nu este obişnuit cu învăţătura despre dreptate, pentru că este copil” . Dar noi trebuie să ajungem la statura de om mare în Isus Hristos, Domnul nostru, ca să nu mai fim bătuți de diferite vânturi de învățătură, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Fiecare învățătură pe care o primim trebuie să corespundă 100% cu Sfânta Scriptură. Temelia trebuie să fie biblică și tot ce se zidește pe ea. Hrana tare stă la dispoziție pentru cei hotărâți să ajungă desăvârșiți, pentru cei care vor ajunge la statura de om mare în Hristos.

În acest timp noi putem deosebi ce descoperiri divine ale Cuvântului Său a pus la dispoziție Dumnezeu pentru cei maturi.

Eu sunt conștient că nu toți pot înțelege Cuvintele adânci ale descoperirii divine, numai dacă sunt pregătiți să iasă din pruncie, pentru a ajunge la statura de om mare în Hristos. În textul nostru este scris ca noi să avem prin practică, să ne antrenăm capacitatea de înţelegere pentru a distinge binele de rău”. Aceasta contează foarte mult în timpul acesta. Binele și răul, divinul și umanul, lumina și întunericul, realul și irealul sunt adesea foarte aproape unul de celălalt.

După ce Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele lui Adam și Evei și i-a îmbrăcat cu ele, în grădina Eden, El a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul”. Noi am fost aduși de către Dumnezeu în starea în care să putem deosebi între bine și rău; nimeni nu trebuie să rămână în neclaritate față de acest lucru. În acest cuvânt care vorbește despre hrană și Cuvântul descoperirii divine, ni se spune care este de fapt însărcinarea unui adevărat rob al lui Dumnezeu.

În timpul acesta nu este vorba numai de vestirea Evangheliei și de aducerea oamenilor la pocăință, ci de predicarea Cuvântului descoperirii divine către credincioși. Este imposibil ca oamenii să devină desăvârșiți, dacă noi nu le predicăm Cuvântul lui Dumnezeu hotărât pentru desăvârșire. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină hrana noastră. Și cu cât e mai tare, cu atât este mai bine pentru creșterea noastră duhovnicească. Prorocul Ieremia dă această mărturie: „Când am găsit cuvintele Tale, le-am mâncat”  (Ieremia 15:16 NTR). Isus Hristos, Domnul nostru S-a referit la Cuvântul scris deja în Deuteronomul 8:3: „omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului”.

Evanghelia este propovăduită păcătoșilor, aceștia ajungând astfel la pocăință, pentru a găsi pace cu Dumnezeu, primind viața veșnică. Dar după ce au devenit credincioși trebuie să le fie indicată calea lui Dumnezeu cu de-amănuntul. Cine a crezut cu adevărat în Isus Hristos, acela se va boteza, căci este scris: „Cei care au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”. Cine primește Cuvântul lui Dumnezeu din inimă și a ajuns la credința deplină în Isus Hristos, acela se lasă botezat biblic. După finalizarea botezului biblic, noi ne rugăm să primim Duhul Sfânt, care este făgăduit celor deveniți credincioși. După primirea Duhului Sfânt mergem înainte pe calea lui Dumnezeu, având o foame duhovnicească și dorința profundă de a auzi Cuvintele descoperirii divine.

Stimați ascultători, după atâția ani de învățătură divină, cum rămâne cu noi? De fapt și noi ar trebui să fim în stare să îi învățăm pe alții. Însă, de multe ori, chiar și credincioșii care Îl urmează pe Domnul de ani buni au nevoie de învățătură începătoare a descoperirii divine. Acest lucru se datorează faptului că noilor credincioși nu li s-a dat întotdeauna fundamentul corect al învățăturilor biblice. Mulți credincioși se mulțumesc o viață întreagă cu laptele duhovnicesc și rămân niște copii, în loc să primească Cuvintele descoperirii divine pentru a ajunge la statura de om mare în Hristos, fiind capabili de a deosebi binele și răul, luând aminte la ceea ce spune Bisericilor Duhul.

Propovăduirea noastră este pentru aceia care doresc să ajungă la desăvârșire în Isus Hristos; aceia pentru care Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană tare pentru viața lor duhovnicească, oameni care nu se opresc, ci merg înainte pentru a ajunge la țintă.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, venim împreună înaintea feței Tale sfinte, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret! Și Te rugăm să ai milă de poporul Tău și să-l conduci la desăvârșire! Tu, Doamne, ești Începutul și Desăvârșirea credinței noastre! Binecuvântează-i pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.