Slujitorii Cuvântului – de William Branham

Următoarele extrase din predicile fratelui Branham au fost luate atât pentru a-i îndruma pe frații care slujesc în adunări cu Cuvântul lui Dumnezeu, cât și pentru a ajuta biserica locală să-i deosebească pe cei care au într-adevăr o slujba pentru adunare.

Se recomandă studierea pasajelor care vor urma, în contextul predicilor din care au fost extrase.

ROMANI 10:15: „Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!»”


TREI LUCRURI LA CARE TREBUIE SĂ FIE ATENT UN SLUJITOR AL CUVÂNTULUI 

Știu că sunt mai ales două sau trei lucruri asupra cărora un slujitor al Cuvântului trebuie să vegheze și unul dintre acestea îl reprezintă banii. Deci: banii, popularitatea, femeile și așa mai departe… Am văzut că Samson a căzut din pricina unei femei, Dalila. Am mai văzut că Saul a căzut din cauza mândriei. Iar Balaam a căzut din cauza banilor. Și toate lucrurile acelea sunt scrise ca exemple pentru noi, zice în 1 Corinteni 10:11. Iar noi suntem atenți la aceste lucruri și punem între noi și ele protecția Sângelui. 

Astfel, eu am spus: „Doamne, știu că vor fi implicați mulți bani în aceasta, dar gol am venit în această lume și gol voi pleca, iar Tu să mă ajuți”. Și prin harul lui Dumnezeu, a fost minunat. Am mai zis: „Dacă voi ajunge vreodată să fiu nevoit să cer bani sau să pun presiune pe oameni ca să doneze bani, eu voi ieși de pe ogorul de lucru”. Și am și făcut-o, în California, când n-am reușit să achit cincisprezece mii de dolari. 

Păstorul de la stână – 56-0403


PREDICAREA EVANGHELIEI – CEA MAI MARE LUCRARE

O spun din inimă: cea mai mare lucrare este vestirea Evangheliei, ducerea mesajului lui Dumnezeu la oameni, ca ei să creadă Cuvântul Său. Observați, Biblia o plasează pe primul loc. Mai întâi, apostoli, apoi proroci și așa mai departe. Apoi, în jos, apoi cele nouă daruri duhovnicești care lucrează în fiecare adunare locală. 

Ce este o vedenie – 56-0408A


PREDICAREA CUVÂNTULUI – O SLUJBĂ MULT MAI ÎNALTĂ DECÂT VEDENIILE

E atât de minunat când ai o vedenie și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Totuși, predicarea Cuvântului este o slujbă mult mai înaltă. 

Apocalipsa, Cartea simbolurilor – 56-0617


UN DUH DE SLUJIRE ÎN TRUP

Isus a spus că atunci când voi credeți, aveți viața veșnică. Aceasta este nașterea din nou. Este convertirea voastră, schimbarea. Dar botezul Duhului este puterea lui Dumnezeu, prin care sunteți botezați în Trup și aceste nouă daruri duhovnicești pot lucra prin voi. Când sunteți botezați în Trup, aveți acces la toate darurile. Iar asta nu vă face „mai creștini”. Doar vă așază într-o poziție de slujire, într-un duh de slujire, în biserica Dumnezeului celui viu. Acum ați înțeles? 

Evrei, Întrebări și Răspunsuri, Partea a II-a – 57-1002 


OAMENII PREGĂTIȚI DE DUMNEZEU – BĂRBAȚI DURI, AI CREDINȚEI

Noi nu putem avea o trezire până nu vom avea bărbați chemați de Dumnezeu, pregătiți de El, și nu pregătiți în școli teologice, ci bărbați duri ai credinței pe care Dumnezeu i-a crescut în școala pregătirii Sale dure, bărbați care nu se tem să înfrunte focul, bărbați care au venit în prezența lui Dumnezeu și cunosc puterea Sa, atotputernicia Sa, puterea Sa de vindecare, niște bărbați pregătiți să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu. Este bine să fie pregătiți prin Cuvânt, dar litera omoară; Duhul dă viața. 

Înainte ca noi să putem avea această trezire, Dumnezeu trebuie să cheme și să pregătească bărbați care să poarte acest mesaj. Iar lor nu le pasă ce opoziție vor întâmpina. Ei sunt gata să treacă prin cuptorul de foc sau prin vizuina leului, indiferent prin ce; ei sunt gata să meargă, pentru că au fost în prezența lui Dumnezeu și știu că El este! Fie că e biruință sau înfrângere, ei își păstrează poziția. 

Acest gen de pregătire o face Dumnezeu, omului. 

Om chemat de Dumnezeu – 58-1005E


UN SLUJITOR NU TREBUIE SĂ ÎNCERCE NICIODATĂ SĂ-ȘI ADUCĂ SLAVĂ

Dacă un slujitor de astăzi are botezul Duhului Sfânt, el știe că dacă va predica Cuvântul, faima îi va fi luată; va fi pus într-o adunare mică, undeva, sau poate pe stradă. Dar el știe că în inima lui arde ceva. El vede venirea Domnului. Nu-i pasă dacă are o biserică mare sau mică. Nu-i pasă dacă are sau nu are ce mânca. Nu-i pasă dacă are haine bune, sau dacă n-are haine. Îl interesează un singur lucru: viața din el strigă. El încearcă să realizeze ceva spre slava lui Dumnezeu, astfel manifestând viața Duhului din el. 

Niciun slujitor al lui Dumnezeu nu va vrea slavă. Niciun slujitor al lui Dumnezeu nu va lua un dar al lui Dumnezeu și să încerce să se slăvească pe sine, ci reușita lui este să facă ceva spre slava lui Dumnezeu.

Noi trebuie să avem deosebirea duhului să vedem ce încearcă să facă cineva. Încearcă să-L slăvească pe Dumnezeu? Încearcă să se slăvească pe sine? 

Deosebirea duhului – 60-0308


VOCEA SLUJITORULUI STRIGĂ CĂTRE OAMENII ÎN FIECARE EPOCĂ

… Și ce face o stea? Reflectă lumina soarelui până ce iese soarele. Binecuvântat fie Numele Domnului. Iar un adevărat slujitor al lui Dumnezeu nu reflectă vreo lanternă, vreun băț de chibrit; el reflectă razele aurii ale lui Hristos către biserică, faptul că „El este același, El este viu și El strălucește peste mine”. Amin. Aceasta este lumina pe care o reflectă el. 

… Ce lucru îngrozitor să fii un suflet care plutește în derivă pe marea vieții, fără un ghid, dus de valuri, auzind zgomotul cascadelor . „Vuiet de ape mari”. Ce este glasul Său? Este judecata; glasul slujitorilor, prin Duhul Sfânt, care au strigat către oamenii din fiecare epocă. Vuiet de ape mari, mulțimi. Glasul acelor șapte stele din mâna Sa, pentru fiecare epocă a bisericii, predicând botezul Duhului Sfânt, botezul în Numele lui Isus, vorbirea în limbi, puterea lui Dumnezeu, învierea lui Hristos, a doua venire, judecata divină. Vuietul (glasul) multor ape venind de la Acesta care arăta ca Fiul omului. 

„Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi”. Acum Cuvântul s-a făcut trup în Biserica Lui şi locuieşte printre noi. Îngerii Lui din dreapta Lui îi slujesc. Dumnezeu se bazează pe Biserica Lui. Dumnezeu se bazează pe noi în timpul acesta, ca să aducem lumina Evangheliei celor muritori, celor chinuiţi de demoni şi lumii pline de tradiţii. Dumnezeu mi-a dat mie şi vouă această răspundere. Vai de noi, dacă păgânii mor fără să afle de aceasta.

Viziunea din Patmos, Apocalipsa lui Isus Hristos – 60-1204E


ORICE OM CARE NU ARE O ÎNVĂȚĂTURĂ, NU ARE O SLUJBĂ

Suntem mulțumitori pentru administratorii noștri. Suntem mulțumitori pentru diaconii noștri. Suntem mulțumitori pentru adunarea noastră. Suntem mulțumitori pentru păstorul nostru. Suntem mulțumitori pentru fiecare dar pe care l-a dat El în biserică. Și ne rugăm ca El să dea acestor bărbați înțelegere, ca ei să n-o ia niciodată într-o direcție greșită ci să rămână în echilibru, să nu se înalțe niciodată; în momentul în care ați face-o, veți fi terminați pe loc. Înțelegeți? Rămâneți în smerenie cu aceasta. Și orice om care nu are o învățătură, nu are o slujbă.

Apocalipsa cap. 5, Partea a II-a – 61-0618 


UN PREDICATOR TREBUIE SĂ STĂPÂNEASCĂ PESTE CAPACITATEA OMENEASCĂ

Trei fraţi metodişti au venit din Ohio, sau din Indiana de nord, aici la biserică. Nu demult unul din ei a spus: „Frate Branham noi tocmai am primit Duhul Sfânt. Acum să căutăm daruri pentru slujba noastră?” Eu am spus: „N-o faceţi. Lăsaţi-o baltă”. El s-a întors şi s-a uitat la mine şi a spus: „Eu tocmai am citit cartea unui frate care ne
spunea că după ce am primit Duhul Sfânt noi să căutăm aceste daruri ca să putem folosi acest Duh Sfânt”. Eu am spus: „Şi după aceea să vă îngâmfaţi…”

Dacă aţi observat în Biblie, Dumnezeu îi foloseşte întotdeauna pe aceia care încearcă să fugă de responsabilitate. Dumnezeu nu poate să folosească un om care vrea el să facă ceva şi se gândeşte că are destulă capacitate pentru aceasta. Moise a fugit; Pavel a fugit şi ceilalţi au încercat să fugă de responsabilitatea unei slujbe. Eu am spus: „Nu căutaţi nimic. Dumnezeu are pentru voi tot ceea ce vă va dărui El. Lăsaţi-L numai pe El să se ocupe de acest lucru. Câteodată, în ziua de azi fiecare vrea să facă una sau alta ca să devină o persoană renumită. Fiţi atenţi în ce vă băgaţi. Înţelegeţi?”

În loc să încercăm să fim renumiţi, ar trebui să încercăm să vedem cât de neînsemnaţi putem fi. Atunci ne poate folosi Dumnezeu. Eu am câteva versete scrise aici la care ar trebui să mă refer, dar cred că nu voi avea timp.

Observaţi că fiecare erou pe care l-a avut Dumnezeu în linia întâi a fost dintre cei mai slabi şi mai respinşi oameni. Cineva care a fost respins, cineva care a crezut că este incapabil… Când cineva este într-o astfel de stare atunci Dumnezeu poate să înceapă să-l folosească. Aşa este. Atunci când lor li se pare că nu pot, că nu au nimic, atunci Dumnezeu poate să-i ia şi să lucreze cu ei. Dar când ne gândim că noi suntem în stare să facem ceva, atunci Dumnezeu nu ne poate folosi pentru că dorim s-o facem noi înşine.

Apoi, pe de altă parte, ne gândim că nu suntem în stare şi nu vrem s-o facem; dar dacă ascultăm chemarea lui Dumnezeu, suntem exact în postura în care ne vrea Dumnezeu. Când noi suntem incapabili, atunci ne predăm Duhului lui Dumnezeu. Câtă vreme ne gândim că noi putem să facem ceva, atunci n-o putem face. Dar când
ajungem să ne dăm seama că n-o putem face, atunci ne predăm lui Dumnezeu şi El o face. Deci, dacă noi încercăm să facem ceva, vom eşua, dar dacă noi ne vom preda numai lui Dumnezeu, este imposibil ca Dumnezeu să nu reuşească s-o facă. Există un singur lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă: El nu poate să dea greş. El poate să facă orice, în afară de a greşi.

Deci, câtă vreme noi încercăm să facem ceva prin noi înşine, bazându-ne pe capacitatea noastră, nu vom reuşi să facem nimic. Dar când ne dăm seama că noi suntem nimic, atunci ne poate folosi Dumnezeu.

Acum să reţineţi următorul lucru, mai ales voi, tinerii predicatori, dar şi cei ce nu predică. Există un lucru pe care trebuie să-l stăpânim dacă aşteptăm să împlinim voia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Noi trebuie să biruim gândul acesta al capacităţii omeneşti. Dacă ne gândim că putem realiza ceva cu propria noastră inteligenţă şi cu capacitatea noastră, noi trebuie să biruim lucrul acesta, să scăpăm de el, să-l lăsăm deoparte, astfel ca Dumnezeu să ne poată folosi. Şi să ne predăm pe deplin lui Dumnezeu. Nu putem folosi nicio capacitate de-a noastră. Noi trebuie să ne predăm pe deplin. Şi ca să vii la Dumnezeu, trebuie să-I predai Lui sufletul, trupul şi duhul. Tot ceea ce eşti tu trebuie să-I predai lui Dumnezeu, ca El să-Şi poată împlini voia Lui în tine şi în mine. Eu ştiu că este greu, pentru că noi întotdeauna vrem să punem ceva de la noi, ceva ce ştim noi, ceva ce vrem noi să facem. Noi zicem: „Eu ştiu că acest lucru se face în acest fel”. Dar câtă vreme tu o faci în felul acela, nu va merge bine şi
Dumnezeu nu va folosi niciodată efortul acela.

Putere desăvârșită în slăbiciune desăvârșită –  61-1119


HRĂNEȘTE-LE CU HRANA OILOR – ADEVĂRUL

Fratele Parker a spus azi de dimineață: „Dumnezeu Își iubește poporul”. El își iubește oile. El a spus: „Paște-le”. Oile trebuie să aibă hrană pentru oi. Domnul n-a vis niciodată: „Instruiește oile mele”. El a zis: „Paște-le, dă-le hrana oilor”. 

Ce este hrana oilor? Pâinea vieții (Isus este Pâine Vieții), Evanghelia, Adevărul. Predicați-o fără compromis! Atunci știi că atunci când va trebui să răspunzi în ziua judecății pentru sufletele lor, ca slujitor al Evangheliei, poți să te ridici și să spui: „Asta a fost scris în Cuvânt”. Hrănește-le cu Adevărul. Paște oile Mele! 

Convins apoi preocupat – 62-0610E


NU ÎNCERCAȚI SĂ PREDICAȚI PÂNĂ NU ESTE „AȘA VORBEȘTE DOMNUL”

Astăzi avem nevoie la amvoane de oameni ca Ozia. Indiferent de politica bisericii sale sau oricare altă politică, el a așteptat până a aflat pe „așa vorbește Domnul”, apoi a acționat. 

… Trebuie să rămâneți la chemarea voastră, la ceea ce v-a chemat Dumnezeu să faceți. … Fiecare vrea să fie la balon. … Ceea ce trebuie făcut este să apărăm acest mesaj, să rămânem cu acesta și să blocăm orice ar vrea să-l împiedice, dacă vrem să marcăm vreodată. 

… Oamenii de afaceri ar trebui să depună mărturie. Femeile, casnicele, indiferent dacă sunteți menajeră în casa cuiva, depuneți mărturie. Faceți tot ce puteți pentru Împărăție; dar nu introduceți niciodată părerile voastre; spuneți numai ceea ce spune mesajul și înaintați. Și atunci poate că aveți ceva influență. Nu încercați să predicați până ce nu vă cheamă Dumnezeu. Rămâneți pur și simplu la mărturia voastră, altfel intrați în categoria greșită și atunci veți încurca totul. 

Influența altuia – 62-1013


SLUJBA DINAINTEA RĂPIRII – MESAJUL CEASULUI

(Întrebarea 22) … Va avea Mirea lui Hristos o slujbă înaintea răpirii? 

Sigur că da. Aceasta este în desfășurare chiar acum. Sigur că da. Este mesajul acestui ceas, Mireasa lui Hristos. Sigur, ea constă în apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori. Corect? Aceasta este Mireasa lui Hristos. Sigur că da, ea are o slujbă, o slujbă mare; este slujba acestui ceas; va fi atât de umilă… 

Întrebări și răspunsuri cu privire la cele șapte peceți – 63-0324M 


UNEORI PREDICATORII SE VÂND DENOMINAȚIUNILOR

Câteodată predicatorii susţin că sunt slujitorii lui Hristos, dar totuşi, când se identifică Cuvântul deplin şi este
dovedit pentru ziua aceasta, că este mesajul acestui ceas, atunci ei se vând denominaţiunii lor pentru popularitate. Acelaşi lucru l-a făcut şi Iuda, care l-a trădat pe Isus fariseilor şi saducheilor. Acest duh nu moare. El se găseşte printre credincioşi, credincioşi prefăcuţi şi necredincioşi.

Trei feluri de credincioși – 63-1124E


SLUJITORULE, RĂMÂI ÎN CADRUL CHEMĂRII TALE

Tu zici: „Eu sunt un slujitor, uns”. Atunci rămâi ceea ce ești; nu încerca să fii un proroc. Dacă ești evanghelist, rămâi evanghelist. Iar voi, păstorilor, n-ar trebui să spuneți niciodată unui proroc, ce să facă; sau voi, evangheliștilor, n-ar trebui să spuneți păstorului ce să facă. Fiecare își are propria slujbă, dacă aceasta este  recunoscută într-un mod desăvârșit. 

A face o slujbă fără a fi voia lui Dumnezeu- 65-1127 


BĂRBAȚII LUI DUMNEZEU SUNT UNȘI, ÎN TOATĂ LUMEA, CA SĂ PREDICE

(Întrebarea 349) Frate Branham, este adevărat că n-ar trebui să predice nimeni, în afară de tine? Noi te-am văzut rânduind bărbați. Nu credem că ai face acest lucru dacă ei n-ar trebui să predice. 

Dumnezeu să aibă milă. […] Orice bărbat care simte o chemare din partea lui Dumnezeu peste viața lui, să intre în slujbă și să predice; noi avem nevoie de ei. 

Oameni ai lui Dumnezeu sunt unși în lumea întreagă ca să predice Evanghelia. Eu sunt doar o pietricică pe plajă, printre multe alte pietre mari. Există mulți care sunt mai destoinici decât mine, ca să predice; eu sunt doar un om umil, neînsemnat. Sunt un bob de grâu dintr-un grânar întreg. Voi știți la ce mă refer. Orice bărbat care este chemat de Dumnezeu trebuie să predice Evanghelia. 

Întrebări și răspunsuri – 64-0830M


CA UN SLUJITOR SĂ SE AȘEZE LA AMVON, TREBUIE SĂ SE FI ÎNTÂLNIT CU DUMNEZEU

Niciun bărbat nu are dreptul să se aşeze la amvonul sfânt şi să predice Cuvântul, până nu a trecut şi el prin acelaşi lucru ca şi Moise şi L-a întâlnit pe Dumnezeu, astfel încât nici un teolog să nu-i poată lua ceea ce are. Moise a fost acolo. Şi dacă mesagerii Israelului ar fi spus: „Oh, aceasta este o prostie! Tu numai îţi închipui că ai văzut-o. Este o prostie!”, lui nu i se mai putea lua ceea ce avea. El ştia cu siguranţă! El a fost acolo! El a trăit-o personal! Niciun bărbat nu are dreptul pe baza unui grad academic ca teolog sau pe baza unui titlu de doctor, să se aşeze la amvon şi să aibă pretenţia că are Mesajul lui Isus Hristos, dacă nu L-a întâlnit mai întâi pe Dumnezeu faţă în faţă în Stâlpul de foc!

De ce a trebuit să fie păstori – 64-1221 


SLUJITORI CARE FAC FĂRĂ PUTERE CUVÂNTUL PENTRU A NU-I JIGNI PE OAMENI

Voi trebuie să vă rugaţi pentru alegerea bisericii cu care vreţi să aveţi părtăşie.

Gândiţi-vă că bisericile au duhuri. Nu aş vrea să fiu critic, dar îmi dau seama că sunt un bărbat bătrân şi într-o zi trebuie să plec din lume. În ziua judecăţii va trebui să răspund pentru ceea ce spun în seara aceasta sau cu orice altă ocazie. De aceea trebuie să fiu serios şi convins de adevăr. Dar dacă veţi merge la o biserică şi veți urmări atitudinea bisericii, observaţi-l o vreme pe păstor și, de regulă, biserica se poartă ca păstorul. Mă gândesc uneori la faptul că oamenii primesc duhul unul de la altul, în loc să primească Duhul Sfânt. Într-o biserică unde păstorul este bazat pe Cuvânt, prin care el duce biserica mai departe, veţi găsi că şi credincioşi sunt la fel. Luaţi un păstor care calcă cuvântul lui Dumnezeu, biserica va face acelaşi lucru. 

Dacă ar trebui să aleg o biserică la care să-mi duc familia, eu aş alege una autentică, fundamentată pe Evanghelia deplină. […]

Fraţi slujitori, gândiţi-vă și voi! Mai îndulciţi voi puţin Cuvântul ca să nu răniţi sentimentele cuiva? Ați face asta ca să nu fiți dați afară din biserică? Dacă tu așa simţi, fratele meu iubit, lasă-mă să te avertizez în Numele Domnului Isus Hristos: fugi chiar acum de acolo.

Alegerea unei Mirese – 65-0429E


DUMNEZEU ȘTIE PE CINE SĂ ALEAGĂ ÎN SLUJBĂ

Este vremea Lui, hotărâtă de El şi persoana aleasă de El. Şi niciodată El nu a ales o partidă sau o sectă. Este o persoană aleasă. Cine ar îndrăzni să-L corecteze şi să spună „Acum Doamne, Tu ai greşit când l-ai pus în slujbă pe acest bărbat. El nu crede aşa cum credem noi”. Cine-I va spune că a greşit? Pentru a-I spune asta, ar fi necesar cineva care e un delincvent mai mare ca mine. El ştie ce face. El ştie pe cine să aleagă şi pe cine să nu aleagă, ce să facă şi când s-o facă. Nu are importanţă cât de mult ni se pare nouă că o anumită persoană este potrivită pentru o anumită slujbă, Dumnezeu ştie cine este potrivit, sau care este timpul potrivit pentru a o face. Şi creştinul adevărat aşteaptă pe Domnul pentru aceste lucruri. Aşteptaţi-vă slujba. Dacă simţiţi o chemare, asiguraţi-vă că este de la Dumnezeu. Fiţi siguri dacă este corect. Asiguraţi-vă dacă este timpul pentru ceea ce spuneţi. Biblia a spus: „cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc”.

A face o slujbă lui Dumnezeu fără a fi voia Sa – 65-0718M 


TINERI CARE POT VESTI ACEST MESAJ PÂNĂ LA VENIREA DOMNULUI

Sunt foarte recunoscător pentru aceste uși deschise pe care le-am avut și pentru că acestor bărbați tineri, cum este păstorul vostru de aici, le este dată inspirație… Eu încep să îmbătrânesc, știu că zilele mele sunt numărate și știu că acești bărbați tineri pot să ia acest mesaj și să-l vestească până la venirea Domnului, dacă El nu vine în generația mea. Eu sper să-L văd. Îl aștept în fiecare zi, veghez, mă pregătesc pentru ceasul acela.

Lucruri care au să fie – 65-1205


ALEȘI NUMAI DE DUMNEZEU

Așadar sunt apostoli, proroci, învățători, evangheliști și așa mai departe. Ei sunt aleși numai de Dumnezeu. Indiferent cât de mult ai merge la școală, câtă pregătire ai avea sau ce vrei să predici, dacă Dumnezeu nu te-a chemat ca să fii un predicator, nu vei reuși niciodată. Vei fi doar o piatră de potcnire în calea unui predicator adevărat. „Darurile și chemările sunt fără pocăință”. Corect. 

Prefer ca băiatul meu, mai degrabă să fie un predicator decât orice altceva, dar Dumnezeu va trebui să facă asta. Nimeni n-o poate face. Așa este, Dumnezeu va trebui s-o facă. 

Isus Hristos – Același – 56-0225 


A FI UN SLUJITOR AL CUVÂNTULUI ESTE SLUJBA CEA MAI ÎNALTĂ

Noi vrem să fim cât se poate de siguri de aceste lucruri, înainte de a le spune. Trebuie să fie corecte, pentru că noi stăm aici în cea mai înaltă slujbă din lume – slujba unui slujitor al Cuvântului și trebuie să fie de încredere, corectă, precisă. Trebuie să fim în felul acesta. Trebuie să fim dependenți de Dumnezeu, ca s-o facem. 

Adevăratul semn, care a fost trecut cu vederea – 61-1112


A FI UN SLUJITOR AL CUVÂNTULUI ESTE CEL MAI MINUNAT DAR

Cel mai important lucru în timpul acesta este un predicator bun, trimis de Dumnezeu. Eu îi admir pe acești oameni. Darul lor este cu mult peste orice altceva – un predicator, un om care știe cum să împartă drept Cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai minunat dar din lume să fii un slujitor al Cuvântului. Un proroc al timpului modern, al Noului Testament, este un predicator. „A proroci” înseamnă „a spune mai dinainte, sau a spune ceva personal”. Dacă citești Biblia și începi să spui din ea… atunci acela este un învățător. Dar „a proroci” înseamnă a „mărturisi” sau „a spune mai dinainte”. 

Văd că ești un proroc – 53-0614E 


NU PUTEȚI AMESTECA SLUJBELE

Nu puteți amesteca două sau trei slujbe, pastor și evanghelist în același timp. Nu poți fi un proroc și, poate, un păstor, în același timp, pentru că sunt lucrări diferite, slujbe diferite. 

Hrană spirituala la vreme – 65-0718E 


DUMNEZEU îmbracă biserica Sa

Dumnezeu și-a întărit armata Sa. Cu ce? Cu El însuși, în chipul prorocilor, apostolilor, învățătorilor, păstorilor. Ce-a făcut El? Ascultați, v-ați gândit vreodată ce sunt slujbele din biserică? Sunt îmbrăcămintea lui Dumnezeu, din interior, apostol, proroc, văzător. Aceștia spun ceva, mai înainte ca Satana să apuce să acționeze. Ce este aceasta? Dumnezeu îmbrăcat în biserica Sa. Aceste slujbe sunt îmbrăcămintea lui Dumnezeu. Când vedeți aceste slujbe, păstori, învățători, evangheliști, ce sunt acestea? Îmbrăcămintea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și acesta lucrează prin intermediului omului. 

Dacă o slujbă tăgăduiește oricare din din cuvintele Sale, atunci nu este de la Dumnezeu. 

Îmbrăcând toată armatura lui Dumnezeu – 62-0607


CHEMARE ÎN VIAȚA VOASTRĂ

Mulți dintre voi, cei prezenți aici, oameni ai lui Dumnezeu, simțiți o chemare în viața voastră; voi puteți să faceți ceva. Nu stați degeaba. Haideți să facem ceva. Dacă nu reușiți să aveți decât un suflet mântuit, faceți ca acel unul să fie mântuit. 

A fi de partea lui Isus – 62-0601


AMVONUL ESTE PENTRU BĂRBAȚI RÂNDUIȚI

Țineți minte asta și voi, oamenii de afaceri. Nouă, predicatorilor, ne este suficient de greu să menținem lucrul acesta corect. Nu este pentru laici. Laicii își au partea lor, dar amvonul este pentru slujitorul Cuvântului, care a fost rânduit. Dumnezeu pune în biserică bărbați pentru aceste lucruri. 

Zacheu, omul de afaceri – 63-0121

Distribuie această postare.