Slujbele în Biserica lui Isus Hristos – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu Cuvântul din 1 Corinteni 12:28: „Și Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători…”.

După ce descrie cele nouă daruri duhovnicești și prezintă Trupul lui Isus Hristos ca Biserică în diversitatea ei, Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt se ocupă mai departe de rânduirea slujbelor și sarcinilor în Biserică. Trebuie remarcat din nou faptul că Sfânta Scriptură nu descrie o mișcare religioasă, o biserică oarecare sau o biserică liberă, ci descrie Biserica Dumnezeului celui Viu.

Un rob al lui Dumnezeu nu este legat de nicio direcție de credință, dar este responsabil pentru toți copiii lui Dumnezeu risipiți în diferitele biserici. Copiii lui Dumnezeu trebuie să ajungă la cunoștința adevărului și să fie chemați afară pentru a alcătui Biserica lui Isus Hristos care va fi răpită.

Toți cei care aparțin de Biserica Domnului respectă rânduiala divină și recunosc slujba unui rob trimis de Dumnezeu. Fie că este vorba despre slujba unui apostol, a unui proroc sau slujba unui învățător al Scripturii, de fiecare dată scopul este zidirea Bisericii. În general, slujba unui păstor sau a unui evanghelist sunt recunoscute, dar cu primele trei slujbe este cu totul altfel. Însă Dumnezeu vede toate slujbele ca fiind necesare pentru zidirea Bisericii. În Faptele Apostolilor 13:1 citim: „În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători… .”  Ei sunt amintiți cu numele. În timpul unui serviciu divin, Duhul Sfânt a vorbit, zicând: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat”. În serviciile divine de astăzi nu se mai aude că Duhul Sfânt încă mai vorbește. Se știe doar că un preot sau un predicator a vorbit din față. În versetul 4 este scris la ce trebuie să fim atenți: cei doi au plecat, trimiși de Duhul Sfânt. Bărbații lui Dumnezeu a căror chemare și însărcinare a fost confirmată în Biserică prin Duhul Sfânt, pot pleca binecuvântați.

În Efeseni 4:11 citim că Dumnezeu a așezat în Biserică, întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători; evangheliști și păstori. Scopul pentru care au fost așezate cele cinci slujbe îl găsim imediat în următorul verset. Aici este scris: „pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea Trupului lui Hristos.” Aici ne este arătat felul de zidire al Bisericii lui Isus Hristos. Acolo unde aceste cinci slujbe lipsesc, nu poate fi vorba de o lucrare de slujire și nici de zidirea Bisericii. Astăzi auzim adesea că se spune: „Noi îl avem pe Hristos și Cuvântul! De aceea, nu avem nevoie de apostoli și nici de proroci!” Ei vor să spună că biserica primară nu L-a avut pe Hristos și Cuvântul?! Din acest motiv, Dumnezeu a așezat apostoli, proroci și celelalte slujbe?! Prin aceasta se spune că Biserica din Antiohia nu L-a experimentat pe Hristos, deoarece acolo prorocii și învățătorii și-au îndeplinit slujbele sub călăuzirea Duhului Sfânt?! Nu a vorbit Duhul Sfânt chiar acolo, în timpul serviciului divin?!

Un apostol este un bărbat trimis de Dumnezeu, cu privirea generală și cu responsabilitate divină pentru Biserica Domnului. Cuvântul „apostol” înseamnă un trimis. Slujba unui apostol este aceea de a înființa biserici într-un mod biblic și de a pune bătrâni în slujbă. Despre Pavel și Barnaba, care în Faptele Apostolilor 14:14 sunt descriși ca apostoli, în versetul 23 este scris: „Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică, și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră”. Pavel a accentuat această slujbă, scriind: „Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos… .” În Efeseni 2:20 citim că Biserica este zidită „pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”. În Faptele Apostolilor 2:42 citim: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor… .”

Slujba unui proroc în biserica noutestamentară constă predominant în prezentarea cuvântului profetic în însemnătatea lui divină. În 1 Corinteni 14:29 este scris: „Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, și ceilalți să judece”. În Matei 23:34, Însuși Isus Hristos a dat făgăduința: „De aceea, iată, vă trimit proroci… .” El a spus aceasta după ce slujba prorocilor vechi testamentari și de asemenea și slujba lui Ioan Botezătorul s-au încheiat. În Matei 10:41, Domnul a zis: „Cine primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc”. Această făgăduință ar fi complet nejustificată dacă Domnul nu ar fi așezat proroci în Biserică.
Slujba unui învățător al Bibliei este strâns legată de slujba apostolului și a prorocului. Un învățător trimis de Dumnezeu are capacitatea de a prezenta detaliat Bisericii lucrurile descoperite prin apostoli și proroci. Slujba unui învățător al Bibliei aparține Bisericii Dumnezeului celui Viu și nu unui seminar cu predicatori, căci este scris: „Dumnezeu a așezat în Biserică… .”

Slujba unui evanghelist este binecunoscută de noi. Dar trebuie spus că evangheliștii moderni ai acestui timp au puțin în comun cu slujba biblică a unui evanghelist. Un evanghelist chemat de Dumnezeu nu are propria lui companie. Slujba lui se desfășoară în Biserica Dumnezeului celui Viu, în legătură cu toate celelalte slujbe. În Faptele Apostolilor 8 citim despre Filip, prin care a izbucnit o trezire puternică în Samaria; și este scris despre apostolii Petru și Ioan care au mers în Samaria ca să se roage pentru cei care au devenit credincioși ca să primească Duhul Sfânt. Biserica lui Isus Hristos nu cunoaște o slujbă unilaterală, ci are parte de toate slujbele pe care le-a pus Dumnezeu.

Slujba unui păstor este aceea de a păstori biserica locală ca turmă a lui Hristos. Un păstor are capacitatea dată de Dumnezeu de a aduce bisericii ceea ce este necesar pentru zidirea ei. El poartă responsabilitatea pentru bunăstarea bisericii și știe ce hrană duhovnicească a hotărât Bunul Păstor pentru oile Sale.

Stimați ascultători, aici noi avem posibilitatea de a trata și de a aminti doar pe scurt fiecare slujbă în parte. Dorința noastră este de a arăta cum are loc zidirea Bisericii Dumnezeului celui Viu în armonie și unitate prin Duhul Sfânt și cum se desfășoară slujbele și darurile duhovnicești.

Atunci când privim la bisericile și adunările din timpul nostru, nu ar trebui să cădem cu fețele noastre la pământ și să cerem Domnului Dumnezeului nostru să trimită din nou lucrători în via Lui?! Recolta e coaptă și revenirea lui Isus Hristos este aproape. Unde este Biserica pe care o poate răpi Domnul?

Stimați prieteni, este extrem de important ca acum să fie descoperite în Biserică aceleași slujbe ca și la început. Acum nu este vorba ca cineva să pretindă că este un apostol și un altul că este un proroc, căci în felul acesta nu suntem de ajutor nimănui. Astăzi este vorba de același fel de lucrare a lui Dumnezeu și de confirmarea Cuvântului Său întocmai așa cum El L-a confirmat în creștinismul primar. Eu îi chem pe toți, în Numele Domnului, ca să aducă această problemă în rugăciune înaintea tronului lui Dumnezeu. El să dăruiască har ca nimeni să nu rateze ținta veșnică!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog să-i binecuvântezi pe toți aceia care au auzit Cuvântul Tău acum! Fie ca ei să recunoască că înaintea Ta poate rezista numai ce ai lucrat Tu prin Duhul Tău cel Sfânt conform Cuvântului Tău! Păzește pe fiecare de marea dezamăgire și întoarce-i pe toți înapoi la Tine și la Cuvântul Tău! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: traducerea (audio) a predicii poate fi ascultată aici

Distribuie această postare.