Slujba biblică, apostolică și profetică

Doamnelor şi domnilor, iubiți fraţi şi surori în Hristos, aceste predici pe care le puteți urmări pe această pagină în seria „Slujba biblică, slujba apostolică şi profetică” sunt predici de învăţătură, în care misionarul Ewald Frank tratează toate temele biblice importante: taina Dumnezeirii, botezul în apă, cina Domnului, revenirea lui Hristos, Cuvântul profetic care privește timpul de sfârşit şi așa mai departe.

Ewald Frank a început să predice în 1953 şi a participat la adunarile ţinute de William M. Branham în Karlsruhe, Germania în perioada 12 – 21 august 1955. Ceea ce a trăit în acele adunări citise doar în relatările din Noul Testament. Orbii şi-au primit vederea, şchiopii au fost vindecaţi într-o clipită şi au putut merge, surzii şi-au primit auzul şi multe altele. Vindecarea unei fetiţe de 11 ani, oarbă din naştere, l-a impresionat în mod deosebit pe tânărul predicator. Din acel moment i-a fost clar că William Branham trebuie să fie un om trimis de Dumnezeu, căci nimeni nu poate face lucrările pe care numai Isus le-a făcut, decât dacă Dumnezeu este cu el.

Câteva luni mai târziu, în martie 1956, Ewald Frank a părăsit Germania, având şi dorinţa de a afla mai mult despre învăţăturile lui William Branham. Între 6 şi 15 iunie 1958, el a participat la conferinţa “Glasul vindecării” din Dallas, Texas, Statele Unite. Gordon Lindsay invitase pe toţi marii predicatori din Statele Unite care se rugau pentru vindecarea bolnavilor şi care-şi primiseră inspiraţia şi încurajarea de a-şi începe slujba în adunările lui William Branham. Printre aceştia erau Oral Roberts, T. L. Osborn, Morris Cerullo şi mulţi alţii. Cu toţii au depus mărturie că străpungerea puternică a trezirii cu slujba de vindecare de după Al Doilea Război Mondial, a avut loc prin slujba extraordinară a lui William Branham. Cei mai mulţi dintre ei vorbeau în adunările de dimineaţă şi amiază, iar William Branham era vorbitorul principal în serviciile de seara.

În timpul acelei conferinţe, Ewald Frank a putut face o diferenţă clară între toţi acei evanghelişti şi slujba profetică şi apostolică a lui William Branham. Cu această ocazie a aflat şi despre chemarea supranaturală la slujbă a lui William Branham, pe care acesta a primit-o în 7 mai 1946 într-un mod asemănător cu cea primită de apostolul Pavel. Acum era timpul să afle mai multe despre ceea ce învaţă acest om trimis de Dumnezeu. El şi-a dat adresa astfel ca toate predicile pe care le ţinea William Branham să-i poată fi trimise. A reuşit în cele din urmă să şi stea de vorbă cu William Branham între adunări. Smerenia acelui bărbat a făcut o puternică impresie asupra lui.

În august 1958, Ewald Frank s-a întors în Germania, crezând că toţi credincioşii care mărturisesc Evanghelia deplină vor primi cu bucurie îmbogăţirea spirituală pe care el însuşi o trăise. Dar foarte curând, conducătorii spirituali au ajuns să respingă pe predicatorul pe care-l stimaseră până atunci. De aceea, doar acest mic grup de rugăciune a rămas statornic în intenţia de a se întoarce la învăţătura Bibliei şi la practica Bisericii din timpul apostolilor. Tema călăuzitoare a fost de la început “sola Scriptura” – numai Sfânta Scriptură trebuie să fie dreptarul pentru credinţă, învăţătură şi viaţă.

De la această mică părtăşie, în care fraţii Leonhard Russ şi Paul Schmidt au dus greul împreună cu Ewald Frank, lucrarea a crescut şi curând a trebuit închiriată o sală. Pe 2 aprilie 1962, când se crăpa de ziuă, Ewald Frank a primit o chemare şi o însărcinare din partea Domnului care i-a vorbit cu o voce puternică şi i-a spus să meargă să predice Cuvântul Său în alte oraşe. În câţiva ani, această lucrare misionară independentă s-a răspândit dincolo de graniţele Europei. După câţiva ani a trebuit închiriată o altă sală mai mare.

În aprilie 1964 »Freie Volksmission Krefeld« – “Misiunea Liberă Krefeld” – a fost recunoscută ca organizaţie non-profit. În luna octombrie a aceluiaşi an, Ewald Frank a făcut prima călătorie misionară în ţările din Asia. În India, mii de oameni au participat la adunări. Începând cu 1966, ţările vorbitoare de limba germană au fost incluse în programul de servicii. Între anii 1968 şi 1978 a avut posibilitatea să vorbească în emisiuni de 20 de minute la Radio Luxemburg. Prin aceste emisiuni pe unde scurte, toată ţările din Europa au putut fi atinse. Din acelaşi an, a început şi călătoriile misionare în ţările din Europa de Est, inclusiv Uniunea Sovietică. În cele din urmă, în anul 1976, de Paşte, a putut fi inaugurată clădirea bisericii din Krefeld. În următorii ani au fost ridicate şi restul clădirilor din Centrul de Misiune. De aici, se trimit în întreaga lume literatură biblică, benzi audio şi video, iar mai nou şi DVD-uri.

Cărţile şi broşurile cu subiect biblic sunt tipărite în toată lumea în 20 de limbi şi numărul este în creştere. În Centrul de Misiune se tipărește în 10 limbi şi se trimit materiale în 130 de ţări. Acesta este şi numărul de ţări în care Ewald Frank a fost şi a predicat. Această lucrare misionară internaţională şi independentă este finanţată doar prin daruri de bunăvoie. Este o lucrare a credinţei, în adevăratul sens al cuvântului, care există şi se face prin încrederea în Dumnezeu pentru toate lucrurile. Toată literatura, cărţile, casetele, DVD-urile sunt trimise gratuit, fără a se face vreo aluzie nici măcar la taxele poştale. Noi nu avem membri înscrişi şi nu se fac colecte. Aceia care sunt binecuvântaţi participă la această lucrare cu zeciuielile şi cu darurile lor. Fiecare hotărăşte pentru sine cum să ia parte la această misiune.

Lista emisiunilor din seria SLUJBA BIBLICĂ, APOSTOLICĂ ȘI PROFETICĂ
cu misionarul Ewald Frank

EMISIUNE VIZIONEAZĂ (RO) CITEȘTE WATCH (GB)
Emisiunea 01 Video 01 Transcriere 01 Video GB01
Emisiunea 02 Video 02 Transcriere 02 Video GB02
Emisiunea 03 Video 03 Transcriere 03 Video GB03
Emisiunea 04 Video 04 Transcriere 04 Video GB04
Emisiunea 05 Video 05 Transcriere 05 Video GB05
Emisiunea 06 Video 06 Transcriere 06 Video GB06
Emisiunea 07 Video 07 Transcriere 07 Video GB07
Emisiunea 08 Video 08 Transcriere 08 Video GB08
Emisiunea 09 Video 09 Transcriere 09 Video GB09
Emisiunea 10 Video 10 Transcriere 10 Video GB10
Emisiunea 11 Video 11 Transcriere 11 Video GB11
Emisiunea 12 Video 12 Transcriere 12 Video GB12
Emisiunea 13 Video 13 Transcriere 13 Video GB13
Emisiunea 14 Video 14 Transcriere 14 Video GB14
Emisiunea 15 Video 15 Transcriere 15 Video GB15
Emisiunea 16 Video 16 Transcriere 16 Video GB16
Emisiunea 17 Video 17 Transcriere 17 Video GB17
Emisiunea 18 Video 18 Transcriere 18 Video GB18
Emisiunea 19 Video 19 Transcriere 19 Video GB19
Emisiunea 20 Video 20 Transcriere 20 Video GB20
Emisiunea 21 Video 21 Transcriere 21 Video GB21
Emisiunea 22 Video 22 Transcriere 22 Video GB22
Emisiunea 23 Video 23 Transcriere 23 Video GB23
Emisiunea 24 Video 24 Transcriere 24 Video GB24
Emisiunea 25 Video 25 Transcriere 25 Video GB25
Emisiunea 26 Video 26 Transcriere 26 Video GB26
Emisiunea 27 Video 27 Transcriere 27 Video GB27
Emisiunea 28 Video 28 Transcriere 28 Video GB28
Emisiunea 29 Video 29 Transcriere 29 Video GB29
Emisiunea 30 Video 30 Transcriere 30 Video GB30
Emisiunea 31 Video 31 Transcriere 31 Video GB31
Emisiunea 32 Video 32 Transcriere 32 Video GB32
Emisiunea 33 Video 33 (în curs de publicare) Transcriere 33 Video GB33
Emisiunea 34 Video 34 Transcriere 34 Video GB34
Emisiunea 35 Video 35 Transcriere 35 Video GB35
Emisiunea 36 Video 36 Transcriere 36 Video GB36
Emisiunea 37 Video 37 Transcriere 37 Video GB37
Emisiunea 38 Video 38 Transcriere 38 Video GB38
Emisiunea 39 Video 39 Transcriere 39 Video GB39
Emisiunea 40 Video 40 Transcriere 40 Video GB40
Emisiunea 41 Video 41 Transcriere 41 Video GB41
Emisiunea 42 Video 42 Transcriere 42 Video GB42
Emisiunea 43 Video 43 (în curs de publicare) Transcriere 43 Video GB43
Emisiunea 44 Video 44 (în curs de publicare) Transcriere 44 Video GB44