Serviciu de căsătorie (îndemnuri pentru miri, Krefeld, 1998) – de Ewald Frank

Drag mire şi dragă mireasă, voi v-aţi spus un „Da!” astăzi, la starea civilă. Dumnezeu vede dorinţa voastră sinceră şi decizia pe care aţi luat-o ca să mergeţi împreună în viaţă. Aşa a rânduit-o Dumnezeu de la începutul creaţiei, când El a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” (Gen. 2:18). Astfel de aproximativ şase mii de ani în toată omenirea, bărbaţii şi femeile s-au găsit şi au mers împreună cu Domnul pe calea vieţii.

Proverbe 13:12 este deja împlinit în viaţa voastră, unde este scris că: „O nădejde amânată îmbolnăveşte inima…”. Noi am aflat nu demult de fericirea voastră comună şi acum, iată este ziua cea mare a nunţii. Voi nu aveţi o inimă bolnavă, nu aţi vrut să aveţi o inimă bolnavă şi n-aţi întins prea mult această aşteptare, ci în urma deciziei urmează şi fapta. Eu pot s-o spun şi în prezenţa lui Dumnezeu: suntem convinşi că decizia voastră este matură, este în voia lui Dumnezeu, a fost luată cu Dumnezeu. Mă gândesc la două versete biblice care vor premerge celelalte versete pe care le vom mai citi.

Psalmul 37:5-6: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază”.

Încredințați Domnului lucrările voastre. Nu doar drumurile voastre, ci chiar şi lucrările voastre, tot ce faceţi voi, toată viaţa voastră să fie încredințată Domnului şi El o va face bine cu voi. În Ioan 2:5 este o afirmaţie foarte bună pe care a spus-o Maria: „Să faceţi orice vă va zice”. La nunta din Cana Galileei, Domnul a dat o poruncă. Această poruncă a fost împlinită şi a avut loc prima minune în slujba Domnului nostru. La nunta din Cana Galileei, apa a fost transformată în vin; acest vin a fost mai bun decât vinul care a fost servit la început.

Dragii mei, aveţi această posibilitate în această zi ca să trăiţi prima minune: să fie pe inimile voastre ca să faceţi ceea ce a spus Domnul în Cuvântul Său. Căci este scris că împlinitorii Cuvântului vor fi fericiţi. Noi ştim că doar Domnul poate dărui harul şi puterea ca noi să trăim după Cuvântul Său şi după voia Lui.

Acum aş dori să citesc câteva versete biblice. Încep cu 1 Cor. 7:3-4. Este un lucru minunat că Dumnezeu este un Dumnezeu absolut sfânt. Chiar şi pentru domeniile pământeşti şi pentru căsnicie Dumnezeu are ceva de spus. El a spus cum trebuie să fie tot timpul în cadrul căsătoriei.

Începând cu această zi, s-a încheiat viaţa de unul singur; drumurile proprii se revarsă acum într-un drum comun. Începând de azi veţi împărţi totul, începând de azi fiecare din voi nu-și mai aparţine lui însuși. Ci mireasa aparţine mirelui, care este bărbatul; mirele, bărbatul, aparţine miresei. De astăzi totul se schimbă. Este o viaţă frumoasă, dar unele colţuri mai trebuie şlefuite. Încercările vor veni. Ferice de voi, dacă respectaţi în inima voastră fiecare Cuvânt şi Îl rugaţi pe Domnul ca El să vă dăruiască puterea de a trăi după fiecare Cuvânt. Nu unul să spună celuilalt ce are celălalt de făcut, ci Dumnezeu spune fiecăruia în parte acea parte din Cuvânt care i se potriveşte, fie miresei, fie mirelui.

Citim în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în 1 Cor. 7:3-4: „Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta”.

Acest lucru este un îndemn bun pentru o viaţă comună. „Eu” a fost transformat într-un „tu”. Nu cum vreau eu, ci aşa cum vrea soția mea; nu cum vreau eu, ci aşa cum vrea soțul meu – aşa este situaţia într-o căsnicie. Şi dacă ajungem în situaţia când soțul merge cu capul său prin zid, atunci ajunge afară; acelaşi lucru se întâmplă şi cu soția. Aşa nu merge. Primiţi-o într-un mod serios, primiţi-o în inima voastră şi bucuraţi-vă că Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Cât de frumos este dacă oamenii înţeleg în viaţa lor că Dumnezeu o face bine cu ei.

Şi cu privire la sfera pământească, Dumnezeu ştie cel mai bine ceea ce este necesar pentru căsnicie. Dumnezeu, care l-a făcut pe om şi care a hotărât această căsnicie, El ştie cel mai bine cum trebuie procedat și El a dat şi toate îndrumările în acest sens.

În Efeseni 5, putem citi nişte cuvinte foarte minunate. Pentru unii care nu cunosc atât de bine textul din Sfânta Scriptură, este o vorbire cam dură. Dar ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, fie că este dur sau mai puțin dur, este corect şi adevărat întotdeauna. Ferice de omul care îl poate respecta, îl pecetluieşte în inima lui şi îl transpune în faptă. Voi citi, este un cuvânt dur: „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri…”. Acum, în a doua parte a secolului al XX: „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului” (Efes. 5:22).

Oamenii au înţeles greşit acest lucru. Femeia nu este o cârpă, ci ea doar este în stare să-şi ocupe locul dat de Dumnezeu. La Dumnezeu există o ordine şi cine nu respectă această ordine dumnezeiască să nu se aştepte la binecuvântare din partea Lui. „…căci bărbatul este capul nevestei…” (vers. 23). Acest lucru sună dur şi aproape de speriat. Dar dacă totul este corect – şi este corect – se potriveşte cu fiecare care se lasă inclus în Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile se clatină acolo unde oamenii se împotrivesc Cuvântului şi lui Dumnezeu. Aceste versete biblice nu au nimic a face cu tema „acelaşi drepturi” ş.a.m.d. Ca şi credincioşi biblici, noi ştim că toţi oamenii de pe acest pământ au aceleaşi drepturi. Nu vorbim aici de nişte egalităţi în drepturi, ci noi citim ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui şi a hotărât-o El pentru căsnicie.

Citim în vers. 25: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”.

O comparaţie foarte, foarte profundă. Așa cum Hristos, Mirele ceresc, și-a chemat afară, prin dragoste, Mireasa şi S-a lăsat jertfit pe crucea de la Golgota, tot astfel şi tu, iubit frate, poţi să-ţi iubeşti nevasta ta din adâncul inimii tale, să te jertfeşti pentru ea. Domnul nostru a adus o jertfă mare. Şi ţie îţi va veni rândul. Aşa este, pentru că Domnul a hotărât-o în acest mod. Cine îşi iubeşte soția se iubeşte pe sine.

Începând de astăzi voi nu mai sunteţi doi, voi sunteţi una. Ce doreşti tu, aceea doreşte şi soția ta şi ce doreşte ea, aceea doreşti şi tu. Voi aveţi o legătură interioară: „Da!” nu este doar în cuvinte, ci este din inima voastră. Voi vă iubiţi şi dragostea mişcă foarte mult în viaţă. Atât timp cât dragostea locuieşte în mijlocul poporului şi în mijlocul căsniciei, atunci nu există nicio ceartă. Voi puteţi omite cearta. Doar oamenii care nu gândesc şi care nu ştiu ce pagube produce o ceartă, numai aceia se ceartă. Oamenii întregi la minte, discută unul cu altul şi dacă au păreri diferite şi nu o pot vedea astăzi la fel, atunci o lasă până mâine. Şi atunci totul arată altfel, lumea arată altfel.

Nu merită să vă certaţi. Nu merită să vă certaţi nici pentru lucruri mici şi nici pentru lucruri mari. Cearta nu a rezolvat nicio problemă, ci doar a agravat problemele. Rămâneţi întregi la minte! Eu îmi permit să vă spun acest lucru, eu vă sunt şi ca un tată în Domnul – de aceea vă urez doar lucrurile cele mai bune.

Eu v-o spun: vă va merge bine, dar vă rog frumos gândiţi-vă la Cuvântul Domnului. Soția să nu spună: „Ah, îl aranjez eu pe el”. Şi nici bărbatul să nu gândească în acest fel. Ci încredeţi-vă în Domnul, respectaţi-vă reciproc, iubiţi-vă reciproc. Nu vă spuneţi cuvinte dure unul celuilalt sau nişte cuvinte nefolositoare, care să-l jignească pe celălalt. Rănile se vindecă, dar rămân cicatricile. Fiţi atenţi să nu se facă răni, astfel nu rămân nici cicatrici. Nu vă stricaţi fericirea! Fiţi bucuroşi în Domnul şi, împreună, bucuraţi-vă în toate zilele vieţii voastre până când va veni Domnul.

În acest text sunt spuse multe lucruri, este spus totul. Este spus bărbatului, este spus femeii, totul este spus aşa cum o doreşte Dumnezeu, cum a hotărât-o El prin îndurare.

În 1 Pet. 3 de la v. 1, primim nişte îndrumări din partea bărbatului lui Dumnezeu cu privire la căsnicie: „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor”O tăcere în momentul decisiv dintr-o anumită situaţie este mai bună decât să spui ceva. Dumnezeu va hotărî totul şi va face bine fiindcă noi ne punem încrederea în El; şi El vă va da puterea.

Pentru bărbaţi aici este spus: „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii…” (vers. 7).

Deci aici îţi sunt adresate nişte cuvinte ţie, ca mire. Acest text este spus la general: „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi” (vers. 8).

Dragostea este ca uleiul în cutia de viteză. Respectaţi-vă şi fiţi atenţi, chiar în situaţii critice care apar în viaţa fiecăruia în parte, să lucraţi în mod cuviincios cu cuvintele voastre. Cuvintele pot să fie ca o înţepătură în inimă şi voi v-aţi putea răni. Nu vă stricați bucuria! Bucuraţi-vă şi mulţumiţi Domnului căci El v-a adus împreună.

În Proverbe 31:10, întâlnim cuvântul minunat: „Cine poate găsi o femeie cinstită?”  Frate, tu ai găsit o soră scumpă. Aici, în Proverbe 31:30-31 ne este spus: „Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii”.

Noi ştim că tu, soră, eşti harnică şi Cuvântul pe care l-am citit s-a împlinit deja şi se va mai împlini în viaţa ta. Eşti harnică şi vei fi harnică şi în căsnicia voastră. Vei aduce cinste Domnului şi numelui Său. Tu ai dorința ca s-o faci.

Uneori, binecuvântarea se transmite. Şi dacă noi ştim că părinţii şi bunicii au umblat şi umblă în voia lui Dumnezeu şi umblă pe calea Domnului, atunci Domnul va binecuvânta şi va dărui multă îndurare. Mai multă îndurare decât putem noi cere.

Ecleziastul 9:9 îți adresat acum ţie, frate: „Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare”. Şi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.

Prin faptul că ai primit în dar o soție, tu ai primit un lucru foarte preţios. Cu adevărat – în sfera duhovnicească – CADOUL CEL MAI MINUNAT ESTE SĂ-L AI PE MIRELE CERESC. Dar în sfera pământească, ce este un milionar sau un miliardar? Ei [sunt doar oameni care] se sperie. Dar dacă voi vă aveţi unul pe celălalt şi vă iubiţi este îndeajuns. Mai mult nu aveţi nevoie. Aceasta este fericirea voastră. Nu nişte lucruri lumeşti, ci voi vă aveţi unul pe celălalt, aceasta este fericirea voastră. Deci, frate, împlineşte acest Cuvânt.

De asemenea, în Noul Testament avem Cuvântul deosebit de minunat ieşit din gura Domnului nostru, din Matei 19:4: „Drept răspuns, El le-a zis: «Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască?»”. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu de la început. Tot aşa a fost în toate timpurile. Vers. 5: „şi a zis: «De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup?»”.

Dacă în viaţa unui om soseşte timpul, atunci el părăseşte pe tatăl său şi pe mama sa, găseşte o mireasă şi îşi face o familie; apoi el devine tată, ea devine mamă. Aşa a fost şi aşa va rămâne până la sfârşitul lumii. Ştiţi, şi acesta este un gând minunat: că Dumnezeu a hotărât căsnicia pentru ca să fie adusă viaţa. Unirea împreună aduce viaţă nouă. Aşa a fost începând de la Adam. Eu mi-am notat două locuri, din Gen. 1:28 unde este scris: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul” – aceasta este sfera pământească. Noi ne-am bucura cu voi dacă, după un anumit timp, fie mai devreme sau mai târziu, am avea şi o binecuvântare de copil.

Mai există şi a doua parte, Ioan 15:16: „Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână”.

Există două sfere. Prima sferă este cea pământească, unirea mirelui cu mireasa are ca rezultat o viaţă nouă. Tot aşa în sfera duhovnicească, noi suntem Mireasa lui în care El a pus Cuvântul Său ca sămânţă şi atunci noi trebuie să fim roditori şi să ne înmulţim. Aşa a fost de la început. Cei credincioşi au purtat sămânţa dumnezeiască şi din unirea aceasta între Mirele ceresc şi Mireasă de fiecare dată a ieşit sămânţă dumnezeiască aici pe acest pământ. Aşa a fost hotărât înaintea întemeierii lumii.

Voi aveţi un privilegiu: puteţi trăi în ambele sfere deodată. Voi veţi deosebi unde îşi are locul totul: unde îşi are loc sfera pământească şi, de asemenea, unde îşi are loc şi sfera duhovnicească.

„Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul” (Gen. cap. 1 şi 9). De fapt pământul este deja plin, voi nu trebuie să umpleţi chiar tot pământul, dar faceţi aşa cum vă călăuzeşte Domnul. În orice caz, sfera duhovnicească este foarte importantă pentru voi.

Este dorinţa noastră a tuturor, ca din adâncul inimilor noastre să vă dăm nişte cuvinte care să vă însoţească pe cale, să vă amintiţi de aceste cuvinte care sunt o binecuvântare comună pentru voi. Noi credem că Dumnezeu v-a împreunat aşa cum este scris aici în Matei 19:6: „Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă”.

Voi veniţi din nişte familii binecuvântate. […]

Şi dacă cineva cunoaşte în mod corect Biblia, acela ştie ce binecuvântare este dacă oamenii ascultă Cuvântul, îl primesc şi primesc pe aceia care au adus Cuvântul – căci lucrurile acestea aparţin împreună. […]

Am putea să citim chiar şi a doua parte a versetului: „Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă”. Nu ce au împreunat nişte oameni sau altcineva, ci ce este în voia lui Dumnezeu trebuie să rămână împreună. Există şi afirmaţia: „Până când moartea ne va despărţi” – dar această propoziţie nu se găseşte în Biblie. Un lucru este sigur: dacă voi sunteţi împreunaţi de Dumnezeu, atunci aceasta este pentru totdeauna. Aceasta este pentru totdeauna – fie moarte, poate fi revenirea Domnului, indiferent ce ar veni – este cu adevărat pentru totdeauna.

Noi vă urăm acest lucru şi credem acest lucru pentru voi. Cum am amintit deja, astăzi voi v-aţi dat acordul, „Da-ul!” Şi noi în acest loc putem s-o mărturisim în faţa martorilor prezenţi şi înaintea lui Dumnezeu. Soră, eu aş dori să te întreb dacă tu eşti de acord să urmezi toate cuvintele lui Dumnezeu şi să-l iubeşti din toată inima ta pe soțul tău – aşa cum ne este spus nouă şi ţie în Sfânta Scriptură – şi să rezişti toată viaţa ta. Dar el este un bărbat foarte bun şi cu un om bun poţi să rezişti. Dar noi vrem să auzim din gura ta: Vrei să-i fii credincioasă toate zilele din viaţa ta, cu ajutorul lui Dumnezeu să rămâi împreună cu el? Atunci să răspunzi cu un „Da!” puternic.

„Da!”

Mulţumesc frumos!

Şi acum, iubit frate, doreşti tu să respecţi toate cuvintele Scripturii, doreşti să-ţi iubeşti nevasta ta şi să te jertfeşti pentru ea toate zilele vieţii tale, să porţi de grijă de ea şi s-o protejezi şi s-o păzeşti şi să faci tot ce ţi-a spus Dumnezeu în Cuvântul Său? Atunci să răspunzi şi tu cu un „Da!” puternic.

„Da!”

Acest „Da!” a fost unul foarte bun. Cu siguranţă Domnul va da binecuvântarea, prin harul Lui. Noi am citit versetele biblice şi ştim că Domnul va fi cu voi.

Şi acum noi vom aduce înaintea Domnului şi vom binecuvânta căsnicia voastră, vom cere binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, şi credem că El o va face. Noi putem fi liniştiţi că binecuvântarea lui Dumnezeu va fi cu voi. Amin.

Ne ridicăm şi voi veniţi mai aproape. Vă puneţi o mână peste cealaltă, una lăsată în jos şi una peste cealaltă. Aşa, acum este bine.

O, Doamne Dumnezeul Atotputernic, Creatorul cerului şi al pământului, suntem conştienţi că ne aflăm în prezenţa Ta. Noi am auzit Cuvântul Tău şi Te rugăm ca acest Cuvânt să se şi împlinească. Eu Te rog pentru fratele meu şi pentru sora mea, Te rog o Dumnezeule, ca această căsnicie, acest legământ să fie binecuvântat în Numele Tău cel sfânt şi scump. Ei să fie roditori în sfera pământească, să fie roditori în sfera duhovnicească. Binecuvântarea Ta să fie vizibilă în viaţa lor şi să se descopere în vieţile lor, să se arate rodul. Iubite Domn, Îţi mulţumim pentru prezenţa Ta. Tu ai dat acordul, „Da-ul!” Tău pentru această căsnicie, Tu ai binecuvântat această căsnicie şi vei fi împreună cu iubiţii noştri. Tu îi vei călăuzi, Tu le vei dărui înţelepciune, putere şi îndurare în toate zilele vieţii lor. Această căsnicie este unită de Dumnezeu. Voi sunteţi binecuvântaţi în Numele lui Isus Hristos din Nazaret. Aleluia. Amin. Amin.

Mulţumiţi-I unul pentru celălalt.

 [Se roagă mirele:] Tată ceresc, în Numele lui Isus, noi venim astăzi în faţa tronului Tău de îndurare ca să-Ţi mulţumim pentru această zi şi unul pentru celălalt, că Tu ne-ai unit unul cu altul. O, Doamne, noi dorim să umblăm pe calea Ta. Tu să ne însoţeşti tot timpul şi să ne conduci. Dăruieşte-ne înţelepciune ca să ştim cum să ne comportăm unul cu celălalt şi faţă de Tine. Binecuvântează-ne, o Doamne şi ţine mâna Ta asupra noastră şi asupra casei noastre. Noi Te rugăm în Numele sfânt al lui Isus. Îţi mulţumesc pentru soția mea! Eu am să încerc să fac tot ceea ce ai făgăduit şi ai hotărât Tu în Cuvântul Tău. Te rog, o Doamne ajută-mă, dăruieşte-mi puterea Ta şi Duhul Tău să fie tot timpul Învăţătorul şi Însoţitorul nostru. Noi Te rugăm din nou în Numele sfânt al lui Isus pentru călăuzirea Ta. Şi Îţi mulţumesc pentru tot în Numele lui Isus. Amin.

[Se roagă mireasa:] Credinciosule Domn Isus, Îţi mulţumesc pentru această zi pe care Tu ne-ai dăruit-o. Astfel încât eu îi ADUC NUMELE MEU CA JERTFĂ MIRELUI MEU. Noi suntem una înaintea Ta, căci tu ne-ai binecuvântat, ne-ai unit astfel ca noi să putem umbla înaintea Ta. Dăruieşte-mi toată puterea ca eu să pot împlini tot ce Tu ai făgăduit în Cuvântul Tău. Ajută-ne, o Doamne! Eu Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut Tu în noi şi pentru cum ne-ai călăuzit. Noi să fim o binecuvântare spre lauda şi cinstea Ta. Amin. Amin.

Ridicaţi-vă şi după aceea puteţi să vă aşezaţi. Aşezaţi-vă. Acum să vină în faţă corul. [Se cântă mai multe cântări (…)]. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Înainte să trecem la partea a doua, haideţi să cântăm cântarea: „Ia Tu mâinile mele şi călăuzeşte-mă”. [Se cântă cântarea (…)]

Haideţi să ne ridicăm şi să-L rugăm pe Domnul pentru binecuvântare. Credinciosule Domn, Tu să fii cu noi şi în continuare şi în această a doua parte a serii şi Tu să-i binecuvântezi pe toţi din marea Ta îndurare. Noi Te rugăm totul în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin.

Vă mulţumesc frumos. Acum trecem la partea a doua: la ora 18:30 suntem jos la subsol. Mai este la dispoziţie un timp scurt ca să vă uraţi cele bune unul celuilalt şi mirelui şi miresei. Poftiţi! Îndrăzniţi.

Distribuie această postare.