Scrisoare circulară Ewald Frank – octombrie 2019

CUPRINS:

  • Salutări
  • Certificatul legământului
  • O evoluție tragică
  • Capitolele din cartea Apocalipsei
  • Proroc și om
  • Mărturia unui rob al lui Dumnezeu
  • „Strânge poporul la Mine…”

Salutări din inimă tuturor fraților și surorilor din întreaga lumeîn Numele DOMNULUI Isus Hristos, cu Cuvântul din Apoc. 1:1-3: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”.

În Apoc. 22 citim: „Şi îngerul mi-a zis: «Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate». Şi DOMNUL Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. «Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!»”. 

Așa cum am citit în primul verset din primul capitol, DOMNUL a trimis pe îngerul Său la Ioan pe insula Patmos ca să descopere toate lucrurile robilor Lui. Un accent deosebit este pus pe „Cuvântul lui Dumnezeu”, „mărturia lui Isus Hristos” și „cuvintele prorociei”. Este foarte important să luăm seama la fiecare Cuvânt scris în Sfânta
Scriptură. În ultimul capitol găsim încă o dată cuvintele: „…să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”. În capitolul 22, DOMNUL nostru a spus de două ori: „Iată, Eu vin curând” (vers. 7+12). A doua venire a lui Hristos – adică, revenirea lui Isus Hristos – este cea mai importantă temă pentru noi.

De aceea, în această Scrisoare circulară nu este vorba despre multele teme referitoare la prorociile timpului de sfârșit, ci îndeosebi este vorba despre iminența celei de a doua veniri a lui Hristos. La prima Sa venire s-a ridicat Ioan Botezătorul ca glas al celui ce strigă în pustiu (Isa. 40:3), prin mesajul căruia a fost pregătit un popor pentru DOMNUL. Astfel a prezis îngerul aceasta tatălui său Zaharia: „El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la DOMNUL Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească DOMNULUI un norod bine pregătit pentru El” (Luca 1:16-17).

Noul Testament începe cu împlinirea făgăduințelor din Vechiul Testament și acest fapt rămâne valabil până la sfârșitul timpului. Pavel ne-a lăsat-o în acest fel: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi” (Rom. 1:1-2).

Acum vrem să știm ce făgăduințe se împlinesc în timpul nostru. Cine a avut o chemare și trimitere directă în timpul nostru? Conform voii lui Dumnezeu care nu se schimbă și în concordanță cu făgăduința Lui, cine ar trebui să vestească mesajul acum, înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos? 

Din 11 iunie 1933 au trecut 86 de ani de când DOMNUL cel credincios a dat fratelui Branham însărcinarea deosebită de a aduce mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos. Omul lui Dumnezeu a stat în fluviul Ohio și a botezat, la fel cum a botezat Ioan în râul Iordan. Când Ioan L-a botezat pe Isus, un glas a răsunat din cer (Mat. 3:17). Fratele Branham a auzit aceste cuvinte răsunând din cer și vorbindu-i: „Privește în sus! Privește în sus!” Și iată, norul supranatural  de lumină a coborât, vizibil pentru toți cei prezenți și el a auzit cuvintele pe care noi le-am citat adesea. Din cele 21 de citate în care el s-a referit la acest eveniment, redăm din nou următoarele trei pentru a accentua formularea exactă a însărcinării divine:

„Aşa cum l-am trimis pe Ioan Botezătorul să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel mesajul tău va premerge a doua venire, în întreaga lume” (14 iulie 1963). 

„Poate că nu eu o voi face, dar acest mesaj Îl va prezenta lumii pe Isus Hristos. «Căci aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire, la fel mesajul va premerge a doua venire»….Eu ştiu că o va face. Mesajul va merge mai departe” (29 decembrie 1963).

„Un glas a spus: «Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel mesajul tău va premerge a doua Lui venire, în întreaga lume»” (19 februarie 1965).

S-o spunem încă o dată: supranaturalul a avut loc atunci când a sosit vremea primei veniri a lui Hristos. Îngerul Gavril a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul (Luca 1:11-20). Șase luni mai târziu, el a venit la Maria și a anunțat nașterea Răscumpărătorului (Luca 1:26-38). Ne întărește în credință să știm ce a făcut Dumnezeul credincios în timpul nostru: 11 iunie 1933 a fost ziua pe care a hotărât-o Dumnezeu ca să anunțe mesajul pentru ultima perioadă de timp dinaintea revenirii făgăduite a lui Isus Hristos. Nu este nevoie acum să intrăm din nou în toate detaliile; am făcut-o de repetate ori în precedentele scrisori circulare.

Slujba prorocului făgăduit din Mal. 4:5, Mat. 17:11 și Mar. 9:12 este o realitate trăită. Prin vestirea lui au fost făcute cunoscut toate învățăturile biblice, de fapt întreg planul lui Dumnezeu până la descoperirea celor șapte peceți inclusiv. În 24 decembrie 1965, Dumnezeul credincios l-a chemat la Sine pe robul și prorocul Lui pentru că slujba sa fusese în mod evident încheiată. De atunci, mesajul curat al Cuvântului a fost purtat în toată lumea conform voii lui Dumnezeu.

Distribuie această postare.