Scrisoare circulară Ewald Frank – decembrie 2020

CUPRINS:

  • Cuvântul de salut
  • Astăzi s-a împlinit această scriptură
  • Slujba profetică
  • Ce este adevărata credință?
  • Au trecut 70 de ani

Din inimă vă salut pe toți frații și surorile din întreaga lume în Numele scump al Domnului și Răscumpărătorului nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din 1 Ioan 2:27:
„Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi (tot timpul – lb. germană) și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea”.

Fie ca aceste cuvinte să pătrundă adânc în fiecare inimă și să devină realitate. Sub directa ungere și inspirație a Duhului Sfânt, prorocii au putut anunța dinainte întregul plan de mântuire în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași ungere s-a odihnit peste Mântuitorul nostru. El a fost Hristos – Unsul. În Luca 4:18-19, Mântuitorul nostru a citit textul din Isaia 61, versetul 1 și jumătate din versetul 2: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului”. Și noi, ca adevărați credincioși, am primit același Duh, aceeași ungere, aceeași învățătură, aceeași descoperire a lui Isus Hristos.

Pavel a avut o chemare directă, se afla sub ungerea și inspirația Duhului lui Dumnezeu și era atât de sigur de propovăduirea lui încât a trebuit să spună; „Oricine predică o altă Evanghelie este sub blestem!” (Gal. 1:8). William Branham, bărbatul lui Dumnezeu din zilele noastre a avut de asemenea o chemare divină directă, stătea sub ungerea și inspirația Duhului Sfânt și a predicat Evanghelia veșnic valabilă.

Același lucru îl pot mărturisi și eu. Pe cât de sigur pronunță Domnul Dumnezeu o chemare, pe atât de sigur are El încredere în prorocii, apostolii și robii lui Dumnezeu pe care El i-a rânduit pentru slujbă. Ceea ce a spus Domnul în Ioan 20:21 este valabil și astăzi: „ Isus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi»”. O trimitere divină include de asemenea ceea ce a spus Domnul în Ioan 13:20: „ Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine”.

În versetul citat în introducerea noastră, apostolul Ioan a scris că ungerea rămâne tot timpul în adevărații copii ai lui Dumnezeu. El accentuează că nicio minciună nu-și are originea în adevăr (vers. 21). Deja în versetul 20 citim: „Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru”. Cuvintele lui din versetul 28 ni se adresează direct nouă în acest timp: „Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta (descoperi – lb. germană) El, să avem îndrăzneală și, la venirea (revenirea – lb. germană) Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El”( 1Ioan 2:28).

Noi toți așteptăm descoperirea lui Isus Hristos și vrem să fim gata la revenirea Lui. Pentru noi, îndemnul „Copilașilor, rămâneți în El!” este de cea mai mare importanță. În Ioan 15:5, Mântuitorul nostru a spus: „…Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic”.

Distribuie această postare.