Scrisoare circulară Ewald Frank – decembrie 2018

Mulți ani în slujba DOMNULUI meu
în orașe și țări de aproape și de departe

=====================
Din cuprins:

    · Tema principală: ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos
    · Perioade de timp deosebite
    · Vechile tactici ale Satanei
    · Harul lui Dumnezeu
    · Doar dragostea desăvârșită va intra acolo

=====================

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 1 Tes. 3:13: „Ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea DOMNULUI nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi”. Chiar în capitolul următor, în versetele 13-17, apostolul descrie cum va avea loc a doua Lui venire: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea DOMNULUI, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. „Căci Însuşi DOMNUL, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu DOMNUL”. (1 Tes. 4:15-17).
Strigătul, glasul și trâmbiță vor răsuna atunci când vor avea loc învierea, transformarea și răpirea. Acum, la sfârșitul timpului de har, strigătul de la miezul nopții îi cheamă pe toți credincioșii: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” (Mat. 25). Mesajul curat al Cuvântului premerge a doua venire a lui Hristos.

Ultimul mesaj răsună deja de mulți ani. Dar venirea Lui va fi deodată; DOMNUL Însuși a spus: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (Mat. 24:27). Se va petrece la o clipită: „Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi” (1 Cor. 15:52).

Pavel a descris în diferite epistole cum se va petrece acest mare eveniment și ce se va întâmpla în acel timp. De asemenea, toți apostolii s-au referit în epistolele lor la cea de a doua venire a lui Hristos. În 1 Tes. 5:23, apostolul a încheiat tema și a accentuat din nou: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea DOMNULUI nostru Isus Hristos”.

În timpul nostru, bărbatul lui Dumnezeu, William Branham, a menționat de 1400 de ori pregătirea Miresei lui Hristos în legătură cu răpirea. El a făcut aceasta din însărcinarea directă a DOMNULUI. Prin această slujbă deosebită, trebuia ca mai întâi în Biserică totul să fie reașezat și readus în starea corectă. Aceasta este făgăduința pentru timpul nostru: „Drept răspuns, Isus le-a zis: «Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile…»”. (Mat. 17:11, Mar. 9:12).

Cel mai important eveniment de la sfârșitul timpului de har a făcut parte din vestirea mea de-a lungul multor ani ai slujbei mele. Așa cum este cazul cu toate învățăturile biblice, eu pot accepta doar ceea ce este scris în Biblie cu privire la această temă. Eu resping cu fermitate și fără excepție toate interpretările. De-acum timpul s-a scurtat; făgăduita revenire (Ioan 14) a DOMNULUI și Mântuitorului nostru este gata de împlinire. Acum este vorba despre deplina reașezare pe temelia biblică, la fel și despre pregătirea în credință și ascultare în vederea zilei strălucite a lui Hristos (Fil. 1:6).

Pavel, care a predicat Cuvântul din însărcinarea lui Dumnezeu, îi îndeamnă pe credincioșii din Filipi: „Ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar”. (Fil. 2:16). Același lucru îi îndemn eu acum, din însărcinarea lui Dumnezeu, pe toți credincioșii biblici din toate națiunile și limbile.

În Apo. 19:7 este scris că marea gloată care a fost răpită de pe pământ, cântă: „Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit”. În Mat. 25:10 se spune: „…cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa”.

Noi trăim în cea mai importantă perioadă de timp dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos; de aceea trebuie repetat iar și iar astfel ca toți adevărații credincioși biblici s-o audă și s-o creadă: ceva extraordinar s-a întâmplat pe 11 iunie 1933: în acea zi, pe când tânărul predicator William Branham boteza credincioși în fluviul Ohio, un vuiet a venit din cer și norul de lumină supranatural s-a coborât, putând fi văzut de toți cei prezenți. Apoi a răsunat un glas puternic: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Fratele Branham s-a referit la acest eveniment în 18 predici diferite și a accentuat „Nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul”.

Însărcinarea originală și formularea acesteia au fost complet falsificate mai târziu de către închinătorii la Branham din Statele Unite și scrisă astfel: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis ca să premergi a doua Lui venire”.

Bărbatul trimis de Dumnezeu a vestit toate învățăturile biblice; cu adevărat el a vestit întregul plan al lui Dumnezeu astfel ca în Biserica lui Isus Hristos totul să poată fi reașezat în starea originală. El a subliniat că pentru mântuirea noastră Singurul și Veșnicul Dumnezeu S-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ în singurul Lui Fiu născut și în Biserica Sa prin Duhul Sfânt. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine (2Cor. 5:19, 1 Tim. 3:16).

Fratele Branham a predicat evanghelia deplină, la fel cum au făcut-o Petru și Pavel în vremea lor; el a înțeles în mod corect marea trimitere din Mat. 28:19, acolo unde accentul cade pe Numele în care trebuie să fie botezat cel credincios și porunca din Mar. 16:16 unde este vorba despre credință, la fel și textul din Luc. 24:47 unde este subliniată iertarea păcatelor. El a predicat iertarea păcatelor prin sângele jertfei lui Hristos și i-a botezat pe credincioși la fel cum a poruncit-o Petru în prima predică din ziua Cincizecimii, sub călăuzirea Duhului Sfânt: „«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre…»”.

Trei mii dintre cei ce au ascultat atunci prima predică ținută după revărsarea Duhului Sfânt au crezut și au fost botezați (Fap. 2:14-41).

În zilele de început ale Bisericii originale, toți cei ce au crezut, fie că au fost evrei, samariteni sau dintre neamuri au fost botezați în Numele DOMNULUI Isus Hristos (Fapte 8:16; Fapte 10:48). Ucenicii lui Ioan au fost și ei botezați în același fel: „Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în Numele Domnului Isus”. (Fap. 19:5). O formulă sau practică trinitară a botezului este complet străină Bibliei; ea datează din sec. al IV-lea, când a fost introdusă de Atanasiu.

Citește mai departe scrisoarea circulară dând click aici.

Distribuie această postare.