Scrisoare circulară Ewald Frank – aprilie 2019

Din cuprins:

  • Revenirea făgăduită a lui Hristos – trei întrebări
  • Rânduire biblică
  • Nu teorie, ci realitate
  • Mesajul dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos
  • O trimitere biblică
  • Biserica şi Centrul de Misiune
  • Israel în Cuvântul profetic

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 2 Petru 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”

Revenirea făgăduită a lui Hristos (Ioan 14:3) era tema principală în timpul apostolilor şi aceasta rămâne tema principală şi astăzi pentru toţi credincioşii biblici. Atunci când DOMNUL a prezis distrugerea Templului în Matei 24:1-3, ucenicii I-au pus trei întrebări:
– „Când se vor întâmpla aceste lucruri?
– Şi care va fi semnul venirii Tale?
– şi al sfârşitului veacului acestuia?”

În 1 Cor. 15 apostolul a scris atât despre prima înviere, cât şi despre cea de a doua înviere şi a explicat: „Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârşitul…” (1 Cor. 15:22-24). În sfânta Scriptură sunt descrise diferite veniri, dar există numai o singură „revenire a lui Hristos” (Ioan 14:1-3).

În Fapte 3 este accentuat ceea ce trebuie să trăiască fiecare persoană înaintea revenirii făgăduite a lui Isus Hristos: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos…” (Fapte 3:19-20). Iertarea deplină a păcatelor şi neprihănirea absolută prin credinţa în răscumpărarea isprăvită trebuie trăite personal de fiecare, astfel ca DOMNUL să poată trimite vremurile de înviorare. Trezirea spirituală şi înviorarea pe care DOMNUL Dumnezeu a dat-o poporului Său la început prin revărsarea Duhului Sfânt ne-au fost făgăduite şi nouă înaintea revenirii DOMNULUI.

„Pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime” (Fapte 3:21). Revenirea lui Hristos poate avea loc doar atunci când acelaşi mesaj care a fost predicat la început este predicat acum la sfârşit. Prin
urmare, nu este vorba doar de înviorarea şi trezirea prin Duhul lui Dumnezeu, ci şi despre deplina reaşezare a tuturor lucrurilor în Biserică aşa cum au fost ele în Biserica de la început, atât cu privire la învăţătură cât şi la practică.

===

Citește mai departe scrisoarea circulară dând click AICI.

Distribuie această postare.