Scrisoare circulară Ewald Frank – aprilie 2018

Ediţie aniversară
1948 – 2018: 70 de ani ai statului Israel
1958 – 2018: 60 de ani ai Misiunii Populare
Libere din Krefeld

=====================
Din cuprins:

  · Trecerea de la Vechiul la Noul Testament
  · Întemeierea Bisericii lui Isus Hristos în Ierusalim
  · Perioada până la Sinodul de la Niceea
  · Străpungerea Reformei
  · Ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos care acum merge mai departe
  · Ierusalim – o piatră grea. Israel 1948 – 2018

=====================

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI și Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu textul din Ioan 8:31:
„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei…”.

Prorocul Mica s-a ridicat împotriva celor patru sute de proroci care proroceau sub o inspiraţie falsă, şi a spus: „Viu este DOMNUL, că voi vesti ce-mi va spune DOMNUL” (1Împ. 22:14).

Aceasta a fost şi hotărârea mea de la bun început. La sfârşitul mesajului său, omul lui Dumnezeu a putut declara: „Auziţi, popoare, toate!” (1Împ. 22:28).
Chiar şi acum există un glas adevărat care răsună: „Ascultați, popoare, toate!”:

„…din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps. 90:2).
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Luca 21:33).
„Dar Cuvântul DOMNULUI rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” (1Pet. 1:25).

Doar ceea ce este scris în „Cuvântul lui Dumnezeu” – în Biblie – este şi va rămâne valabil pentru noi. Fie că se referă la relatarea biblică a creaţiei sau la planul de răscumpărare sau la toate învăţăturile, noi Îl lăsăm pe Dumnezeu Însuşi să ne vorbească prin Cuvântul Lui. Noi lăsăm interpretările şi teoriile în seama celor ce nu-L cred pe Dumnezeu. Vedem de la început diferenţa dintre realitatea creaţiei şi teoria evoluţiei. Oricine nu crede ceea ce este scris în primul verset, şi anume, „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”, îi va fi greu s-o facă până la ultimul verset din Biblie. Ceea ce a fost în veşnicie şi ceea ce va fi în veşnicie o lăsăm în seama veşnicului Dumnezeu. Noi ne întoarcem la începutul timpului şi îndeosebi la începutul timpului de har.

Principala noastră preocupare în această expunere este de a scoate în evidenţă, pe scurt, următoarele epoci:
Trecerea de la Vechiul la Noul Legământ, la Noul Testament.
Întemeierea Bisericii lui Isus Hristos și vremea apostolilor.
Perioada primilor trei sute de ani până la Sinodul de la Niceea.
Cei o mie de ani ai Evului Mediu până la secolul al XIV-lea.
Reforma și următorii cinci sute de ani și ce s-a întâmplat de fapt.
Ultimul mesaj dinaintea revenirii lui Hristos care merge acum mai departe.

Mai întâi de toate, este foarte important să știm și să credem că Dumnezeu face totul conform făgăduinței pe care a dat-o în Cuvântul Lui. „Recunoaşteţi, dar, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de DOMNUL Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit” (Ios. 23:14). Ceea ce au vestit prorocii în Vechiul Testament sub inspirația Duhului Sfânt, ne este arătat în împlinire de către apostoli începând cu primul verset al Noului Testament. „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da»; de aceea şi «Amin», pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2Cor. 1:20).

Citește mai departe scrisoarea circulară dând click aici.

Distribuie această postare.